|

Mercks HPV-vaccin Gardasil orsakade narkolepsi hos tonåring fastslår Federal Vaccine Court

Trey Cobb, som utvecklade narkolepsi efter att ha tagit Mercks Gardasil-vaccin mot humant papillomvirus, HPV, vann en stor seger när National Vaccine Injury Compensation Program beslutade att vaccinet orsakat hans tillstånd. Fallet kan bli prejudicerande i kommande stämningar mot Merck där läkemedelsjätten anklagas för att medvetet ha dolt riskerna med vaccinet.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website

En tonåring som utvecklade vaccininducerad narkolepsi efter att ha tagit Gardasil-vaccinet mot humant papillomvirus (HPV) vann en stor seger denna månad när den federala vaccin-domstolen ”Vaccine Court” beslutade att han har rätt till ersättning enligt National Childhood Vaccine Injury Act från 1986.

Trey Cobb fick en tredje dos av Mercks Gardasil-vaccin i augusti 2015, när han var 14 år gammal. Strax efter började han uppleva autoimmuna symtom, inklusive svår trötthet och svårigheter att utföra normala aktiviteter.

Cobb är nu 22 år och lider fortfarande av en mängd symtom som sannolikt aldrig kommer att försvinna.

Expertutlåtanden visade att Cobb utvecklat autoimmun narkolepsi som orsakades av processer som kallas ”molekylär mimikry” och ”korsreaktivitet.”

Infektiösa virusliknande partiklar från Gardasil-vaccinet härmar kroppens naturliga aminosyrasekvenser och förvirrar immunsystemet så att det angriper kroppens egna cellreceptorer, vilket påverkar vakenhet och sömn.

Cobb ansökte om ersättning från National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), även känt som ”vaccindomstolen”. VICP är ett ansvarsoberoende ”no-fault” alternativ till det traditionella rättssystemet för att lösa skadeståndsanspråk för vaccin vars tillverkare inte har något ansvar enligt federal lag. Fallen avgörs av en av domstolen utsedd ”special master” i stället för en domare.

VICP har kritiserats för sin långa, hemliga och ofta motstridiga processer och för att inte erkänna autism som en potentiell vaccinskada.

I detta fall beslutade den tillförordnade domaren Katherine E. Oler den 21 augusti att Cobb framgångsrikt visat att hans tillstånd orsakats av Gardasil-vaccinet och att han har rätt till ersättning.

Beslutet offentliggjordes idag, men ersättningsbeloppet har ännu inte fastställts.

Mary Holland, ordförande för Children’s Health Defense och författare till ”The HPV Vaccine On Trial: Seeking Justice For A Generation Betrayed”, till The Defender:

”Även om jag applåderar beslutet är den här unga mannens tillstånd tragiskt. Hans liv har för alltid ärrats av ett vaccin som han inte behövde.

”Bedrövligt är också den tid det tog att nå detta ersättningsbeslut – åtta år efter den första skadan, och han har fortfarande inte fått någon ersättning, bara ett beslut om ersättning, som ännu kan komma att upphävas.”

Narkolepsi med kataplexi efter tredje Gardasilsprutan

Cobb var en frisk 14-årig pojke när han fick sin tredje dos Gardasil vid ett rutinbesök hos sin primärvårdsläkare i augusti 2014. Inom några veckor började han få huvudvärk och smärta i nedre delen av ryggen och nacken. Till en början skyllde han smärtan på att han spelat fotboll, enligt beslutsprotokollet.

Snart dök andra symptom upp. Hans läkare noterade att Cobb vid följande besök, efter att ha fått den tredje sprutan, hade ont i halsen, var ”väldigt energilös sedan skolan började, känner sig trött hela tiden” och hade ”lätt svullen, öm lever och mjälte.” Han diagnostiserade Cobb med mononukleos.

I november 2014 kunde Cobb inte slutföra en hel skoldag och sov två till tre timmar under dagen efter att ha sovit 10 och en halv timme på natten. Han gick också snabbt upp i vikt.

I februari 2015 uppvisade han neurologiska symptom. Ibland hade han svårt att hitta ord, kände sig svimfärdig när han skrattade, fick ryckningar i ögonen och tappade kontrollen över ansiktsmusklerna.

I april samma år diagnostiserade läkare på en sömnklinik Cobb med narkolepsi med kataplexi (narkolepsi typ 1), ett funktionsnedsättande sömntillstånd som drabbar 0,02% av alla vuxna. De ordinerade honom flera mediciner och strategisk tupplur, vilket hjälpte till att stabilisera hans tillstånd.

Men han fortsatte att lida av ”extrem trötthet, inkonsekventa sömnmönster, irritabilitet och rädsla för att kollapsa efter spänning, rastlöshet och muskelsvaghet.”

Starka känslor kunde utlösa hans kataplexi och han började skratta, ramlade omkull och förlorade kontrollen över sin kropp.

När Cobb slutligen vittnade inför den tillförordnade domaren vid en VICP-utfrågning 2021 var han en 20-årig junior vid University of Iowa.

Förutom sina fysiska symtom berättade Cobb för den tillförordnade domaren att kataplexin påverkade hans sociala liv. Eftersom han brukade somna på evenemang slutade han så småningom att gå på dem och hans kamrater slutade bjuda in honom för att umgås.

När han träffar nya människor, sa han, tror de att han är ”ovänlig eller energilös eller använder droger” eftersom han verkar så trött.

Cobb, vars liv idag är uppbyggt kring hans sömn och mediciner, sa att han försöker begränsa de mediciner han tar eftersom han inte gillar biverkningarna. Hans dagliga mediciner inkluderar Xyrem, Ritalin och ”en anständig mängd koffein.”

Molekylär mimikry fick Cobbs immunsystem att attackera hjärnceller

Den särskilda rättsläkaren fann att Cobbs fall uppfyllde kriterierna för att visa att hans skada orsakats av Gardasil-vaccinet, även om hans skada inte är en erkänd och listad skada i Vaccine Injury Table-förteckningen – som listar skador som erkänts vara orsakade av vissa vaccin.

Det innebär att hans advokat kunde påvisa en medicinsk teori om orsakssambandet mellan vaccinet och skadan, en logisk sekvens av orsak och verkan samt ett nära tidsmässigt samband mellan vaccinationen och skadan.

Stanfords neurolog Dr. Lawrence Steinman tillhandahöll de expertrapporter och vittnesmål som övertygade den tillförordnade domaren, trots avvikande åsikter från University of Pennsylvania emeritus professor i neurologi och pediatrik Dr. Lawrence Brown och University of Utah neurolog Robert Fujinami, Ph.D.

Holland förklarar det vetenskapliga skälet bakom den tillförordnade domarens beslut:

”Den medicinska teori som hans advokat lade fram är att narkolepsi orsakas av en betydande minskning av neuroner som producerar orexin, en neuropeptid som reglerar aptit och vakenhet. Narkolepsi typ 1 anses vara ett autoimmunt tillstånd relaterat till orexin.”

Cobbs advokat, Mark Sadaka, bryter ner det ytterligare. ”Alla proteiner i vår kropp – hud, ögon, hjärta, hjärtceller – varje enskilt protein i vår kropp är uppbyggt av byggstenar som kallas aminosyror. Dessa aminosyror samlas i en kedja som skapar en tredimensionell struktur som kallas ett protein”, säger han till The Defender.

Molekylär mimikry är när något utanför kroppen ser ut som en av dessa aminosyrasekvenser i kroppen, säger han. Och det är inte ovanligt att sådan efterlikning sker.

I det här fallet har Gardasil en rad aminosyror, som kallas L1 capsid protein, som enligt Steinmans teori är molekylära efterlikningar av hypokretin, även kallat orexin, som är en neuropeptid – en rad aminosyror – som reglerar upphetsning, vakenhet och aptit.

Steinman förklarar att ”mekanismen med molekylär härmning fick den klagandes immunsystem att angripa de celler i hans hjärna som producerar hypokretin och att den resulterande bristen på hypokretin fick honom att utveckla narkolepsi”, enligt den tillförordnade domaren.

Detta sker genom ett fenomen som kallas ”korsreaktivitet.” Gardasil introducerar L1-kapsidproteinantigenet – ett främmande ämne som skapar en immunreaktion – som ett sätt att förbereda kroppen för att angripa HPV-viruset, om det någonsin skulle visa sig.

Men när korsreaktivitet uppstår angriper immunsystemet inte bara HPV-viruset, utan genom molekylär mimikry den del av kroppen som L1-kapsidproteinantigenet efterliknar – i det här fallet de celler som producerar hypokretin.

Autoimmunitet på en låg nivå är vanligt, säger Sadaka, men i vissa fall, som i Cobbs fall, kan kroppen inte tolerera det och det utvecklas till en autoimmun sjukdom.

Holland säger, ”Cobbs medicinska expert hävdade framgångsrikt att det finns homologi mellan orexin och delar av Gardasil-vaccinet, vilket resulterar i korsreaktioner, vilket orsakar förstörelse av orexinproducerande neuroner” och orsakade Cobbs autoimmuna narkolepsi med kataplexi.

Domen skapar prejudikat för stämningar mot Merck

Detta är det tredje VICP-beslutet som fastställer att Gardasil kan framkalla autoimmunitet genom mekanismerna molekylär mimikry och korsreaktivitet.

I det första fallet dog den 22-åriga Bard College-studenten Christina Tarsell av sina vaccinskador. I det andra fallet drabbades flera personer av primär äggstocksinsufficiens, ett tillstånd där äggstockarna slutar fungera,

Sadaka säger att Cobbs fall är betydelsefullt eftersom ”det är den tredje segern i sitt slag mot Gardasil … och det visar att Gardasil kan orsaka autoimmunitet under vissa omständigheter.”

Detta kommer att vara viktigt, säger han, i den kommande rättstvisten mot Merck i federal domstol.

Vaccintillverkare är normalt skyddade från ansvar för skador som orsakats av ett fullt godkänt vaccin om vaccinet finns med på Centers for Disease Control and Prevention’s vaccinationsschema för barn.

Mercks Gardasil är ett av dessa vaccin.

Personer som skadats av vaccin som ingår i barnvaccinationsschemat måste först söka ersättning genom VICP, som inrättades 1988 av U.S. Department of Health and Human Services.

I Cobb-fallet dömde den tillförordnade domaren till förmån för sökanden, men det är ofta exceptionellt svårt att få ersättning inom ramen för VICP. Förfarandena förvandlas ofta till utdragna, omtvistade expertstrider och eftersläpningen av ärenden är betydande.

På grund av detta kan ett enskilt fall dra ut på tiden i flera år, som det har gjort i detta fall.

Men personer som hävdar att de har skadats av ett vaccin som omfattas av VICP och som har uttömt VICP-processen och inte är nöjda med resultatet kan faktiskt stämma läkemedelstillverkaren.

Gardasil har kopplats till ett flertal neurologiska och autoimmuna sjukdomar. Robert F. Kennedy Jr, CHD:s tjänstledige ordförande, sade i en video att bevisen visar att ”Gardasil har utmärkt sig som det farligaste vaccinet som någonsin uppfunnits.”

För närvarande pågår cirka 80 mål i federal domstol mot Merck för skador i samband med Gardasil, och ytterligare hundratals mål kommer sannolikt att väckas i federal domstol under de kommande månaderna.

I augusti 2022 beslutade en rättslig panel att konsolidera mer än 30 stämningsansökningar mot Merck till en multidistriktsprocess i en enda domstol. Enligt panelen har de enskilda stämningarna gemensamma sakfrågor och en konsolidering skulle ”främja ett rättvist och effektivt genomförande av tvisten.”

Beslutet om konsolidering innebär att Gardasil-stämningar som lämnats in över hela landet kan övergå till samordnade bevisupptagnings- och förundersökningsförfaranden.

En federal distriktsdomstol i North Carolina kommer i början av nästa år att pröva de första 16 stämningsansökningarna mot Merck i vilka det hävdas att Gardasil-vaccinet orsakat skador.

Stämningarna valdes ut som exempelfall från en större mängd av liknande stämningar hos U.S. District Court for the Western District of North Carolina. De kommer att fungera som en serie ”bellwether trials”, vars resultat kommer att forma processen för det växande antalet skadeståndskrav som riktas mot Merck för Gardasil-relaterade skador.

Cobb, säger Sadaka, skapar ett viktigt prejudikat för dessa stämningar, eftersom det ”ytterligare understryker att de teorier som lagts fram i multidistriktstvisten, som också bygger på molekylär mimikry, är solida och vetenskapligt giltiga.”

Holland instämmer. ”Den goda nyheten här är att detta är samma teori som advokaterna för fram i multidistriktstvister i North Carolina mot Merck för bedrägeri i samband med Gardasil som kommer att gå till rättegång 2024”, säger hon.

”Teorin om homologi eller ’molekylär mimikry’ är den troliga förklaringen till explosionen av autoimmuna tillstånd som uppstått efter Gardasil-injektioner”, tillägger hon.

The Defender publicerar ibland innehåll som är relaterat till Children’s Health Defense’s ideella uppdrag och som innehåller Mr Kennedys syn på de frågor som CHD och The Defender regelbundet täcker. I enlighet med Federal Election Commissions regler utgör detta innehåll inte ett stöd för Kennedy, som är tjänstledig från CHD och söker demokraternas nominering till presidentposten i USA.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender

Suggest a correction

Similar Posts