| | | | |

Brittisk tillsynsmyndighet anklagar Pfizer för att marknadsföra ”olicensierat” covidvaccin på sociala medier

PMCPA har beslutat att Pfizer har brutit mot reglerna, inklusive att ha ”misskrediterat” läkemedelsindustrin.

Källa: The Epoch Times, Aldgra Fredly, 09 april 2024

En brittisk tillsynsmyndighet för läkemedel har meddelat att Pfizer har brutit mot deras regler vid fem tillfällen, bland annat genom att ”marknadsföra ett olicensierat läkemedel” efter av ett inlägg på sociala medier från en Pfizer-anställd.

Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA) utfärdade beslutet efter att ha mottagit ett klagomål i februari 2023 angående ett inlägg på X som gjordes av en Pfizer-anställd i USA.

Inlägget innehöll Pfizers pressmeddelande om att fas 3-studien av dess vaccinkandidat COVID-19 hade avslutats, vilket senare delades vidare av en ledande Pfizer-anställd i Storbritannien.

PMCPA slog fast att Pfizer har brutit mot deras regler, bland annat genom att ”misskreditera” läkemedelsindustrin, marknadsföra ett olicensierat läkemedel och göra ett vilseledande påstående.

Läkemedelsföretaget anklagades också för att ha ”gjort påståenden som inte återspeglade tillgängliga bevis avseende möjliga biverkningar” och för att ha underlåtit att upprätthålla en hög standard.

I klagomålet uttrycktes oro över ”Pfizers missbruk av sociala medier för att på ett vilseledande och olagligt sätt marknadsföra sitt covidvaccin”, och det hävdades att inlägget saknade säkerhetsinformation om vaccinet.

Enligt den klagande var ”detta olämpliga beteende ännu mer utbrett än man hade trott, sträckte sig ända till toppen av deras brittiska verksamhet och har uppenbarligen fortsatt till denna dag.”

Den klagande hävdade att inlägget hade varit synligt i den ledande Pfizer medarbetarens X-flöde i över två år.

”Under dessa omständigheter ansåg den klagande att den brittiska allmänheten hade rätt att förvänta sig att Pfizer UK skulle ha gjort någon form av granskning av sina konton på sociala medier (åtminstone av de viktigaste kontona, bland vilka de brittiska chefernas skulle ha ingått) för att säkerställa att allt som på liknande sätt bröt mot reglerna togs bort – till och med i den utsträckning att konton raderades om det var nödvändigt. Detta gjordes uppenbarligen inte”, står det i klagomålet.

Inlägget på sociala medier inte avsett som reklam

Pfizer meddelade PMCPA att man tog sitt åtagande att följa regelverket ”på största allvar” och att man hade genomfört en grundlig utredning av ärendet.

Företaget hävdade att inlägget ”inte var avsett att vara av reklamkaraktär” och att det innehöll ”en faktaredovisning av studiens effektmått”.

Pfizer sa också att den brittiska anställde inte hade haft som avsikt att marknadsföra eller göra reklam för vaccinkandidaten och tillade att inlägget delades ”felaktigt”.

Enligt företaget använde den ledande medarbetaren sällan X och har endast 321 följare, varav majoriteten är yrkesmänniskor som är involverade i, eller har intresse av, den brittiska hälso- och forskningssektorn.

”Pfizer UK hade en omfattande policy för personlig användning av sociala medier i samband med Pfizers verksamhet som förbjöd anställda att interagera med sociala medier relaterade till Pfizers läkemedel och vaccin”, sade man.

I sitt svar till PMCPA sa Pfizer att man har vidtagit åtgärder för att hantera klagomålet, inklusive att utfärda en instruktion för de brittiska anställda som uppmanar dem att kontrollera sina sociala mediekonton för att säkerställa att deras aktivitet överensstämmer med Pfizers policy för sociala medier.

”Pfizer accepterade att dessa kollegor agerade felaktigt och att dessa fel tyvärr sannolikt har resulterat i marknadsföring av ett olicensierat vaccin till den brittiska allmänheten på ett sätt som inte var förenligt med kraven i klausul 2”, uppgav man.

PMCPA kommenterade dock i sin rapport att inlägget har lett till att ”ett olicensierat läkemedel proaktivt sprids på Twitter till sjukvårdspersonal och allmänhet i Storbritannien”

Tillsynsmyndigheten ansåg att de korrigerande och förebyggande åtgärder som vidtagits efter tidigare överträdelser av reglerna med avseende på anställdas aktivitet på sociala medier ”inte hade genomförts enligt den standard som förväntades eller krävdes”.

Man konstaterade också att inlägget inte innehöll någon hänvisning till biverkningar av vaccinet.

Suggest a correction

Similar Posts