| |

Pojke dog efter covid-vaccinering – läkare anmäls 

Nicholas Sundgren tillhörde en så kallad riskgrupp, men ända fram till två månader efter det att han fick sin andra spruta med Modernas covid-19-vaccin var han en normalt frisk och stark pojke sedan ett års ålder. Foto: Privat
Nicholas Sundgren tillhörde en så kallad riskgrupp, men ända fram till två månader efter det att han fick sin andra spruta med Modernas covid-19-vaccin var han en normalt frisk och stark pojke sedan ett års ålder. Foto: Privat

Malin Nordstrand

INRIKES

Föräldrarna till en 13-årig pojke som dog några månader efter covid-vaccination har anmält läkaren för att ha brustit i information om risker för hjärtinflammation samt vållande till annans död. Anmälan gick direkt till Åklagarmyndigheten, som nu har tagit sig an fallet.

Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson vid Åklagarmyndigheten i Göteborg inledde i början av september en förundersökning avseende vållande till annans död. Fallet gäller Nicholas Sundgren som fyra månader efter vaccination med Modernas Spikevax dog i sviterna efter blodförgiftning till följd av endokardit, en form av hjärtinfektion. Han blev 13 år gammal.

I anmälan står att den läkare som ansvarade för pojkens vaccination mot covid-19 försummade att varna om risken för inflammationer i hjärtat, vilka är potentiellt dödliga. 

En viktig aspekt är också att Nicholas hade ett bra immunförsvar
och var kliniskt välmående, vilket stod i hans journal från oktober.

BOBBO SUNDGREN

Pappa till Nicholas

Helena Treiberg Claeson säger till Epoch Times att hon inte vet när förundersökningen kan vara klar.

– Vårdärenden är några av de svåraste ärendena vi får in, och det kräver mycket arbete, så det kan ta väldigt lång tid, säger hon och tillägger att det kan handla om upp till två år.

Anmälan som först avslogs i våras godkändes efter att åklagaren tagit del av kompletteringar med bland annat studier och rapporter som visade på ett samband mellan covid-19-vaccin och dödsfall.

Nicholas Sundgren föddes med hjärtfel och fick en biologisk hjärtklaffprotes inopererad när han var tre dagar gammal. Vid sex månader transplanterades även hans lever. Trots detta var han helt medicinfri från ett års ålder, och hade under hela sitt liv varit normalt frisk, stark och glad. Det var ingenting som avvek i hans hälsa, berättar Nicholas pappa, Bobbo Sundgren.

2019 byttes hjärtklaffprotesen ut med gott resultat. Föräldrarna hade stort förtroende för vården som de upplevde alltid hade ställt upp på ett fantastiskt sätt.

– Så när sjuksköterskan ringde från Drottning Silvias barnsjukhus i augusti 2021 och erbjöd covid-vaccin till Nicholas så sade jag bara att visst, vi tycker att det låter bra, säger Bobbo Sundgren.

Nicholas fick sin första dos av Spikevax i september och den andra i oktober. Kvällen efter andra dosen fick han 40 graders feber, men återhämtade sig ganska snabbt. Två månader senare blev han sjuk med feber och kräkningar, vilket pappan tolkade som vinterkräksjuka. Men på tredje dagen kunde han inte röra sina ben. 

– Jag blev helt chockad. Det var det som gjorde att jag ringde ambulansen, säger Bobbo Sundgren.

På sjukhuset visade det sig att Nicholas hade fått blodförgiftning och bakterier i hjärtklaffprotesen (endokardit) som spridit sig till lungorna. 

Läkarna kunde dock inte hitta något sår där bakterierna hade kunnat komma in för att skapa blodförgiftningen, vilket vanligen är fallet.

– En viktig aspekt är också att Nicholas hade ett bra immunförsvar och var kliniskt välmående, vilket stod i hans journal från oktober, säger Sundgren.

Trots omfattande behandling och operationer gick hans liv inte att rädda. Efter två månader på sjukhuset dog Nicholas med sin pappa vid sin sida.

Det var först när Nicholas hamnade på sjukhus som föräldrarna fick kännedom om att mRNA-vaccinerna kan orsaka hjärtinflammationer såsom myo- och perikardit. Vare sig läkaren eller sjuksköterskan hade informerat om detta före vaccineringen. 

Bobbo Sundgren säger att om de fått veta att mRNA-vaccinet kunde ge inflammation i hjärtat hade de tackat nej, och då hade sonen Nicholas kanske levt i dag. Foto: Privat

Redan under våren 2021 hade det kommit signaler till myndigheterna från flera länder om att Spikevax och Pfizers vaccin Comirnaty i sällsynta fall hade orsakat myo- och perikardit. I juli samma år gick WHO och Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) ut med uppmaningar till hälso- och sjukvårdspersonal om att vara vaksamma på detta, och att de skulle uppmana patienter att omedelbart söka läkarvård om de fick symtom på hjärtinflammation. Även Läkemedelsverket gick ut till all hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige om detta den 19 juli 2021. Detta var över en månad innan Nicholas Sundgren fick sin första dos vaccin.

I september hade det också inkommit omkring 100 rapporter till Läkemedelsverket om myo- och perikardit som misstänkt biverkning av Spikevax och Comirnaty. I oktober hade siffran stigit till cirka 160, och vid årsskiftet 2021/2022 hade nära 400 rapporter inkommit. Läkemedelsverket påpekar dock att en misstänkt biverkningsrapport inte är detsamma som att det finns ett orsakssamband med vaccinet, och att det krävs en noggrann granskning för att dra en sådan slutsats. 

Modifierat mRNA och spikproteinet har visats
kunna minska immunförsvaret på flera olika sätt.

BJÖRN HAMMARSKJÖLD
Tidigare överläkare i pediatrik samt utbildad biokemist och molekylärbiolog

Den 6 oktober 2021 – två dagar efter Nicholas andra dos – pausade Folkhälsomyndigheten Modernas Spikevax för alla under 30 år på grund av en förhöjd risk för dessa hjärtinflammationer. En stor samnordisk studie hade då visat preliminära data på att särskilt unga män och pojkar kunde drabbas. Det betonades dock att risken för att råka ut för detta var väldigt liten. 

Efter sonens bortgång började Bobbo Sundgren söka information om hur Spikevax kunde orsaka myo- och perikardit. Han fann en mängd forskning och rapporter som visar att mRNA-vaccinet, som gör cellerna till små ”spikprotein-fabriker”, kan trigga immunförsvaret till att attackera friska organ och blodkärl i kroppen, med inflammationer, proppar och andra skador som följd. 

– Studier har också visat att en icke bakteriell endokardit kan vara närmast symtomfri i mer än en månad. Och en ny studie från Schweiz visar att vaccinationsskada på hjärtat kan uppstå efter längre än 30 dagar efter den andra sprutan med Modernas covid-vaccin, säger han.

Björn Hammarskjöld, tidigare överläkare i pediatrik samt utbildad biokemist och molekylärbiolog, stödjer den bilden. Han står med som vittne i föräldrarnas anmälan och menar att i Nicholas fall har sannolikt modifierat mRNA och spikproteiner lett till att immunförsvaret orsakat skador på celler i hjärtklaffen, vilket skapat en inflammation där bakterier har kunnat fastna och växa, vilket de gjorde hos Nicholas.

Han förklarar vidare att modifierat mRNA och spikproteinet har visats kunna minska immunförsvaret på flera olika sätt. 

– När immunförsvaret minskar så ökar risken att virus och bakterier börjar växa snabbt. Så småningom havererar immunförsvaret och bakterierna tar överhanden och då blir det en blodförgiftning, säger han.

Hammarskjöld påpekar att långt ifrån alla får allvarliga biverkningar av covid-vaccinerna, vissa påverkas inte alls.

– Det här beror på att vi är unika individer med olika känslighet, inklusive immunförsvaret, säger han.

I Patientlagen finns krav på så kallat informerat samtycke i samband med att vården erbjuder medicinsk behandling, vilket även gäller de flesta vacciner. Där står att patienten eller vårdnadshavaren ska få tydlig information om risker och biverkningar.  

I ett mejlsvar till Epoch Times skriver verksamhetschefen på Medicin barn på Drottning Silvias barnsjukhus, Peter Almgren, att han beklagar om anhöriga känner sig missnöjda med vården eller hur de blivit bemötta på sjukhuset. Av sekretesskäl kan han inte kommentera enskilda patientärenden, men ger ett generellt svar på hur processen vid covid-19-vaccination på sjukhuset ser ut, och även ska ha sett ut hösten 2021.

Han menar att all berörd hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhuset kände till aktuella biverkningar hösten 2021. Vidare skriver han att patienter och vårdnadshavare ska få ta del av den information om biverkningar som finns vid vaccinationstillfället, vilket även gällde myo- och perikardit.

När det gäller bedömningen av vilka som ska erbjudas covid-19-vaccin kan den göras i flera steg där barnläkar- och annan specialistläkarförenings rekommendationer vägs samman med bedömningen på respektive klinik.

Almgren skriver också att ”om frågan om vaccination uppkommer på barnmottagning i öppen vård rådfrågas läkare som har hand om patienten efter organtransplantation”. 

Enligt Bobbo Sundgren har det inte gått till på det viset i deras fall. Familjen fick ingen information om vare sig biverkningar eller att de skulle vara vaksamma på symtom på hjärtinflammation.

– Sjuksköterskan som ringde sade inte ett enda ord om myokardit av vaccinet, och det gjorde ingen annan i vården heller. Hade vi vetat det så skulle vi ha sagt nej, säger han och menar att de fram till erbjudandet om covid-vaccin inte var oroliga för själva infektionen eftersom Nicholas hade åkt lokaltrafik under hela 2020 och halva 2021 utan att bli sjuk, och sannolikt redan hade antikroppar. 

– Och om bara vården hade varnat oss när Spikevax pausades, hade vi tänkt att hans feber kunde vara en hjärtinflammation, och då hade vi sökt vård direkt, tillägger han. 

I Nicholas journal finns inga uppgifter om att familjen varnats för biverkningar. Där står heller inget om att hans leverläkare eller någon hjärtläkare blev tillfrågade innan vaccineringen. Sektionschefen som godkände vaccinationen hade aldrig träffat Nicholas.

När det gäller det informerade samtycket i det här fallet så verkar det tveksamt om man har uppfyllt kraven på det.

TITTI MATTSSON
Professor i offentlig rätt vid Lunds universitet

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, har forskat i medicinsk rätt. Hon säger att anledningen till att det är så viktigt med informerat samtycke har att göra med att hälso- och sjukvårdens insatser bygger på frivillighet. Därför är det högt ställda krav på att hälso- och sjukvårdspersonal måste lämna tillräcklig information till patienter och vårdnadshavare om risker och biverkningar inför en medicinsk behandling.

– Det är inte alltid så lätt att utreda hur långt det går i varje enskilt fall, men man kan säga att det handlar om att förmedla den kunskap man har som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den förändras också ständigt vilket innebär att hälso- och sjukvårdspersonal måste uppdatera sig, säger hon och tillägger: 

– Och det är givetvis den information som myndigheterna har gått ut med som alltid gäller som krav. 

Hon pekar på att ansvaret för att tillräcklig information ges finns i flera led.

– Det finns ett ledningsansvar överst, sedan kräver man vanligen mer av läkaren än av sjuksköterskan och så vidare.

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt på Lunds universitet, och har forskat i medicinsk rätt. Foto: Kennet Ruona

När det gäller barn så är det vårdnadshavaren som har huvudansvaret för att ge samtycke fram till dess att barnet blir lite äldre. Successivt får barnet ökat självbestämmande, och då blir det en samlad bedömning och ett samlat samtycke. 

Titti Mattsson menar att barn är en särskilt sårbar grupp eftersom de ofta inte har full handlingskapacitet att agera självständigt. Därför är det extra viktigt att vårdnadshavare, och även lite äldre barn, får tillräcklig information.

– När det gäller det informerade samtycket i det här fallet så verkar det tveksamt om man har uppfyllt kraven på det, säger hon.

– Det kan också handla om en ännu allvarligare situation – att det inte bara rör en person utan kanske flera som utsattes för motsvarande risker genom att man inte hade ett säkert arbetssätt för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Det finns särskilda ansvarsregler för hälso- och sjukvården. För hälso- och sjukvårdspersonal som inte följer patientlagen eller gör misstag av viss karaktär kan följden bli att man får sin legitimation indragen, helt eller under en viss tid. 

– Det är givetvis en stor förlust för den som inte kan arbeta längre. Sedan finns alltid de straffrättsliga påföljderna också i allvarligare fall, säger Titti Mattsson.

Henrik Arnell, styrelseledamot i Svenska Barnläkarföreningen och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger att föreningen hade ett nära samarbete med både Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten under pandemin. Man hade även daglig kontakt med andra kollegor i Europa för att hålla sig uppdaterad.

Vi tror inte att de här vaccinerna kommer att ha några långtidseffekter, men vi vet inte i ärlighetens namn. Vi måste vara ödmjuka i sjukvården, vi måste vara medvetna om att vi inte har facit än.

HENRIK ARNELL
Styrelseledamot i Svenska Barnläkarföreningen

I föreningens rekommendationer för vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar i särskilda riskgrupper från 12 års ålder, som gällde hösten 2021, står bland annat att vaccin rekommenderas efter ”genomgången annan organtransplantation, i enskilda fall efter individuell bedömning”.

Henrik Arnell är överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm och sekreterare i Svenska Barnläkarföreningen. Foto: Pressbild

Arnell förklarar att man uttryckte det så då det finns många faktorer som man behöver ta hänsyn till i samband med covid-vaccination och transplanterade barn. 

– Så det var för att ingen vårdgivare skulle känna sig absolut tvungen att vaccinera, utan kunde utgå från egen kunskap och erfarenhet, säger han.

Inte heller kunde man veta vilka som kunde drabbas hårt av själva virusinfektionen. 

– Vi kunde inte till hundra procent säkert säga att för den här gruppen är viruset jättefarligt. Det var en väldigt liten grupp som det skulle vara riktigt riktigt farligt för att få den här infektionen. Det var några hundra barn totalt, säger han. 

Föreningen var också tidigt medveten om riskerna med hjärtinflammation. När vaccinationerna inleddes var man därför tillsammans med Läkemedelsverket och Svensk Barnkardiologisk förening väldigt uppmärksam på dessa biverkningar.

– Men det handlade om väldigt få fall. Det är värre för de svårt hjärtsjuka, svårt lungsjuka och svårt immunnedsatta att få infektionen än att få vaccinationen. Som det såg ut då hade det varit större risk för hjärtmuskelinflammation av själva sjukdomen än av vaccinationen. 

Många länder låg före Sverige med vaccineringen. Arnell menar att de därför kunde luta sig ganska väl på andras erfarenheter.

– Jag tycker att vi landade ganska bra i relativt strikta och ganska sparsamma riskgrupper om man jämför med de flesta andra länder runt omkring oss som hade mycket bredare syn på riskgrupper.

När det gäller biverkningar på lång sikt menar han att det finns en stor osäkerhet.

– Vi tror inte att de här vaccinerna kommer att ha några långtidseffekter, men vi vet inte i ärlighetens namn. Vi måste vara ödmjuka i sjukvården, vi måste vara medvetna om att vi inte har facit än, säger han.

Kontakta journalisten: malin.nordstrand@epochtimes.se

Suggest a correction

Similar Posts