| | | |

AI-headset för barn med autism: En lovande terapi – eller riskabel satsning?

Neurofeedback-headset som använder artificiell intelligens kan hjälpa barn med autism och ADHD att reglera hjärnaktiviteten. Kritiker menar dock att tekniken kan normalisera övervakning och öka barnens exponering för skadlig trådlös strålning.

Ursprungligen publicerad den 08 mars 2024, The Defender, Suzanne Burdick, Ph.D.

Barn med ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) och autism kan dra nytta av att bära ett digitalt headset som använder artificiell intelligens (AI) för att träna deras hjärnvågor – enligt företaget som säljer headsetet.

PigPug, som utvecklar trådlösa headset, hävdar att de ”förändrar barns psykiska hälsa med AI-driven neurofeedback för barn med ADHD och autism”.

Företagets EEG-headset mäter den elektriska aktiviteten i barnens hjärnor och ger feedback i realtid som enligt företaget hjälper barnens hjärnor att fungera på ett visst sätt.

Men kritiker som talat med The Defender uttrycker oro över att använda AI för att hjälpa barns hjärnor.

Brian Hooker, Ph.D., Children’s Health Defense (CHD) seniorchef för vetenskap och forskning och far till ett barn med autism, säger att han är ”försiktigt optimistisk” om PigPugs produkt men ”försiktig med sådan teknik.”

Det finns forskning som visar att neurofeedback-tekniker kan vara effektiva vid behandling av autism och ADHD, säger Hooker. Men, tillägger han, ”jag kan inte se att AI-delen av deras teknik har testats på lämpligt sätt.”

Laura Hanson, en certifierad neurofeedback-utövare och kiropraktor som har behandlat barn och vuxna i mer än 15 år, instämmer.

Hanson, som också är en neurodevelopmental terapeut och autismspecialist med en ackreditering i att läsa kvantitativa EEG (kallas QEEGS), säger att hon läser ”The Indoctrinated Brain: How to Successfully Fend Off the Global Attack on Your Mental Freedom.”

”Jag är verkligen bekymrad över AI:s framfart”, säger hon till The Defender. ”Det är något som händer på riktigt i vår värld idag och som försöker ta över hur vi tänker.”

Vitali Karpeichyk, PigPugs VD och medgrundare, berättar för The Defender att han ”kämpat” med autism sedan barndomen. Han säger att han startade företaget utifrån en passion för att hjälpa barn med ADHD och autism ”att leva ett bättre liv”.

Hanson tycker att Karpeichyks ”avsikter är goda”, men hon är orolig för att digitala headset kan normalisera hjärnövervakning – ett hett ämne vid förra årets World Economic Forum i Davos, Schweiz – och utsätta barn för skadlig trådlös strålning.

Michael Pierce, legitimerad kiropraktisk neurolog sedan nästan 30 år tillbaka, har liknande farhågor.

Pierce, som är ledamot i American Chiropractic Neurology Board och International QEEG Certification Board, berättar för The Defender att han har kommit att tro att det finns ”ondskefulla krafter” i linje med det ”medicin industriella komplexet” som försöker minska befolkningen i Afrika, Indien och på andra håll.

”Jag kan inte tillåta oss att ignorera det faktum att även neurofeedback – alla vårdinsatser – kan missbrukas av dessa människor för dessa ändamål”, säger han.

Hur fungerar neurofeedback?

Neurofeedback-terapi, som har funnits i mer än 50 år och inte i sig använder AI, används som en icke-invasiv alternativ behandling till farmaceutiska läkemedel för en mängd psykiska tillstånd, inklusive posttraumatiskt stressyndrom hos veteraner.

Det finns minst 2 500 vetenskapliga artiklar om neurofeedback-terapi. Den fungerar så att patientens huvud kopplas till en EEG-maskin, som visar en utbildad läkare patientens hjärnvågsaktivitet.

Läkaren kan sedan analysera EEG-signalen för att avgöra vilka områden i hjärnan som inte fungerar bra och, med patientens hjälp, rekommendera åtgärder för att ändra patientens hjärnvågsmönster.

Patienten förblir ansluten till EEG-maskinen och får en auditiv eller visuell återkopplingssignal – t.ex. ett ljud som försiktigt ökar i tonhöjd eller volym eller en skärm som blir ljusare – när hjärnan närmar sig den önskade hjärnvågsaktiviteten.

Förändringar i videospel skickar signaler till hjärnan

Ett barn som använder PigPugs headset – som är tillverkat med fyra silikonklädda torra aktiva elektroder som fångar upp hjärnvågsaktivitet – kan t.ex. titta på ett videospel på en iPad.

Spelet blir ljusare när barnets hjärnaktivitet visar att det befinner sig i ett fokuserat tillstånd, förklarar Karpeichyk. ”Det är det som är träningen.”

Så länge barnet tar emot signalen inom mindre än en halv sekund associerar hon undermedvetet signalen med den önskade hjärnaktiviteten och är mer benägen att engagera sig i det hjärnbeteendet.

Barnläkaren Dr. Larry Palevsky säger till The Defender: ”Jag skulle inte rekommendera att barn med autism och ADHD, som redan är överstimulerade, tittar på videospel via ett Wi-Fi-kopplat headset som bara kommer att överstimulera dem ytterligare.”

Vissa menar dock att neurofeedback-terapi kan förbättra människors uppmärksamhet, humör, sömnvanor och till och med deras idrottsliga förmåga.

Forskning tyder på att de förändringar som görs under neurofeedback-sessioner kan vara långvariga – och, när det gäller ADHD och autism, kan minska en persons behov av medicinering, säger Karpeichyk.

Traditionellt har neurofeedback främst utförts på kliniker där patienterna kopplats till dyra EEG-maskiner med så många som 256 kanaler.

Karpeichyk hoppas att hans företags headset kan hjälpa barn med autism och ADHD från familjer som kanske inte har råd att gå till en neurofeedback-klinik.

Många neurofeedbackkliniker erbjuder pro bono-sessioner till dem som inte kan betala, säger Hanson. ”Att hjälpa människor ekonomiskt … [är] en ständigt aktuell fråga för alla.”

Digitala neurofeedback-headset ökar exponeringen för trådlös strålning

Neurofeedback-utrustning ökar inte nödvändigtvis en persons exponering för trådlös strålning, säger Pierce. ”Elektroderna som sitter fast på huvudet är helt enkelt pickuper”, förklarar han. ”De är helt enkelt sensorer. De avger inte något elektromagnetiskt fält.”

Frågan är om utrustningen är fast eller trådlös.

Enligt Karpeichyk ansluter PigPugs enhet till internet via Wi-Fi eller Bluetooth och har en betydligt lägre strömförbrukning jämfört med vanliga smartphones.

Föräldrar som vill minska sitt barns exponering för trådlös strålning bör använda Bluetooth istället för Wi-Fi, säger Karpeichyk, eftersom Bluetooth avger mindre ström än Wi-Fi.

Mer än ett dussin peer-reviewed studier har dock visat att exponering för lågintensiv trådlös strålning kan öppna blod-hjärnbarriären, vilket tyder på att tekniker som Bluetooth fortfarande kan vara farliga.

Hanson säger att hon använder fast utrustning eftersom hon har behandlat flera tidigare friska vuxna som utvecklade hjärntumörer efter karriärer inom informationsteknik där de rutinmässigt använde trådlösa headset.

”De trodde helt och hållet att de hjärntumörer som de drabbades av berodde på den mängd strålning som de utsattes för”, säger hon.

Barnets hjärnvågsdata laddas upp till molnet

Hjärnvågsdata som fångas upp av PigPugs headset laddas upp till molnet där en telemedicinsk läkare kan analysera dem i realtid under en session med barnet, säger Karpeichyk.

PigPug varken delar eller säljer data till tredje part, enligt företaget. Företaget använder ”de bästa” molnplattformarna – Google Cloud och AWS Cloud – när det gäller att förhindra cyberhackare, säger Karpeichyk, och är ”fast beslutet att genomföra robusta säkerhetsåtgärder för att minimera risken för dataintrång”.

Han medger att inget system är helt immunt mot hackning.

Enligt Pierce är det mycket troligt att PigPug senare kan bli uppköpt eller ändra sin integritetspolicy om att sälja användarnas data, vilket många andra företag har gjort. ”Det enda sättet att veta detta är att vänta in framtiden och se vad som händer.”

Hans råd till föräldrar som kanske vill ge sitt barn neurofeedback?

”Sök upp någon som använder en databas som de känner till och litar på och som är skyddad”, säger Pierce. American Chiropractic Neurology Boards sökfunktion för läkare kan vara ett bra ställe att börja på.

”Barn behöver röra på sig

The Defender frågar Karpeichyk om hur hans företag använder AI i sitt headset.

Han säger att PigPug använder maskininlärning – en delmängd av det allmänna AI-fältet – för sitt spelinnehåll, diagnos och utbildning.

Barnets EEG-data används för att träna ett neuralt nätverk för diagnostisering och för att skapa individuella program.

Efter några sessioner med den mänskliga tränaren får barnen möjlighet att fortsätta med träningsinnehåll som är anpassat efter barnets behov och som utvecklas med hjälp av maskininlärning.

Hanson tvivlar på att detta utbildningsinnehåll skulle vara lika effektivt som att arbeta med en mänsklig terapeut på en klinik som använder högkvalitativ neurofeedbackutrustning som regleras av den amerikanska Food and Drug Administration (FDA). ”Jag förstår inte hur man kan jämföra äpplen med äpplen”, säger hon.

PigPugs headset är ännu inte FDA-godkänt, men företaget planerar att ansöka om godkännande, säger Karpeichyk.

Hanson säger också att neurofeedback-terapi bör göras tillsammans med andra metoder, som aerob träning och näringslära.

”Barn behöver röra på sig”, säger hon. ”Så om jag bara ska sätta dig framför en skärm och bara förvänta mig att ett neurofeedbackverktyg ska koppla ihop dig korrekt igen, använder du det inte korrekt.”

Pierce håller med och påpekar att avgiftning från tungmetaller är särskilt viktigt vid behandling av barn med autism och ADHD.

Kommer barnen att bära det digitala headsetet i skolan?

Karpeichyk säger att barnen vanligtvis använder PigPug-headsetet under två 30-minuterspass per vecka hemma, men att användningen kan komma att öka. ”I framtiden kommer det här headsetet förmodligen att analysera hjärnaktiviteten under dagen … i skolan.”

En sådan framtid kanske inte är långt borta om marknaden för bärbara neurofeedback-enheter för vuxna är någon indikation.

Minst 10 företag, däribland Sens.ai och Muse, säljer redan headset och pannband för hjärnträning som övervakar och förändrar hjärnaktiviteten hos vuxna.

Karpeichyk säger att han tror att PigPugs headset kommer att hjälpa barn att få ”ett bättre och mer medvetet liv”.

Huruvida kommersiella hjärnövervakningsenheter som används utanför kliniska miljöer kan hjälpa eller skada barn är dock fortfarande omdiskuterat.

Kina genomförde 2019 ett pilotprojekt med hjärnskannande pannband på tusentals skolbarn för att övervaka koncentrationsnivåerna. Pilotprojektet stoppades senare efter att föräldrar uttryckt farhågor om att utrustningen skulle kunna användas för att kontrollera barnen och inkräkta på deras integritet.

Trots detta har global forskning om mätning av barns hjärnvågor i skolan ägt rum så sent som 2020.

Hittills har hjärnforskning varit ett viktigt initiativ för National Institutes of Health.

Suggest a correction

Similar Posts