|

CHD lanserar initiativet ”Reform Pharma” för att stoppa stora läkemedelsföretags korruption och inflytande

Children’s Health Defense har lanserat Reform Pharma, ett initiativ som syftar till att begränsa läkemedelsindustrins inflytande i regeringen, främja informerat samtycke, förbjuda läkemedelsreklam och återställa integriteten i sjukvården.

Kan läkemedelsindustrin rehabiliteras?

Ledarna för Reform Pharma, ett nytt initiativ från Children’s Health Defense (CHD), tror att det är möjligt.

Initiativet, som lanserades vid CHD:s andra årliga konferens, är ett projekt i 50 delstater vars mål är att återställa medicinsk frihet, främja fullt informerat samtycke och stoppa Big Pharmas politiska inflytande och få ett slut på läkemedelsreklam på TV direkt till konsumenter.

”Big Pharma har tagit över hälso- och sjukvårdssystemet”, säger Amy Miller, marknadsdirektör på Reform Pharma. ”Reform Pharmas mål är att sätta stopp för läkemedelsindustrins korruption och återställa sjukvårdens integritet genom att identifiera och undanröja de specifika mekanismer som industrin använder för att förskansa sig så djupt inom vår regering, våra medier och vårt skolsystem.”

CHD-advokaten Justine Tanguay leder projektet som kampanj- och forskningsdirektör, tillsammans med Miller, en marknadsförare och medgrundare av Tennessee Coalition for Vaccine Choice.

I en kommentar till lanseringen säger CHD:s ordförande Mary Holland:

”Man behöver bara titta på hanteringen av Vioxx-skandalen för att förstå vilken typ av korruption som grasserar i denna bransch.

”CHD:s initiativ Reform Pharma kommer uteslutande att ägnas åt uppdraget att ta itu med den korrupta sammanslagningen av läkemedelsföretag och myndigheter som vi såg så tydligt under COVID. Vi är stolta över att lansera detta viktiga riktade initiativ för att förbättra och förstärka CHD:s övriga viktiga arbete.”

Under de senaste två decennierna har läkemedelsindustrin fått betala över 100 miljarder dollar i böter för olagliga aktiviteter som bedrägerier, brott mot produktsäkerheten och off-label eller icke-godkänd marknadsföring av medicinska produkter, enligt Reform Pharmas pressmeddelande.

En 10-punktsplan inkluderar återställande av medicinsk frihet och avslöjande av AAP

Reform Pharma har en ”10-punktsplan” för att:

  • Återställa medicinsk frihet
  • Separera läkemedelsindustrin och staten
  • Reformera reglerings- och tillsynsorgan
  • Upprätta vetenskaplig integritet inom forskning och publicering
  • Hålla förövare ansvariga
  • Få till förbud mot läkemedelsreklam
  • Återinföra vaccintillverkarens ansvar
  • Skydda förhållandet mellan läkare och patient
  • Förbjuda forskning om funktionsvinster
  • Säkerställa överkomliga läkemedelspriser

Initiativet kommer inledningsvis att fokusera på att återställa den medicinska friheten kring vaccin, utbilda föräldrar om överförskrivningen av psykotropa läkemedel till barn och tonåringar och avslöja organisationer som American Academy of Pediatrics (AAP) som på uppdrag av läkemedelsföretag propagerar för vaccin och läkemedel.

”Människors förmåga att arbeta, resa, umgås och delta i evenemang ska inte baseras på deras vaccinationsstatus eller deras efterlevnad av orättvisa, godtyckliga och grundlagsstridiga mandat”, säger Tanguay.

Reform Pharma kommer att arbeta för att stoppa censur, shadowbanning och gaslighting, som ”begränsar allmänhetens tillgång till hela den medicinska vetenskapen”, säger Tanguay, så att människor kan fatta fullt informerade medicinska beslut för sig själva och sina familjer.

AAP står högt på initiativets lista över organisationer som måste reformeras. Enligt Tanguay ses organisationen av de flesta som etisk och engagerad i att främja barns hälsa.

”Men om man tittar under ytan så är de en lobbyorganisation för Big Pharma”, säger hon. ”De främjar alla dessa saker som motverkar barns hälsa och välbefinnande – och många människor är inte medvetna om det.”

Med betydande finansiering från regeringar, företag och stiftelser förespråkar AAP aggressivt vaccin för spädbarn och småbarn trots oroande säkerhetssignaler.

Enligt Tanguay vill Reform Pharma också få slut på de hemliga överenskommelserna och utnyttjandet av Big Pharmas och den amerikanska regeringens samlade pengar och makt som upprätthåller sjukdomscykeln och läkemedelsberoendet.

Som en del av detta arbete kommer initiativet att rikta in sig på svängdörrarna mellan regeringen och läkemedelsindustrin.

”Du har någon som är ansvarig för FDA [U.S. Food and Drug Administration] och sedan helt plötsligt är de ansvariga för vaccin på Merck”, säger Tanguay. ”Det måste upphöra.”

Reform Pharma vill också stoppa läkemedelsreklam direkt till konsument i USA – det enda landet förutom Nya Zeeland som tillåter detta.

Bygger vidare på framstegen i Tennessee

Reform Pharma bygger vidare på det framgångsrika samarbete som ledde till godkännandet av Tennessees Mature Minor Doctrine Clarification Act, som blev lag i maj i år och innebär att barn under 18 år inte längre får vaccineras utan föräldrarnas samtycke. Engagerade medborgare och informerade lagstiftare som var villiga att ta ställning fick sällskap av Rolf Hazelhurst, CHD:s chefsjurist, som anlitades av Reform Pharma för att ge ett expertutlåtande.

Lagen hindrar också Tennessees Department of Children’s Services från att utan domstolsbeslut vaccinera barn som placerats i fosterhem.

Reform Pharma organiserade också ett evenemang under Tennessees lagstiftande församlings särskilda session för att utbilda lagstiftarna om hur mycket information läkemedelsföretag, AAP och hälsovårdsmyndigheter har undanhållit allmänheten om psykotropa läkemedel och andra frågor, berättar Miller.

Hur det hela började

Tanguay, en erfaren processadvokat som har ägnat sin karriär åt att försvara barn, spårar inspirationen till Reform Pharma till 2020 när pandemin drabbade och restriktioner infördes för alla.

Tanguay och CHD:s juridiska team hade länge varit medvetna om splittringen mellan dem som följde läkemedelsföretagens narrativ och de som motsatte sig den och försökte få fram sanningen. I och med covid-19 såg de hur denna klyfta vidgades avsevärt.

När aldrig tidigare skådade nivåer av censur och ”annullering” lades till nedstängningarna och de snabba planerna för utrullning av vaccin föddes visionen om att skapa en kampanj, säger Tanguay, ”med ett utvalt team laserfokuserade på att avslöja Big Pharmas korruption och dess intressekonflikter.”

Tanken är att ”använda policy, djärva budskap och kommunikation för att mobilisera en armé som skulle slå tillbaka och kräva förändring och ansvarsskyldighet”, säger hon.

CHD insåg att dessa farhågor delades av många, och i visionen ingår också att samarbeta med likasinnade individer och organisationer för att åstadkomma den nödvändiga granskningen av läkemedelsindustrin.

Hur man blir involverad

Reform Pharma kommer att samarbeta med befintliga CHD-delstatsavdelningar, externa organisationer och individer för att hjälpa till att främja sitt uppdrag.

”Vi letar efter människor som är handlingskraftiga, som kan ta ledningen i delstaterna”, säger Miller. ”Vi kommer att fungera som ett nav och tillhandahålla verktyg som de kan använda i sina egna delstater.”

Reform Pharmas webbplats innehåller redan artiklar om vaccin och hälsocentraler på skolor, och inom en snar framtid kommer man att erbjuda ett växande bibliotek med verktyg för aktivister att göra efterforskningar och organisera evenemang och aktiviteter.

För att få kontakt med Reform Pharma, besök ReformPharmaNow.org och registrera dig för deras nyhetsbrev.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender

Suggest a correction

Similar Posts