| | | | |

Estland meddelar WHO att landet förkastar pandemifördraget och ändringarna av det internationella hälsoreglementet

Den 22 november skrev 11 ledamöter av det estniska parlamentet ett brev till Världshälsoorganisationen (WHO) för att avvisa det föreslagna internationella avtalet om förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier – även känt som ”pandemifördraget” eller ”pandemiavtalet”. I brevet avvisas också ändringarna av det internationella hälsoreglementet (2005) (”IHR”).


Förra månaden publicerade vi (The Exposé) en artikel som förklarade att Världshälsoförsamlingen (”WHA”) i maj 2022 i tysthet kom överens om att korta den period under vilken nationer måste välja bort framtida ändringar av det internationella hälsoreglementet. För att länderna ska få behålla den längre period på 18 månader som tidigare tilläts för länderna att välja bort, måste länderna skicka ett kort meddelande till WHO om att de väljer bort de ändringar som beslutades av WHA 2022 före den 1 december 2023.

Brevet från de estniska parlamentsledamöterna är daterat den 22 november 2023, 8 dagar före tidsfristen den 1 december. Parlamentsledamöterna har inte bara valt bort de ändringar som WHA beslutade om 2022, de har gått mycket längre och avvisat både det föreslagna pandemifördraget och IHR-ändringarna i sin helhet samt ytterligare finansiering till WHO.

Kalle Grünthal, en av de parlamentsledamöter som undertecknade brevet, berättade om nyheten på Facebook. Brevet börjar:

Härmed förklarar Republiken Estland, på grundval av artikel 22 i Världshälsoorganisationens stadga, att den avvisar och inte samtycker till det internationella avtalet om förebyggande av, beredskap för och insatser mot pandemier samt kompletterande ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005) och till att förbättra hållbarheten i WHO:s finansiering.

Estland sa nej till genomförandet av tvångsåtgärder, Kalle Grünthal på Facebook, 23 november 2023

Du kan läsa hela brevet i bilden i slutet av denna artikel.

Som den estniska alternativa mediesajten Telegram.ee noterade motsäger detta ett beslut som fattades tidigt förra året. Den 4 mars 2022 höll det estniska utskottet för EU-frågor (”EUAC”) ett möte för att rösta om huruvida Europeiska kommissionen var behörig att förhandla om WHO:s två instrument å Estlands vägnar.

EUAC är ett stående utskott i Estlands parlament (Riigikogu) och har en beslutande och samordnande roll i frågor som rör Europeiska unionen. Den estniska regeringen är bunden av EUAC:s beslut och använder dessa beslut i sina diskussioner i Europa. Om regeringen inte följer EUAC:s beslut måste den ge EUAC skälen till varför den inte gör det.

Vid mötet i mars 2022 röstade tre ledamöter av EUAC emot och nio röstade för att ge Europeiska kommissionen befogenhet att inleda förhandlingar om ett pandemifördrag, ändringar av IHR och förbättring av hållbarheten i WHO:s finansiering på Republiken Estlands vägnar.

Nu har Estlands parlament talat. Nedan finns en kopia av brevet från parlamentarikerna till WHO där de förkastar pandemifördraget och IHR-ändringarna.

Bildtext:
ESTLANDS RIKSDAG
Världshälsoorganisationen
Dr Tedros Adhanom GHEBREYESUS generaldirektör
22.11.2023 Vo 3-2/23-156/1

Uppmaning till den ärade Dr Tedros Adhanom GHEBREYESUS

Härmed förklarar Republiken Estland, på grundval av artikel 22 i Världshälsoorganisationen, att den avvisar och inte samtycker till det internationella avtalet om förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier samt till de kompletterande ändringarna av de internationella Hälsoföreskrifterna (2005) och att förbättra hållbarheten i finansieringen av WHO.

Skälen till avslag och att inte samtycka är följande::
1. Enligt artikel 121 i Republiken Estlands konstitution ratificeras och förkastas fördrag endast av det 101-manna parlamentet Riigikogu. Riigikogu har inte antagit en sådan resolution.
2. Med beaktande av bestämmelserna i klausul 1 är därför resolutionen från den 4 mars 2022 från Europeiska unionens utskottskommitte, antagen vid Riigikogu, som bemyndigade Europeiska kommissionen att förhandla å Republiken Estlands vägnar om det internationella avtalet om förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier samt de kompletterande ändringar av de internationella Hälsoförordningarna (2005) och om att förbättra stabiliteten av finansieringen av WHO ogiltig.
3. Mot bakgrund av punkterna 1 och 2 är resolutionen från Europeiska unionens utskott den 4 mars 2022 ogiltig från det att den antogs då endast nio (9) medlemmar i Riigikogu
av hundra och en (101) medlemmar i Riigikogu röstade för denna resolution.

Estlands RIKSDAG
Lossi plats 1a,
15165, Tallinn

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Exposé

Suggest a correction

Similar Posts