| |

Om nu Sverige vann, varför sjunker födelsetalen i Sverige?

Det är numera en självklarhet bland oliktänkande i Covid-19-politiken – eller åtminstone de som förstärks mest på X – att ”Sverige vann”: nämligen genom att gå emot trenden och vägra nedstängningar, ta den inledande smällen av högre överdödlighet i början av Covid-19-pandemin, men i slutändan belönas av lägre överdödlighet under pandemins officiella förlopp som helhet.

Grafer som den nedan, som visar att Sverige hade den lägsta överdödligheten i hela Europa under pandemiperioden, citeras ofta som skenbara bevis på denna seger för Sveriges ”no lockdown”-strategi.

Men oppositionen mot Covid-åtgärderna har varit sällsynt fel ute när de citerat sådana uppgifter, eftersom även om Sverige verkligen vägrade att stänga ner allt, motstod det inte på något sätt massvaccinering. Som framgår av nedanstående graf från Statista hade Sverige i själva verket en av de högsta vaccinationsnivåerna för covid-19 i Europa.

Även om vaccinationsrankingen inte riktigt är en spegelbild av dödlighetsrankingen är det ändå slående att medan högvaccinerade Sverige har den lägsta överdödligheten i dödlighetsgrafen, har Bulgarien, som har den lägsta vaccinationsgraden, den högsta överdödligheten.

Faktum är att hela toppen av dödlighetstabellen, dvs. länderna med högst dödlighet, består av östeuropeiska länder med relativt låg vaccinationsgrad. Om man ska tro på uppgifterna i den första grafen verkar det därför inte vara så att ”Sverige vann” – eftersom praktiskt taget alla andra länder ändå stängde ner – utan mer att covid-19-vaccinationen ”vann.”

Det är kanske värt att notera här att den första grafen kommer just från SCB – inte precis en neutral källa i detta sammanhang – och beställdes av Svenska Dagbladet i syfte att göra en intervju med Anders Tegnell, arkitekten bakom Sveriges respons på Covid-19.

Men i vilket fall som helst har en grupp oliktänkande svenska läkare som kallas The Doctors’ Appeal/Läkaruppropet utmanat den nya ortodoxin om Sveriges påstådda Covid-respons ”vinst” och uppmärksammat andra data som ser ut som allt annat än ”vinnande.” För om den svenska dödligheten har varit relativt stabil, har den svenska nativiteten i själva verket sjunkit kraftigt.

Som framgår av nedanstående graf från Läkaruppropet har de svenska födelsetalen legat under den tidigare 10-årstrenden i inte mindre än 20 månader nu och det svenska födelseunderskottet har blivit allt värre och nådde en lägsta nivå på -15,5 procent i april i år och ligger på nästan -15 procent enligt de senaste siffrorna. Läkaruppropets läkare påpekar dessutom att nedgången i de svenska födelsetalen började efter att Covid-19-vaccinationerna rullades ut till kvinnor i fertil ålder.

Procentförändringar för Sveriges födseltal från oktober 2021 till augusti 2023
jämfört med förväntad nivå baserat på de tio senaste årens födelsetal.

Men det finns en uppenbar paradox här: Om toxiciteten hos Covid-19-vaccinen hade en så stor inverkan på födelsetalen, varför hade de inte också en stor inverkan på dödligheten?

Läkaruppropets läkare menar att de mycket väl kan ha gjort det. De noterar (här) att Sveriges överdödlighet 2022 var den näst högsta under de senaste 20 åren och föreslår att den faktiskt skulle ha varit den högsta om det inte vore för de iatrogena skador orsakade av behandlingarna av utsatta svenskar som drabbades av Covid-19 under 2020.

Den berömda ”Sverige vann”-grafen som återges ovan använder ett treårigt (2017-2019) pre-pandemiskt genomsnitt som baslinje för beräkning av överdödlighet. (För mer information om metoden, se Björn Lomborgs inlägg här.) Med samma baslinje och den officiella svenska statistiken här kan vi beräkna att Sverige hade drygt 4 procent överdödlighet 2022, upp från drygt 1 procent 2021.

Kanske är detta en relativ seger jämfört med vissa andra länder. Men för pandemins tredje år – vid vilken tidpunkt Sverige säkert borde ha kunnat njuta av fördelarna med den flockimmunitet mot Covid-19 som ingen mindre än Anders Tegnell en gång i tiden hade talat om – är det svårt att se hur detta kan betraktas som en seger i absoluta termer.

Denna artikel publicerades ursprungligen av Brownstone Institute

Suggest a correction

Similar Posts