| | | | | | |

”Hela saken skriker Du Sköna Nya Värld”: Nytt AI-verktyg förutspår tveksamhet till vaccin

Enligt forskare vid University of Cincinnati som utvecklat AI-verktyget ”valde många att avstå från vaccination trots tvingande krav på COVID-19-vaccin, vilket väcker frågor om psykologin bakom hur människors bedömningar påverkar dessa val.”

Ett team av forskare har utvecklat ett ”kraftfullt nytt verktyg inom artificiell intelligens” (AI) som kan förutsäga om det är troligt att någon kommer att ta eller inte att ta ett COVID-19-vaccin.

Enligt University of Cincinnati använder det nya AI-verktyget ”en liten uppsättning data från demografi och personliga bedömningar som t ex en motvilja mot risk eller förlust” för att identifiera beteendemönster hos människor som kan hjälpa till att förklara någons vilja att bli vaccinerad.

Forskarna presenterade sina resultat i en studie som publicerades på tisdagen i Journal of Medical Internet Research Public Health and Surveillance.

Studiens resultat ”kan ha bred tillämpning för att förutsäga mental hälsa och resultera i mer effektiva folkhälsokampanjer”, säger universitetet.

Enligt studien, ”Trots COVID-19-vaccinkrav valde många att avstå från vaccination, vilket väckte frågor om psykologin som ligger till grund för hur människors bedömningar påverkar dessa val.”

Forskarna hävdar att deras resultat ”visar den underliggande betydelsen av bedömningsvariabler för vaccinval, vilket tyder på att vaccinutbildning och informationsmeddelanden kan rikta in sig på olika bedömningsprofiler för att förbättra antalet vaccinerade.”

Men kritiker som Brian Hooker, Ph.D., Chief Scientific Officer för Children’s Health Defense, säger att den nya tekniken påstår att de som ifrågasätter vaccin har psykiska problem:

”Hela implikationen här är att bristande medhåll med den statliga propagandamaskinens vårdstandard gör en till någon typ av mentalt fall eller extrem avvikare. Hela saken skriker Du Sköna Nya Värld där potentiellt icke-kompatibla individer får riktade meddelanden baserade på rädsla och irrationalitet.”

Hooker säger att den nya tekniken ”är en prefabricerad ersättning för det Big Pharma och statliga hälsovårdsmyndigheter undviker: rationella diskussioner om vetenskap och medicin som riskerar att avslöja sanningen om vaccinbiverkningar.”

Använda AI för att rikta in sig på ”vaccintveksamma”?

Nicole Vike, Ph.D., senior forskningsassistent vid University of Cincinnatis College of Engineering and Applied Science, var artikelns huvudförfattare.

”COVID-19 kommer sannolikt inte att vara den sista pandemin vi ser under de kommande decennierna”, säger Vike. ”Att ha en ny form av AI för förutsägelser inom folkhälsan ger ett värdefullt verktyg som kan hjälpa till att förbereda sjukhus för att förutspå vaccinationsnivåer och följdinfektionsnivåer.”

Studiens författare säger att tekniken också kan användas för att ”hjälpa utrullningar av vaccin och hälsovårdsberedskap genom att tillhandahålla platsspecifika detaljer” – med andra ord att identifiera geografiska områden med låg vaccination och höga sjukhusvistelser, enligt studien.

Kritiker ifrågasätter studiens påståenden och säger också att de är oroliga för de potentiellt negativa användningarna av denna teknik.

”Det största problemet med forskning som denna är den underliggande premissen: tveksamhet till vaccin måste förklaras med försökspersonernas (avvikande) psykologi och inte med hänvisningar till bristande effektivitet eller säkerhet hos de aktuella vaccinen”, säger Michael Rectenwald, Ph.D., författare till ”Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom”.

Som ett resultat, säger Rectenwald, är det underförstått att ”om människor är tveksamma till vaccin ligger felet hos dem själva snarare än hos själva vaccinet. Utifrån denna premiss försöker forskningen rättfärdiga vaccination som normalt genom att koppla avvikande mentala och psykologiska egenskaper till vaccintveksamhet.”

Detta kan leda till att enskilda individer blir måltavlor, säger Rectenwald:

”Att använda AI för att förutsäga vaccintveksamhet på dessa villkor kan inkludera mobilisering av AI-program för att rikta in sig på och till och med identifiera individer som är tveksamma till att vaccinera sig. Vi kan också förvänta oss AI-program som försöker övervinna vaccintveksamhet genom försök att ”omprogrammera” nämnda defekta individer.

”Åtminstone är det på gång att identifiera, rikta in sig på och omskola personer som är tveksamma till vaccin.”

Scott C. Tips, ordförande för National Health Federation, säger att den nya tekniken innebär integritetsrisker.

Tips säger:

”Ingen annan har med att göra om en individ vill bli vaccinerad. Varför behöver någon förutsäga hälsobeslut? ”Prediktiv” AI i den här frågan är inget annat än en lösning som letar efter ett problem. Det finns inget problem här. Faktum är att vi borde vara glada över att det finns människor som inte vill bli vaccinerade.”

Kat Lindley, ordförande för Global Health Project och chef för Global COVID Summit, håller med. ”Det finns många anledningar till att någon är tveksam till vaccin, och att förlita sig på ett program, oavsett hur intelligent det är, för att förutsäga resultatet är jag rädd kommer att underskatta det mänskliga elementet och individuella upplevelser.”

Kritiker ifrågasätter också påståenden om teknikens effektivitet. ”AI är bara så bra som programmeraren och de parametrar som den har getts, vilket också inkluderar de fördomar som den skapades med”, säger Lindley.

Tim Hinchliffe, redaktör för The Sociable, säger: ”Vi har sett hur ChatGPT spottar ut nonsens och vi har sett den mångfaldskatastrofen Google Gemini, så det vore bäst att närma sig resultaten med försiktighet. Och med AI-mänskliga teams kan resultaten fortfarande vara partiska.”

”’Skit in, skit ut’ gäller lika mycket för AI-drivna beslut och resultat som för alla andra beslut eller resultat som fattas av människor och ’dumma’ datorer”, säger Tips. ”Om AI:n söker efter sina svar i filer och data som bara används av människor kommer den att komma fram till felaktiga och partiska resultat.”

”Vilka kommer att bli nästa mål för denna attitydförutsägande apparat?

Andra experter föreslår att regeringar skulle kunna missbruka tekniken och använda den som ett vapen mot allmänheten.

”Det är en indikation på det medicinska läget och vår regerings prioriteringar när de hellre ser mer forskning göras om hur de kan öka antalet som använder vilken produkt de än definierar som ett vaccin, än att de gör de säkerhetsstudier som allmänheten högljutt har krävt”, säger Valerie Borek, biträdande direktör och ledande policyanalytiker för Stand For Health Freedom.

”Denna studie passar in i den decennielånga strategin att använda psykologi och vårt undermedvetna för att driva på för produkter och agendor”, säger hon. ”Det finns redan teknik som kan bedöma biometrisk data som hjärtfrekvens, temperatur och ögonrörelser, i kombination med ljud- och platsinformation.”

Som exempel nämner Borek att Centers for Disease Control and Prevention ”redan har erfarenhet av att använda mobiltelefondata för övervakning av folkhälsan”.

Borek tillägger:

”Regeringen har för mycket data att scanna igenom, så användningen av AI är oundviklig för övervakning av folkhälsan. Hur länge innan de enheter som vi frivilligt bär med oss kommer att användas för AI-förutsägelser om våra hälsoval?

”Kommer dessa förutsägelser att leda till några statliga ingripanden? Vi måste ställa dessa frågor till våra lagstiftare och göra vad vi kan för att minimera vårt digitala fotavtryck.”

Enligt Hinchliffe:

”Om ’AI kan förutsäga människors attityder’, då skulle förutsägelser av så kallad vaccintveksamhet bara vara början. Vad kommer härnäst? Att förutsäga vem som är klimatförnekare? Vad sägs om att förutsäga människors attityder till presidentkandidater och vem de sannolikt kommer att rösta på? Vem behöver val när AI redan vet vem som kommer att vinna?

”Vad händer när omskolnings- och propagandaprogrammen inte fungerar? Kommer data om att förutsäga människors attityder användas av regeringar för att slå ner på oliktänkande? Vilka kommer att bli nästa mål för denna apparat för att förutsäga attityder? Min gissning skulle vara människor som är ”tveksamma” till klimatförändringsnarrativet.

Studie hävdar att AI kan ”göra exakta förutsägelser om mänskliga attityder

Enligt University of Cincinnatis tillkännagivande baserades utvecklingen av det nya AI-verktyget på en undersökning som genomfördes i USA 2021, med ett representativt urval av 3,476 vuxna. Respondenterna ”tillhandahöll information som var de bor, inkomst, högsta avslutade utbildningsnivå, etnicitet och tillgång till internet.”

Deltagarna tillfrågades om de hade fått ett COVID-19-vaccin, med cirka 73% av de svarande som rapporterade att de var vaccinerade, ”något mer än 70% av landets befolkning som hade vaccinerats 2021”, enligt studien.

De blev sedan ”ombedda att betygsätta hur mycket de gillade eller ogillade en slumpmässigt sekvenserad uppsättning av 48 bilder på en sjupunktsskala från 3 till -3”, för att kvantifiera ”matematiska egenskaper hos människors bedömningar när de observerar milt emotionella stimuli.”

”Bedömningsvariablerna och demografiska data jämfördes mellan respondenter som var vaccinerade och de som inte var det. Tre maskininlärningsmetoder användes för att testa hur väl respondenternas bedömning, demografi och attityder till COVID-19 försiktighetsåtgärder förutspådde om de skulle ta vaccinet”, säger tillkännagivandet.

Enligt studien identifierades ”en liten uppsättning demografiska variabler och 15 bedömningsvariabler”, som ”förutsäger vaccinupptag med måttlig till hög noggrannhet och hög precision.”

I tillkännagivandet sägs att dessa resultat visar ”att artificiell intelligens kan göra exakta förutsägelser om mänskliga attityder med förvånansvärt lite data eller beroende av dyra och tidskrävande kliniska bedömningar.”

I samma meddelande citerades Aggelos Katsaggelos, Ph.D., professor i elektroteknik och datavetenskap vid Northwestern University, som hävdade att ”studien är anti-big-data” eftersom den nya tekniken ”kan fungera mycket enkelt” och utan behov av ”superberäkningar”.

”Det är billigt och kan tillämpas på alla som har en smartphone. Vi kallar det för beräkningsbaserad kognitions-AI. Det är troligt att vi kommer att få se andra tillämpningar när det gäller omdömesförändringrar inom en mycket snar framtid”, sade Katsaggelos.

Lindley håller inte med. Hon säger till The Defender: ”Att kalla detta anti-big-data är en motsägelse, för att kunna hävda en hög nivå av noggrannhet måste programmet omfatta en hög nivå av förståelse för själva tveksamheten.”

”Problemet med detta AI-initiativ är det populationsomfattande tillvägagångssättet, som bortser från alla individuella problem och erfarenheter”, säger Lindley. ”Om jag har lärt mig något under de senaste 20 åren som läkare så är det att den mänskliga faktorn är viktig och att den är oförutsägbar till sin natur.”

”Toppen av ett isberg”: AI kan också användas för snabb utveckling av vaccin

Andra AI-relaterade tekniker inom hälso- och sjukvårdsområdet har nyligen introducerats.

Vid Världsekonomiskt forums (WEF) årsmöte i januari lyfte Pfizers vd Albert Bourlap fram AI:s roll i utvecklingen av Paxlovid, ett receptbelagt oralt läkemedel som marknadsförs som en behandling mot covid-19.

”Det utvecklades på fyra månader”, sa Bourla, medan utvecklingen av ett sådant läkemedel ”vanligtvis tar fyra år” Han sa att AI hjälpte till att avsevärt minska den tid som behövs för ”läkemedelsupptäcktsprocessen”, där man ”verkligen syntetiserar miljontals molekyler och sedan försöker upptäcka vilken av dem som fungerar.”

Bourla tillskrev detta genombrott att ha räddat ”miljontals liv” och förutspådde fler sådana utvecklingar i framtiden. ”Vårt jobb är att göra genombrott som förändrar patienternas liv”, sa Bourla. ”Med AI kan jag göra det snabbare och jag kan göra det bättre.”

”Jag tror verkligen att vi är på väg in i en vetenskaplig renässans inom biovetenskap på grund av denna samexistens mellan framsteg inom teknik och biologi”, tillade Bourla. ”AI är ett mycket kraftfullt verktyg. I händerna på dåliga människor [kan den] göra dåliga saker för världen, men i händerna på goda människor kan den göra fantastiska saker för världen.”

Under samma WEF-paneldiskussion sa Jeremy Hunt, Storbritanniens finansminister, att AI kan leda till snabb utveckling och distribution av vaccin.

”När vi får nästa pandemi vill vi inte behöva vänta ett år innan vi får vaccinet”, sa han. ”Om AI kan krympa den tid det tar att få vaccinet till en månad är det ett stort steg framåt för mänskligheten.”

Ett WEF-projekt, som först tillkännagavs 2019, finansierar forskning om användningen av ”syntetiska” AI-genererade ”patienter” och ”syntetiska” kliniska prövningsdata.

Oron över AI:s prediktiva förmåga har lett till vissa åtgärder från lagstiftare runt om i världen. Den 13 mars antog Europaparlamentet Artificial Intelligence Act, som innehåller flera restriktioner och förbud mot användning av AI i olika sammanhang.

Enligt Greklands Business Daily är ”känsloigenkänning på arbetsplatser och i skolor, social scoring, prediktivt polisarbete (när det enbart baseras på profilering av en person eller bedömning av dennes egenskaper) och AI som manipulerar mänskligt beteende eller utnyttjar människors sårbarheter” förbjudet enligt denna lagstiftning.

Men för Hinchliffe är ”att använda AI för att förutsäga människors attityder till vaccin och tveksamhet till vaccin bara toppen av ett isberg”, eftersom AI-teknik sedan kan ”användas för att förutsäga attityder till nästan vad som helst”.

”Om man lyckas förutsäga människors attityder kommer det att leda till att man kan förutsäga deras beteende. Att förutsäga deras beteende innebär att man vet mer om dem än de vet om sig själva”, säger han. ”När människor är ’hackbara’ är det bara att sätta igång: De kan manipuleras och kontrolleras på de mest ondskefulla sätt.”

Suggest a correction

Similar Posts