| | | | |

”Framtidens förmyndare”? WEF-medlemmar träffas i Davos för att varna för hotande ”Disease X”-katastrofen

Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus varnade under en panel vid Världsekonomiskt forums (WEF) årsmöte i Davos i Schweiz för att världen måste förbereda sig för en framtida pandemi, som kan orsakas av en ännu okänd sjukdom kallad ”Disease X”.

”Man kan till och med kalla covid-19 för den första ’sjukdom X’. Och det kan hända igen”, sa Tedros under en paneldiskussion om ”Förberedelser för sjukdom X”, som anordnades av WEF:s Centre for Health and Healthcare och kopplat till WEF:s Partnership for Health System Sustainability and Resilience och dess Collaborative Surveillance Initiative.

Tedros: ”Covid (var) den första Disease X”

Förutom ”Disease X” diskuterade paneldeltagarna även framtida förebyggande åtgärder mot pandemier, behovet av ett ”pandemiavtal” och den framtida rollen för artificiell intelligens (AI) inom hälso- och sjukvården.

”Artificiell intelligens som en drivkraft för ekonomin och samhället” är ett av de centrala teman för årets WEF-möte, som äger rum den 15-19 januari i Davos, medan det centrala temat för årets sammankomst är ”Återuppbyggnad av förtroende”.

Mer än 60 statschefer och 1.600 företagsledare finns bland årets 2.800 deltagare, som tillsammans kommer från 120 länder. Till skillnad från tidigare år har WEF dock inte offentliggjort en fullständig lista över talarna – som av Klaus Schwab, WEF:s grundare och ordförande, kallas för ”framtidens förmyndare”.

Tedros och de andra ”Disease X”-panelisternas kommentarer kom samtidigt som Bill Gates tog upp sin oro över finansieringen av sjukvården och sin optimism när det gäller AI:s framtida roll inom sjukvården.

Paneldeltagare: ”Disease X” en ”klar och tydlig fara

WEF-panelisterna varnade för att ”Disease X” kan ”leda till 20 gånger fler dödsfall än coronaviruspandemin” och frågade: ”Vilka nya insatser behövs för att förbereda hälso- och sjukvårdssystemen för de många utmaningar som väntar.”

Enligt Bishen ”kommer det att finnas virus, det kommer att finnas patogener, det kommer att finnas utbrott. Frågan är hur vi förbereder oss för att begränsa dem? Hur förhindrar vi att utbrotten blir fullskaliga pandemier? Vi har faktiskt arbetat med detta under en längre tid”, sa han.

Brown sa att målet med deras diskussion var ”att verkligen prata om vad vi kan och bör göra för att se till att våra hälsosystem är förberedda för eventuella framtida kriser som kan komma att kräva globalt samarbete och deltagande, och hur vi kan se till att vi lär oss av det förflutna för att stärka systemen inför framtiden.”

”Bra krisberedskap skapas när det inte finns någon kris”, sa Demaré. ”Att ha en panel som denna är redan det en bra början eftersom alla aktörer i hälso- och sjukvårdens ekosystem är representerade här … vi måste alla arbeta tillsammans för att försöka ta itu med det.”

Tedros kallade ”Disease X” en ”platshållare för det okända, men det är inte en ny idé” och förklarade att terminologin redan användes ”2018 [och] diskuterades 2017”.

”Sjukdom X” finns med på WHO:s lista över ”prioriterade sjukdomar” som ”utgör den största risken för folkhälsan”, tillsammans med covid-19, Krim-Kongo hemorragisk feber, ebolavirus och Marburgvirus, lassafeber, MERS-CoV ( Middle East respiratory syndrome coronavirus ) och SARS ( Severe Acute Respiratory Syndrome, Nipah och henipavirala sjukdomar, Rift Valley-feber och zikavirus.

Under diskussionen tog Tedros och andra paneldeltagare upp oron över den olycksbådande tonen termen ”Disease X”medför.

”Naturligtvis finns det vissa människor som säger, ’åh, detta kan skapa panik'”, sa Tedros. ”Nej, det är faktiskt bättre att förutse något som kan hända eftersom det har hänt många gånger i vår historia och förbereda sig för det. Vi bör inte möta saker oförberedda.”

En sådan ”förberedelse” inkluderar att utveckla ”ett system som kan expandera när behovet uppstår”, sa Tedros. ”Du behöver inte veta något om just en viss sjukdom. Det finns gemensamma faktorer när det gäller leveranskedjan, till exempel. Forskning och utveckling bör också vara i centrum … och sedan, naturligtvis, hälsoinfrastrukturen”, sa han.

Paneldeltagarna sa att covid-19-pandemin gav lärdomar om hur man hanterar pandemier.

”En av de stora lärdomarna från covid-19 var att man faktiskt inte kan behandla patienten … som man normalt skulle göra eftersom man måste isolera, man kan inte röra patienten”, sa han. ”Vilka är de specifika medel som du behöver för att snabbt komma igång, som andningshjälpmedel, monitorer, vi hade naturligtvis vaccinen. Hur mobiliserar man leveranskedjan globalt för att faktiskt göra det?”

Trindade, som nyligen ledde obligatoriska COVID-19-vaccinationer för barn i Brasilien, sa: ”Vi har lärdomarna från pandemin, men vi behöver några transformativa krafter för att hitta en effektiv förmåga att svara upp på sånt. Hon föreslog ”en omfattande övervakning av sjukdomar och möjliga epidemier och pandemier”.

Demaré fokuserade på vikten av ”offentlig-privata partnerskap” (PPP) under covid-19-pandemin.

”Vad jag tycker är viktigt, om man ska dra lärdom av denna erfarenhet, är först och främst att snabba åtgärder, snabbt beslutsfattande, är extremt viktigt. Men ännu viktigare är partnerskap och särskilt offentlig-privata partnerskap”, sa han.

WEF främjar i stor utsträckning konceptet med offentlig-privata partnerskap.

Rebel News-journalisten Ezra Levant frågade en annan AstraZeneca-chef, David Fredrickson, företagets vice verkställande direktör för affärsenheten Oncology, om han anser att AstraZeneca gjorde något fel under covid-19-pandemin. Levant frågade också Fredrickson om den ”tvingande natur” under vilken många människor var tvungna att vaccinera sig.

”Vi är verkligen stolta över de insatser som hälso- och sjukvårdssektorn kollektivt gjorde”, svarade Fredrickson.

Frederickson berömde också offentlig-privata partnerskap ”som ett sätt att göra framsteg på”.

AstraZeneca står inför stämningar i USA, Kanada och Storbritannien angående allvarliga biverkningar och dödsfall kopplade till dess COVID-19-vaccin.

Tedros: covidvaccin ”en modell för framtiden

Tedros hänvisade till COVID-19-vaccinen som ett framgångsrikt exempel på en pandemirespons och sa att de kan fungera som ”en modell för framtiden”.

Reddy lovordade det ”hårda” beslutsfattande som ägde rum under pandemin.

”Vi kunde ta oss ur detta relativt sett bättre än förväntat och det faktum att det fanns ett tidigt ingripande med vaccination och lockdowns”, sa hon. ”Det var svårt, men det var ett beslut som jag tror hjälpte oss. Så jag tror att det är viktigt för framtiden.”

Andrew Lawton, journalist på True North Media, hittade Tedros på Davos gator idag och frågade honom om han ansåg att ”nedstängning alltid bör förkastas som en folkhälsoåtgärd”.

Tedros, som vägrade att fördöma nedstängningar och tvångsmedel, svarade: ”Kan vi prata senare?” och upprepade WEF-mötets slogan för året: ”Rebuilding Trust”.

WHO:s generaldirektör dr Tedros har alltid mycket att säga om hur länder ska agera. Men
han teg när jag frågade honom i Davos om han fördömde lockdowns och tvångsvaccinationer.

Tedros upprepar uppmaningar till ”pandemiavtal

Tedros och de andra paneldeltagarna betonade också behovet av ett ”pandemi-avtal

”Pandemiavtalet kan samla alla erfarenheter, alla utmaningar som vi har mött och alla lösningar i ett enda avtal”, sa Tedros. ”Det avtalet kan hjälpa oss att förbereda oss för framtiden på ett bättre sätt eftersom det handlar om en gemensam fiende.”

Tedros upprepade temat om globalt samarbete och tillade: ”Utan en gemensam respons, från denna gemensamma beredskap, kommer vi att stå inför samma problem som under covid-19.”

Andra paneldeltagare uttryckte liknande känslor, och Jakobs sa att ”om systemet stängs ner och alla bara fokuserar på sina egna intressen … kan vi inte lösa en global kris”.

Tedros varnade för att årets Världshälsoförsamling, som kommer att hållas i Genève mellan den 27 maj och 1 juni, sannolikt utgör den enda möjligheten för WHO att nå ett ”pandemiavtal”.

”[Tidsfristen] för pandemiavtalet löper ut i maj 2024, och medlemsländerna förhandlar”, sa han. ”Detta är mellan länder, och jag hoppas att de kommer att leverera detta pandemiavtal vid den tiden på tidsfristen, för om den här generationen inte kan göra det .. [den] kommande generation, kommer nästa generation inte att göra det.”

Tedros och andra paneldeltagare sa att det finns andra initiativ som redan har lanserats, utöver det ”pandemiavtal” som är under förhandling.

Enligt Tedros inkluderar dessa pandemifonden som inrättats av Världsbanken och andra organisationer, mRNA Vaccine Technology Transfer Hub i Sydafrika där 15 länder deltar och WHO Pandemic Hub.

”Vi har också initiativ när det gäller biologiska hot, sjukdomsövervakning. … Vi har datasystem som kan nås snabbt, så att [den] privata sektorn kan göra sitt jobb. De kan ta fram medicinska motåtgärder, oavsett om det handlar om vaccin, diagnostik eller behandlingar”, sa Shyam.

”Vi vet att klimatförändringarna är en hotande kris som kommer att påverka vårt hälso- och sjukvårdssystem. Hur reagerar vi på ett ökat antal sjukdomar, oavsett om det är [a] smittsam sjukdom, [a] icke-smittsam sjukdom? Vi måste förbereda systemet väl för detta”, sa Shyam.

Paneldeltagarna lovordade AI:s potentiella roll inom hälso- och sjukvården

I linje med ett av de centrala temana för årets WEF-möte betonade paneldeltagarna också AI:s roll i den framtida sjukvården – och behovet av att AI spelar en allt större roll i sjukvården.

”Vi måste bygga på teknik, datahantering och artificiell intelligens”, sa Demaré och menade att AI kan bidra till utvecklingen av ett ”bibliotek” av virus och vaccin, till läkemedelsupptäckter och till administrationen av hälso- och sjukvårdssystem.

”Vi såg faktiskt under COVID vad som är möjligt om man tittar på det systematiskt … om man tittar på vad tekniken kan göra”, sa Jakobs och nämnde att AI redan spelar en roll i vården. Han gav exemplet med magnetröntgen, där AI ”faktiskt kan förutsäga inom 24 timmar, till och med inom två veckor, om ett hjärtstillestånd kommer att inträffa”.

Jakobs efterlyste också en upptrappning av AI:s närvaro inom sjukvården.

”Hur kan man sedan tillämpa den senaste digitala tekniken för att hjälpa [vårdpersonal] i deras dagliga arbete?” undrade Jakobs. ”Det finns mycket teknik tillgänglig, men … hur ser man sedan till att den snabbt kommer i händerna på personalen i systemet och att man faktiskt kan skala upp den mycket snabbt?”

Gates lovordar AI:s roll inom sjukvården

Gates berömde också AI och dess potentiella roll inom sjukvården.

I en intervju med CNN:s Fareed Zakaria på tisdagen sa Gates att AI kommer att göra människors liv enklare, och nämnde som exempel teknikens potential att underlätta pappersarbetet för läkare, och beskrev det som ”den del av jobbet de inte gillar” och sa ”vi kan göra det mycket effektivt.”

Gates tillade att implementeringen och integrationen av AI kommer att bli enkel eftersom det inte behövs ”mycket ny hårdvara”. Han tillade att målet för Bill & Melinda Gates Foundation är att minska klyftan mellan rika och fattiga länder när det gäller tillgången till teknik som AI.

Under en separat diskussion som en del av WEF-mötet sa Gates att det var ”absolut nödvändigt” att minska denna klyfta, enligt The National News.

Han berömde den roll som sådan teknik spelar för att främja innovation. ”Det har varit alldeles för lite innovation i det globala syd, oavsett om det gäller för malaria eller grödor, vete, ris. Det belopp som satsas på jordbruksekonomin är mycket mindre än det borde vara”, sa Gates.

Enligt CNN har ”Microsoft ett partnerskap värt flera miljarder dollar med OpenAI. Gates är fortfarande en av Microsofts största aktieägare.” OpenAI:s VD Sam Altman är en av deltagarna vid årets WEF-möte.

I en intervju med Yahoo Finance Live på måndagen sa Gates att han är ”lite orolig” över att regeringar och företag runt om i världen minskar sina utgifter för hälso- och sjukvård.

Han noterade att ett av de viktigaste fokusområdena för Gates Foundation är att ”minska ojämlikheter i hälsa genom att finansiera utvecklingen av nya verktyg och strategier för att minska bördan av infektionssjukdomar och de främsta orsakerna till barnadödlighet i låginkomstländer.”

Gates hävdade att stiftelsens arbete bidrog till att halvera antalet dödsfall bland barn i världen mellan 2000 och 2022, samt dödsfallen till följd av HIV och malaria under de senaste två decennierna.

Christopher Elias, ordförande för Gates Foundations Global Development Program, konfronterades av Levant i Davos på måndagen. Elias vägrade att svara på frågor om Gates roll i simuleringen av coronaviruspandemin vid Event 201 2019, hans arbete i Indien och hans engagemang i vaccinutveckling.

Ursprungligen publicerad av The Defender

Suggest a correction

Similar Posts