| |

Samhällsnytta eller stora vinster för stora telekomföretag? Det här är vad som verkligen driver 5G-lanseringen.

Förespråkare för 5G menar att tekniken kommer att minska den ”digitala klyftan” genom att öka tillgången till onlinetjänster för underförsörjda grupper – men kritiker menar att 5G är ett marknadsföringsdrag som telekommunikationsindustrin använder för att sätta upp sin utrustning överallt och undanröja tillsynsansvaret.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

Redaktörens anmärkning: Detta är den andra delen i en tredelad serie som undersöker viktiga frågor i den offentliga debatten om säkerheten för trådlös strålning. Del I behandlade frågan: Hur kom FDA fram till sin ståndpunkt om mobiltelefoner och cancer? Del 2 ställer frågan: Vad ligger bakom utrullningen av 5G?

Telekomföretagen marknadsför 5G, ”nästa generations trådlösa nätverksteknik”, som snabbare och kapabelt att hantera fler uppkopplade enheter än 4G LTE-nätverket. Och de försäkrar konsumenterna att resultatet kommer att bli ökad tillgång för underförsörjda samhällsgrupper som saknar tillförlitlig internetanslutning.

Men kritiker – däribland Theodora Scarato, verkställande direktör för den ideella forsknings- och utbildningsgruppen Environmental Health Trust – menar att 5G-utbyggnaden handlar mer om företagens girighet än om att hjälpa människor att få tillgång till snabbt och tillförlitligt internet.

5G använder högre frekvenser på det elektromagnetiska strålningsspektrumet (EMR) än tidigare trådlös teknik och kan, enligt Federal Communications Commission (FCC), fungera i dessa radiofrekvensband (RF): lågband (mindre än 1 GHz), mellanband (1 till 6 GHz), högband (24 till 95 GHz) och olicensierade band (5,9, 6 GHz och över 95 GHz).

Scarato sa till The Defender att 5G är en marknadsföringsterm som används för att främja löften om att ”överbrygga den digitala klyftan” när det som verkligen marknadsförs är avregleringen av den trådlösa industrin.

”Jag ser det som ett sätt för företag att roffa åt sig mark. Det är vad det är”, säger hon.

Den trådlösa industrin skapar och använder hypen kring 5G för att installera sin utrustning snabbare och billigare, säger Scarato. De gör detta genom att övertyga offentliga tjänstemän om att samhällen behöver denna teknik och att de etablerade offentliga granskningsprocesserna är för långsamma och måste effektiviseras, så att företagen kan leverera tekniken snabbt och med liten tillsyn.

5G prioriterar vinster framför människor

Vad detta innebär för den trådlösa industrin är att de kan bygga ut sin infrastruktur utan att behöva ”ta itu med alla människor”, säger Scarato.

Det är människor – ur den trådlösa industrins perspektiv, sa hon – som är ”hinder för att få upp utrustningen eftersom människor inte gillar den. Det är fult. [De oroar sig för] strålningen, brandrisken. Alla dessa skäl till varför människor vill ha en mer ansvarsfull placering av utrustningen kan skjutas åt sidan när man bara ändrar reglerna.”

Kim Mack Rosenberg, tillförordnad chefsjurist på Children’s Health Defense (CHD), sa: ”Det är viktigt att vi gräver under ytan för att försöka förstå företagens motiv för att bygga ut 5G-nätverk.”

Rosenberg berättade för The Defender:

”Medan företagen framhåller att 5G möjliggör större anslutningsmöjligheter, mer tillförlitlighet och bidrar till att minska den digitala klyftan, är slutresultaten i många avseenden den faktiska vinsten för telekomföretag och relaterade branscher.

”5G skapar potential för extraordinära vinster, därav drivkraften för mer och mer avreglering. Men avreglering medför betydande risker.”

Scarato påpekade att över hälften av delstaterna i USA har lagstiftning på plats som gör det möjligt för dem att påskynda godkännandet av 5G och småcellsteknik.

”Politiken på alla myndighetsnivåer, både lokalt, delstatligt och federalt, luckras upp – påskyndas – och tillåter företag att sätta upp sin utrustning riktigt nära där vi bor, arbetar och leker”, sade hon och tillade att offentliga tjänstemän lägger fram sådan lagstiftning genom att resonera att ”vi måste ha den här nya tekniken, så vi måste göra det enklare för företagen.”

CHD, tillsammans med en koalition av samhälls- och miljögrupper – inklusive Fiber First LA – som förespråkar säker teknik, stämde i mars Los Angeles County i Kalifornien för att ha antagit ändringar som möjliggjorde en snabb spridning av trådlös infrastruktur utan vederbörlig process och utan invånarnas rätt att överklaga.

Brenda Martinez, bosatt i Los Angeles County och aktivist inom Fiber First LA, sade att hon i flera år har sett hur offentliga tjänstemän, t.ex. medlemmar i countystyrelsen, ”använder sig av låginkomsttagares behov för att driva igenom Big Telecoms agenda.”

Martinez, som arbetar med CHD:s EMR-program, berättade för The Defender att telekommunikationsföretagen före covid-19-pandemin endast erbjöd fiberoptisk (trådbunden) anslutning, som är snabbare än trådlöst internet, till mer välbärgade områden i Los Angeles.

”Låginkomsttagare fick nöja sig med trådlöst – vilket är mer lönsamt för telekomindustrin och dyrare för folket”, sa hon.

Under pandemin drabbades låginkomsttagare av ”mycket dyra internetavgifter, bedrägerier från telekomföretag och felaktiga hot spots … trots att vi hade tusentals nya antenner och mobilmaster”, säger Martinez. ”Jag hoppas att alla nu kan se att de lagförslag som drivs så hårt inte är till fördel för deras väljare.”

Det amerikanska representanthusets utskott för energi och handel lade i maj fram sju lagförslag som enligt lagstiftarna är avsedda att effektivisera och påskynda utbyggnaden av trådlös infrastruktur, inklusive 5G, över hela landet.

Odette Wilkens, teknikadvokat sedan mer än 20 år, sa att utbyggnaden av trådlös infrastruktur som 5G – snarare än fiberoptik, som hon hävdar är en säkrare och överlägsen teknik – sannolikt kommer att förvärra, inte lösa, den digitala klyftan och tjäna den trådlösa industrins intressen, inte de amerikanska medborgarnas intressen.

Wilkens, som också är VD och chefsjurist för Wired Broadband Inc, en ideell organisation som förespråkar trådbundet höghastighetsinternet, berättade för The Defender:

”Uttrycket ’minska regleringshinder’ används som en eufemism för att resa hinder mot lokala myndigheter och invånare, för att ta bort deras rätt till hearings och deras rätt att bli hörda.

”I själva verket är regler utformade för att skydda lokala myndigheters befogenheter och invånarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande, och för att bevara invånarnas rätt till en rättvis rättegång.”

5G-utbyggnaden ”skandalös” för att den ignorerar skador

Den infrastruktur som installeras som en del av 5G-utbyggnaden bär inte bara 5G-frekvenser utan kan också innehålla 2G, 3G och 4G, konstaterade Scarato. ”Så när du får en 5G-småcell framför ditt hus kan den kallas så – men tills du faktiskt tittar på de tekniska specifikationerna kan det vara en mängd olika [frekvenser]”, sa hon.

Småceller är enskilda trådlösa sändare som distribueras ungefär var 100-450:e meter och som kan monteras på elstolpar eller andra strukturer, t.ex. ett staket. Före 5G byggdes de flesta trådlösa nätverk med hjälp av ett system av makrosändare i form av mobilmaster. 5G-nätet använder både mobilmaster och småceller.

Rosenberg säger att avreglering inte bara medför den allmänna risken för minskad tillsyn, utan att det också öppnar dörren för andra risker.

”Det finns allvarliga hälsorisker med 5G, säkerhetsrisker för djur och miljö, samt integritets- och cybersäkerhetsrisker, bland annat”, säger Rosenberg. ”Precis som i många andra branscher gör vi klokt i att inte ta för givet att utbyggnaden av 5G-nät och tillgången till dessa nät är bra för oss.”

David Carpenter, professor i miljö- och hälsovetenskap vid University at Albany, State University of New York (SUNY), säger att det är ”skandalöst” att den amerikanska regeringen tillåter lanseringen av 5G utan någon forskning som dokumenterar att det inte är skadligt.

Carpenter – som tog sin medicine doktorsexamen vid Harvard Medical School och nu leder University at Albany’s Institute for Health and the Environment – sa till The Defender: ”5G-utbyggnaden är till fördel för industrin, inte för allmänheten, och orsakar stor skada för alla.”

Han tillade:

”Det är känt att 5G inte färdas så långt och lätt blockeras av regn, löv och andra fysiska hinder, så telekommunikationsföretagen placerar dessa minicellmaster i stadsområden framför vart sjätte till åttonde hus.”

Enligt branschexperter som intervjuats av Environmental Health Trust avges 5G-antennstrålning som en koncentrerad snarare än en diffus stråle, med en output 20 till 35 gånger mer än 4G, sade Scarato till The Defender.

Carpenter sa att 5G rullas ut utan någon input eller godkännande från allmänheten.

Konsensus håller på att byggas upp om 5G-faror

Samtidigt har minst 430 forskare och läkare undertecknat ”5G Appeal” som kräver ett omedelbart förbud mot 5G eftersom det ”väsentligt kommer att öka exponeringen för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF-EMF), som har visat sig vara skadliga för människor och miljö.”

Dessutom har tusentals läkare krävt ett ”omedelbart moratorium för 5G, trådlös smart mätning och alla andra nya RF-utsläpp”, samt ”fastställande av allmänna säkerhetsgränser som ska vara biologiskt skyddande mot negativa hälsoeffekter.”

I en rapport från juli 2021, ”Health impact of 5G”, som begärdes av Europaparlamentet, drogs slutsatsen att de vanligt förekommande frekvenserna på 450 till 6 000 MHz sannolikt är cancerframkallande för människor och tydligt påverkar manlig fertilitet med möjliga negativa effekter på utvecklingen av embryon, foster och nyfödda, påpekade Scarato.

Carpenter sa: ”Det är fortfarande osäkert hur farligt 5G i sig är eftersom EMF med högre frekvenser lättare blockeras än de från 3 och 4G, som vi vet kan tränga in i hjärnan och kroppen och orsaka cancer, kognitiv dysfunktion och syndromet med elektromagnetisk överkänslighet.”

Han tillade:

”Men våra befintliga mobiltelefoner och andra trådlösa enheter använder fortfarande 3 och 4G, så dessa minicellmaster sänder ut 3, 4 och 5G. Vi har starka bevis för att överdriven exponering för 3G och 4G ökar risken för cancer och reproduktiva avvikelser och utlöser syndromet elöverkänslighet.”

”Resultatet”, avslutade Carpenter, ”är att allmänheten bara genom att gå längs en gata exponeras för alltför höga nivåer av de former av RF som vi vet är farliga.”

”Vi behöver allmänhetens förståelse och krav på förändring

Mona Nilsson, VD för Strålskyddsstiftelsen, säger till The Defender att 5G-utbyggnaden i Sverige sker på ett något annorlunda sätt än i USA, men att den fortfarande drivs av företagens girighet och orsakar skador på människors hälsa.

Nilsson – som har varit medförfattare till flera fallstudier som visar att 5G-strålning orsakat att tidigare friska personer blivit sjuka – sa att i Sverige tar telekommunikationsföretagen bort 2G- och 3G-utrustning från mobilmasterna och ersätter den med 4G- och 5G-utrustning. ”Det är branschen som behöver det. … Det är inte konsumenterna som bett om detta, det är branschen.”

Människor tvingas köpa nya telefoner som är 5G-anpassade, säger hon, medan branschen tvingar på allmänheten 5G-infrastrukturtekniken.

RF-strålningsnivåerna för 5G ligger långt över de nivåer som är kända för att vara skadliga för människor och djur, påpekade Nilsson.

”Det är alltid branschens behov som är den drivande faktorn”, sa hon, ”Vi behöver få allmänheten att förstå och kräva förändring.”

Invånare i New York och Kalifornien protesterar

Invånarna i New York City – där ”gigantiska 5G-torn” har satts upp sedan mars 2022 – protesterar och kräver förändring.

Verizon, AT&T och T-Mobile installerar de stora nya tornen – som har fem nivåer för sändningsantenner – för att föra 5G till staden, enligt Environmental Health Trust.

Från och med den 6 juli har 16 New York City community boards utfärdat uppmaningar till ett moratorium för 5G jumbo-torn som installeras i deras stadsdelar, säger Wilkens.

Wilkens, bosatt i New York, sa:

”Det motsvarar i genomsnitt 2 miljoner New York-bor – mer än en fjärdedel av New Yorks befolkning – med ett tydligt budskap: de vill inte ha 5G-tornen och de behöver dem inte. Marknaden har talat, och nu måste telekomoperatörerna lyssna.

”Teleoperatörerna dikterar NYC-bornas behov, och den konversationen måste ändras till vad NYC-borna vill ha och behöver. Vi har fått höra att operatörerna avgör var det finns luckor i tjänsterna, oavsett om det gäller nuvarande eller framtida efterfrågan, men de har inte visat någon dokumentation som motiverar någotdera.”

Samtidigt har invånare i Kalifornien – inklusive Hollywoodkändisarna Ed Harris och Mel Gibson – nyligen protesterat mot spridningen av 5G-småceller i sina bostadsområden.

Kalifornienbon Julie Levine, grundare av 5G Free California, en gräsrotsorganisation som nätverkar med forskare, advokater och grupper runt om i världen för att stoppa 5G, sa: ”Människor är redan sjuka av det – inklusive jag själv.”

Levine sa också att hon motsätter sig 5G av miljöskäl. ”Det är en energislukare”, sa hon.

Scarato sa att branschexperter som arbetar med Environmental Health Trust berättade för henne att den input power som krävs av 5G-antenner kan vara 3-6 gånger mer än för 4G-antenner.

Nästa i denna serie: Vad finns det för vetenskapligt stöd för Federal Communications Commissions nuvarande gränsvärden för människors exponering för trådlös strålning?

De synpunkter och åsikter som uttrycks i denna artikel är författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis synpunkterna från Children’s Health Defense.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender

Suggest a correction

Similar Posts