Samhällsnytta eller stora vinster för stora telekomföretag? Det här är vad som verkligen driver 5G-lanseringen.
| |

Samhällsnytta eller stora vinster för stora telekomföretag? Det här är vad som verkligen driver 5G-lanseringen.

Förespråkare för 5G menar att tekniken kommer att minska den ”digitala klyftan” genom att öka tillgången till onlinetjänster för underförsörjda grupper – men kritiker menar att 5G är ett marknadsföringsdrag som telekommunikationsindustrin använder för att sätta upp sin utrustning överallt och undanröja tillsynsansvaret. Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News…

WEF och dess partner hävdar att de arbetar för att tillhandahålla ”digital säkerhet” – men WSJ har just visat oss att partnern Meta har hänvisat sina kunder till webbplatser för sexuella övergrepp mot barn

WEF och dess partner hävdar att de arbetar för att tillhandahålla ”digital säkerhet” – men WSJ har just visat oss att partnern Meta har hänvisat sina kunder till webbplatser för sexuella övergrepp mot barn

Partnern är inte bara ett stort problem (jag kommer att tillhandahålla WSJ-artikelns fullständiga text), utan ”digital säkerhet” är också en eufemism för censur. Effekterna av att leverera digital säkerhet – enligt World Economic Forum Naturligtvis är problemen med en digital identitet och ett hälsopass följande: Men låt oss göra det smakligt: allt detta handlar om…

WHO-initiativ för att ”främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier
| |

WHO-initiativ för att ”främja önskade beteenden” genom övervakning av sociala medier

I ett nytt initiativ från Världshälsoorganisationen uppmanas medlemsländerna att bekämpa vad organisationen kallar en ”infodemi” – ett överflöd av information, ”korrekt eller inte”, som gör det svårt för människor att ”anta beteenden som skyddar deras hälsa och hälsan hos deras familjer och samhället.” Världshälsoorganisationen (WHO) föreslår en uppsättning rekommendationer för ”övervakningssystem för social avlyssning” som…

EU utfärdar varning efter att Elon Musk dragit  Twitter ur ett anti-”desinformations”avtal
| | |

EU utfärdar varning efter att Elon Musk dragit Twitter ur ett anti-”desinformations”avtal

Vad är desinformation? Det brukade vara korrekt information som DHS hävdade var vilseledande. Nu har begreppet omdefinierats till att även omfatta felaktig information (falsk information). Men det är ett halt begrepp, eftersom vi har yttrandefrihet enligt det första tillägget: vi får lov att säga vad vi vill. Det behöver inte vara 100 % korrekt. Och…

Kritik mot EU-kommissionens expertrapport om radiofrekvent strålning från trådlös teknik – EU-kommissionen handplockade författare kända för att vara partiska med telekomföretagen
| |

Kritik mot EU-kommissionens expertrapport om radiofrekvent strålning från trådlös teknik – EU-kommissionen handplockade författare kända för att vara partiska med telekomföretagen

Två ideella europeiska organisationer, specialiserade på hälsorisker med radiofrekvent strålning (RFR) från modern trådlös teknik, har publicerat en djuplodande kritisk granskning av den senaste rapporten från EU-kommissionens expertgrupp om RFR. EU:s expertrapport är starkt partisk och verkar vara förutbestämd att avfärda hälsorisker under ICNIRP:s gränsvärden för maximal exponering för RFR. I och med detta ger…

”Så om du inte gillar Klaus Schwabs konspiration, låt oss starta en konspiration!”
| |

”Så om du inte gillar Klaus Schwabs konspiration, låt oss starta en konspiration!”

I ett återbesök i Del Bigtrees program THE HIGHWIRE gav den tidigare amerikanska regeringstjänstemannen och investmentbankiren Catherine Austin Fitts, idag ordförande för investeringsrådgivningsföretaget Solari.Inc och frihetsförespråkare, en fantastisk och målande redogörelse för vad hon kallar ett ”insider mot outsider” spel. Fitts syftar på det pågående övertagandet av världen av USA:s och de globala eliterna, som…