|

TYSTNADEN I DENNA FRÅGA (VACCINERING MOT COVID-19) ÄR MER SMITTSAM ÄN SJÄLVA VIRUSET

— Andrew Bridgen, brittiska parlamentet, 13 december 2022.

”Viktiga evidensbaserade fakta som tydligt talar för ett fullständigt upphävande av dessa vacciner, godkända för användning i nödsituationer.”

Parlamentsledamoten Andrew Bridgen talade i underhuset den 13 december 2022. Hans ajourneringsdebatt om vaccinskador orsakade av covid-19 väckte frågor samtidigt som han betonade de tydliga fakta som kräver att dessa vacciner stoppas:

”För tre månader sedan publicerade en av de mest framstående och pålitliga kardiologerna, en man med internationellt rykte, Dr Aseem Malhotra, peer-reviewed forskning som drog slutsatsen att ett fullständigt upphörande av administrationen av covid mRNA-vacciner för alla på grund av tydliga och robusta uppgifter om betydande skador och liten pågående fördel, borde antas. Han beskrev lanseringen av BioNTech-Pfizer-vaccinet som ”kanske den största missräkningen av medicinsk vetenskap, attack på demokrati, skada på folkhälsan och erosion av förtroendet för medicin som vi kommer att bevittna under vår livstid.” Intressant nog har det hittills inte förekommit en enda motbevisning av Dr Malhotras resultat i den vetenskapliga litteraturen, trots deras omfattande spridning och det faktum att de blev internationella nyheter…”

Vacciner: Potentiella skador – läs utskriften här.

Hans tal följer mötet i oktober 2022 i den parlamentariska gruppen (APPG) om Covid-19-vaccinskador, under ledning av Sir Christopher Chope MP och dagar senare en parlamentarisk debatt om Covid-19-vaccinsäkerhet. Där, i underhuset, var Sir Christopher Chope MP närvarande tillsammans med flera andra parlamentsledamöter inklusive den konservativa parlamentsledamoten Andrew Bridgen, som sa ”Jag påstår inte att jag är någon form av expert, men min examen för länge sedan var i genetik, beteende och biokemi. Vetenskap fungerar genom att utmanas, och vetenskapen bakom vaccinerna har inte tillåtits att utmanas”.

Möte i brittiska ”All Party Parliamentary Group” (APPG) om skador orsakade av covid-19-vaccin.

Storbritanniens parlament. Torsdagen den 20 oktober 2022.

London.

Syfte:

”Att säkerställa granskning av säkerhetsprofilen för covid-19-vaccinationer, tillhandahålla ett forum för dem som skadats eller efterlämnats pga covid-19-vaccinationer och se över de finansiella arrangemang som är tillgängliga för dem, att säkerställa att hälso- och sjukvården reagerar och tillhandahåller vård till dem som har fortsatta tillstånd orsakade av covid-19-vaccinationer”.

Sir Christopher Chope ledde ett mycket efterlängtat APPG-möte om covid-19-vaccinskador i centrala Westminster torsdagen den 20 oktober 2022. Mötet, som redan skjutits upp en gång, var efterlängtat och flyttades sedan med mycket kort varsel. Strax innan det skulle inledas bekräftade nyhetsrapporter att Storbritanniens nya premiärminister Liz Truss hade avsagt sig sin roll. Westminster fylldes omedelbart av prat, allmänheten, press, förvirrade turister, polis och höjda ögonbryn. För någon med ett cyniskt sinne och ett öga för sanningen kan det tyckas vara ett ”trick” när all uppmärksamhet utan förvarning riktades mot den 45 dagar gamla officiella invånaren i nummer 10 på Downing Street.

Kan det plötsliga tillkännagivandet vara orsaken till den chockerande bristen på parlamentsledamöter (MP) som inte deltog i mötet? Av 650 brittiska parlamentsledamöter var endast 5 ledamöter (inklusive ”ordföranden” Sir Christopher Chope) närvarande vid det avgörande mötet, samtliga från det konservativa partiet, Sir Jeremy Wright, Danny Kruger, Andrew Brigden och Sir Desmond Swayne.

Man kan ha svårt att förstå vad som verkar vara en ”pliktförgätenhet” från den stora majoriteten av allmänhetens valda representanter, de som inte ansåg att frågorna var tillräckligt viktiga för att visa sina ansikten, än mindre be om ursäkt för att de inte närvarade.

Medlemmar av allmänheten ägnade mycket tid före mötet åt att skriva till enskilda parlamentsledamöter för att begära att de skulle närvara, och presenterade tvingande och brådskande skäl för sitt deltagande.

Ursäkten ”men, jag visste inte” verkar för de allra flesta parlamentsledamöter inte vara en ursäkt som kan ges.

De som gjorde långa (och för vissa smärtsamt ansträngande) resor till centrala London, bland dem rullstolsburna och sörjande partners och släktingar, hade mycket att säga på mycket kort tid. Många hade för avsikt att presentera och överlämna information om sina krav på både medicinskt och ekonomiskt stöd, och det fanns helt enkelt inte tillräckligt med tid för detta.

Även stödgrupperna/kampanjerna för de Covid-19 skadade och sörjande, UK CV Family och VIB UK deltog.

”Det rätta för regeringen”

Sir Christopher Chope, parlamentsledamot, kommentar till de skadade och sörjande.

Uttalanden gjordes av Dr Aseem Malhotra, kardiolog och författare till den senaste vetenskapliga artikeln, Tess Lawrie, World Council for Health och Dr Mohammad Adil, se British Medical Journal artikel, och före detta polis, Mark Sexton.

De parlamentsledamöter som deltog verkade öppna, bekymrade och motiverade att vidta åtgärder för att driva frågan vidare inom regeringen.

Hittills har lite information släppts från ”UK Covid 19 inquiry”, en offentlig utredning som inrättats för att undersöka Storbritanniens svar på och effekterna av Covid-19-pandemin, under ordförandeskap av Baroness Heather Hallett, en tidigare domare i Court of Appeal.

Sir Graham Brady, den ledande parlamentsledamoten som tidigare deltagit i ett privat möte i London, som hölls enligt Chatham House-reglerna i september 2021 och där bland annat poliser, forskare, advokater och läkare deltog, var frånvarande från mötet. Under detta möte presenterade experter stora mängder bevis på skador och potentiella skador orsakade av Covid-19-vaccinet.

Begravningsentreprenören John O’Looney, som också var närvarande vid mötet, kommenterade att när bevis presenterades för Sir Graham Brady verkade hans ansikte ”askfärgat”.

En deltagare kommenterade därefter en anmärkning som påstås ha gjorts efter mötet ”när folket får reda på vad som har gjorts kommer det att bli civil oro och förmodligen inbördeskrig” på vilket det påstådda svaret från Sir Graham Brady var ”regeringen förväntar sig det, de är beredda på det, och de är faktiskt förvånade över att det inte har startat före september förra året”.

Storbritanniens vaccinminister

Vid detta efterlängtade APPG-möte var den person som har ministeransvar för vaccinfrågor inom den brittiska regeringen, den nuvarande vaccinministern, också märkbart frånvarande.

Fanns det någon bättre placerad att vara på detta APPG-möte?

När vi skriver denna artikel kan vi inte bekräfta namnet på den nuvarande brittiska vaccinministern. De senaste detaljerna som vi kunde referera till är:

Från den brittiska regeringens webbplats:

”Parlamentarisk statssekreterare (minister för vacciner och folkhälsa).

Tidigare innehavare av denna roll, Maggie Throup MP, 2021 till 2022″.

Detta ger inte mycket klarhet, och när vi forskade vidare upptäckte vi denna text också från den brittiska regeringens webbplats:

”Biografi, Maggie Throup MP var parlamentarisk statssekreterare (minister för vacciner och folkhälsa) mellan den 16 september 2021 och den 8 september 2022”.

Wikipedia beskriver Maggie Throup som ”incumbent”, vilket definieras som ”officiellt innehar den namngivna positionen”.

APPG-möte

Tillsammans med parlamentsledamöterna deltog ett antal läkare i mötet, däribland Dr Clare Craig, Dr Stephen Frost, Dr Mohamed Adil, Dr Tess Lawrie och Dr Aseem Malhotra, den senare som presenterade mycket information för den samlade gruppen.

Efter de inledande presentationerna och Dr Malhotras omfattande presentation av övertygande bevis hade de vaccinskadade och sörjande bara en kort stund på sig att ställa frågor. Det fanns en tydlig frustration och en känsla av att det inte var bråttom för dem som hade väntat på nyheter om det mycket bristfälliga ”betalningssystemet för vaccinskador” och/eller någon form av stöd. När mötet började närma sig sitt slut på grund av tidsbegränsningar, steg spänningarna för de medlemmar av allmänheten som var närvarande. Tårar fälldes, röster höjdes och krav ställdes. Några av de närvarande hade väntat i mer än ett år på någon form av officiellt erkännande och stöd.

Det fanns passionerade krav på att omedelbart stoppa vaccinutrullningen för att förhindra ytterligare skador.

Betalning för vaccinskador

Efter att mötet avslutats fick Children’s Health Defense återigen möjlighet att tala med den modiga kampanjledaren Charlotte Wright.

Charlotte, hustru till den avlidne Dr. Stephen Wright, en 32-årig klinisk psykolog, som dog efter att ha fått AstraZeneca Covid-19-vaccinet, förklarade för oss att det fanns en grundläggande brist på stöd för offren för Covid-19-vaccinet.

Charlotte fick 120 000 pund genom ”Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS) ”men kommenterade att en vaccinskadeadvokat informerade henne om att om det var en ”personskada” skulle det istället vara en betalning närmare 1,5 till 2 miljoner GBP.

Charlotte åtföljdes till mötet av Stephens mamma Anne, som beskrev sin älskade son och de två små pojkar som han lämnade efter sig. Hon beskrev också den öronbedövande tystnad som hennes vädjanden till MHRA, och andra om hjälp, möttes med.

Anne:

”Det är också bristen på bekräftelse, vi har inte fått någon bekräftelse från någon, från MHRA, AstraZeneca, regeringen”.

Charlotte Wright:

”Till och med på de papper som jag fick för att informera mig om att jag skulle få ersättning för vaccinskador skrev de att det var baserat på sannolikhet, det var inte ens ett erkännande av att det var vaccinet, det var baserat på sannolikhet”.

Några av de skadade eller sörjande har nu blivit offer genom att göra vad de förleddes att tro var ”det rätta”. När jag talade med allmänheten när de lämnade mötet kunde jag konstatera att många människor redan kämpar för att betala sina räkningar, finansiera akut sjukvård, behålla sina hem, kämpa med sviktande hälsa och i vissa fall sina sinnen.

Betalningssystem för vaccinskador (VDPS)

I en artikel som publicerades i British Medical Journal (BMJ) i juni 2022 berättade Sarah Moore, partner på advokatbyrån Hausfeld, som företräder personer som söker ersättning, för BMJ att det var ett viktigt ögonblick:

Utdrag ur artikeln:

”Även om VDPS-betalningarna är mycket blygsamma och kommer att göra mycket lite för att lindra de ekonomiska svårigheter som många familjer nu kämpar med till följd av skada eller dödsfall, kommer betalningen för vissa att markera ett ögonblick av rättfärdigande genom att det är det tydligaste uttalandet hittills, av regeringen, att covid-19-vacciner i vissa sällsynta fall har orsakat mycket betydande skada eller dödsfall.”

Men det var ”alldeles för lite och för sent”, sade hon. ”Med en 60-procentig funktionsnedsättning, en historisk acceptansgrad på 1,7 procent och ett maximalt tak på 120 000 pund innebär systemets brister att vissa familjer inte har något annat val än att överväga rättstvister för att få tillgång till betydande ekonomiskt stöd.”

Kliniker

Det har konstaterats att Storbritannien nu har vad som kallas minst 89 ”long covidkliniker”, men inte en enda klinik för de som är skadade av covid-19-vaccinet.

Lång COVID: National Health Service (NHS) plan för 2021/22

Utdrag:

”NHS England och NHS Improvement kommer att tillhandahålla ytterligare 70 miljoner pund för att utöka Long COVID-tjänster utöver Post-COVID Assessment Clinics för att stärka diagnostik, behandling och rehabilitering för Long COVID. Detta är utöver de 24 miljoner pund som redan har avsatts till 89 specialiserade kliniker för post-COVID-bedömning runt om i England, vilket innebär att den totala investeringen 2021/22 uppgår till 94 miljoner pund.

Presentationer vid APPG-mötet

Dr Aseem Malhotra:

”Vaccinskador är vanliga, de är inte sällsynta”

Representant för de skadade:

”Jag ska sätta mig ner, jag har hjärtproblem, så min vilopuls är för närvarande 130. Vi har många mycket sjuka och sörjande människor här och de känner att de under de senaste nästan två åren inte har fått sina röster hörda och vi kom hit idag för att få den möjligheten men hittills har vi bara hört om läkemedelsindustrin, Vioxx, statistik, vilket inte kommer att ge oss tillbaka våra nära och kära, och inte kommer att ge oss tillbaka vår hälsa, så vi känner oss ganska besvikna igen”.

Danny Kruger, parlamentsledamot för Devizes:

”Jag skäms över att säga att jag är ny på denna dagordning, liksom doktorn, liksom många människor i landet, trodde jag på vad jag fick höra i många månader, år, och jag är angelägen om att höra från dig”.

”Det faktum att denna plats är full av allmänheten och knappast några parlamentsledamöter här är ett tecken på vårt problem, vilket är att du inte har hörts på denna plats, så det är vad vi behöver rätta till”.

Andrew Bridgen, parlamentsledamot, NW Leicestershire:

”Mainstream-media har spelat sin roll i att kuva all denna information.”

”Jag röstade emot två ”lockdowns”, jag skulle ha röstat emot dem alla om premiärministern inte hade ljugit för mig om att han hade gjort en fullständig konsekvensbedömning över hela samhället, vilket nu visar sig aldrig ha gjorts”.

Vaccine Injured and Bereaved UK, representant:

”Vi behöver hjälp på plats”.

Mark Sexton, pensionerad polis:

”Ursäkta, förlåt mig, mitt namn är Mark Sexton, jag är en pensionerad polis från Birmingham, jag vill vända mig till de vaccinskadade och de som har förlorat nära och kära. Ni är offer för brott, eller hur, detta är ett brott, det största brott som någonsin begåtts”.

(Höga applåder)

”Detta är brottet, detta är brott mot mänskligheten, vi har bevisen, de ignoreras av polisen, de ignoreras av inrikesdepartementet, de ignoreras av varje man och hans hund. Det vi behöver är att varje polisstyrka i Storbritannien inrättar en tipscentral för allvarliga incidenter, dessa offer måste höras, deras berättelser måste dokumenteras som ett brott, vänta bara snälla, snälla låt mig bara tala så sätter jag mig, låt mig bara tala, snälla låt mig bara tala.

Jag är medveten om att detta är kontroversiella frågor, bevisen har lagts fram och ignorerats, människor har arresterats som har försökt att föra fram detta, vad vi nu behöver är att detta vaccin måste stoppas, skada, skada och död orsakas i stor omfattning av dessa vacciner, de måste stoppas idag, nu. Parlamentsledamöter, alla i en position av auktoritet och makt, ni måste gå ut i nationell tv, nu, i dag, och varna allmänheten, inga fler vaccinationer, de dödar våra släktingar, våra vänner och vår familj. De måste stoppas. Dessa är brottsoffer, varje polisstyrka öppnar ett större incidentrum, bemannar det med proffs, behandlar dessa människor med värdighet och respekt, ger dem ersättning och får de ansvariga för detta inlåsta idag.
Och börja med Midazolam, det dödar våra äldre på vårdhemmen. Midazolam och morfin dödade våra äldre, inte Covid”.

Sir Christopher Chope:

”Som ni kan se finns det från och med idag ett relativt litet antal parlamentsledamöter som vågar sticka ut hakan i denna fråga”.

”När jag först talade om detta ämne i underhuset, togs rapporten bort från Youtube, det är den typen av problem vi har”.

”Vi är alla på samma sida och förenade gör vi framsteg och det är vad vi måste göra, med ett enda fokus”.

Vaccinskadad deltagare:

”Ert Covid yellow card-system är bristfälligt, mina uppgifter togs bort från Covid yellow card-systemet, så rapporteringen är också felaktig. Jag är socialarbetare, jag ägnar mitt liv åt att hjälpa och stödja funktionshindrade vuxna att få bättre livskvalitet och jag kan inte göra det för mig själv, mentalt, hur tror du att det påverkar mig dagligen när jag måste stödja andra människor”.

Dr. Aseem Malhotra:

”Vaccincentrum är tomma, allmänheten vet att det finns ett problem, vi är så nära en brytning, för när det väl kommer in i mainstream är vi så nära, då kommer allt att kollapsa, allt kommer att avslöjas, och då kan vi börja bygga om systemet och också ägna tid åt att se till att människor med vaccinskador får ordentlig vård och även erkännande att de har vaccinskador. Det är fruktansvärt, jag är verkligen ledsen att det hände dig, jag är verkligen, verkligen ledsen.

Jag kan inte be om ursäkt på det medicinska rådets vägnar (General Medical Council, GMC), jag önskar att jag kunde, men om jag gjorde det kan jag säga dig nu att jag skulle få en remiss till GMC direkt som säger att jag sätter det medicinska yrket i vanrykte”.

James Wells, angående MHRA:

”Ytterligare en FOI (Freedom of Information request) skickades in, och de har inte ens en process för att följa upp yellow card rapporter, det finns ingen intern process, och om det inte finns någon intern process kan det inte mätas”.

Dr. Tess Lawrie:

”Jag är Dr Tess Lawrie, jag är en av de läkare som har censurerats ganska omfattande under de senaste åren för att ha uttryckt oro över vaccinskador och jag har erfarenhet som konsult för Världshälsoorganisationen, utvärdering av bevis, så jag har följt bevisen med oro över hur snabbt vaccinerna utvecklades eftersom vi aldrig har utvecklat saker så snabbt som tre månader och ett vaccin under normala omständigheter tar cirka 10 år att förklaras säkert”.

”Jag skulle bara vilja säga att MHRA verkar ändra eller fiffla med de uppgifter som rapporterades till Yellow Card-systemet.

Men det som är mycket oroande är att efter att ha skickat FOI-förfrågningar är det tydligt att det inte finns någon process för att undersöka enskilda rapporter om yellow cards, och MHRA har inte gjort någon säkerhetsrevision på två år. De är enligt lag skyldiga att göra en säkerhetsgranskning vartannat år och vi befinner oss i en pandemi och de har tillåtit tillfälligt godkännande av ett antal av dessa produkter och de har inte gjort någon säkerhetsgranskning”.

Dr Lawrie kommenterar sedan på ett brev som skickades till MHRA från hennes organisation, EbMC Squared CiC i juni 2021 av en preliminär rapport och det efterföljande svaret från Dr. June Raine, MHRA.

Utdrag ur brevet:

”Totalt rapporterades 1 253 dödsfall och 888 196 biverkningar (256 224 individuella rapporter) under denna period”.

”MHRA har nu mer än tillräckligt med bevis på Yellow Card-systemet för att förklara COVID-19-vaccinerna farliga för användning på människor. Förberedelser bör göras för att öka de humanitära insatserna för att hjälpa dem som skadats av covid-19-vaccinerna och för att förutse och lindra effekterna på medellång till lång sikt. Eftersom mekanismen för skador från vaccinerna verkar likna COVID-19 i sig, inkluderar detta att samarbeta med många internationella läkare och forskare med expertis inom framgångsrik behandling av COVID-19 ”.

Dr Tess Lawries fortsätter:

”Detta skickades till MHRA som en brådskande leverans, vi fick ett svar sju veckor senare.”

En del av Dr June Raines, MHRA-svar:

”För det första, även om du har nämnt detta i ditt brev, skulle jag vilja betona att karaktären hos Yellow Card-rapporter innebär att rapporterade händelser inte alltid är bevisade biverkningar. Vissa händelser kan ha inträffat av en slump, oberoende av vaccination”.

Dr Tess Lawrie:

”Så min fråga till henne är, hur många av dessa tror de är slumpmässiga?”

”MHRA är ett stort problem, vilket understryks av Dr Aseem Malhotras påpekande att de till 86% finansieras av läkemedelsindustrin och även av Dr June Raine själv, som nyligen förklarade att de har gått från en ’vakthund till en möjliggörare’.

Vi har alltså en tillsynsmyndighet som borde agera på allmänhetens vägnar men som är en möjliggörare för läkemedelsindustrin, och som måste återkalla dessa vacciner omedelbart”.

Debatt

Följande måndag, den 24 oktober 2022, hölls en debatt i det brittiska parlamentet, se även utskrift, för att diskutera en framställning som hade fått över 107 000 underskrifter.

Namninsamlingen:

”Öppna en offentlig utredning om säkerheten för covid-19-vacciner. Det har skett en betydande ökning av hjärtattacker och relaterade hälsoproblem sedan utrullningen av Covid-19-vaccinerna började 2021. Detta kräver omedelbar och fullständig vetenskaplig undersökning för att fastställa om det finns någon möjlig koppling till Covid-19-vaccinet.

Den brittiska regeringens svar lämnades den 5 januari 2022:

”Regeringen beställde en offentlig utredning om pandemin och har inga planer på en utredning om vaccinsäkerhet. Vår övervakningsstrategi för covid-19-vacciner ger kontinuerlig säkerhetsövervakning. Läs mer här.

Som avslutning på denna parlamentsdebatt i oktober 2022 sade Dr Caroline Johnson, undersekreterare i parlamentet (avdelningen för hälsa och social omsorg) 8 september 2022 – 27 oktober 2022:

”Regeringen har redan beställt en offentlig utredning om pandemin, och covidvacciner kommer att granskas som en del av den utredningen. Det finns inga planer på en utredning enbart om vaccinsäkerhet. Vi står inför en tuff vinter, och tillsammans måste vi göra allt vi kan för att skydda de mest utsatta och minska trycket på NHS. Jag uppmuntrar alla som är berättigade att gå vidare med sina covid- och influensavacciner så snart de kan”.

Det finns planer på ytterligare ett APPG-möte för att diskutera Covid-19-vaccinskador, men för närvarande väntar vi och många andra på ytterligare detaljer.

Sir Christopher Chope och ett antal andra parlamentsledamöter deltog i det brittiska parlamentet bara några dagar senare vid en parlamentsdebatt till följd av en offentlig framställning om säkerheten för covidvacciner.

Ytterligare relaterad information:

Skriftlig bevisning inlämnad av Dr Theresa Anne Lawrie, Director, The Evidence- based Medicine Consultancy Ltd

Källa: UK Column


UK Column, Independent UK news broadcaster ”COVID-19 Vaccine Analysis Overview

Midazolam:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8514081/Number-prescriptions-drug-midazolam-doubled-height-pandemic.html

Artikel i Pharmaceutical Journal

Artikel från Sky News

Artikel från Daily Sceptic

Suggest a correction

Similar Posts