| | |

Hälsa omformas till pandemiberedskap, enorma kostnader och snabb spridning av mRNA-vaccin mot infektioner men kanske till alla sorters medicinska tillstånd

Dokument från EU-kommissionen och USA:s regering

Europa och USA har redan accepterat den globala agendan för biosäkerhet, även kallad pandemiberedskap.

Europa offentliggjorde sin rapport om sin globala hälsoagenda i mars, och den handlar inte om hälsa, utan om att göra hälsa till drivkraften för WHO:s/globalisternas agenda. Ingen överraskning, antar jag. Men att se det i tryck, med massor av vackra bilder, allt i klartext: ja, jag blev förvånad. Ta gärna en titt på den.

Bildtext:
Global Gateway: EU: S GLOBALA HÄLSOSTRATEGI
Bättre hälsa för alla i en föränderlig värld
https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-03 / international_ghs-rapport-2022_en.pdf

”När vi flyttar fokus för vad vi ska göra, måste en lika grundläggande förändring ske på hur man gör det. En ny global hälsoordning växer fram och EU måste bidra till att utforma den genom ett mer strategiskt och effektivt engagemang.

Den globala styrningen kommer att kräva en ny inriktning för att upprätthålla ett starkt och lyhört multilateralt system, med Världshälsoorganisationen (WHO) i centrum, som är lika hållbart finansierat som det är ansvarsfullt och effektivt. Samförstånd bör skapas genom fördjupat samarbete inom G7, G20 och andra globala, regionala och bilaterala partner. EU bör driva på den viktiga processen att fylla de befintliga luckorna i den globala styrningen, undvika dubbelarbete och se till att åtgärderna är samstämmiga. Detta kommer att kräva ett nära samarbete med den privata sektorn, filantropiska organisationer, det civila samhället och andra intressenter för att stödja målen i denna strategi.”

Bildtext:
Vacciner måste utvecklas och användas på barn och vuxna, särskilt i Afrika.

Stödja en ökad användning av vaccin mot barnsjukdomar och i allt högre grad stödja vuxnas hälsa, bland annat genom att fortsätta sitt starka stöd till Gavi30, vaccinalliansen som bidrar till att öka en rättvis och hållbar användning av vaccin.

Se till att innovativa vaccin, behandlingar och diagnosmetoder för nya, utbredda eller försummade smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar utvecklas och används, bland annat genom finansiering från Horisont Europa och EU-Afrika Global Health European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP3)” för forskning, kapacitetsuppbyggnad och stärkande av den rättsliga miljön i Afrika söder om Sahara.

VÄGLEDANDE PRINCIP 7.
Stärka kapaciteten för förebyggande, beredskap och insatser samt tidig upptäckt av hälsohot globalt.

Covid-19 har visat hur viktigt det är med robust beredskap och insatskapacitet och tillräcklig finansiering för att rädda liv. Pandemin har också visat att utgifter på miljarder skulle ha sparat biljoner.

Covid-19 har visat vikten av robust beredskap och insatskapacitet samt tillräcklig finansiering för att rädda liv.

Att spendera miljarder skulle ha räddat biljoner

Det kommer att vara väsentligt att förse WHO med hållbar finansiering och gå i spetsen för innovativa sätt att fylla luckor, t.ex. pandemifonden, som kommissionen och vissa EU-medlemsstater grundade som stora bidragsgivare.

Bildtext:
WHO är den oumbärliga hörnstenen i det multilaterala hälso- och sjukvårdssystemet

Följande handlingsprogram kommer att prioriteras:

 • Eftersträva EU:s formella observatörsstatus med full rätt att delta som ett första
  steg mot fullt medlemskap i WHO.
 • Bidra till att göra finansieringen av WHO:s finansiering mer hållbar i linje med besluten från den 75:e Världshälso Världshälsoförsamlingen senast 2030-2031.
 • Gå vidare med reformen av WHO för att stärka dess styrning, effektivitet, ansvarsskyldighet och efterlevnad av regler, i enlighet med sin medlemsdrivna natur.
 • Stärka WHO:s fokus på sin normativa roll på områden av global relevans, med början i ett stärkt internationellt hälsoregler och ett framtida pandemiavtal senast 2024, och utforska andra områden som styrning av hälsodata och arbetskraft.
 • Utöka samarbete med WHO på central och regional europeisk nivå, med hjälp av
  ovannämnda kartläggningsmekanismer för att säkerställa en bättre anpassning av EU:s och WHO:s prioriteringar. Dessa gemensamma mål kommer att vägleda EU:s betydande frivilliga bidrag till WHO. Under 2020 och 2021 var kommissionens
  kommissionens frivilliga bidrag det fjärde största totalt sett, och EU och
  stod för mer än 20 % av WHO:s budget och var därmed den
  den största bidragsgivaren®.

Bildtext:
Varför införs detta först i Europa?

 • Europeiska unionen har redan inkräktat på den nationella suveräniteten
 • Sjukvården regleras av delstaterna enligt konstitutionen, inte av den federala regeringen i USA
 • Större delen av Västeuropa tillåter inte medborgarna att bära vapen
 • Västeuropéerna litade mer på sina regeringar under pandemin än vad amerikanerna gjorde
 • USA har lägre rapporterade covid-19-vaccinationsnivåer än hela Västeuropa

Bildtext:
Varför är den globala agendan för biosäkerhet så viktig för den internationella makteliten? De föreslagna ändringarna av IHR och pandemifördraget ger dem följande:
1. En anledning för nationer att låna många miljarder dollar, spendera dem på produkter som de tjänar på, och dessutom få enorma provisioner
2. En motivering till att bedriva bioövervakning och att samla in och avkoda genomet hos världens befolkning för potentiell vinst och potentiell kontroll
3. En anledning att kräva digitala vaccinpass/ID-handlingar som ska följas av digitala pengar, vilket ger extraordinära vinster och total kontroll
4. En anledning att störa jordbruksverksamhet, fiske och livsmedelsförädling, samtidigt som man hävdar att man gynnar livsmedelssäkerhet och hållbarhet; liknande statlig inblandning i energisektorn
5. Förmågan att flytta befolkningar för att ”skydda” biologisk mångfald och ekosystem och för att begränsa jordbruk, gruvdrift, industriell produktion eller?
6. Rätten att införa massiv digital övervakning, censur och genomdrivandet av en enda WHO-berättelse om folkhälsa över hela världen – vilket ger ultimat kontroll över information

Men sedan snubblade jag över detta amerikanska dokument från 2021, undertecknat av Eric Lander (då presidentens assistent för vetenskap och teknik) och Jake Sullivan, då fortfarande nationell säkerhetsrådgivare.

Bildtext:

Amerikansk pandemiberedskap: Omvandling av vår förmåga
September 2021

De likställer den amerikanska regeringens breda initiativ för pandemiberedskap med Apollo-programmet (månfärden). Var det ett oops? För sög inte Apollo-uppdraget upp massor av pengar men hamnade istället i en studio och filmades av Stanley Kubrick, för att lura oss godtrogna amerikaner?

Antydde Lander och Sullivan (eller vem det nu var som skrev denna rapport) kraftigt att den ”biologiska beredskap” de tänker sig kommer att sluka en massa pengar men inte leda någonstans?

Jag vet inte om vi åkte till månen eller inte. Men när jag såg astronauterna på presskonferensen efter deras återkomst till jorden var jag övertygad om att de skämdes över sin prestation, snarare än att de triumferade. Titta på den.

Den finansiering som krävs i denna rapport för pandemiberedskap är drygt 65 miljarder dollar. Pengarna ska användas under 7-10 år. Men som jag visade er för två dagar sedan begär presidenten i sin budget till kongressen 20 miljarder dollar för nästa budgetår för biologisk beredskap. Priset har gått upp.

Den överlägset största posten är vaccin: 24,2 miljarder dollar.

Detta är ett citat:

Utvecklingen av mRNA-vaccinteknik och andra ”programmerbara plattformar” – tack vare mer än ett decennium av förutseende investeringar från den offentliga och privata sektorn – har förändrat spelplanen. mRNA-vaccin förkortade den tid som behövs för att utforma och testa vaccin till rekordsnabba 314 dagar – mycket mindre än tidigare vaccin, som hade tagit flera år. De har också varit överraskande effektiva mot covid-19.

Ett annat citat från rapporten för att motivera ”att spendera miljarder för att spara biljoner” som är ordagrant från EU-rapporten som länkas ovan och från vissa amerikanska dokument:

Förutom att skydda amerikanska liv är den årliga investeringen starkt motiverad ur ekonomisk synvinkel: Om stora pandemier som liknar COVID-19, som kostade USA ungefär 16 biljoner dollar, inträffar med en frekvens på vart 20:e år, skulle den årliga ekonomiska effekten på USA vara 800 miljarder dollar per år. Även för något mildare pandemier skulle den årliga kostnaden sannolikt överstiga 500 miljarder dollar

Sedan har vi detta, en tidsplan för vaccin som är identisk med CEPI-planen (Gates-Farrar är de främsta upphovsmännen till CEPI) för att få vaccin till befolkningen så snabbt att det inte finns någon tid att testa dem på människor. På 130 dagar planerar de att ha tillräckligt med vaccin för varje amerikan. Fantastiskt, va? Nej, det är skrämmande.

Bildtext:
Vaccin
Mål: Ha förmågan att snabbt tillverka effektiva vaccin mot alla virusfamiljer.
(1.1) Utformning, testning och godkännande av vaccin. Möjliggöra utformning, testning och granskning av ett säkert och effektivt vaccin mot alla mänskliga virus inom 100 dagar efter erkännandet av ett potentiellt framväxande pandemihot.
(1.2) Produktion av vaccin. Möjliggöra produktion av tillräckligt med vaccin för hela USA:s befolkning inom 130 dagar och för den globala befolkningen inom 200 dagar efter att det erkänts som ett potentiellt framväxande pandemiskt hot.
(1.3) Distribution av vaccin. Möjliggöra snabb och enkel leverans av vaccin till var som helst i världen, genom att eliminera utmanande krav på transport och lagring, och möjliggöra distribuerad tillverkning.
(1.4) Administrering av vaccin. Möjliggöra snabba, storskaliga vaccinationskampanjer genom att förenkla administreringen av vaccin – till exempel genom att ersätta behovet av steril injektion med hudplåster och nässpray och behovet av flera doser med tidsfriserade formuleringar.
(1.5) Anpassning av vaccin. Utveckla sätt att snabbt anpassa, testa och granska modifierade vacciner för att hålla jämna steg med förändringar i viruset.

Nu vet du vad de planerar. Vi befinner oss bara i det andra skedet av en mycket stor kamp för vår kroppsliga integritet och många andra rättigheter och friheter, för att inte tala om vår egendom. Varnad är väpnad!

Ursprungligen publicerat i MerylsCOVID-nyhetsbrev

Suggest a correction

Similar Posts