| | |

Ytterligare tre studier bevisar: Det har ofta varit varmare än idag

Källa: Report24.news, Heinz Steiner, 14 april 2024

Den nuvarande värmeperioden skylls på människan och CO2. Andra data från de senaste århundradena och årtusendena visar dock att sådana temperaturfluktuationer är helt naturliga. Fokuseringen på CO2 är uppenbarligen felaktig.

Det globala klimatet har varit utsatt för stora fluktuationer sedan urminnes tider. Detta har inte förändrats särskilt mycket under de senaste tusen åren. Det som däremot har förändrats är hur vi hanterar det. Förr skyllde man på gudarna, idag skyller man på oss själva. Det finns flera olika faktorer som samverkar och spelar roll. Bland annat solcykler och vulkanisk aktivitet. I det avseendet är också tre nya vetenskapliga studier avslöjande, för även de bevisar stora klimatfluktuationer också utan industri och massförbränning av fossila bränslen.

Till exempel en studie om klimatdynamiken på Azorerna under den sena holocenen. Enligt rapporten är den genomsnittliga julitemperaturen där för närvarande 10 till 11 grader Celsius. Det är 1 till 2 grader högre än under den ”lilla istiden” (1750-1800), då den kallaste perioden under de senaste 2 000 åren uppmättes till cirka 9,1 grader Celsius. Enligt studierna av Raposeiro mfl var dock de genomsnittliga julitemperaturerna under den så kallade ”medeltida klimatanomalin” (dvs. den varma perioden) 13 till 15 grader Celsius – och därmed 3 till 4 grader över dagens nivå. Och det helt utan industri och mänsklighetens massiva användning av fossila bränslen.

En sjö och dess omgivningar i nordvästra Stilla havet i USA, Gold Lake, analyserades också med avseende på klimatförändringar. I den publicerade forskningsartikeln konstateras bland annat att temperaturen var cirka 1,5 grader varmare för cirka två och ett halvt tusen år sedan. Under de senaste 1900 åren (vilket inkluderar både den medeltida värmeperioden och den ”lilla istiden”) har de alltid legat mellan 12,2 och 12,6 grader Celsius. Det har alltså inte skett några större förändringar.

I en annan nyligen publicerad studie analyserades sjösediment i norra Finland. De data som publicerades där tyder på att de moderna temperaturerna är bland de kallaste under de senaste cirka 8 000 åren. Enligt studien var det betydligt varmare än idag under perioden för 7 000 till 3 000 år sedan och för 1 500 till 1 200 år sedan, åtminstone i denna region.

Dessa nya studier visar tydligt att klimatet är mycket mer komplext än vad vi luras att tro. Som jag förklarade i min bok”CO2 är inte vår fiende” spelar många olika faktorer roll. Resultaten från dessa studier stöder många tidigare rön om att det endast finns ett begränsat orsakssamband mellan globala temperaturer och CO2-koncentrationer i atmosfären.

Suggest a correction

Similar Posts