|

Hungrar maskineriet efter mer?

G-7:s centralbankirer möttes i Jackson Hole, Wyoming, förra helgen för att diskutera de ”strukturella förändringarna i den globala ekonomin.”

Vid ett möte i Jackson Hole 2019 röstade G-7-bankerna om Going Direct Reset, som World Economic Forum (WEF) kallar ”den stora återställningen” (The Great Reset). Vi vet alla vad som hände sedan – ”strukturella förändringar i den globala ekonomin” konstruerade genom lockdowns och annan katastrofkapitalism motiverad av hälsomandat. Med centralbankscheferna under press på grund av BRICS-ländernas framgångar på toppmötet i Sydafrika tidigare i veckan hör vi plötsligt nya rykten om nedstängningar under hösten. Detta kommer vid en tidpunkt då det finns seriösa påtryckningar för censur, och vi upplever att media manipuleras i hela Europa och Nordamerika.

Vad har centralbankscheferna beslutat? Och vad betyder detta i samband med Världshälsoorganisationens (WHO) aggressiva försök att skapa en mekanism som kan åstadkomma central kontroll och ”strukturella förändringar i den globala ekonomin” i en aldrig tidigare skådad omfattning?

Pandemibranschen igång igen

WHO tillkännagav den 9 augusti den första riskbedömningen av EG.5 och angav att ”Baserat på tillgängliga bevis bedöms den folkhälsorisk som EG.5 utgör som låg på global nivå, i linje med den risk som är förknippad med XBB.1.16 och den andra för närvarande cirkulerande Variant of Interests (VOI) (…). Medan EG.5 har visat ökad prevalens, tillväxtfördel och immunförsvarsegenskaper, har det hittills inte rapporterats några förändringar i sjukdomens svårighetsgrad. Medan samtidiga ökningar av andelen EG.5 och COVID-19 sjukhusvistelser (lägre än tidigare vågor) har observerats i länder som Japan och Republiken Korea, har inga samband gjorts mellan dessa sjukhusvistelser och EG.5. ...” följt av ytterligare riskövervakningsdetaljer om EG.5, BA.2.86-varianter den 17 augusti.

Allt detta gick till synes obemärkt förbi tills mainstream-media började agera. På sedvanligt sätt publicerade medierna hundratals rubriker som upprepade riskerna med BA.6 och BA.2.86, och spred därmed namnet Eris, den grekiska gudinnan för strid, oenighet och kaos.

NYTT – Otaliga mainstream-medier driver nu på om ”Eris”, en ny ”Covid-variant” som WHO namngett efter den grekiska gudinnan för oenighet och strid. (18 augusti. @Disclose TV)

Kontroversiellt nog indikerar den senaste COVID-19 Weekly Epidemiological Update som utfärdats av WHO vissa osäkerheter kring Eris. Man kan undra om de valde fel variant för sin skräckpropaganda. Skapar Eris redan kaos eller ”presterade” den inte enligt förväntningarna? Är grunden lagd för att öka övervakningsnivån eller till och med för att kräva nödsamtal baserat på oidentifierad risknivå?

Det finns dock ingen uppdaterad data tillgängliga för Eris, den variant som är av störst intresse. Sammantaget borde det inte vara svårt att hitta en variant som redan finns hos de flesta av oss och överdriva dess allvarlighetsgrad med det anpassade medienarrativet på det sätt som det tjänar sitt syfte för maskineriet, särskilt tillsammans med den ökade censuren (25 augusti) av Facebook, YouTube och andra 17 huvudplattformar online.

Picture 1

WHO – som har immunitet och agerar utan insyn och ansvarsskyldighet – har möjlighet att definiera vilka övervakningstekniker som ska användas och hur resultaten ska tolkas. På grundval av sin egen tolkning kan WHO definiera den risk som är förknippad med sjukdomen och de motåtgärder som krävs för att eliminera denna risk.
Detta mönster är alltför välbekant för dem som har en heltäckande och saklig bild av händelserna under de senaste tre åren. Erfarna och oberoende folkhälsoexperter som dr Wolfgang Wodarg och dr David Bell, och juridiska experter som dr Silvia Behrendt och Philipp Kruse, LL.M har upprepade gånger varnat för genomförandet av pandemi-cykeln som saknar kontrollmekanism och tillsyn samtidigt som läkemedelsindustrin är en viktig förmånstagare.

Även om beslut som fattats av individer och institutioner under de senaste tre åren har haft en djupgående inverkan på samhället, varav många sannolikt är negativa, har det ännu inte gjorts någon ordentlig utvärdering för att fastslå ansvar och hålla dessa personer och institutioner ansvariga.

WHO:s och CDC:s tillkännagivanden fick MSM att påbörja sin skräckpropaganda i perfekt takt igen. Oavsett bristen på substans i rubrikerna, hade nyheten om den senaste boostern som skyddar alla mot” denna variant redan tillkännagivits för att ge den omedelbara lösningen. (Notera: Det är vid det här laget ett känt faktum att dessa så kallade ”vaccin” inte testades för effektivitet för att stoppa smittsamhet). Läkemedelsföretagen, både Moderna och Pfizer, kommer att lansera de nya boostervaccinen inom en dryg månad (förutsatt att de godkänns av hälsovårdsmyndigheter). De vet redan att åldersgruppen 60 år kommer att vara i fokus för den inledande vaccinationskampanjen.

Influensasäsongen är på väg

Efter de senaste tre åren är det inte förvånande att det inte finns något omnämnande av möjliga profylaktiska behandlingar. Man kommer inte att hitta dem i de medier som driver på för ”Tripledemic”. Det nya narrativet uppmanar människor att inte bara ta boostervaccinen igen för covid utan att också ta de ”vanliga” höstvaccinen mot influensa och respiratoriskt syncytialvirus (RSV), allt på samma gång.

Picture 1

Hur kunde EU-kommissionen – eller Vita huset – våren 2023 veta att vi bara några månader senare i oktober skulle behöva mRNA c19-vaccin igen? EMA har under våren och sommaren i all hast godkänt det ena vaccinet efter det andra tillsammans med lokala tillverkare med starka incitament. Dessa godkännanden gjordes utan ordentlig granskning av tillgängliga data, som visar de skador som orsakas av mRNA-vaccinationer. (Se den långa listan med analyser av EU:s PSUR som publicerats på CHD Europes webbplats) Oberoende vetenskapliga röster kräver ett moratorium för mRNA-vaccinationer på grund av de okända och kända riskerna.

Nödläge?

Medan en ny pandemi skulle göra det möjligt för de ledande institutionerna att undvika ansvarsskyldighet för de skadliga effekterna av sina tidigare beslut, skulle det också avleda uppmärksamheten inte bara från de dramatiskt överskridande ökade dödstalen, misslyckandena från den tidigare så kallade pandemin och de skador som orsakats av vaccinen utan också från maktövertagandet av institutioner som WHO och FN, som använder den repeterade metoden med de nyligen publicerade globala chockelementen.

Picture 2

Policy Brief 2 i Vår [FN:s (red.)] gemensamma agenda: Att stärka den internationella reaktionen på komplexa globala chocker – en plattform för nödsituationer

Vi närmar oss en testperiod.Suggest a correction

Similar Posts