| | |

Sammanfattning av WEF: Digitala ID-kort spårar ovaccinerade, AI påskyndar utvecklingen av nya vaccin

Världsekonomiskt forums årsmöte avslutades i veckan med krav på digitala ID-handlingar, snabb utveckling av nya vaccin, fler partnerskap med stora medieföretag som New York Times samt en bred acceptans och spridning av artificiell intelligens inom alla samhällsområden, inklusive hälso- och sjukvård och utbildning.

Hotet om en ny pandemi och så kallad ”felinformation”. Demokratins framtid. Den framtida effekten av artificiell intelligens (AI) i samhället. Den ”gröna agendan”.

Detta var bara några av de ämnen som stod på dagordningen vid det årliga mötet för World Economic Forum (WEF) i Davos, Schweiz, som avslutades idag.

Några av höjdpunkterna för årets möte var varningar för hur en ännu okänd ”sjukdom X” kan orsaka nästa pandemi, diskussioner om hur AI kan leda till snabb utveckling av nya vaccin och samtal om hur AI antingen kan falla offer för – eller filtrera bort – så kallad ”felinformation” och ”desinformation”.

”Vi vill inte vänta ett år innan vi får vaccinet

Varningarna åtföljdes av mer optimistiska – från mötesdeltagarnas perspektiv – utsikter om den roll som AI kan spela för att hantera framtida pandemier, till exempel genom snabb utveckling av nya vaccin.

Jeremy Hunt, Storbritanniens finansminister, sa under en paneldiskussion på torsdagen – där Pfizers vd Albert Bourla deltog – att ”när vi får nästa pandemi vill vi inte behöva vänta ett år innan vi får vaccinet”.

”Om AI kan krympa den tid det tar att få vaccinet till en månad, då är det ett stort steg framåt för mänskligheten”, sa Hunt.

Digitalt ID ”mycket nödvändigt” för att spåra ovaccinerade

Under en annan paneldiskussion på torsdagen sa drottning Máxima av Nederländerna att digitalt ID är ”mycket nödvändigt” för tillhandahållandet av en rad offentliga tjänster – och föreslog att det kan användas för att spåra de ovaccinerade.

Digitalt ID ”är mycket nödvändigt för finansiella tjänster, men inte bara. Det är också bra för inskrivning i skolan, det är också bra för hälsan – vem som faktiskt har fått en vaccination eller inte”, sa hon.

Bourla berättade mer om de möjligheter han ser för AI inom hälso- och sjukvården.

Som svar på en fråga från CNN-journalisten Fareed Zakaria sa Bourla: ”Vårt jobb är att göra genombrott som förändrar patienternas liv. Med AI kan jag göra det snabbare och bättre.”

Ett exempel som Bourla nämnde var den roll som AI spelade i utvecklingen av Paxlovid, ett receptbelagt oralt läkemedel som marknadsförs som en behandling mot covid-19.

”Det utvecklades på fyra månader”, sa Bourla, medan utvecklingen av ett sådant läkemedel ”vanligtvis tar fyra år” Han sa att AI hjälpte till att avsevärt minska den tid som behövs för ”läkemedelsupptäcktsprocessen”, där ”du verkligen syntetiserar miljontals molekyler och sedan försöker du upptäcka inom dem, vilken som fungerar.”

Han tillskrev att detta genombrott hade räddat ”miljontals liv”.

”Jag tror verkligen att vi är på väg in i en vetenskaplig renässans inom biovetenskap på grund av denna samexistens mellan framsteg inom teknik och biologi”, sa Bourla. ”AI är ett mycket kraftfullt verktyg. I händerna på dåliga människor [kan den] göra dåliga saker för världen, men i händerna på goda människor kan den göra fantastiska saker för världen.”

Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus varnade på onsdagen under paneldiskussionen ”Preparing for Disease X” för att världen måste förbereda sig för en framtida pandemi, som kan orsakas av en ännu okänd ”sjukdom X”.

Paneldeltagarna varnade för att ”disease X” – som ingår i WHO:s lista över ”prioriterade sjukdomar” – kan ”resultera i 20 gånger fler dödsfall än coronaviruspandemin.”

Förutom ”sjukdom X” diskuterade Tedros och andra deltagare i panelen också behovet av ett ”pandemiavtal” och hur brådskande det är att få det godkänt vid årets Världshälsoförsamling, som hålls mellan den 27 maj och den 1 juni i Genève.

”Vi kommer att ha digitala läkare och digitala människor

Under panelen ”Technology in a Turbulent World” gjorde paneldeltagarna prognoser om andra sätt på vilka AI sannolikt kommer att integreras i människors liv.

Marc Benioff, ordförande och VD för Salesforce, sa att även om ”AI verkligen inte har nått den punkt att vi ersätter människor, är det verkligen på en punkt där vi förstärker dem”.

Som hypotetiska exempel nämnde han möjligheten att WEF-deltagare skulle kunna fråga en AI-applikation som ChatGPT ”vilka bra frågor jag kan ställa” under sin panel, eller att radiologer skulle kunna använda AI ”för att läsa min CT-skanning från min MRI”.

”Vi är precis på väg mot det genombrott där vi kommer att säga ’Wow, det är nästan som att det är en digital person'”, sa Benioff. Men med tanke på temat för årets WEF-möte – ”Rebuilding Trust” – tillade han: ”När vi kommer till den punkten kommer vi att fråga oss själva: ’Litar vi på det?'”

”Vi kommer att ha digitala läkare, digitala människor, dessa digitala människor kommer att gå samman och det kommer att krävas en viss nivå av förtroende”, sa Benioff.

På samma sätt sa Sam Altman, VD för OpenAI – som har ett partnerskap med Microsoft – att AI kommer att hjälpa ”allas jobb … att fungera på en lite högre abstraktionsnivå”.

”Vi kommer alla att ha tillgång till mycket mer kapacitet och vi kommer fortfarande att fatta beslut. De kan komma att utvecklas mer mot behandling över tid, men vi kommer att fatta beslut om vad som ska hända i världen”, säger han.

Julie Sweet, ordförande och VD för Accenture, uttryckte också optimism över AI:s framtida roll och sa att AI kommer att ”förbättra sociala tjänster enormt”.

För att bygga ”förtroende” efterlyste Benioff mer reglering och hänvisade till ekosystemet för sociala medier och ”felinformation” på sådana plattformar.

”Vi måste också vända oss till dessa tillsynsmyndigheter och säga: ’Hallåj, om du tittar på sociala medier under det senaste decenniet har det varit en slags förbannad skitcirkus. Det är ganska illa. Vi vill inte ha det så i vår AI-industri. Vi vill ha ett bra och sunt partnerskap med dessa moderatorer och med dessa tillsynsmyndigheter.”

Altman föreslog att ett sätt att utveckla sådana ”partnerskap” är att träna AI att hitta och identifiera information från vissa föredragna källor.

Han sa:

”Det vi vill göra med ägarna till innehållet, som The New York Times och avtal som vi har gjort med många andra utgivare, och vi kommer att göra mer med tiden, är när en användare säger, ’Hej, ChatGPT, vad hände i Davos idag?’, skulle vi vilja visa innehåll, länka ut, visa varumärken från platser som The New York Times eller Wall Street Journal eller någon annan stor publikation och säga, ’Här är vad som hände idag. Här är den här realtidsinformationen.”

Bourla efterlyste också mer reglering av AI och sa att även om han var ”säker just nu på att fördelarna klart överväger riskerna”, känner han att ”vi behöver reglering just nu”.

Hunt menade dock att minimal reglering är det bästa tillvägagångssättet just nu.

”Jag tror att vi måste vara försiktiga eftersom … det är ett sådant framväxande stadium. Man kan döda guldgåsen innan den har fått en chans att växa till”, sa han.

AI kan användas för att utbilda studenter om ”felaktig information

WEF-ledarna tog också upp AI:s framtida roll inom utbildning, särskilt under WEF:s panel ”Education Meets AI” på torsdagen.

Enligt Forbes föreslog paneldeltagare, inklusive regeringstjänstemän från Slovenien och Förenade Arabemiraten, att AI kommer att ge ”nya möjligheter till djupt personligt lärande och handledning”.

Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al Falasi, utbildningsminister i Förenade Arabemiraten, kallade detta ”demokratisk handledning” och föreslog att AI skulle tillhandahålla ”skalbar” handledning ”tillgänglig för alla” utanför klassrumemt, vilket kommer att komplettera klassrumsundervisningen och som ”lämnar den svåraste delen – de mjuka färdigheterna – till lärare.”

Nzinga Qunta, reporter på South African Broadcasting Corporation, föreslog att sådan handledning inte skulle vara begränsad när det gäller ålder eller fysiskt utrymme.

Paneldeltagarna försäkrade också att AI inte skulle leda till att mänskliga jobb försvinner – utan istället att människor inte kommer att förlora sina jobb på grund av AI ”utan till människor som vet hur man använder AI”, rapporterade Forbes.

”Risken för fel- och desinformation” lyftes också fram under diskussionen, där paneldeltagarna föreslog att ”kritiskt tänkande” kan göra det möjligt för studenter att identifiera de ”farliga” riskerna med ”felinformation” och ”desinformation”.

”Felaktig information” kan leda till ”civil oro

Felaktig information” var verkligen en mycket framträdande punkt på dagordningen för årets WEF-möte. I WEF:s Global Risks Report, som släpptes den 10 januari, utsågs ”felinformation” och ”desinformation” från AI till den största risken för världen under de kommande två åren, och den femte största risken under det kommande decenniet.

Enligt rapporten kommer ”både utländska och inhemska aktörer att utnyttja felaktig information och desinformation för att vidga samhälleliga och politiska klyftor” under de kommande två åren, vilket utgör en risk för val i länder som USA, Storbritannien och Indien och en risk för ”civil oro” över hela världen.

”Dessutom är falsk information och samhällelig polarisering i sig sammanflätade, med potential att förstärka varandra”, enligt Saadia Zahidi, WEF:s verkställande direktör, för vilket ”innovation och pålitligt beslutsfattande” krävs. Hon sa dock att detta ”endast är möjligt i en värld där man anpassar sig till fakta”.

J Kerner: WEFs verkställande direktör Saadia Zahidi säger att mis- och disinformation
är #1 risken i världen idag. Jag håller helt med. Men vem är det som spyr ut mest felaktig
information, rena lögner och gaslightande propaganda – samtidigt som man engagerar sig
i massiv censur och undertryckande av sanningen? WEF …

”Det finns en risk att fel ledare väljs

WEF:s varningar om ”hotet” från ”felaktig information” och ”desinformation” ligger i linje med den rädsla som WEF:s mötesdeltagare uttryckte för hur AI skulle kunna påverka demokratin och valprocessen.

Under de senaste dagarna har en video spridits på sociala medier som visar WEF:s medgrundare och ordförande Klaus Schwab i en diskussion med Sergey Brin, medgrundare och tidigare VD för Google. Schwab föreslog ett hypotetiskt scenario där ”man inte ens behöver ha val längre” eftersom AI ”redan kan förutsäga vinnaren” – ett scenario som Brin inte uttryckligen avfärdade.

Klaus Schwab till Sergey Brin: Vem behöver val? Låt A.I. fixa det.
”Med A.I.:s kraftfulla analysförmåga … Man behöver inte ens ha val
längre … för vi vet vad resultatet ska bli.”

Även om den videon ofta presenterades i inlägg på sociala medier som om den kom från årets WEF-möte, är den faktiskt från en diskussion på WEF:s årsmöte 2017. Men även andra uttalanden vid årets möte hänvisade till val och styrning.

WEF moderator säger att valen under 2024 är en risk
”för att det finns en risk att fel ledare väljs”
S&P:s globala vd sa: ”Vi behöver också försökra oss om att vi
förblir engagerade i globala institutioner som FN, som NATO”
(De är livrädda för Trump)

Och under sitt särskilda anförande vid WEF-mötet efterlyste António Guterres, FN:s generalsekreterare, ”effektiva mekanismer för global styrning” som en del av ”en ny multipolär global ordning”.

Uppbyggnad av en ”internationell ekonomisk ordning” krävs för att hantera ”klimatkrisen

Många deltagare i WEF-mötet varnade också för de risker som klimatförändringarna medför – och tog tillfället i akt att efterlysa mer pengar och investeringar till ”gröna” initiativ.

John Kerry, USA:s särskilda presidentsändebud för klimatfrågor, talade tidigare i veckan vid WEF-mötet och sa att 2023 ”bokstavligen var det mest störande, klimatstörda, mest klimatpåverkande, negativa året i mänsklighetens historia” och att det därför inte längre finns något ”utrymme för debatt eller, ärligt talat, förhalning längre”.

För att svara upp på detta sa WEF:s mötesdeltagare att det behövs mer pengar. Tharman Shanmugaratnam, president i Singapore, sa till exempel att ”regeringarna kommer att behöva investera betydligt mer än vad de har gjort tidigare”.

Och enligt Chrystia Freeland, vice premiärminister i Kanada, behövs statliga ingripanden som en del av övergången bort från koldioxid – en process som hon sa kommer att skapa ”fler jobb, mer tillväxt, mer tillverkning.”

Enligt Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken, är prislappen för sådana insatser ”inte mindre än 620 miljarder per år för att faktiskt föra den gröna omställningen vidare”.

När True North Media-journalisten Andrew Lawton konfronterade Lagarde på gatan i Davos på torsdagen undvek hon frågor om huruvida digitala valutor från centralbanker, som den digitala euro som Lagarde introducerade, kan användas för att kontrollera människor.

Andrew Lawton: Jag frågade Christine Lagarde,
Europeiska Centralbankens ordförande,
hur kan folk lita på att myndigheter inte kommer att
använda de digitala valutorna som ett kontrollmedel.
Hennes svar: ”Jag talar inte för jag är i min tysta fas”.

”Jag talar inte för jag är i min tysta fas”, var Lagardes svar.

I en annan konfrontation på Davos gator riktade Rebel News reportrar in sig på Philipp Hildebrand, vice ordförande för BlackRock, ett av världens största värdepappersföretag, och ställde en rad frågor om BlackRocks stöd för ”ESG ” – miljö, sociala frågor och företagsstyrning.

Lincoln Jay: Vi stötte på viceordföranden för Blackrock på
gatan i Davos under World Economic Forums årliga möte.
Så många frågor, noll svar.

Hildebrand svarade inte på någon av journalisternas frågor.

Dr. Simon Goddek:
I åratal blev vi utskrattade och hånade som konspirationsteoretiker för att vi
varnade folk om det faktum att den självutnämnda globala eliten planerar
en ”New World Order”, en ny världsordning. Vid årets WEFs möte i Davos
diskuterade Borge Brende, WEFs ordförande, öppet med Joe Bidens nationella
säkerhetsrådgivare, Jake Sullivan, på något bruten engelska, hur man ska forma
den kommande ”nya världsordningen”, New World Order, på ett sätt som tar itu
med ”klimatkrisen”. De döljer det inte längre och de som anklagade oss för att
vara galna tiger och fortsätter att stödja den nuvarande ordningen.

Och Jake Sullivan, USA:s nationella säkerhetsrådgivare, knöt ihop flera trådar och föreslog på tisdagen under ett särskilt anförande att ”den internationella ekonomiska ordningen” skulle kunna byggas eller uppdateras ”på sätt som … tar itu med klimatkrisen”.

Mer än 60 statschefer och 1.600 företagsledare fanns bland årets 2.800 deltagare från 120 länder.

Ursprungligen publicerad av The Defender


Suggest a correction

Similar Posts