| |

Chtějí váš GENOM. Evropa je první v projektu 1+ milion genomů, který byl zahájen v roce 2018. To proto WHO požaduje, aby každá země vybudovala laboratoř pro sekvenování genomů

Chtějí Brave New World (Odvážný Nový Svět) a chtějí ho TEĎ. Chce někdo děti ze zkumavky?

Image by rawpixel.com on Freepik

https://digital-strategy.ec.europa.eu/cs/policies/1-million-genomes

Čeho chtějí signatáři dosáhnout?

Signatářské země mají různé cíle. Mezi ně patří:

  • zajistit, aby v celé EU byla k dispozici vhodná technická infrastruktura, která umožní bezpečný a federativní přístup ke genomickým údajům;
  • zajistit, aby etické a právní důsledky genomiky byly jasné a zohledněné;
  • zajistit, aby široká veřejnost a tvůrci politik v členských státech a signatářských zemích byli o genomice dobře informováni, aby se zajistilo její využití ve zdravotnických systémech a začlenění do individualizované zdravotní péče.

EU jako globální hráč v oblasti genomiky

Žijeme v době, kdy genomika nabývá na celosvětovém významu. Spolupráce a výzkum Evropské unie v oblasti genomiky musí být zaměřeny na občany a vstřícné k pacientům. Měla by dbát na to, aby se při využívání, zpřístupňování a uchovávání genomických dat uplatňovaly nejvyšší standardy. 1+ MG je jedním z největších světových projektů tohoto druhu a přispívá především ke stanovení globálních standardů v této oblasti. Propojení s Evropským zdravotnickým datovým prostorem poskytne další impuls pro informační potenciál, z něhož budou mít prospěch výzkumní pracovníci, zdravotníci a nakonec všichni občané.

EU chce genom každého člověka, ale začíná s více než 1 milionem evropských občanů. Je sice pravda, že by z hlediska „personalizované medicíny“ mohly být pro jednotlivce velké lékařské přínosy, ale mohu vás ujistit, že zatím se tyto přínosy nepodařilo naplnit, tedy s výjimkou vzácných případů léčby rakoviny.

Ti u moci chtějí mít přístup k vašemu genomu a chtějí ho sdílet (za poplatek?) a vydělávat na patentování vašich genů, pokud máte nějaké, jež poskytují zvláštní výhody. Použití rukopisného žargonu „nejvyšších standardů“, když mluvíme o vašem nejosobnějším majetku, je další způsob, jak říci, že se ignoruje soukromí. Plánují také propojit váš genom s vašimi zdravotními záznamy.

Říkala jsem, že jak dodatky IHR, tak nejnovější „úřední text“ pandemické smlouvy WHO vyžadují, aby členské státy vybudovaly genomické laboratoře a prováděly sekvenování. I když se na první pohled zdá, že by mohli chtít jen sekvenovat viry nalezené ve volné přírodě – tento projekt EU vám prozradí, o co v touze po celosvětovém projektu sekvenování ve skutečnosti jde.

Tohle by mohla být vrcholná forma kontroly, a to zpeněžením genetických slabin (a také patentováním silných stránek), o kterých jste pravděpodobně ani nevěděli, že máte.

Podle mého názoru je to tak podlé, jak jen to jde.

Samozřejmě, že v tom má prsty Wellcome Trust spolu s farmaceutickými velikány (Big Pharma). Komu myslíte, že to skutečně pomůže? Vakcíny COVID měly jasně ukázat, že vlády, velká filantropie (zejména Wellcome) a Big Pharma nemají na srdci naše nejlepší zájmy. Partnerství veřejného a soukromého sektoru znamená utrácení veřejných peněz za soukromé zboží. Často ve spojení se zproštěním odpovědnosti. V roce 2023 to znamená korupci.

https://www.sanger.ac.uk/news_item/whole-genome-sequencing-data-on-200000-uk-biobank-participants-are-made-widely-available-for-research-through-unique-public-private-partnership/

Tento soubor dat představuje největší jednorázové zveřejnění dat WGS na světě[2]. To v kombinaci s rozsáhlým množstvím údajů o životním stylu, biochemických, zobrazovacích a zdravotních výsledcích, které jsou již k dispozici pro účastníky UK Biobank, umožní výzkumným pracovníkům lépe pochopit úlohu genetiky pro zdravotní výsledky a pokročit v objevování a vývoji léčiv.

Sekvenování celého genomu (WGS) všech 500 000 účastníků britské biobanky je nejambicióznějším projektem svého druhu, jaký byl kdy realizován. Byl financován prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, na němž se podílely společnosti Amgen, AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK) a Johnson & Johnson[3] spolu se společnostmi Wellcome a UK Research and Innovation (UKRI), a sekvenování prováděly společnosti deCODE Genetics a Wellcome Sanger Institute[4]. Na dnešní zveřejnění těchto 200 000 celých genomů naváže počátkem roku 2023 zveřejnění dat WGS pro zbývajících 300 000 účastníků.

Původně publikováno na COVID Newsletterru Meryl Nassové.

Suggest a correction

Podobné příspěvky