| | |

Moderna avbryter studier med mRNA-vaccin mot HIV efter stort antal inrapporterade biverkningar

I en serie fas 1-studier upplevde 7-18% av deltagarna som fick de experimentella mRNA-sprutorna hudreaktioner, inklusive nässelfeber, klåda eller utslag som orsakades av kliande. Hudreaktioner kan vara en ”tidig varningssignal för problem med det allmänna immunförsvaret”.

En snabb översikt:

  • Det senaste misslyckandet med messenger RNA, eller mRNA, var en fas 1-studie av Modernas mRNA-injektion mot humant immunbristvirus (HIV).
  • Större studier stoppades efter att en hög frekvens av ”förbryllande hudbiverkningar” inträffat.
  • I en serie fas 1-studier upplevde 7-18% av deltagarna som fick de experimentella mRNA-sprutorna hudreaktioner, inklusive nässelfeber, klåda eller utslag som orsakades av kliande.
  • Hudreaktioner kan vara en ”tidig varningssignal för det allmänna immunförsvaret” som indikerar ett större problem.
  • Trots att HIV-mRNA-sprutorna inte klarade ens de inledande försöken, ska vi tro att COVID-19 mRNA-sprutorna klarade säkerhets- och effektivitetsstudier med glans och att tekniken därmed är ”bevisad” säker och effektiv.

Messenger RNA-vacciner beskrivs som en ”ny era inom vaccinologin.”

Forskning pågår för att utveckla mRNA-sprutor inte bara för coronavirus utan också för C. diff, hepatit C, influensa, malaria, norovirus, cancer med mera – trots att alla mRNA-sprutor sannolikt är ineffektiva och/eller farliga.

Det senaste mRNA-misslyckandet var en fas 1-studie av Modernas mRNA HIV-injektion. Större prövningar stoppades efter att en hög frekvens av ”förbryllande hudbiverkningar” inträffade.

”Vi tar det här på största allvar”, säger Carl Dieffenbach, chef för divisionen för AIDS vid National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), till Science.

Trots att alla HIV-mRNA-sprutor inte har klarat ens de första försöken planerar forskarna att upprepa fas 1-studien med en lägre dos.

Höga nivåer av hudreaktioner stoppar försök med HIV-mRNA-sprutor

Försök med mRNA-baserade HIV-immunogener genomförs i samarbete med International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), Moderna, HIV Vaccine Trials Network (HVTN), National Institutes of Health och Bill & Melinda Gates Foundation.

I en serie fas 1-studier upplevde 7-18% av deltagarna som fick de experimentella mRNA-sprutorna hudreaktioner, inklusive nässelfeber, klåda eller utslag som orsakades av kliande.

I ett pressmeddelande bagatelliserade IAVI till stor del det oroande resultatet och uppgav:

”De flesta av dessa händelser var milda eller måttliga och hanterades med enkla allergimediciner. Det fanns inga allvarliga biverkningar rapporterade. Deltagare som upplevde hudrelaterade problem fick all nödvändig medicinsk vård och övervakades noga.

”IAVI och våra partners arbetar aktivt för att undersöka de potentiella orsakerna till dessa hudproblem. Vi har tagit in ett tvärvetenskapligt team av externa experter, inklusive allergologer och immunologer, för att ytterligare bedöma hudproblemen.

”För att skapa transparens och tydlighet har IAVI och våra partners presenterat preliminära data om immunsvar och säkerhet vid vetenskapliga konferenser och vi ser fram emot att fortsätta vår diskussion om dessa resultat.”

Bakslaget belyser dock de fortsatta misslyckandena i kapplöpningen för att skapa en mRNA HIV-spruta. ”Vi skulle ha kunnat agera snabbare om detta resultat inte hade observerats”, sa IAVI-chefen Mark Feinberg till Science.

Problem drabbar mRNA HIV-sprutor

För att skapa sprutan har forskare injicerat ”olika mRNA, som kodar för olika delar av HIV:s ytprotein eller hela molekylen, under flera månader.”

Tanken är att utlösa skapandet av brett neutraliserande antikroppar, eller bNAbs.

BNAbs är immunförsvarsproteiner som har den unika förmågan att bekämpa ett stort antal virusstammar.

När det gäller HIV är bNAbs av särskilt intresse eftersom HIV är mycket föränderligt och många olika stammar cirkulerar över hela världen.

Derek Lowe, läkemedelskemist, skrev:

”Moderna har nu i några år arbetat med ett möjligt HIV-vaccin med hjälp av sin mRNA-teknik, vilket är ett ambitiöst mål.

”Det har gjorts många försök med detta under årtiondena, och naturligtvis har inget av dem fungerat ännu. Det är nästan säkert att det inte kommer att finnas något vaccin med en enda spruta som riktar sig mot ett enda antigen – situationen är för komplex för det.

”Eftersom viruset finns i många olika stammar har förhoppningen varit att någon form av mer omfattande vaccinprotokoll skulle kunna inducera brett neutraliserande antikroppar som kan ta på sig alla motståndare.”

De flesta antikroppar är inriktade på specifika virusstammar, men bNAbs kan neutralisera många HIV-stammar, vilket gör dem till ett kraftfullt verktyg i kampen mot detta virus. Även om personer med HIV ibland utvecklar sina egna bNAbs, har inget vaccin gjort det.

Tanken med att skapa bNAbs med hjälp av mRNA-teknik för HIV är att leverera instruktioner för att skapa proteiner som liknar delar av HIV:s hölje.

Detta skulle i teorin stimulera immunsystemet att producera bNAbs som kan neutralisera ett brett spektrum av HIV-stammar, vilket ger ett brett skydd mot viruset.

Som rapporterats av Bloomberg:

”Att skapa ett mRNA-vaccin mot HIV är knepigare än att göra den typ av SARS-CoV-2-spruta som vi har blivit bekanta med. COVID-vaccinerna med mRNA levererar receptet för spikproteinet. …

”Detta får immunceller att producera neutraliserande antikroppar mot COVID, ungefär som de skulle göra om de hade upplevt en COVID-infektion.

”Med HIV finns det inget sådant enkelt recept. HIV:s motsvarighet till spikeproteinet – dess höljesglykoprotein – är mer egensinnigt. Det döljer sina sårbara sidor, vilket gör det svårt för immuncellerna att bilda antikroppar mot det. Ett ännu större problem är att HIV börjar mutera inom några timmar efter att någon har smittats. …

”HIV beter sig som ’en svärm av lite olika virus’ … Människor med HIV utvecklar sällan neutraliserande antikroppar, och hos de mycket få som gör det tar antikropparna år att utvecklas – alldeles för lång tid för att de effektivt ska kunna bekämpa viruset. Immunsystemet kan inte hålla jämna steg.

”Men tänk om immunförsvaret kunde få ett försprång? Det är tanken bakom Moderna/IAVI-vaccinet … Forskarna kommer att administrera en serie sprutor för att försöka locka immunsystemet längs den årslånga processen i förväg så att det kan komma igång när det utsätts för HIV.”

Hudproblem kan vara en tidig varning för en immunrespons

Medan Modernas HIV-spruta enligt uppgift genererade ”imponerande antikroppar som rörde sig mot bNAbs”, tyder den höga frekvensen av hudproblem som den utlöste på ett större problem.

Lowe gick så långt som att beskriva dem som en ”tidig varningssignal för allmän immunrespons”:

”Ett betydande antal vaccinmottagare (tio till femton procent i vissa fall) har visat olika typer av hudreaktioner (nässelfeber, etc.) Dessa löser sig nästan alltid, men det är en varning.

”Hudreaktioner är ett slags tidig varningssignal för allmän immunrespons (därav hudtesterna för olika allergener), och oron är att dessa mycket väl kan förvärras vid ytterligare dosering (eller vara förstadier till andra immunproblem i olika organsystem). Det är definitivt värt att titta närmare på.

”Jag måste påpeka att denna biverkningsfrekvens är mycket högre än vad som har setts med coronavirusets mRNA-vacciner (därmed alarmklockorna), men hudreaktioner är inte okända där heller. … Ingen är helt säker på om det är själva mRNA-arterna som utlöser svaret här, eller om det är något med formuleringen (lipidnanopartiklarna).”

”Potentiellt mer oroande skulle dock vara om problemet är knutet till en kumulativ effekt från flera mRNA-sprutor”, rapporterade Science.

Det är viktigt att påpeka att medan alla HIV-mRNA-sprutor har misslyckats, ska vi tro att COVID-19 mRNA-sprutorna klarade säkerhets- och effektivitetsstudier med lysande resultat och tekniken är därmed ”bevisad” säker och effektiv.

Men som noterats av den kanadensiska onkologen och cancerforskaren Dr. William Makis, ”Ju fler mRNA-sprutor du tar, desto större är immunsystemets skada, desto större är din risk för nedsatt cancerövervakning och därmed desto större är din risk för turbo-cancer.”

Turbo-cancer är en term som används för att beskriva uppkomsten av snabbväxande cancer hos människor, många under 30 år, som har fått en eller flera COVID-19-sprutor – en annan varning om att mRNA-sprutor inte är så säkra som vi har trott.

Makis twittrade:

”Tyvärr är hela LNP/mRNA-vaccinfältet ett bedrägeri. Det är en misslyckad teknik med en oacceptabelt fruktansvärd biverkningsprofil. Hela området är nu beroende av undertryckandet av COVID-19 mRNA-vaccinskador och dödsfall, som nu är uppe i miljoner (5,3 miljoner i bara WHO VigiAccess), så vi har inte längre att göra med forskare utan bedragare. …

”De försöker hitta ”nya” sätt att marknadsföra en misslyckad teknikplattform och smyga ut misslyckade vaccinprodukter på marknaden. Modernas HIV mRNA-vaccin är en sådan produkt. …

”Och ja, de går vidare, trots att 20% av offren för HIV mRNA-vaccin utvecklade hudutslag i fas 1-studier. Moderna kommer att upprepa fas 1-studierna med en något lägre dos. Förgiftningarna kommer att fortsätta tills vaccinskadorna förbättras.”

Alla mRNA-sprutor är sannolikt ineffektiva, farliga

Medan den senaste studien av HIV-mRNA-sprutorna visade en risk för biverkningar, har andra visat att sprutorna inte fungerar. En klinisk prövning som genomfördes av den NIAID-finansierade HVTN började 2019 och involverade 3,900 deltagare.

Den experimentella HIV-vaccinregimen som användes i studien utvecklades av Janssen, vaccindivisionen i Johnson & Johnson (J&J), och gav inte skydd mot HIV, vilket ledde till att studien avbröts.

”Vaccinet använde samma antigenleveranssystem som användes av J&J: s COVID-19-vaccin, ett vanligt förkylningsvirus som kallas adenovirus 26”, rapporterade Stat News, och minst fem andra har också misslyckats.

Även om Janssens HIV-spruta inte var mRNA fortsatte HVTN att peka på mRNA-teknik som en potentiell lösning. Men mRNA-sprutor är i sig problematiska.

Till exempel instruerar Pfizers mRNA COVID-19-sprutor också celler att producera ytterligare ”off-target”-proteiner som kan utgöra betydande hälsorisker.

Ribosomer avkodar mRNA i celler, men ungefär 8% av tiden kan de i COVID-19-sprutor läsa de kodade instruktionerna fel, förklarar Maryanne Demasi, doktorand, en tidigare medicinsk forskare vid University of Adelaide och tidigare reporter för ABC News i Australien:

”Forskarna säger att ribosomer, som är ansvariga för avkodningen av mRNA i cellerna, kan slinta och läsa de kodade instruktionerna fel ungefär 8% av tiden – så kallad ’ribosomal frameshifting.’ De säger att ”glitchen” har att göra med hur mRNA i vaccinet har modifierats genetiskt.

”Till skillnad från naturligt förekommande mRNA har det mRNA som finns i vaccinerna fått en uridinbas ersatt med en N1-metylpseudouridinbas (för att stabilisera det), vilket tyvärr har gjort det benäget för läsfel.”

I maj 2021 intervjuade jag Stephanie Seneff, Ph.D., en seniorforskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i över fem decennier, om de troliga farorna med att ersätta uracil i RNA som används i COVID-19-sprutorna med syntetisk metylpseudouridin.

Denna process med att byta ut bokstäver i den genetiska koden kallas kodonoptimering, vilket är känt för att vara problematiskt.

Vid den tidpunkten förutspådde Seneff att sprutorna skulle orsaka en ökning av prionsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar i yngre åldrar, blodsjukdomar och hjärtsvikt, och en av de främsta orsakerna till detta är att de genetiskt manipulerade RNA i sprutorna med syntetiskt metylpseudouridin, som förbättrar RNA-stabiliteten genom att hämma dess nedbrytning.

Forskare vid Cambridge University och universiteten i Kent, Oxford och Liverpool upptäckte sedan att användningen av metylpseudouridin resulterar i en hög frekvens av ribosomal ”frameshifting”, vilket gör att dina celler producerar proteiner utanför målet med okända effekter.

Vidare, i en 2023 preprint-studie, bedömde mikrobiologen Kevin McKernan – en tidigare forskare och teamledare för MIT Human Genome-projektet – och kollegor nukleinsyrasammansättningen i fyra utgångna flaskor av Moderna och Pfizer mRNA-sprutor.

”DNA-kontaminering som överskrider Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) krav på 330 ng/mg [nanogram per milligram] och FDAs [U.S. Food and Drug Administration] krav på 10 ng/dos” hittades.

Förutom spikproteinet och mRNA i covid-19-sprutorna upptäckte McKernans team alltså SV40-promotorer som i årtionden har misstänkts orsaka cancer hos människor.

Skadad av en mRNA COVID-spruta? Här är hjälp att få

Det är viktigt att vara försiktig med alla nya mRNA-sprutor som kommer ut på marknaden och noggrant överväga om riskerna uppväger de rapporterade fördelarna innan du fortsätter.

Men om du redan har tagit en eller flera COVID-19-sprutor finns det steg du kan vidta för att reparera angreppet på ditt system.

Kom ihåg att ju fler mRNA-sprutor du tar, desto större blir skadorna på immunsystemet. Så det första steget är att undvika att få fler mRNA-sprutor. Om du sedan har utvecklat några ovanliga symtom ska du söka hjälp från en expert.

Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) har också ett behandlingsprotokoll för skador efter sprutorna.

Det kallas I-RECOVER och kan laddas ner från covid19criticalcare.com.

Dr Pierre Kory, som var med och grundade FLCCC, har övergått till att mer eller mindre uteslutande behandla vaccinskadade. För mer information, besök DrPierreKory.com.

En styrelsecertifierad internist och kardiolog Dr. Peter McCullough undersöker också post-injektions-behandlingar, som du kan hitta på PeterMcCulloughMD.com.

Ursprungligen publicerad av Mercola.

Suggest a correction

Similar Posts