| | | | | |

Befängt: Gör Lauterbach om STIKO till en vaccinations- och klimatpropagandamyndighet?

Källa: report24.news, Vanessa Renner, 27 feb 2024

Tolv av de 17 STIKO-”experterna” kommer att ersättas av 14 nya medlemmar i slutet av februari, och urvalet lämnar inte något tvivel om myndighetens verkliga syfte. Hälsoministeriet hävdar att man är ”oberoende”, men kritiker fördömer det faktum att det främst rör sig om läkemedelslobbyister och propagandister redan ekonomiskt beroende av statliga myndigheter – och som därför kan förmodas ge Karl Lauterbach alla de rekommendationer han beställer. Den hälsopolitiska talespersonen för AfD-parlamentsgruppen, Martin Sichert, smular sönder den nya organisationen i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande avMartin Sichert (AfD), redaktionens betoning

”Vi är mycket oroade över bristen på politiskt oberoende hos det en gång så pålitliga STIKO. De nya utnämningarna görs med utifrån ’partilojalitet’ – förutom personer från Pfizer, dvs. klassiska läkemedelslobbyister, utses flera klimataktivister och påstådda ’hälsoexperter’ till STIKO, fastän de är ekonomiskt beroende av olika statliga myndigheter. Intressekonflikter är oundvikliga.

Vi skulle vilja informera om och uttryckligen uppmärksamma hur STIKO i framtiden kommer att bli en regeringslojal ”nickedock-organisation”:

Sju av personerna är inte bara bevisligen vaccinationsfanatiker, de bekymrar sig över hur att ”hantera vaccinationsskeptiker”, fyra av dem får arvoden och ekonomiskt forskningsstöd från stora läkemedelsföretag. En person är till och med medlem i Pfizers rådgivande kommitté. Vi hittade också bevis på engagemang i utvecklingen av läkemedel för barn och engagemang i en vaccintillverkares projekt. Listan över läkemedelssponsorer för dessa personer är lång: den omfattar Novartis, Sanofi Pasteur, AstraZeneca, MSD, GlaxoSmithKline, Infectopharm, Amgen, Bayer och Seqirus.

Nyinvalda är också tre unga kvinnor som är fanatiska klimataktivister. En av dem är medlem i ”Alliance for Climate Change and Health”, som bland annat hävdar att barns hälsa äventyras massivt av klimatkrisen. Med utgångspunkt i ”Fridays for Future” har de grundat aktionsalliansen ”Health for Future” och hävdar att klimatkrisen är en hälsokris. En annan är en del av Heidelberg-projektet ”2slides4future”. Här förklarar forskare och läkare hur de via utbildning kan sprida sin klimatkatastrofpropaganda mest effektivt. Den tredje sitter i styrelsen för ”Aktionsbündnis Arbeitsmedizin”, vars beskyddare är arbetsmarknadsminister Hubertus Heil. Det handlar bland annat om ”klimatkänslig rådgivning”. Deras vetenskapliga forskningsverksamhet är helt inriktad på den påstådda klimatkrisen. Jag tycker också att utnämningen av en ”expert” som bara ställt upp i lokalval för Alliance 90/The Greens i Freiburg 2019 förvånar.

Två av de nya medlemmarna belönas uppenbarligen för sin lojalitet mot partiet under coronatiden. De var skoningslösa förespråkare av åtgärder, ville förlänga nedstängningar, spred falska rapporter om ovaccinerade och drev mycket starkt på för vaccinationskampanjer i syfte att öka vaccinationsgraden.

Nu senast finns det en ny kvinna i teamet som är specialiserad på hälsokommunikation och mediepåverkan. Det ser väldigt mycket ut som om hon är en PR-strateg vars uppgift är att förmedla vaccinationsrekommendationerna till människor på ett effektivt sätt. Det finns ingen annan förklaring till hennes roll.

Vår parlamentsgrupp bjuder regelbundet in företrädare för STIKO till utfrågningar i hälsoutskottet i Bundestag. Den framtida personlistan får en att rysa: de är inte längre oberoende. AfD-parlamentsgruppen uppmanar därför minister Lauterbach att stoppa den lobbyverksamhet som redan har inletts och att se till att STIKO förblir oberoende – särskilt från politiskt inflytande och vänstergröna ideologier.”

Suggest a correction

Similar Posts