| | | | | | | |

Att föregå med gott exempel: Furstendömet Liechtenstein tar en kritisk titt på WHO-avtalet

Medan kritiken mot WHO:s pandemifördrag och ändringarna i det internationella hälsoreglementet knappast hörs i mitt land, föregår Furstendömet Liechtenstein med gott exempel: Ingen mindre än arvfurst Alois av Liechtenstein var närvarande vid en föreläsning av den schweiziske advokaten Philipp Kruse den 7 februari. Flera parlamentsledamöter lyssnade också. Advokaten Dr. Christian Presoly hyllar detta kraftfulla tecknet i en exklusiv gästartikel.

Källa: 14 feb 2024, report24.news: En gästartikel av advokat Dr. Christian Presoly

WHO planerar stora förändringar av sitt internationella hälsoreglemente (IHR 2005) och ett nytt pandemifördrag vid sin hälsokonferens i maj 2024. Båda regelverken syftar till att göra WHO:s rekommendationer, som hittills endast varit icke-bindande, obligatoriska för alla medlemsländer. WHO:s generaldirektör – och inte en expertpanel – har rätt att avgöra när det föreligger en regional eller global pandemi eller till och med bara en situation med potential att bli en pandemi. I båda fallen bör WHO:s generaldirektör ensam kunna besluta om åtgärder som sträcker sig från nedstängning och karantän till tvångsbehandling, och medlemsländerna skulle vara skyldiga (!) att genomföra dem. Allt detta skall dessutom ske utan några kontrollmekanismer: Medlemsländerna och deras medborgare har alltså ingen möjlighet att få WHO:s generaldirektörs beslut prövade av en domstol eller en oberoende expertpanel och, om nödvändigt, ändrade.

Om man dessutom beaktar finansieringen av WHO, som till över 80 procent inte kommer från medlemsstaterna utan från donatorerna, som endast ställer dessa pengar till förfogande när de används för specifika ändamål, är det helt klart att de har ett stort inflytande över WHO. Ett sådant överflöd av makt i WHO:s ledning bör därför granskas mycket kritiskt, eftersom det skulle kunna påverkas kraftigt av finansiärerna.

En liten detalj i förbigående: Som framgår av WHO:s webbplats kommer så mycket som 21% av WHO:s finansiella resurser antingen direkt från Bill & Melinda Gates Foundation eller är tydligt under dess inflytande (GAVI). Dessa bidrag från Bill & Melinda Gates Foundation ställs – föga förvånande – endast till förfogande för särskilda ändamål. Nu när Bill & Melinda Gates Foundation, enligt Bill Gates egna uttalanden vid WEF 2019, har gjort de största vinsterna genom tiderna från vaccinationsindustrin (Gates förklarade att han hade förvandlat en investering på 10 miljarder USD till imponerande 200 miljarder (!)). Man kan med rätta fråga sig om Bill & Melinda Gates Foundation och andra stora investerare bara har mänsklighetens välbefinnande i åtanke, eller om deras egna ekonomiska intressen är viktigare för dem när det gäller att finansiera WHO.

Allt detta borde få varningsklockorna att ringa för alla som tänker i termer av demokrati och rättsstatsprincipen. För varför skulle alla WHO:s riktlinjer nu bli bindande, när i stort sett alla stater hittills ändå har följt dem mer eller mindre utan att ifrågasätta dem? Varför ska beslutet om förekomsten av en pandemi och de därmed sammanhängande åtgärderna fattas av en enda person och inte av en expertpanel? Varför finns det inga kontrollmöjligheter – särskilt när bara en person bestämmer och WHO är så ekonomiskt beroende?

Dessa WHO-planer bör därför granskas mycket kritiskt och bör ge upphov till parlamentsdebatter och rubriker i våra medier. Intressant nog är detta dock inte fallet: även som svar på brådskande uppmaningar från ett brett spektrum av organisationer hörs inte denna fråga av den österrikiska regeringen eller de österrikiska mainstream-medierna, utan avfärdas som en bagatell.

Lyckligtvis är Liechtenstein annorlunda. I furstendömet uppmärksammas denna fråga till och med på högsta nivå, nämligen i själva furstehuset, så att även politikerna tar upp frågan. Vid en presentation av den schweiziske advokaten Philipp Kruse den 7 februari 2024, då han höll ett föredrag om dessa planerade förändringar, närvarade Hans Höghet arvfurst Alois och välkomnades personligen. Flera parlamentsledamöter tog sig också tid att inte bara lyssna på presentationen, utan också att diskutera de viktigaste punkterna i de planerade förändringarna vid ett förberedande möte med arvprinsen.

Liechtenstein bevisar än en gång att det inte är landets storlek som är avgörande, utan snarare att de ansvariga personerna är öppna för att ta itu med de aktuella problemen. Detta är det enda sättet att hitta lösningar! Fortsätt med det goda arbetet, Liechtenstein! Jag hoppas att många andra länder kommer att följa ert exempel!

Suggest a correction

Similar Posts