| | |

Det hettar till i debatten om MPR-vaccinet när media hävdar att ”vaccinovilja” orsakat de senaste utbrotten

När stora nyhetsbyråer kopplat rapporter om mässlingsfall i USA och Storbritannien till sjunkande vaccinationsnivåer, berättar experter för The Defender att antalet fall i USA har varit extremt lågt i årtionden och att de mycket små variationerna i vaccinationsnivåer inte gör någon skillnad.

Mässlingsutbrott på tapeten igen

I USA har lokala hälsovårdsmyndigheter och medier rapporterat om 16 fall av mässling mellan december 2023 och januari. Utbrotten inträffade i Philadelphia, New Jersey, Georgia och Washington.

I Storbritannien rapporterade UK Health Security Agency om 209 fall mellan januari och november 2023 och cirka 319 fall mellan oktober 2023 och nutid.

Media skyllde på internationellt resande och minskad vaccinationsgrad bland barn som ”den förmodade orsaken” bakom utbrotten.

Men Dr. Liz Mumper, en barnläkare, berättar för The Defender att det inte är logiskt att anta att de ovaccinerade är skyldiga. Hon sa att cykliska utbrott fortfarande förekommer även i befolkningar med nästan 100% vaccinationsgrad, till exempel högskolestudenter.

Dr. Paul Thomas, en pensionerad barnläkare och författare till ”The Vaccine-Friendly Plan: Dr. Paul’s Safe and Effective Approach to Immunity and Health-from Pregnancy Through Your Child’s Teen Years, berättar för The Defender att några fall av mässling rapporteras varje år. Trots hajpen kring de senaste utbrotten menar han: ”Det har inte förekommit några betydande mässlingsutbrott i USA på årtionden.”

Den största nationella ökningen av mässlingsfall på senare år inträffade 2019, då 1 274 fall rapporterades, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Det var det värsta året för mässling i USA sedan 1992.

Sedan 2019 har antalet rapporterade fall varit betydligt lägre: 2020 rapporterades 13 fall, 2021 rapporterades 49 fall, 2022 rapporterades 121 fall och 2023 rapporterades 56 fall. Antalet fall efter 2019 tenderar också att vara lägre än antalet fall under perioden 2000-2018, som i genomsnitt uppgick till cirka 200 per år.

Kredit: Centers for Disease Control and Prevention

Mässling är en smittsam virussjukdom hos barn som kännetecknas av hosta, rinnande näsa och feber, följt av generellt utslag.

År 2000 förklarades sjukdomen vara utrotad i USA, vilket innebär att det inte längre finns någon kontinuerlig smittspridning.

Dödligheten i mässling i USA minskade avsevärt under 1900-talet med en minskning på – 98% från 1900 till 1963 – före mässlingsvaccinet introducerades – på grund av framsteg inom levnadsförhållanden, hälsovård och nutrition, enligt Physicians for Informed Consent.

Sedan 2000 har endast fyra personer i Nord- och Sydamerika – dött i mässling, tre år 2000 och en år 2022, enligt en CDC-rapport från november 2023.

Den överväldigande majoriteten av de cirka 130 000 dödsfallen i mässling varje år sker i länder i det globala syd som har en svag hälsoinfrastruktur, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Dessa dödsfall, tillsammans med sjukhusvistelser på grund av mässling i nordliga länder, är förknippade med brist på vitamin A.

”Mässling kan vara dödligt om ett barn inte har tillgång till rent vatten och sjukvård”, säger Mumper. ”I utvecklade länder är dödsfall till följd av mässling mycket sällsynta.”

Effektiva behandlingar inkluderar A-vitamin i höga doser och koll på vätskebalansen, säger Mumper.

”Många naturliga metoder för att hjälpa kroppen att bekämpa virus, som extra D-vitamin och C-vitamin, är effektiva men rekommenderas inte allmänt av skolmedicinen”, tillägger hon.

Innan vaccinet introducerades i USA 1963 fick de flesta människor mässling och med det fick de livslång immunitet, och antalet dödsfall hade redan sjunkit till 0,9 per 100 000 för barn under 10 år.

Vaccinen minskade antalet inrapporterade fall av mässling avsevärt, med en effektivitet som kan vara upp till 95 procent, säger Thomas. Han tillägger dock att immuniteten från vaccinen avtar med tiden.

”Ur en mekanistisk synvinkel kommer den livslånga 100% naturliga immuniteten från när mässling fångas genom andningsspridning. Att ge ett vaccin genom injektion kan vara ett dåligt substitut för Moder Natur”, säger Mumper.

Ungefär 83 % av alla barn i världen fick en dos av vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) före sin första födelsedag 2022.

Hotez och Offit skyller mässlingsutbrotten på ”antivaxare

Även om antalet fall har minskat i USA sedan 2020, och de nyligen rapporterade fallen antingen var bland vuxna eller barn som kan vara för unga för att ha slutfört MPR-vaccinationsschemat, länkar nyhetsrapporteringen om utbrotten konsekvent dem till lägre post-pandemiska vaccinationsnivåer bland dagisbarn.

CDC rekommenderar två doser MPR-vaccin, den första dosen vid 12 till 15 månaders ålder och den andra dosen mellan 4 och 6 års ålder.

Myndigheten rapporterade att från skolåret 2019-20 till skolåret 2021-22 minskade vaccinationsgraden för statligt krävda vaccin bland förskolebarn från cirka 95% till cirka 93%, och undantagsgraden ökade till 3,0%.

CDC-data som går tillbaka till 2011 visar att nivåerna vanligtvis varierar från år till år, men konsekvent förblir över 93%.

Thomas säger att minskningen har varit minimal och ”med tanke på förlusten av immunitet hos både barn och vuxna bland de vaccinerade, kommer denna mindre minskning av MPR vaccinationer hos barn inte att göra någon skillnad [i infektionsfrekvensen].”

Dr. Peter Hotez, en av mainstream medias ”experter” på vaccin – och själv en vaccinutvecklare och vaccinpatent-ägare, som upprepade gånger har smutskastat förespråkare för vaccinsäkerhet som ”anti-vetenskapliga aggressorer” – berättade för ABC och CBS News att han trodde att de sporadiska utbrotten sannolikt var ett resultat av sänkt vaccinationsgrad och att det kommer att bli värre.

”Det vi ser nu är bara, detta är toppen av isberget”, sa Hotez. ”Vi kommer att se detta i samhällen över hela USA under de kommande veckorna och månaderna på grund av spridningen av den amerikanska antivaccin-rörelsen.”

Enligt ABC – som citerar Hotez, Dr. Paul Offit och Mayo Clinics Dr. Gregory Poland – beror detta på ”felaktig information” om vaccin som kopplar ihop vaccin och autism, i kombination med politiseringen av COVID-19-vaccinen, som Hotez sa orsakade ”en acceleration av antivaccin-känslor”.

Hotez har fört fram dessa argument i flera år och skrev en opinionsartikel i New York Times 2020 som hävdade att det inte finns någon koppling mellan vaccin och autism och som beskyllde utbrott av infektionssjukdomar på ovaccinerade människor.

Offit sa att med tanke på vaccinets effektivitet var det ”samvetslöst” av föräldrar att avstå från vaccination för sina barn.

Men det finns en betydande och växande mängd bevis som tyder på att MPR-vaccinet kan orsaka autism hos vissa mottagliga barn. Detta inkluderar bevis för att det amerikanska justitiedepartementets advokater tystade ner vittnesmål från deras eget expertvittne som gjorde kopplingen, och bevis från visselblåsaren William Thompson, Ph.D., att CDC dolde sina egna datauppgifter som visade en koppling mellan vaccin och autism.

I ett Substack-inlägg från 2022 utvärderade Dr. Peter McCullough en studie om ”Sambandet mellan vaccinvägran och sjukdomar som kan förebyggas med vaccin i USA”, nämligen mässling och kikhosta.

Studien visade att sedan mässling förklarades utrotad år 2000 har det publicerats 18 studier av 1 416 mässlingsfall – 43,2 procent av fallen inträffade hos vaccinerade personer och inga sjukhusvistelser eller dödsfall rapporterades.

McCulloughs slutsats var:

”En stor del av de ’förebyggbara sjukdomsutbrotten’ av mässling och kikhosta beror på att vaccinen inte ger tillräckligt skydd. Med tanke på den neuropsykiatriska oro som finns för MPR-vaccinet och den slumpmässiga risken för allergiska/immunologiska reaktioner på alla injektioner inklusive komponenter i (DTaP, Tdap) eller MPR, är föräldrarörelsen för rätten att välja vaccin väl motiverad.

”För mässling och kikhosta ger vaccinen ett ofullständigt skydd och genombrottsinfektion (vaccinsvikt) borde erhålla en betydande ’skuld’ av folkhälsoforskare.”

Mumper säger att vaccinschemat har ändrats, vilket har minskat effekten. ”Vaccineffektiviteten beräknades till ~94% när den första dosen gavs vid 15 månader”, säger hon.

”Nu planeras det att barnen ska få den första dosen vid 12 månader (endast 85% effektivitet) och deras andra dos på dagis.”

Mumper tillägger: ”Personer med olika genotyper reagerar olika på MPR-vaccin, så det finns en varierande mässlingsöverföring beroende på individens immunsvar. Upp till 10 procent av befolkningen utvecklar inte tillräckligt med skyddande antikroppar.”

Nya utbrott leder till krav på att vuxna ska få ytterligare ett MPR-vaccin

Derek Gatherer, Ph.D., lektor i biomedicin och biovetenskap vid Lancaster University, som finansieras av den brittiska regeringen för att studera tveksamhet till vaccin; ”vaccine hesitancy”, säger att lösningen på problemet med mässlingsutbrott är mer vaccinering – för vuxna.

Gatherer publicerade nyligen en artikel i The Conversation där han skyller utbrotten på de vaccinovilliga. Han hävdade att även vuxna som redan är vaccinerade bör överväga att ta fler MPR-vaccin.

”Mässling är den mest smittsamma sjukdom som vetenskapen känner till – vuxna bör överväga att ta ytterligare ett MPR-vaccin”, förklarade han.

Gatherer medgav att mässlingsrisken för vuxna är extremt liten, men sa att ”MPR för vuxna fortfarande är värdefullt eftersom det går utöver att bara skydda den person som får vaccinationen” och hindrar asymptomatiska infektioner från att spridas.

Thomas säger att det inte är vanligt att rekommendera vuxna att ta boostervaccin mot sjukdomar som de vaccinerades mot som barn. ”Men”, tillägger han, ” läkemedelsindustrin, med stöd av CDC, ser på den vuxna befolkningen som en outnyttjad resurs för att utöka marknadsandelar.”

Antalet rapporterade fall ökar i Storbritannien

I Storbritannien ansågs mässling vara utrotat 2016, men sjukdomen dök upp igen 2018.

Antalet MPR-vaccinationer i Storbritannien ligger i genomsnitt på 85 %, en nedgång från toppnoteringen på 88,6 % år 2014, och på vissa platser rapporteras så låga nivåer som 74 %.

Enligt The Guardian är ”de flesta experter överens om att det är mycket osannolikt att felaktig information om MPR-sprutan spelar någon betydande roll för de sjunkande vaccinationssiffrorna.”

”Det är för enkelt att skylla mässlingsutbrotten på anti-vaccinkampanjer ”, säger Helen Bedford, professor i barns hälsa vid University College London Great Ormond Street Institute of Child Health, till tidningen. ”Även om viss misstro mot vaccin kan spela en liten roll, visar forskning att föräldrars förtroende för vaccin fortsatt är hög.”

Experter i Storbritannien pekade på pandemiska störningar i vaccinationsprogrammen, oro bland muslimska och judiska samhällen över användningen av svingelatin i vaccin, och också det faktum att eftersom sjukdomen är så sällsynt är människor mindre oroade över eventuella risker.

Englands National Health Service lanserar nu en MPR-vaccinationskampanj, rapporterar BBC, och man ska kontakta 4 miljoner föräldrar via text, e-post eller brev för att informera dem om att deras barn inte har fått en eller två doser av vaccinet.

Suggest a correction

Similar Posts