| | | | | | |

Frankrikes ”Pfizer-ändring” kan kriminalisera mRNA-kritiker

Onsdagen den 14 februari klubbades en mycket kontroversiell lag igenom i den franska nationalförsamlingen, som potentiellt kan göra en kritiker av mRNA-behandling till en brottsling. Den drakoniska lagen, som antogs i all tysthet utan någon som helst debatt, innebär att den som avråder från terapeutisk eller profylaktisk behandling (inklusive experimentell mRNA-genterapi) kan dömas till fängelse i upp till 3 år och dryga böter på 45.000 euro.

En skärmdump av lagen ”som syftar till att stärka kampen mot sekteristiska överdrifter” kan ses nedan.

LAGFÖRSLAG
(påskyndat förfarande)
menad som förstärkning mot sekteristiska överdrifter

Lagförslaget lades ursprungligen fram 2022 efter en rapport från (Miviludes) the Interministerial Mission for Vigilance and Fight Against Sectarian Abuses. Det är införandet av ett brott för att straffa ”provokation till att överge eller avstå från vård” som har utlöst en sådan häftig kontrovers.

Den franska regeringens påstådda motivering för denna åtgärd är att de hoppas att den ska bidra till att fälla pseudoterapeuter och skydda offer för sekteristiska övergrepp.Tkp, en blogg för vetenskap och politik, rapporterade om den omskakande nyheten, med särskilt fokus på paragraf 4 i den nya lagen. I rapporten står att läsa Det var en mycket omstridd fråga, men Macron-regimen fick till slut sin vilja igenom. Paragraf 4 är central i den nya lagen, som först togs bort men sedan återinfördes. Detta skapar ett nytt brott och kriminaliserar ”anmodan att stoppa eller avstå från terapeutisk eller profylaktisk medicinsk behandling” samt ”anmodan att använda metoder som framställs som terapeutiska eller profylaktiska”. Detta innebär att allt motstånd mot mRNA-behandling (och andra företagsmedicinska metoder) kan komma att kriminaliseras i framtiden.

En engelsk översättning av paragraf 4, som kommer under rubriken ”Skydda hälsan”, kan läsas nedan.

Hälsoskydd
Paragraf 4
– Efter paragraf 223-1-1 i Strafflagen införs paragraf 223-1-2 enligt följande:
– ”Paragraf 23-1-2. – Provokation att avbryta eller avstå från terapeutisk eller profylaktisk medicinsk behandling, när ett sådant avstående eller sådan avhållsamhet framställs som fördelaktigt för berörda personers hälsa, även om det enligt den medicinska kunskapen klart sannolikt kommer att orsaka dem, med hänsyn till den sjukdom som de lider av allvarliga konsekvenser för deras fysiska eller psykiska hälsa.”

”Samma påföljder skall utdömas för provokation att använda metoder som framställs ha ett terapeutiskt eller profylaktiskt syfte för de berörda personerna, när det enligt den medicinska kunskapen är så att dessa metoder utsätter dem för en omedelbar risk för död eller skada eller sannolikt leder till bestående lemlästning eller handikapp.”

”När den provokation som avses i de två första styckena har begåtts, ska påföljderna skärpas till tre års fängelse
och böter på 45 000 EUR.”

”När sådana brott begås med hjälp av tryckt eller audiovisuella medier, skall de särskilda bestämmelserna i de lagar som reglerar dessa tillämpas när det gäller att fastställa vilka personer som är ansvariga. ”

Inledningsvis misslyckades den franska regeringen med att få igenom den nya lagen, men efter en noggrann omformulering antogs den med 151 röster mot 73, praktiskt taget utan debatt.

Det franska parlamentets korrespondens rapporterade: ”Brigitte Liso har därför lagt fram ett ändringsförslag för att återställa – och omformulera – paragraf 4. Även om föredraganden betonade att brottet inte är uppfyllt ”om bevis på personens fria och informerade samtycke tillhandahålls”, klargjorde hon också att den nya formuleringen inför en ytterligare dimension i samband med skyddet av visselblåsare. Syftet med lagen från den 9 december 2016 är transparens, bekämpning av korruption och modernisering av det ekonomiska livet. Ett mål som upprepas i ändringsförslaget, enligt vilken ”information som rapporteras eller avslöjas av en visselblåsare enligt de villkor som anges i paragraf 6” i den tidigare citerade lagen ”inte utgör provokation” i den mening som avses i paragraf 4 i det aktuella lagförslaget.

Samma dag som den nya lagen klubbades igenom i Frankrikes nationalförsamling gick kritiker ut på sociala medier för att uttrycka sin oro, till exempel biologen Annelise Bocquet.

Annelise Bocquet:
Till mina internationella vänner och kolleger,

Idag antogs en lag i Frankrike som kriminaliserar allt motstånd mot mRNA-LNP injektioner
som ”sekteristisk överdrifter”. Straffpåföljden är upp till 3 års fängelse och 45,000 euro i böter.

Den politiske filosofen David Thunder skrev: ”Det är så sorgligt att se att det franska parlamentet har godkänt förtrycket av medicinsk oliktänkande enligt vad kritiker kallar ”Pfizer-artikeln”. Detta är anti-vetenskapligt och driver Frankrike allt längre i riktning mot totalitarism. Till och med Frankrikes Conseil d’Etat fördömde lagen som ett oproportionerligt och omotiverat angrepp på friheten att uttrycka avvikande vetenskapliga och medicinska åsikter.

Florian Philippot, partiledare för ”Les Patriots”, en utbrytare från Le Pen, kallade paragraf 4 för ”Pfizer-ändringen”.

En påminnelse; det var Emmanuel Macrons regering som införde det medicinska apartheidsystemet med vaccinpass sommaren 2021, vilket tvingade alla som ville besöka en biograf, butik eller restaurang att uppvisa bevis på sin covid-19-vaccinationsstatus eller ett nyligen negativt test.

Det var också Macron som orsakade uppståndelse när han i en intervju med Le Parisien sa: ”Jag vill inte göra det franska folket förbannade… Men när det gäller de icke-vaccinerade vill jag verkligen göra dem förbannade. Och vi kommer att fortsätta att göra det, ända till slutet. Detta är strategin.”

Men i framtiden, när en ny pandemi tillkännages – då skulle strategin ha gått från att ”reta upp” de icke-vaccinerade i Frankrike till att potentiellt fängsla dem.

Suggest a correction

Similar Posts