| | | | | |

Pfizers vilseledande påståenden om COVID-vaccinet ”misskrediterade” Big Pharma, konstaterar brittisk tillsynsmyndighet

Prescription Medicines Code of Practice Authority, ett oberoende, självreglerande organ som inrättats av Association of the British Pharmaceutical Industry, har beslutat att företaget brutit mot fem av deras regler för reklam.

En brittisk tillsynsmyndighet har funnit att ledande Pfizer-anställda ”misskrediterade” läkemedelsindustrin när de gjorde vilseledande påståenden som främjade ett ”olicensierat läkemedel” i twitter-inlägg om COVID-19-vaccinet, rapporterar The Telegraph på söndagen.

Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA), ett oberoende, självreglerande organ som inrättats av Association of the British Pharmaceutical Industry, har beslutat att företaget brutit mot fem av deras regler för reklam.

UsForThem som bevakar den brittiska läkemedelsindustrin lämnade in klagomål till PMCPA i februari 2023. Klagomålet gällde twitterinlägg från 2020 av Pfizers högsta chefer, inklusive Berkeley Phillips, medicinsk chef i Storbritannien. Inläggen var fortfarande synliga på sociala medier när klagomålet lämnades in.

Organisationen hävdade att Pfizer ”vilseledande och olagligt marknadsförde sitt COVID-19-vaccin” genom att rapportera mycket höga relativa effektivitetsgrader utan att tillhandahålla information om absoluta effektivitetsgrader eller nödvändig information om säkerhet.

UsForThem menade att det var viktigt att lämna in detta klagomål två år senare eftersom ”sådant felaktigt beteende är ännu mer utbrett” än vad de tidigare hade trott och sträcker sig ”ända till toppen” av Pfizers verksamhet i Storbritannien och ”uppenbarligen har fortsatt till denna dag.”

Daniel O’Conner från Trial Site News, som också rapporterat om händelsen, kommenterar betydelsen av resultaten till The Defender: ”Pfizers beteende under hela pandemin har verkligen varit upprörande. Och naturligtvis är syftet – stora pengar.”

O’Connor säger att Pfizers ”beteende under pandemin”, som avslöjats av detta och andra PMCPA-domar, varit ”lika lömskt och opålitligt” som problemen med regleringsvägarna för läkemedlen och de stora brister i själva de kliniska prövningarna som Trial Site News har följt upp.

Pfizer har en klar historik av att agera som ett ”oacceptabelt vinstdrivande företag under den värsta pandemin på ett århundrade”, tillägger han. ”Vår fråga är vem som gav dem befogenhet att agera som myndighet.”

Allvarlig censur för att ha ”misskrediterat” Big Pharma

Klagan fokuserar på en tweet som Pfizers Phillips delade på Twitter, nu X, som ursprungligen gjordes av en USA-baserad Pfizer-anställd. I twitter-meddelandet stod följande:

”Vår vaccinkandidat är 95% effektiv för att förhindra COVID-19 och 94% effektiv hos personer över 65 år. Vi kommer att lämna in alla våra uppgifter till hälsovårdsmyndigheterna inom några dagar. Tack till alla frivilliga i vårt forskningsförsök och till alla som outtröttligt kämpar mot denna pandemi.”

PMCPA:s utredningskommitté fann att fyra anställda vid Pfizer U.K. hade återpostat inlägget och att andra hade ”gillat” det. De sa att det var troligt att allmänheten och vårdpersonal har sett twitterinlägget.

Kommittén instämde i UsForThems påståenden att meddelandet innehöll begränsad information om effekt och ingen säkerhetsinformation, vilket strider mot reglerna om att vilseleda allmänheten och tillhandahålla korrekta säkerhetsdata.

Kommittén påpekade också att de befintliga reglerna förbjuder marknadsföring av läkemedel innan de har godkänts för försäljning. Trots detta, och i direkt strid med regelverket, resulterade Pfizer-anställdas twitterinlägg att reklam för ”ett olicensierat läkemedel proaktivt spreds på Twitter till vårdpersonal och allmänheten i Storbritannien”, konstaterade kommittén.

Inläggen stred också mot Pfizers egen policy som förbjuder Pfizers anställda att interagera med sociala medier om något som är relaterat till företagets läkemedel och vaccin.

PMCPA-kommittén drog slutsatsen att ”Pfizer har misskrediterat och minskat förtroendet för läkemedelsindustrin”, vilket är en allvarlig reprimand som reserveras för seriösa överträdelser som denna, där ett företag har marknadsfört ett läkemedel innan det ens har blivit godkänt.

Fall som anses ha misskrediterat branschen utannonseras i medicinsk, farmaceutisk och vårdpress.

En talesman för Pfizer i Storbritannien säger att företaget ”fullt ut erkänner och accepterar de frågor som lyfts fram i detta PMCPA-beslut” och att man ”beklagar djupt”, enligt The Telegraph.

Pfizer säger också att man ska se över sina anställdas användning av sociala medier för att säkerställa att de följer gällande regler och för att förhindra liknande problem i framtiden.

Tidningen rapporterar också att Phillips, vars twitterinlägg främst var i fokus, svarat att inlägget var ”oavsiktligt” och tillagt: ”Med detta sagt accepterar vi omedelbart domen och gör allt vi kan för att se till att våra anställda följer vår strikta policy för sociala medier och branschens regelverk vid användning av sina personliga sociala medier.”

Fem andra reprimander relaterade till marknadsföring av covidvaccin

Pfizer fick sex reprimander av tillsynsmyndigheten för sin oetiska marknadsföring av covid-19-vaccinet.

Den 4 mars, några dagar efter att PMCPA meddelade sitt beslut om 2020-twitterinläggen som marknadsförde vaccinet, meddelade myndigheten också ett andra beslut, där Pfizer brutit mot en annan klausul i regelverket i en tweet från 2022 av Pfizer UK som ”misslyckades med att upprätthålla professionell standard.”

Detta beslut, som också utfärdades som svar på en klagan från UsForThem, gällde en serie av tre twitter-inlägg som publicerades på Pfizer UK:s Twitter-flöde och som innehöll en länk till en artikel i Pulse Today.

I inlägget stod följande:

”När Storbritannien går in i sin första ’inte nerstängda vinter’ sedan 2019, förklarar vår [namngivna chef på Pfizer] den förödande inverkan som luftvägssjukdomar kan ha under de kallare månaderna. Läs mer @PulseToday 👇 #WinterPressures.”

Twitter-meddelandet länkade till en reklamartikel – återpostad här – beställd av Pfizer på en webbplats för vårdpersonal, men som inte var tydligt markerad som reklaminnehåll betalat av Pfizer.

PMCPA sa sig i detta fall vara oroade över att twitter-inläggen var tillgängliga för allmänheten när materialet i PulseToday-artikeln var avsett för sjukvårdspersonal. Detta stred mot de höga standarder som regelverket kräver, sa tillsynsmyndigheterna.

I februari 2023 konstaterade myndigheten att Pfizers vd Albert Bourla, Ph.D., i en intervju med BBC hade gjort ”vilseledande” och ”okvalificerade” kommentarer för att främja användningen av COVID-19 mRNA-vaccin för små barn.

I det fallet anklagade UsForThem BBC:s medicinska redaktör, Fergus Walsh, att ha genomfört intervjun ”som ett vänligt samtal” och gett Bourla ”en gratis marknadsföringsmöjlighet som inte kan köpas för pengar” genom att låta honom prata sig varm för fler vaccinationer, särskilt bland små barn för vilka vaccinet inte ens hade godkänts.

Vid den tidpunkten hade inga covid-19-vaccin godkänts för barn under 12 år av Storbritanniens Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, så utredningskommittén fann att Bourlas kommentarer bröt mot regelverket.

Två av de andra PMCPA-fallen om Pfizer rörde LinkedIn-inlägg och ett gällde påståenden i ett pressmeddelande.

Enligt The Telegraph är påföljden för de olika överträdelserna böter på 34 800 pund.

Ben Kingsley, chef för juridiska frågor på UsForThem, säger till The Telegraph: ”Det är förvånande hur många gånger Pfizers ledande chefer har funnits skyldiga till allvarliga regelbrott – i detta fall inklusive det allvarligaste brottet av alla enligt det brittiska regelverket.”

”Ändå fortsätter konsekvenserna för Pfizer och de berörda individerna att vara löjeväckande. Detta hopplösa regleringssystem för en mångmiljardindustri som handlar om liv och död har blivit en skenmanöver som är i stort behov av reformer”, säger Kingsley.

”Det krävs en genomgripande översyn av det regelverk och den lagstiftning som ligger till grund för den här trasiga och korrupta branschens verksamhet”, twittrar UsForThem.

Kritiker i USA uppmanar nationella tillsynsmyndigheter att ställa Pfizer till svars. I en tweet uppmanar Stanfords Jay Bhattacharya, M.D., Ph.D., U.S. Food and Drug Administration att göra det.

James Lyons-Weiler, Ph.D., skriver att Federal Trade Commission och Security and Exchange Commission borde vidta liknande åtgärder.

Suggest a correction

Similar Posts