Dr. Meryl Nass stämmer Maine Medical Board för att de stängt av henne och hävdar att styrelsen kränkt hennes rätt till yttrandefrihet

Dr. Meryl Nass stämmer Maine Medical Board för att de stängt av henne och hävdar att styrelsen kränkt hennes rätt till yttrandefrihet

Dr. Meryl Nass lämnade idag (17 augusti) in en stämningsansökan mot Maine Board of Licensure in Medicine och dess enskilda medlemmar, där hon hävdar att styrelsen kränkt hennes rättigheter enligt det första tillägget och hennes rättigheter enligt Maine Constitution. Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website I…

USA mot Dr. Kirk Moore m.fl.
| |

USA mot Dr. Kirk Moore m.fl.

Viktiga premisser för Bailiwicks rapportering och analys Den amerikanska militären är aktivt engagerad i en organiserad kriminell verksamhet för att skada och döda ett stort antal militärer och civila utan upptäckt eller rättsliga hinder. Ett av de mest användbara verktygen i arsenalen – eftersom det skapar en effektiv balans mellan mördarnas två primära intressen, snabbhet…

”När man börjar censurera är man på väg mot dystopi och totalitarism” säger RFK Jr. till representanthusets underutskott
| |

”När man börjar censurera är man på väg mot dystopi och totalitarism” säger RFK Jr. till representanthusets underutskott

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website. Robert F. Kennedy Jr, tjänstledig ordförande för Children’s Health Defense (CHD), vittnade i en utfrågning i det amerikanska representanthuset som organiserats av Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government, en utfrågning som präglades av kontroversiella avbrott och försök från…

Ovaccinerad vårdpersonal återanställs: ’Jag kunde inte hålla tillbaka tårarna’
|

Ovaccinerad vårdpersonal återanställs: ’Jag kunde inte hålla tillbaka tårarna’

Kravet på covid-19 vaccination för sjukvårdspersonal upphävs av det franska parlamentet. Gauche Démocratique et Républicaine-gruppens lagförslag om att upphäva kravet på vaccination mot covid-19 inom sjukvården och återanställa avstängda yrkesutövare antogs mot regeringens inrådan torsdagen den 4 maj 2023, med 157 röster för och 137 röster emot. Texten, som antogs vid första behandlingen, föreskriver ett…

Ett viktigt meddelande från advokaten Holger Fischer om fallet med Inna Zhvanetskaya
| | |

Ett viktigt meddelande från advokaten Holger Fischer om fallet med Inna Zhvanetskaya

Ta dessa fyra minuter av din tid! Den välkände ”maverickadvokaten” Holger Fischer, som har tagit stora personliga risker för att stå upp för grundläggande och mänskliga rättigheter sedan början av Coronakrisen, är Inna Zhvanetskayas juridiska ombud. I sitt videomeddelande påpekar han att detta inte är ett isolerat fall – och att det tyska samhället verkligen…

Tvångsvaccinering mot covid-19 av brittisk 22-åring med allvarliga inlärningssvårigheter
| | | | |

Tvångsvaccinering mot covid-19 av brittisk 22-åring med allvarliga inlärningssvårigheter

En brittisk mamma till en 22-årig man ”Tom” med allvarliga inlärningssvårigheter har inlett en rättslig överklagan till Court of Protection. Denna familj är en av många i Storbritannien som dras inför domstol av hälsovårdsmyndigheterna för att injicera barn med en experimentell Covid-19-injektion mot deras vilja. Tom kommer att injiceras inom några dagar om inte domstolen…

I morgon kommer hon att föras bort: Tysk domstol dömer förintelseöverlevare (85) till tvångsvaccinering
|

I morgon kommer hon att föras bort: Tysk domstol dömer förintelseöverlevare (85) till tvångsvaccinering

Faktum i fallet verkar otroliga, eftersom Tyskland tydligen inte har lärt sig något alls av historien. Förtrogna till den ukrainskfödda kompositören som är berömd i sitt hemland, vände sig till Report24. En domstol i Stuttgart har beslutat om ett års tvångsintagning på en sluten psykiatrisk avdelning för kvinnan. Den äldre damen ska ”vaccineras mot Covid-19”…

Greklands obligatoriska snabbtest för ovaccinerade anställda, som nu utvidgats, utmanas rättsligt av lärare
|

Greklands obligatoriska snabbtest för ovaccinerade anställda, som nu utvidgats, utmanas rättsligt av lärare

Under de senaste veckorna och månaderna har många statliga myndigheter vacklat fram och tillbaka vad det gäller att införa och upprätthålla covidrelaterade restriktioner, även om de aldrig helt backat från ett sådant hot. Det senaste narrativet som ofta används för att motivera återinförandet av vissa restriktioner är Kinas senaste ”covidvåg” och landetssamtidiga öppnande av sina…

Ovaccinerade grekiska läkare, avstängda i 15 månader, kommer att återanställas efter beslut i högsta domstolen
| |

Ovaccinerade grekiska läkare, avstängda i 15 månader, kommer att återanställas efter beslut i högsta domstolen

I ett uttalande som Greklands hälsominister Thanos Plevris gjorde på det nationella privata TV-bolaget Mega Channel den 29 november avslöjade han att ovaccinerade läkare, som har varit avstängda sedan september 2021, kommer att återanställas senast den 1 januari 2023. Det specifika datumet för återanställning är dock fortfarande oklart. Plevris uttalanden kom bara en dag efter…