| |

”När man börjar censurera är man på väg mot dystopi och totalitarism” säger RFK Jr. till representanthusets underutskott

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website.

Robert F. Kennedy Jr, tjänstledig ordförande för Children’s Health Defense (CHD), vittnade i en utfrågning i det amerikanska representanthuset som organiserats av Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government, en utfrågning som präglades av kontroversiella avbrott och försök från representanthusets demokrater att avlägsna honom som vittne.

Underutskottet, som verkar inom House Judiciary Committee, sade att dagens utfrågning var avsedd att ”undersöka den statliga regeringens roll i att censurera amerikaner”, ”Big Techs samarbete med okontrollerade myndigheter för att tysta yttrandefriheten” och den pågående Missouri v. Biden-rättegången om påstådd statlig censur.

Andra vittnen som vittnade idag var D. John Sauer, special assistant attorney general för Louisiana, en advokat för kärandena i målet Missouri v. Biden, Breitbart-journalisten Emma-Jo Morris, som 2020 först avslöjade den nu ökända ”Hunter Biden laptop-historien” och Maya Wiley, ordförande och VD för The Leadership Conference on Civil and Human Rights.

Statlig censur och påstådda överträdelser av amerikanska konstitutionens första tillägg om yttrandefrihet från den federala regeringens sida hade en framträdande roll i dagens utfrågning. ”Vi måste kunna prata”, sade Kennedy till utskottet. ”Och det första tillägget skrevs inte bara för lättsamt prat. Det skrevs för att skydda din rätt att säga saker som ingen gillar att du säger.”

Idag vittnar jag inför Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government. Utfrågningen kommer att utreda den federala regeringens roll i att censurera amerikaner, fallet Missouri v. Biden och Big Techs samarbete med okontrollerbara myndigheter för att … — Robert F. Kennedy Jr

Morris vittnade om hoten mot fri oberoende press och sade:

”Vad detta förhållande mellan amerikanska regeringstjänstemän och amerikanska företag representerar är en aldrig tidigare skådad strävan att underminera yttrandefriheten, rätten att tänka, skriva, läsa, säga vad vi vill, och hur vi väljer att svara kommer att avgöra om vi ska se en fri press som omistlig eller som valfri.”

I sitt vittnesmål hänvisade Sauer till beslutet den 4 juli av domare Terry Doughty vid US District Court for the Western District of Louisiana, som förbjöd Vita huset och statliga myndigheter att censurera inlägg på sociala medier. Han sade

”Regeringen hävdar gärna att sociala medieplattformar agerar på egen hand och tillämpar sina policy-riktlinjer för att censurera allt detta innehåll. … Louisiana-domstolen fann att plattformarna inte skulle ha undertryckt något av detta, utan att det gjordes för att de statliga tjänstemän tryckte på för det.”

Sauer kallade omfattningen och räckvidden av de statliga censurinsatserna ”häpnadsväckande” och tillade:

”Miljontals inlägg på sociala medier och talare [censurerades] över hela Amerika. Det påverkar praktiskt taget alla amerikaner som läser, lyssnar, engagerar sig eller publicerar på sociala medier om stora omtvistade politiska och sociala frågor som statens censorer har stuckit fingrarna i …. De statliga tjänstemännens censurarbete är i full gång och de expanderar mot nya gränser.”

”Försök att censurera en utfrågning om censur”

Demokraternas försök att hindra Kennedy från att vittna började tidigare i veckan. På måndagen skrev Reps. Dan Goldman (D-N.Y.), Debbie Wasserman Schultz (D-Fla.) och Judy Chu (D-Calif.) ett brev undertecknat av 102 representanter för demokraterna till den republikanska ledningen i representanthuset och begärde att de ”drar tillbaka Robert F. Kennedy Jr:s inbjudan att vittna.”

Enligt brevet:

”Kennedy har upprepade gånger angripit två grupper som länge har varit föremål för dödlig diskriminering. Hans egen trovärdighet som vittne är obefintlig. Att tillåta Kennedy att vittna inför det särskilda underutskottet tjänar bara till att legitimera hans anti-semitiska och anti-asiatiska åsikter.”

Representanthusets republikanska ledning avvisade begäran före utfrågningen. ”Den utfrågning som vi har den här veckan handlar om censur”, sade representanthusets talman Kevin McCarthy (R-Calif.). ”Jag tror faktiskt inte att censur av någon är lösningen här.”

Som svar på anklagelserna mot honom lade Kennedy sitt förberedda vittnesmål åt sidan. Han hänvisade till brevet och sade till utskottet: ”De 102 personer som undertecknade detta är i sig ett bevis på det problem som denna utredning sammankallades för att ta itu med. Detta är ett försök att censurera en utfrågning om censur.”

Kennedy jämförde censur-ansträngningarna med McCarthyismen på 1950-talet och sade att han censureras ”genom smutskastning, genom feltolkningar av vad jag har sagt, genom lögner, genom association” och tillade att ”medan jag fortfarande är under ed: jag har aldrig någonsin i hela mitt liv yttrat en fras som var rasistisk eller anti-semitisk.”

Rep. Thomas Massey (R-Ky.), sade i en improviserad intervju efter utfrågningen:

”Ironin och den kognitiva dissonansen från demokraternas sida, den är öronbedövande. Du kan skära den med en kniv. De förnekar på samma gång att censur förekommer, men föreslår ändå att det finns mer material som behöver censureras.”

Försöken att stoppa Kennedys vittnesmål fortsatte dock under hela utfrågningen. Wasserman Schultz begärde en ordningsfråga och hävdade att Kennedy bröt mot House Rule 11, Clause 2, eftersom han ”upprepade gånger gjort föraktliga anti-semitiska och anti-asiatiska uttalanden.”

Wasserman sade att regeln förhindrar vittnesmål som ”kan tendera att förtala, förnedra eller brottsanklaga någon person.”

Efter en motion från Massey om att lägga fram ordningsfrågan hölls en omröstning med namnupprop, som följde partilinjerna med 10-8, vilket gjorde att Kennedys vittnesmål kunde fortsätta.

Jag tog upp representant Debbie Wasserman Schultzs försök att censurera RobertKennedyJr genom att begära ett styrelsesammanträde. Efter att vi vunnit omröstningen kunde herr Kennedy ta till orda. Varför är de så rädda för att någon ska höra vad han har att säga? — Thomas Massie

Men senare under utfrågningen framhärdade Wasserman Schultz och sade att ”anti-semitiska incidenter … är på den högsta nivån i USA sedan 1970. De har nästan tredubblats under de senaste sex åren [och ändå] gav du mr Kennedy en megafon idag.”

När Kennedy försökte bemöta Wasserman Schultz anklagelser och påpekade att han beskrev en studie som finansierats av National Institutes of Health och genomförts av Cleveland Clinic, avbröt hon och återkrävde sin tilldelade talartid.

Republikanska medlemmar i underutskottet godkände senare en motion om att lägga till Cleveland Clinic-studien till protokollet. Studien bekräftar Kennedys påståenden om SARS-CoV-2-viruset som fann en ”unik genetisk känslighet i olika populationer för ACE2 och TMPRSS2”, särskilt för den ”afrikanska/afrikansk-amerikanska befolkningen.” Dessa påståenden låg till grund för att Kennedy kallades ”rasist”.

I sitt inledningsanförande noterade Jordan att Biden-administrationens censurarbete började bara några timmar efter att Biden tillträdde i januari 2021.

Det första exemplet som Jordan citerade gällde Vita husets ansträngningar att censurera en tweet av Kennedy tidigare samma månad om den då nyligen avlidna baseboll-legenden Hank Aaron, mindre än två veckor efter att han offentligt tagit COVID-19-vaccinet.

HankAarons tragiska död är en av många i en våg av misstänkta dödsfall bland äldre kort efter att de fått covid-vaccin. Han tog Moderna vaccinet den 5 januari för att inspirera andra svarta amerikaner att ta vaccinet.

”Det intressanta med det e-mailet som Vita huset skickade till Twitter”, sade Jordan, ”är att ämnesraden säger ’Flagging Hank Aaron misinformation'”, och syftar till information som släpptes som en del av ”the Twitter Files” i januari.

”’Felaktig information’ är när man inte har rätt fakta – man säger saker som inte är sanna”, sade Jordan. ”Men när man tittar på Kennedys tweet fanns det inget i den som var felaktigt i sak. Och ändå försökte Vita huset, på den tredje dagen [av Biden-administrationen], censurera Mr Kennedy.”

”Ironin här är att de försöker censurera den kille som faktiskt är deras egen primära utmanare”, tillade Jordan med hänvisning till Kennedys presidentkampanj.

Chip Roy (R-Texas) från justitieutskottet upprepade vad Jordan sade. ”Det är för detta som Kennedy får utstå förakt både från den politiska vänstern och högern, för om man vågar utmana makthavarnas ortodoxi, då är man deras fiende.”

I sitt inledningsanförande gick Stacey Plaskett (D-V.I.), framstående medlem i underutskottet, till en lång attack mot Kennedy och mot underutskottets arbete.

”Varför är vi här? … Varför har du denna utfrågning? Vad har detta med inflation att göra? Vad har detta att göra med levnadskostnaderna? Vad har detta att göra med amerikaners vardagsliv?” frågade Plaskett de republikanska ledamöterna.

Hon hänvisade till Kennedys närvaro som vittne och frågade ”Varför skulle det republikanska ledarskapet i utskottets majoritet ge en utfrågning och en plattform till vittnena, särskilt till Mr Kennedy, en man som nyligen har hävdat att COVID-19 är inriktat på att attackera kaukasier och svarta människor?”

Plaskett hävdade senare att utskottet – och de som ifrågasätter etablissemangets berättelser – försökte ”mobba” Big Tech.

”Det är tydligt att ett syfte med den här utredningen är att skrämma teknik- och medieföretag till tystnad”, sade Plaskett. ”När extremistiska konspirationer” sprids, sade hon, ”bryter sådana yttranden mot grundläggande användarvillkor om avsiktlig desinformation och främjande av våld.”

Plaskett sade att underutskottets utredning var avsedd att ”tvinga sociala medieföretag att främja konspirationsteorier eftersom de tror att det är det enda sättet deras kandidat kan vinna valet 2024”, via ”mobbande experter … på desinformation” och tillåta ”de mest avskyvärda typerna av tal.”

Plaskett verkade också attackera yttrandefriheten i allmänhet.

”Många av mina republikanska kollegor kommer att skynda sig att skylla ifrån sig med att de har Mr Kennedy här för att de vill skydda hans yttrandefrihet, att de inte tror på amerikansk censur”, sade Plaskett. ”Detta är inte den typ av yttrandefrihet som jag känner den, den yttrandefrihet som skyddas av konstitutionens första tillägg.”

”Yttrandefriheten är inte absolut”, tillade hon. ”Högsta domstolen har slagit fast [att] hatisk, kränkande retorik inte behöver främjas i Vita Husets korridorer.”

Hon hävdade också att republikanerna försökte främja ”kvasivetenskap”, med hänvisning till Kennedys åsikter om COVID-19-vaccin och andra ämnen.

”Även om de vet vad de vet om Mr Kennedys hatiska, obevisade retorik”, hävdade Plaskett, ”valde talman McCarthy och Jim Jordan att ge detta en plattform. De valde avsiktligt att lyfta fram denna retorik för att ge dessa skadliga, farliga åsikter en plattform i den amerikanska kongressens salar.”

Plaskett hävdade senare att Kennedys tweet från januari 2021 om Hank Aaron ”inte har tagits ner” och attackerade CHD och antydde att Kennedys kampanj finansieras av organisationen och hävdade att den är ”ansvarig för en majoritet av den falska informationen om vaccin som finns därute.”

Rättsfallet Missouri v. Biden avslöjade e-mail från Vita huset till Twitter som krävde att Kennedys tweet om Aaron skulle ”tas bort omgående.”

I sitt vittnesmål kopplade Wiley ihop Kennedy och hans påstådda uttalanden med våldsamma rasbaserade och religionsbaserade attacker och hävdade att hans påstådda kommentarer ”drev på hat och fördomar … inklusive våldsamma incidenter.”

Kennedy svarade upprepade gånger på påståenden om ”antisemitism” och ”rasism” och sade att ”Det du har sagt och försökt associera mig med, genom guilt by association, är helt enkelt felaktigt. Alla de saker som jag anklagas för just nu av dig och i detta brev är förvrängningar, felaktiga framställningar.”

”Det här är elakt förtal som används för att censurera mig och hindra människor från att lyssna på vad jag faktiskt säger”, sade Kennedy. ”Och jag tycker … att vi borde ha en riktig konversation snarare än ett utbyte av ad hominem-attacker.”

Kennedy uppmanade till enighet istället för splittrande retorik.

”Vi måste sluta försöka förgöra varandra, marginalisera, förtala, gaslighta varandra. Vi måste hitta den plats inom oss själva där det finns ljus, empati och medkänsla. Och framför allt måste vi lyfta fram USA:s konstitution, som skrevs för svåra tider”, sade han.

Kennedy: ”Malinformation är information som är sann men obekväm

Som svar på Plasketts påståenden att hans Hank Aaron-tweet aldrig censurerades, sa Kennedy att det blev den, och att en ny term, ”malinformation”, skapades strax efter att Biden-administrationen tillträdde, ”för att censurera människor som mig.”

Kennedy sade att hans Instagram-konto hade tagits bort trots att det inte innehöll ”någon felinformation”, utan bara innehöll ”citat och källhänvisade uppgifter” från ”peer-review utvärderade publikationer eller statliga databaser.” Ändå ”togs han bort för något som kallas ’malinformation’.”

Han definierade ”malinformation, felinformation” som ”information som är sann men obekväm för regeringen och som de inte vill att människor ska höra.”

Kennedy sade att detta var ”information som Facebook och Twitter och andra sociala medier insåg var korrekt, men som Vita huset och andra statliga myndigheter ändå ville censurera av politiska skäl, eftersom den utmanade officiella ortodoxier.”

Kennedy konstaterade dock att ”det blev svårare för folk att censurera mig direkt” efter att han tillkännagett sin presidentkampanj, och att han nu ”är föremål för denna nya form av censur, som kallas ’riktad propaganda’, där folk använder skälllsord som ’anti-vax’ … för att tysta mig.”

Som exempel nämnde Kennedy att han ingick i den så kallade ”Disinformation Dozen”, som tagits fram av Center for Combating Digital Hate (CCDH). Han konstaterade att CCDH ”finansieras av skumma pengar” och sade att Vita huset baserade sin begäran till sociala medieföretag att censurera konton efter denna lista, och att plattformar följde den.

Kennedy hänvisade till ytterligare exempel på censur när han svarade på frågor från underkommitténs medlemmar. Roy hänvisade till ett möte 2016 som Kennedy hade med Anthony Fauci och andra statliga folkhälsotjänstemän, där han begärde bevis för att alla vaccin hade genomgått ett placebokontrollerat säkerhetstest före licensiering.

Enligt Kennedy gjorde Fauci och andra tjänstemän ”en show” av att verka söka efter sådan information och sade sedan att den skulle skickas till honom.

När så inte skedde lämnade CHD in en stämningsansökan enligt Freedom of Information Act mot U.S. Department of Health and Human Services och tvingade fram utlämnandet av information som visade att HHS inte kunde hitta en enda placebokontrollerad säkerhetsstudie före licensiering för något av de vaccin som är obligatoriska för barn.

Ändå används sådana exempel för att brännmärka honom som en ”anti-vaxxer”, sade Kennedy.

”Mina åsikter förvrängs ständigt”, sade Kennedy. ”Vi får inte föra en diskussion om detta med det amerikanska folket, [att] vaccin bör testas med samma noggrannhet som andra läkemedel och mediciner.”

”Att lita på experterna är inte en funktion inom vetenskap. Det är inte en funktion inom demokrati. Det är en funktion inom religion och totalitarism och det leder inte till en friskare befolkning”, tillade han.

Som svar på en annan fråga från Roy om huruvida ”det är en lämplig funktion och roll för kongressen och för oss alla att ifrågasätta” regeringen, sade Kennedy: ”Det är exakt den funktion som Förenta staternas konstitution gett folket till kongressledamöterna.”

Senare under utfrågningen sade Kennedy: ”Jag tror att demokrati är beroende av ett fritt informationsflöde. Och om den informationen förvrängs, om allmänheten luras, då stör det valen. Och dessutom, det stör folkhälsan.”

Kennedy tillade att ”Wall Street Journal publicerade en artikel för ett par veckor sedan som antydde att censuren av viktig hälsoinformation kostar amerikaner livet.”

Med hänvisning till Plasketts påstående att underutskottets utfrågning var en distraktion från frågor som rör vanliga amerikaner, såsom inflation, sade Kennedy att hans tal i april när han lanserade sin presidentkampanj censurerades av YouTube när han diskuterade just dessa typer av frågor.

”Jag talade inte om vaccin i det talet”, sade han. ”Jag talade inte om något som var ett förbjudet ämne. Jag pratade bara om min kampanj och det samtal som vi borde ha med varandra som amerikaner. Men jag blev censurerad.”

”Det är därför det första tillägget är så viktigt. Debatt; hövliga, respektfulla debatter är gödseln, det är vattnet, det är solljuset för vår demokrati”, tillade Kennedy.

”Den här typen av splittring är farligare för vårt land än någon gång sedan det amerikanska inbördeskriget”, sade Kennedy. ”Hur hanterar vi det? … Tror ni att ni kan göra det genom att censurera människor? Jag säger er, det kan ni inte. Det bara förvärrar och förstärker problemet.”

”Vi måste börja vara snälla mot varandra”, fortsatte Kennedy. ”Vi måste börja visa respekt för varandra. Vi måste börja återupprätta samförståndet i denna kammare och i resten av Amerika. Men det måste börja här.”

Det är dock anmärkningsvärt att de demokratiska medlemmarna i underutskottet ställde få frågor till Kennedy, utan istället föredrog att ställa frågor till sitt eget vittne, Wiley. Chris D. Jackson, valkommissionär och tidigare ordförande för det demokratiska partiet i Tennessee, twittrade att detta var avsiktligt för att ”neka honom möjligheten att svara.”

”Statlig censur pågår och den visar inga tecken på att avta

Den pågående rättegången Missouri v. Biden var också en framträdande del av dagens utfrågning. I sitt vittnesmål hänvisade Sauer till beslutet den 4 juli i en federal domstol som utfärdade ett tillfälligt föreläggande mot flera federala myndigheter och medlemmar av Biden-administrationen, vilket begränsade deras interaktion med sociala medieplattformar.

Medan detta beslut upprepade gånger attackerades av demokratiska medlemmar i underutskottet, sade Sauer att yttrandet från den 4 juli som beviljade det tillfälliga föreläggandet ”innehåller 82 sidor med detaljerade faktasummeringar, med stöd av 577 citat av bevis som är hämtade från cirka 20 000 sidor av den statliga regeringens egna e-mail och kommunikation med sociala medieplattformar och sex kompletta vittnesförhör.”

Sauer sade att även om 5th Circuit Court of Appeals ”tillfälligt upphävde detta föreläggande och beviljade en påskyndad utredning”, planerad till den 10 augusti – vilket han beskrev som ”rutinmässig praxis i Fifth Circuit”, sade han också att ”Regeringen har knappt brytt sig om att ifrågasätta något av den samlade bevisningen.”

Han tillade att även om det var sociala medieplattformar som censurerade kontona för ”Disinformation Dozen” och andra personer som ifrågasatte etablissemangets berättelser, ”fann Louisiana-domstolen att plattformarna inte skulle ha undertryckt detta tal” med ”ofta sant innehåll.” Men ”federala tjänstemän tryckte på för att det skulle ske.”

Sauer tillade att ”den statliga censurens omfattning och räckvidd är häpnadsväckande” och ”påverkar … miljontals inlägg på sociala medier och talare … praktiskt taget varje amerikan som läser, lyssnar, engagerar sig eller publicerar inlägg på sociala medier om stora omtvistade politiska och sociala frågor har statliga censorer stuckit fingrarna i.”

Dessutom sade Sauer att ”statlig censur pågår och den visar inga tecken på att avta” och tillade att ”statens tjänstemän är ivrigast, mest fokuserade på att tysta sanningsenligt tal.” Om detta ”lämnas okontrollerat kommer statlig censur att nå praktiskt taget alla omtvistade sociala och politiska frågor som statliga tjänstemän vill ta makten över”, sade han.

Med hänvisning till en tidigare publicering av ”Twitter-filerna” sade Sauer att ”statliga tjänstemän är djupt sammanflätade med … det censurindustriella komplexet” mellan den statliga regeringen, sociala medieplattformar och andra ideella och akademiska organisationer.

Sauer sade att som ett resultat av detta har ”det statliga censurföretaget lyckats omvandla online-samtalet genom att göra hela synsätt praktiskt taget otänkbara på sociala medier”, inklusive genom att ”direkt tvinga fram ändringar i modereringspolicyn för större sociala medieplattformar för att missgynna synpunkter på förhand.”

Han sa att den statliga regeringen har kunnat åstadkomma detta på både direkt och indirekt sätt och berättade för underkommittén att ”det finns flera sätt att bryta mot det första tillägget om man är en regeringstjänsteman”, inklusive ”tvång”, ”betydande uppmuntran” och ”gemensamt deltagande, där man har smygit sig in i privat beslutsfattande”, och tillade att ”allt detta fanns med” i Louisiana v. Bauer.

Kennedy, som tillsammans med CHD är part i flera stämningar som ifrågasätter påstådd censur från regeringen, Big Tech och media, berättade för underutskottet:

”Om en regering kan censurera sina kritiker, är det ett godkännande för alla former av grymhet. Det är början till totalitarism.

”När man väl börjar censurera är man på väg mot dystopi och totalitarism.”

Se utfrågningen

The Defender publicerar ibland innehåll som är relaterat till Children’s Health Defense’s ideella uppdrag och som innehåller Mr Kennedys syn på de frågor som CHD och The Defender regelbundet täcker. I enlighet med Federal Election Commissions regler utgör detta innehåll inte ett stöd för Kennedy, som är tjänstledig från CHD och försöker bli nominerad till demokraternas presidentval i USA.

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website under Creative Commons-licensen CC BY-NC-ND 4.0. Vänligen överväg att prenumerera på The Defender eller donera till Children’s Health Defense.

Suggest a correction

Similar Posts