Medvetenheten måste öka om att exponering för EMF / 5G idag utsätter våra barn specifikt men hela mänskligheten är oskyddade mot skadlig strålning.
Vi strävar efter att ta itu med detta på alla sätt med samarbetsgrupper för att säkerställa skyddsåtgärder för att eliminera framtida skador.

Samhällsnytta eller stora vinster för stora telekomföretag? Det här är vad som verkligen driver 5G-lanseringen.

Förespråkare för 5G menar att tekniken kommer att minska den "digitala klyftan" genom att öka tillgången till onlinetjänster för underförsörjda...
Read More

5G-frekvens försämrar benstyrkan

En ny studie visar att exponering för 3,5 GHz som används vid 5G minskar benstyrkan och flexibiliteten i djurförsök, trots...
Read More

EU-kommissionen valde ut partiska experter för strålningsrapport

Allvarlig kritik har framkommit vid en fördjupad granskning av EU-kommissionens senaste expertrapport om hälsoriskerna med strålning från trådlös teknik. EU:s...
Read More

Kritik mot EU-kommissionens expertrapport om radiofrekvent strålning från trådlös teknik – EU-kommissionen handplockade författare kända för att vara partiska med telekomföretagen

Två ideella europeiska organisationer, specialiserade på hälsorisker med radiofrekvent strålning (RFR) från modern trådlös teknik, har publicerat en djuplodande kritisk...
Read More

Möt experterna

Mona Nilsson

Pernille Schriver

Gå med i forumet!

EMF/5G Bokrecensioner

5G-karta från Ookla

CHD Kunskapsunderlag