|

Kan sms få fler svarta föräldrar att vaccinera sina tonåringar mot HPV? Rutgers får 600 000 dollar i bidrag för att ta reda på det

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) finansierar forskning vid Rutgers University om hur man kan få fler svarta ungdomar att ta vaccinet mot humant papillomvirus (HPV), avslöjar dokument som erhållits av Children’s Health Defense (CHD) via en Freedom of Information Act (FOIA) begäran.

HHS tilldelade Racquel Elizabeth Kohler, Ph.D ett treårigt anslag på 600 000 USD, som kommer att administreras av National Cancer Institute (NCI).

Det är ett av nästan 50 bidrag som identifierades av CHD i juni – totalt mer än 40 miljoner dollar – som HHS beviljade till universitet, sjukvårdssystem och folkhälsomyndighete för att öka HPV-vaccinationsgraden bland ungdomar.

Bidraget ingår i ett bredare forskningsprogram inom HHS, inklusive Centers for Disease Control and Prevention (CDC), för att avsätta hundratals miljoner dollar för att skapa ”kulturellt anpassade” strategier för att öka vaccinupptagningen bland ”vaccinskeptiska” färgade samhällsgrupper.

Kohlers forskning syftar till att övervinna ”tveksamheten” genom att utveckla textmeddelanden, eller ”skräddarsydda interventioner”, som skickas till svarta familjer efter att deras vårdgivare rekommenderat dem HPV-vaccin.

Projektet utgår från hypotesen att skräddarsydda sms kommer att öka förtroendet för vaccinet och motivera svarta föräldrar att vaccinera sina barn.

Kohler, som också är en medforskare på ett Merck-anslag för att studera ”COVID-19 och tillit till vaccin bland minoritetsgrupper i New Jersey”, fick finansieringen som en del av NCI: s Transition Career Development-program, som hjälper till att utveckla färdigheter för cancerforskare i början av karriären.

Det godkända bidragsförslaget som erhållits av CHD noterar att studien är ett svar på Biden-administrationens Cancer Moonshot-program som syftar till att halvera cancerdödligheten till 2047.

National Institutes of Health utvecklade tekniken för HPV-vaccin, som de licensierade exklusivt till Merck – det enda läkemedelsföretag som har licens att producera HPV-vaccin i USA.

Mer än 80 stämningar mot Merck pågår i federala domstolar för vaccinskador i samband med HPV-vaccinet Gardasil.

Förslaget bygger på ”Announcement approach” som utvecklats av en konsult från Merck

Förslaget motiverar forskningen utifrån antagandet att svarta ungdomar har den lägsta andelen HPV-vaccinationer i förhållande till andra ras- och etniska grupper. Men även den metaanalys som ansökan hänvisar till för att stödja detta påstående säger att data som stöder detta inte är entydiga.

Och nya CDC-data visar faktiskt att svarta ungdomar har högre HPV-vaccinationsinitiering och uppföljning än vita eller latinamerikanska ungdomar.

Enligt förslaget beror den påstådda låga andelen HPV-vaccinationer på problemet med ”tveksamhet till vaccin” bland svarta, som har ”lågt förtroende för vaccinens säkerhet, låg upplevd HPV-risk, brist på HPV-kunskap, beroende av gemensamma familjebeslut, hög medicinsk misstro och erfarenheter av rasdiskriminering” som motiverar deras val av vaccinationer.

Andra ansökningar som analyserats av The Defender syftade till att utveckla och testa ”Announcement approach” som en primär metod för att övervinna tveksamhet till vaccinering.

I ”Announcement approach” hoppar vårdgivare över att ha ett ”öppet samtal” med familjer om huruvida de vill att deras barn ska vaccineras mot HPV eller inte. Istället ”förutsätts” att familjen vill ha vaccinet och vårdgivaren ger beskedet att barnet kommer att få vaccinet som om det vore en rutinmässig del av besöket på mottagningen.

Enligt denna forskning har metoden med tillkännagivanden mer begränsad effekt på svarta familjer, av vilka många förblir tveksamma trots rekommendationer från vårdgivare på grund av ”kulturella föreställningar” om vaccination och lägre nivåer av förtroende för myndigheter än andra ras- eller etniska grupper.

Dessa påståenden stämmer överens med en stor mängd forskning om ”vaccintvekan” bland mörkhyade personer som hänvisar till sådana ”övertygelser” som borde ändras, istället för att erkänna att vissa människor avvisar vaccinen på grundval av ett välgrundat beslutsfattande.

Enligt Kohlers förslag är svarta familjer som kanske inte är mottagliga för enbart information istället mottagliga för kompletterande former av kommunikation – längre samtal med mer information – och ytterligare insatser som följer vårdgivarens rekommendationer vid besöket på mottagningen.

Bidraget implementerar en pilotstudie för att utveckla sms som är skräddarsydda för att övervinna ”vaccintvekan” bland svarta familjer och syftar till att skapa en textintervention som senare kan testas i en större, slutgiltig klinisk prövning.

Forskarna kommer att utarbeta en bank med exempelmeddelanden baserade på vanliga farhågor som svarta ”vaccintveksamma” föräldrar har. Genom fokusgrupper med föräldrar kommer forskarna att identifiera de bästa prototypmeddelandena.

Föräldrarna kommer att få 50 dollar för att delta i fokusgrupperna.

Därefter kommer forskarna att genomföra en randomiserad kontrollerad studie där de jämför individuellt anpassade insatser för svarta med de oanpassade insatserna och samlar in svar via onlineundersökningar för vilka föräldrarna kommer att kompenseras med 25 dollar.

Uppföljande intervjuer med föräldrarna kommer att ge forskarna en bild av vilka budskap och kompletterande resurser som var mest kulturellt anpassade, relevanta och användbara.

Forskarna utvecklade interventionen baserat på modellenIncreasing Vaccination”, ett psykologiskt tillvägagångssätt för att öka vaccinupptagningen som fokuserar på att utveckla strategier för att förändra människors tankar och känslor för att få dem att ta fler vaccin.

Detta tillvägagångssätt, liksom tillkännagivandet, utvecklades av Noel Brewer, Merck-konsulten och beteendepsykologen vid University of North Carolina som fick miljoner i bidragsfinansiering från CDC, rapporterar The Defender.

Inga bevis för att HPV-vaccin förhindrar livmoderhalscancer

Kohler citerar i sitt förslag data från CDC från 2014 som visar att svarta kvinnor har den högsta förekomsten av HPV-infektion i USA, och en högre incidens och dödlighet i livmoderhalscancer än vita kvinnor.

Men enligt experter till The Defender finns det inga bevis för att HPV-vaccin minskar risken för livmoderhalscancer.

Att studera HPV-vaccinets effekt för att eliminera livmoderhalscancer är en utmaning på grund av den långa tiden – 23,5 år i genomsnitt – mellan infektion och utveckling av cancer, bristen på adekvat informerat samtycke och det komplexa förhållandet mellan HPV-infektion och livmoderhalscancer.

Vaccinerade kvinnor, som tror att de är skyddade, kan också ha ett mer riskfyllt beteende och därmed förvärra risken för livmoderhalscancer.

Enligt James Lyons-Weiler, Ph.D., VD och koncernchef för Institute for Pure and Applied Knowledge, är studier som hävdar att vaccinet minskar risken för livmoderhalscancer missvisande av ett antal skäl.

Till exempel har viss forskning visat att eftersom HPV-vaccinet endast är riktat mot specifika HPV-stammar, har det lett till en ökning av mer dödliga typer av HPV, som ersätter de mindre dödliga typer som vaccinet är inriktat mot.

Lyons pekade också på annan forskning, publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine, som visar att fas 2- och fas 3-effektstudier i sig har varit fulla av metodologiska problem som undergräver påstående om effektivitet.

I den forskningen påpekas också att ingen av testerna var utformad för att fastställa vaccinets effektivitet mot livmoderhalscancer. Och de flesta studierna testade HPV-resultat för personer som var mycket äldre än barn i åldern 9-13 år, när vaccination vanligtvis erbjuds.

Forskningen visar att i alla länder som genomförde cellprovskontroller kännetecknades perioden före vaccinationen, från 1989 till 2007, av en betydande minskning av förekomsten av livmoderhalscancer. Och att denna trend har vänt sedan vaccinationerna inleddes.

Trots Mercks marknadsföring av HPV-vaccinet som ”säkert och effektivt” har många mottagare upplevt allvarliga biverkningar.

Några av de bieffekter som observerats efter HPV-vaccination inkluderar permanent invalidiserande autoimmuna och neurologiska tillstånd såsom postural ortostatisk takykardisyndrom, eller POTS, fibromyalgi och myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom.

Det finns tusentals rapporter om biverkningar över hela världen, vetenskaplig litteratur från USA, Australien, Danmark, Sverige, Frankrike och Japan och statistik som publicerats av folkhälsomyndigheter i alla dessa länder som visar på samband mellan HPV-vaccination och autoimmuna tillstånd.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender

Suggest a correction

Similar Posts