Den bestående faran med RNA-vaccin
|

Den bestående faran med RNA-vaccin

Sucharit Bhakdi MD, Karina Reiss PhD och Michael Palmer MD Detta öppna brev klargör farorna med mRNA-vaccin, närmare bestämt att celler och vävnader som tar upp vaccinpartiklar kommer att förstöras av immunsystemet, och dessutom att celler som undgår förstörelse kan komma att bli genetiskt modifierade. Risken för genetisk modifiering gäller även ägg- och spermieceller och…

Expertgrupp skickar öppet brev till brittiska Joint Committee on Vaccination and Immunisation
| |

Expertgrupp skickar öppet brev till brittiska Joint Committee on Vaccination and Immunisation

”Tills alla dessa kort- och långsiktiga säkerhetsproblem har undersökts noggrant och uteslutits, och ett betydande behov och nytta av vaccinet i denna kohort har påvisats, måste försiktighetsprincipen och grundläggande etiska principer för vetenskap och medicin förhindra ytterligare administrering till friska barn” Mot bakgrund av att UK Medical and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) godkänt Pfizers Covid-19-vaccin…

BMJ-artikel uppmanar regeringar att ”neutralisera felaktig information” och förbjuda oliktänkande vid pandemier
| | |

BMJ-artikel uppmanar regeringar att ”neutralisera felaktig information” och förbjuda oliktänkande vid pandemier

Av Dr Elizabeth Evans, MD Som chef för U.K. Medical Freedom Alliance, Storbritanniens mest erkända och respekterade organisation som förespråkar varje individs rätt till informerat samtycke, kroppslig autonomi och medicinska val, blev jag chockad och bestört över att läsa artikeln ”Understanding and neutralising COVID-19 misinformation and disinformation”, som publicerades i BMJ den 22 november 2022….

Elektromagnetisk strålning och trådlöst
| |

Elektromagnetisk strålning och trådlöst

Vårt mål är att förse allmänheten med den information de behöver för att göra en välgrundad bedömning av trådlös teknik och annan teknik som avger strålning. Vi hoppas kunna ge enskilda personer möjlighet att förespråka miljöer som är gynnsamma för människor, med barnens bästa, hälsan och miljön i åtanke. Hitta de senaste nyheterna och The…