| | | | | | | | |

Varenda aspekt av ”Covid” narrativet är fejk! Där var aldrig någon pandemi!

Källa: TKP.at, Dr Peter F. Mayer, 15 april 2024

PANDA grundades i april 2020 av en grupp tvärvetenskapliga experter som var kritiska till den globala responsen på covid-19. Den 1 mars 2024 publicerades en omfattande bedömning av coronavirusåtgärderna, som resulterade i uttalandet: ”Det var aldrig någon pandemi.”

Den detaljerade rapporten, som kan läsas här, förklarar att det aldrig handlade om ett virus, utan om falska narrativ. Trots att det 2020 snabbt blev uppenbart att ”Covid”, vad det än var, inte verkade påverka friska människor mer än andra vanliga luftvägsinfektioner, lämnade stora delar av planeten opåverkad och inte hade någon märkbar inverkan på den totala globala dödligheten, fortsatte man med ”pandemin”. Många har beskrivit händelserna under Covid-eran som en överreaktion på ett nytt virus som visade sig vara mindre allvarligt än vad som ursprungligen hävdades, och att allvarliga misstag begicks med åtgärderna. PANDA går dock längre och utmanar det grundläggande antagande som legat till grund för hela diskussionen om detta ämne.

Entreprenören John Engler har sammanfattat den detaljerade analysen i följande kortfattade punktuppställning:

 1. Det fanns ingen pandemi enligt någon rimlig definition – vilket inkluderar att ett stort antal tidigare friska människor i alla åldersgrupper faktiskt dör medan det inte fanns någon märkbar ökning av den globala dödligheten 2020.

 2. Pandemi troende svarar på punkt 1 ovan med att hävda att en ny patogen ändå spreds från en enda källa (”laboratorieläckage av ett virus som skapats genom gain-of-function-forskning”). De hävdar att det var ett ”farligt” virus och att skadorna berodde på ”felaktig hantering” eller avsaknad av ”tidiga behandlingsinsatser”. Dock;

  a) Det finns inga bevis för att virus kan manipuleras till att få farlig pandemisk potential – laboratorieläckage sker ständigt.

  b) De påstådda vågorna av dödsfall och allvarlig sjukdom verkar vara frikopplade från ”smittspridningen” – inga kluster eller vågor av dödsfall eller ovanliga sjukdomar är uppenbara; ”viruset” lydde bisarrt nog nationella och administrativa gränser och producerade olika ”pandemiska resultat”.

  c) Viruset och den sjukdom det sades orsaka var verkligen inte ”nya”. ”Covid” går inte att särskilja från vanliga kända infektionssjukdomar i luftvägarna. Allt påstått nytt med ”covid” kan förklaras med observations- och bekräftelsebias, som ytterligare förvärrats av den mest omfattande och kraftfulla propagandakampanj som någonsin bedrivits mot mänskligheten.

 3. Alla rapporterade skador kan förklaras av en kombination av följande faktorer:

  a) Massiva brister i vård och omsorg: felbehandling, utebliven behandling eller olämplig behandling – särskilt av sköra äldre.

  b) Dödsfall tillskrevs felaktigt som dödsfall av ”Covid”.

  c) Andra skador till följd av åtgärderna baserade utifrån den felaktiga uppfattningen att ett nytt dödligt virus cirkulerar.

  d) Databedrägeri

 4. Uppfattningen att ”något spreds” berodde på explosionen i antalet utförda tester med överkänsliga och ospecifika testmetoder (särskilt PCR) och som enbart kunde påvisa en redan befintlig signal som fanns före den förmodade nödsituationen – utan att man ens insåg det.

  När dessa ”positiva fall” hittades skapade en rad perversa incitament en positiv återkopplingsloop med ännu fler tester (särskilt av ”kontakter”), ännu fler ”fall” som krävde ännu fler tester som fann ännu fler ”fall” och så vidare.

 5. Tidslinjen i samband med de första veckorna av Covid-eran är inte trovärdig. Vi ska tro att följande händelser inträffade spontant inom fyra veckor:

  a) 27 december 2019 – ett sjukhus i Hubei rapporterar fall av lunginflammation av okänd orsak.

  b) 7 januari 2020 – det ”nya viruset” isoleras.

  c) 12 januari 2020 – en sekvens laddas upp på internet – från en patient i Wuhan med en i övrigt obemärkt lunginflammation.

  d) 22 januari 2020 – en panel som påstås spåra fall och dödsfall i realtid inrättas och lanseras av John Hopkins University.

  e) 23 januari 2020 – en artikel som beskriver ett validerat test (utvecklat utan tillgång till patientmaterial) publiceras efter att ha blivit ”peer-reviewed” inom 24 timmar efter den skickats in.

 6. Teorierna om ”laboratorieläckage” och ”zoonotisk spridning” är de två komponenterna i en avsiktligt falsk dikotomi. Genom att endast tillåta argumentation mellan dessa två möjligheter undviks frågan om vi ens hade en pandemi – och därmed vad som orsakade de oerhörda skadorna. Ändå har BÅDA teorierna samma målsättning: att upprätthålla ”pandemiberedskapsindustrin”, som utan tvekan kan glädjas över utsikterna till lukrativa repriser efter ett framgångsrikt ”Covid”-avsnitt.

  De ofta upprepade hänvisningarna till ”nästa pandemi” – faktiskt även av vissa uttalade ”Covid-dissidenter” – är en föraning om deras verkliga avsikter, eftersom, som de själva säger: ”vilket oseriöst laboratorium som helst kan utveckla dessa virus nu”.

Det krävs trots allt inte att något faktiskt sprids från ett laboratorium för att en ”pandemi” ska skapas. Det räcker med att berättelsen om att något spritts från ett laboratorium sprids och att tester införs med efterföljande social smitta för att en pandemi ska skapas.

Notera: Punkterna ovan adresserar (medvetet) inte frågor om varför det här bedrägeriet gjordes och inte heller vilken roll vaccinprogrammet spelade.

Suggest a correction

Similar Posts