| | |

Frankrike kommer att ge sig ut på gatorna den 10 december 2022 för att minnas familj och vänner som dog kort efter att ha fått en covid-19-injektion.

Medborgarna i Frankrike har organiserat flera platser för att hedra offren för covid-19-vaccinet och berätta sina historier om hur farligt detta vaccin är. De kommer att hålla foton av nära och kära som lämnat dem strax efter att ha fått injektionerna. Datumet den 10 december 2022 valdes särskilt eftersom det är årsdagen för 1958 års Allmänna Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna. Många medborgare i Frankrike är fast övertygade om att mandatet för covid-19-injektionen tydligt bryter mot principerna i detta avtal.

Jean-Pierre Eudíer är talesmannen för evenemanget. Han medverkade i den brittiska nyhetssändningen UKColumn igår för att göra reklam för det.

En engelsk översättning av evenemangets affisch säger ”Låt oss vittna, i stort antal, i vår stad och överallt, genom bilder och ord till den nationella dagen för att samlas och hedra offren för covid-19-injektionerna. Att kräva öppenhet om dessa produkter och att varna för deras extrema farlighet för att se till att försiktighetsprincipen tillämpas”.


Här är några av de platser där evenemangen kommer att äga rum.

Evenemang i Frankrike, 10 december 2022


Suggest a correction

Similar Posts