|

Öppet domslut i förhör om ungdom från Mayo som dog efter vaccinering

Utredningen av en pojke som dog 24 dagar efter sitt covidvaccin har avslutats med en öppen dom.

Rättsläkare Pat O’Connor för Mayo uteslöt varje koppling mellan pojkens vaccination och hans död.

Joseph McGinty (14) The Valley, Achill Island, kollapsade hemma runt klockan 5 på morgonen den 13 september 2021. Han drabbades av hjärtstillestånd och dödförklarades i en ambulans på väg till sjukhus.

Den medicinska dödsorsaken angavs vara djupgående binjurepatologi förenlig med Addisons sjukdom.

Vid Swinford Courthouse i Co Mayo utfärdade rättsläkaren tre rekommendationer till följd av de medicinska bevis som framkommit vid undersökningen.

Dessa omfattade full resurstilldelning för personal och utrustning vid Mayo University Hospital (MUH) där Joseph McGinty fick behandling. O’Connor rekommenderade att en Bereavement Officer skulle finnas tillgänglig för de anhöriga efter ett dödsfall på MUH.

Familjens juridiska team hade lämnat in inlagor för att få till stånd en dom om medicinskt olycksfall.

Familjens advokat begärde tillstånd att läsa upp ett uttalande för deras räkning i domstolen, men rättsläkaren tillät inte detta.

Utredningen hörde tre dagar av bevis förra månaden, från vittnen inklusive Pfizers chef för vaccin Dr Gillian Ellsbury.

Vid förhöret med rättsläkare Pat O’Connor framkom att skolpojken hade kräkts efter måltider med jämna mellanrum i upp till fyra månader innan han dog.

Han fick sin första dos av Pfizer Covid-19-vaccinet den 20 augusti vid Breaffy House Resort Vaccination Centre.

Rättsläkaren sa att baserat på bevisen, uttalandena och rapporterna som förelåg fanns det ingen koppling mellan administreringen av vaccinet och tonåringens död 24 dagar senare.

Ursprungligen publicerad av breakingnews.ie

Relaterad video:

[Endast engelska, ed.]

Suggest a correction

Similar Posts