WHO-initiativ för att “främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier
| |

WHO-initiativ för att “främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier

I ett nytt initiativ från Världshälsoorganisationen uppmanas medlemsländerna att bekämpa vad organisationen kallar en “infodemi” – ett överflöd av information, “korrekt eller inte”, som gör det svårt för människor att “anta beteenden som skyddar deras hälsa och hälsan hos deras familjer och samhället.” Världshälsoorganisationen (WHO) föreslår en uppsättning rekommendationer för “övervakningssystem för social avlyssning” som…

EU utfärdar varning efter att Elon Musk dragit  Twitter ur ett anti-“desinformations”avtal
| | |

EU utfärdar varning efter att Elon Musk dragit Twitter ur ett anti-“desinformations”avtal

Vad är desinformation? Det brukade vara korrekt information som DHS hävdade var vilseledande. Nu har begreppet omdefinierats till att även omfatta felaktig information (falsk information). Men det är ett halt begrepp, eftersom vi har yttrandefrihet enligt det första tillägget: vi får lov att säga vad vi vill. Det behöver inte vara 100 % korrekt. Och…

Rättegången mot professor Sucharit Bhakdi: Vem försöker tysta ledande vetenskapliga röster som varnar för mRNA-teknik?
| | | |

Rättegången mot professor Sucharit Bhakdi: Vem försöker tysta ledande vetenskapliga röster som varnar för mRNA-teknik?

På tisdagkvällen kl. 17.45 den 23 maj gick domare Malte Grundmann in i rättssalen vid Amtsgericht Plön för att meddela sitt beslut i målet mot professor Sucharit Bhakdi. Efter nio timmars överläggningar, vittnesmål och slutpläderingar stod alla på åhörarläktaren upp och väntade ivrigt på att resultatet skulle läsas upp inför rätten. Inte skyldig. Med ens…

WHO har förändrats och är nu ett hot
| | |

WHO har förändrats och är nu ett hot

Generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO) försäkrar oss om att WHO:s “pandemiöverenskommelse” (eller “fördrag”) inte kommer att inskränka medlemsstaternas suveränitet. WHO litar på att dessa ord kommer att distrahera från verkligheten. De som driver agendan för eviga hälsokriser planerar att ge WHO mer makt och staterna mindre makt. Detta kommer att ske närhelst WHO fastställer ett “internationellt…

WHO vill göra det obligatoriskt för regeringar att manipulera den allmänna opinionen
| |

WHO vill göra det obligatoriskt för regeringar att manipulera den allmänna opinionen

WHO:s styrande organ har undertecknat ett utkast till resolution om att använda beteendevetenskap inom hälsopolitik. I en broschyr från Rockefeller Foundation framgår det tydligt vad det egentligen handlar om: omfattande manipulation av den allmänna opinionen för att främja WHO:s världsherravälde och som inbillar sig att de äger den vetenskapliga sanningen. Världshälsoorganisationens (WHO) styrelse har vid…

CDC och media försöker förneka att bivalent booster orsakar stroke
|

CDC och media försöker förneka att bivalent booster orsakar stroke

https://www.fiercepharma.com/pharma/cdc-recommends-no-change-vaccination-practice-after-possible-safety-concern-flagged-pfizer Översättning av rubrik ovan:CDC undersöker möjlig säkerhetsrisk över Pfizers nya COVID vaccin, dem hittar ingen anledning till att ändra vaccinpraxis. Fredagskvällens rubriker om STROKE RISK från den bivalenta boostern har förvandlats och blivit godartade. WaPo, till exempel, berättar följande för oss just nu: Omfattande granskning bekräftar att covid booster är säker efter att systemet…