| | |

Patolog varnar: De flesta cancerfall inträffar bland vaccinerade personer

Källa: Dr Peter F. Mayer, TKP.at, 15 mars 202

En kroatisk patolog varnar för att de allra flesta människor som nu diagnostiseras med cancer har vaccinerats med modRNA-preparat av coronavirus. Läkare har rapporterat ett ökande antal cancerdiagnoser sedan 2021. Många varnar för snabbt utvecklande former av sjukdomen, så kallad ”turbocancer”.

Den vanligaste formen av cancer är carcinom. Ett carcinom utvecklas när DNA i en cell skadas eller förändras. Skadan får cellen att växa okontrollerat och bli elakartad. Ett växande antal experter befarar nu att cancerframkallande DNA-skador orsakas av Covid mRNA-injektioner. För en tid sedan visade japanska forskare, rapporterat här och här, att vaccinspikproteinet stör ribosomerna i de celler de tar sig in i och hämmar eller förhindrar därmed bildandet av viktiga enzymer.

Steve Kirsch, en dataexpert från MIT som grundade Vaccine Safety Research Foundation (VSRF), talar med den kroatiska patologen Ivana Pavic om sambandet mellan cancer och Covid-vaccinationer.

Pavic berättar för Kirsch att 65 procent av alla cancerfall hos unga människor mellan 15 och 59 år var vaccinerade mot corona. Hon avslöjar att de vaccinerade cancerpatienterna hade fått en eller flera corona modRNA-vaccinationer.

Enligt Kirschs beräkningar visar dessa data att även en enda injektion med coronavirus modRNA ökar en persons risk att utveckla cancer med 52 procent.

Problemet är dock inte begränsat till de som har fått en injektion. Läkarna fruktar nu att ”shedding” av vaccinspikproteinet från vaccinerade personer också kan orsaka cancer hos ovaccinerade personer.

Kirsch förklarar hur han har räknat ut att mRNA-injektionerna ökar risken för cancer med 52%. Han presenterar en enkel graf med 100 personer, varav 55 är vaccinerade och 45 ovaccinerade. Om cancerrisken i båda grupperna är, låt oss säga, 10 procent, skulle man få 5,5 och 4,5 för 55 procent vaccinerade.

”För att komma fram till en kvot på 65 procent skulle detta innebära att fler vaccinerade personer utvecklar cancer: 8 342 personer”, fortsätter Kirsch.

”Så man tar 8.342 / 5,5 = 1,517.

”Alltså en ökning med 52% jämfört med den initiala risken.”

Med tanke på den information som Pavic ger är det inte förvånande att hon valde att inte vaccinera sig.

”Även i Kroatien är det fortfarande nästan ingen som väljer att vaccinera sig, trots att 99% av läkarna rekommenderar det som säkert och effektivt.

”Kanske kan jag få någon av dem att ställa upp framför en kamera tillsammans med mig och förklara vad de baserar sin rekommendation på.”

Kirsch har också forskat om pandemins effekter på amish-samhällen och funnit att dödligheten i covid-19 bland de traditionellt uppbyggda samhällena är 90 gånger lägre än i resten av USA. Den största skillnaden, enligt studien, är att amish-samhällena helt ignorerade riktlinjerna från USA:s smittskyddsmyndighet CDC (Centre for Disease Control and Prevention).

”Människor som tog sprutorna har verkligen en högre koncentration av spikprotein eftersom det uppenbarligen inte finns någon mekanism för kroppen att sluta producera det.”

Suggest a correction

Similar Posts