| | | | | |

Grekland gör kravet på digitalt ID tvingande

Källa: TKP.at TKP.at, Thomas Oysmüller, 15 april 2024

Användningen av eID ska vara frivillig inom EU. Grekland visar dock att människor utan ett digitalt ID snart kan komma att konfronteras med begränsningar i vardagen.

EU-kommissionen förklarar regelbundet att det digitala ID:t inte kommer att vara obligatoriskt och att ingen som inte vill ha det kommer att diskrimineras eller marginaliseras. Men det motsatta händer redan. I Österrike, till exempel, finns det redan påtryckningar från olika håll för att anta ”ID Austria”, som också fungerar som ett EU eID. Den grekiska regeringen går nu ett steg längre och övergår till öppet tvång.

Uteslutning

I slutet av februari antog EU-parlamentet kommissionens förordning om digital identitet. Den 26 mars gav EU:s ministerråd det sin välsignelse. Förordningen ska nu publiceras i EU:s officiella tidning. Kommissionen har 20 dagar på sig att göra detta, vilket bara ger några dagar kvar. Förordningen om digitala ID-handlingar i EU kommer därför snart att träda i kraft och majoriteten av EU-medborgarna kommer inte att känna till den.

Detta innebär att varje medlemsland är skyldigt att ”erbjuda” varje medborgare en ”digital plånbok”. Många känsliga uppgifter kan lagras i EU:s identitetsapp – inklusive människors biometri. Pass, körkort, bilregistreringar, ID-kort från skolor och vaccinationsintyg (för att bara nämna några) kommer snart att kunna lagras där. Medan EU hyllar eID som en alternativlös prestation som kommer att förenkla byråkrati och tjänster och försvåra digitala bedrägerier, ser kritikerna det som ett stort steg mot ett digitalt fängelse. Appen är också det nödvändiga steget mot ett CO2-konto eller digitala centralbankspengar, som då inte längre kan disponeras fritt.

I slutändan skulle det digitala identitetssystemet kunna omfatta nästan alla aspekter av våra liv: Hälsa (inklusive ”vaccinationer”), pengar (eller digitala centralbankspengar), kommunikation, konsumtion, arbete, fritid. WEF:s grafik visar detta särskilt tydligt:

Sjukvård
För användare för att få tillgång till försäkring, behandling;
att övervaka hälsoutrustning, bärbara hälsoapparater,
för vårdgivare att visa sina kvalifikationer

Finanssektorn
För att öppna bankkonton, genomföra
finansiella transaktioner online

Mat och hållbarhet
För bönder och konsumenter för att verifiera produkters ursprung,
för att öka värdet och spårbarheten i produktkedjorna

Resor och rörlighet
För att boka resor, passera gränskontroller
mellan länder och regioner

Humanitärt bistånd
För att få tillgång till hjälp, för att kunna visa
kvalifikationer för att arbeta i främmande land

E-handel
För att handla och göra affärstransaktioner och säkra betalningar

Sociala plattformar
För socialt interagerande, för att få tillgång till 3-parts
service som är beroende av inloggningar på social media

E-myndighet
För medborgarna för att få tillgång och nyttja
myndighetstjänster, betala skatter, rösta, erhålla bidrag

Telekommunikation
För användare att äga och använda enheter;
för tjänsteleverantörer att övervaka enheter och data i nätverket

Telekommunikation
För att övervaka enheter och sensorer som överför data
som energianvändning, luftkvalitet, trafikstockningar

Möjligheterna till övervakning har inga gränser.

Så mycket för introduktionen. Vanliga TKP-läsare är väl medvetna om allt detta. Men det som Grekland nu gör är nytt (men knappast förvånande).

Sedan den 9 april krävs en grekisk ”digital plånbok”, ”Gov.gr.Wallet”, för att få tillträde till fotbollsarenor. Det rapporterar den grekiska regeringen:

Baserat på det gemensamma ministerbeslutet från vice idrottsminister Yiannis Vroutsis och minister för digital förvaltning Dimitris Papastergiou kommer det nya sättet att komma in på arenor med Gov.gr Wallet-biljetten att träda i kraft från och med den 9 april 2024.

På begäran av idrottsförbunden och klubbarna kommer det dock att vara möjligt att komma in på arenorna fram till slutet av den nuvarande säsongen både på det sätt som det var före den 9 april och med biljetten i Gov.gr Wallet, för att säkerställa adekvat förberedelse och för att ge fansen den nödvändiga tiden att anpassa sig.

Så alla som vägrar det grekiska eID:t kommer att uteslutas från stora sportevenemang i framtiden. Så mycket för EU-kommissionens försäkringar om att ingen som inte vill ha ett eID kommer att diskrimineras. Ändå har EU-kommissionen bara nyligen konstaterat att man har infört bestämmelser i lagen om digitalt ID ”som skyddar medborgarnas rättigheter och främjar ett inkluderande digitalt system genom att undvika diskriminering av dem som väljer att inte använda den digitala plånboken”.

Men Grekland ska inte förvänta sig någon reprimand. Tvärtom rapporterar de grekiska mainstream medierna att införandet av digitalt ID för tillträde till arenor ses som ett sätt att utöka användningen av applikationen. Enligt det grekiska ministeriet för digital förvaltning har 1 877 032 personer hittills laddat ner den digitala identitetsplånboken sedan den lanserades i juli 2022. Detta motsvarar cirka 17% av befolkningen.

Inte tillräckligt, enligt den grekiska regeringen. Att utöka det digitala ID:t till arenor är bara ett steg för att få ut det digitala ID:t mer bland folket. Det är osannolikt att denna ”åtgärd” inte kommer att användas även utanför Grekland.

Suggest a correction

Similar Posts