| |

De vil have dit GENOM. Europa går forrest i sit 1+ Million Genom-projekt, der blev lanceret i 2018. Derfor kræver WHO, at hvert land opbygger et genomsekventeringslaboratorium

De vil have Fagre ny Verden, og de vil have den NU. Er der nogen, der vil have reagensglasbørn?

Billede af rawpixel.com på Freepik

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/1-million-genomes

Hvad forsøger underskriverne at opnå?

De underskrivende lande har forskellige mål, bl.a. følgende:

  • at sikre, at passende teknisk infrastruktur er tilgængelig i hele EU, hvilket giver mulighed for sikker, fælles adgang til genetiske data;
  • at sikre, at de etiske og juridiske konsekvenser af genomforskning er klare og tages i betragtning;
  • at sikre, at offentligheden og de politiske beslutningstagere i medlemsstaterne og de underskrivende lande er velinformerede om genforskning for at sikre, at sundhedssystemerne tager den til sig og integrerer den i personaliseret sundhedspleje.

EU som en global aktør inden for genforskning

Vi lever i en tid, hvor genforskning bliver stadig vigtigere på globalt plan. EU’s gen-samarbejde og forskning skal være borgerfokuseret og patientvenlig. Det skal sikre, at der anvendes de højeste standarder for brug, adgang og lagring af gendata. 1+ MG er et af verdens største projekter af denne art og bidrager primært til at sætte globale standarder på dette område. Forbindelsen til det europæiske sundhedsdataområde vil give et yderligere løft til informationspotentialet til gavn for forskere, sundhedspersonale og i sidste ende alle borgere.

EU vil have alles genomer, men starter med mere end 1 million europæiske borgere. Selvom det er sandt, at der kunne være store medicinske fordele for enkeltpersoner i form af “personlig medicin”, kan jeg forsikre dig om, at disse fordele indtil videre ikke har materialiseret sig, undtagen i sjældne tilfælde inden for kræftbehandling.

Magthaverne vil have adgang til dit genom, og de vil dele det (mod betaling?) og tjene penge på at patentere dine gener, hvis du har nogle, der giver særlige fordele. At bruge et udtryk dom “højeste standarder”, når vi taler om din mest personlige ejendel, er en anden måde at sige, at privatlivets fred bliver ignoreret. De planlægger også at linke dit genom til din sundhedsjournal.

Jeg har sagt, at IHR-ændringerne (ændringer i Det internationale Sundhedsregulativ under WHO) og den nyeste “Bureau Text” i WHO’s pandemitraktat begge kræver, at nationer bygger genomlaboratorier og udfører sekventering. Selvom det ved første øjekast ser ud til, at de bare vil sekventere vira, der findes i naturen – så fortæller dette EU-projekt, hvad ønsket om et verdensomspændende sekventeringsprojekt virkelig handler om.

Det kunne være den ultimative form for kontrol ved at udnytte genetiske svagheder (samt patentere styrkesider), som du sandsynligvis ikke engang vidste, at du havde.

I min optik er det så nedrigt, som det kan blive.

Naturligvis har Wellcome Trust sine beskidte fingre med i spillet, sammen med Big Pharma. Hvem tror du egentlig, det her vil gavne? COVID-vaccinerne burde have gjort det klart, at regeringer, store filantropier (især Wellcome) og store medicinalvirksomheder ikke har vores bedste interesser for øje. Offentlig-privat partnerskab betyder at bruge offentlige penge på private produkter. Ofte kombineret med en ansvarsfraskrivelse. I 2023 betyder det korruption.

https://www.sanger.ac.uk/news_item/whole-genome-sequencing-data-on-200000-uk-biobank-participants-are-made-widely-available-for-research-through-unique-public-private-partnership/

Dette datasæt repræsenterer verdens største enkeltstående frigivelse af gensekvensdata. Når det kombineres med den omfattende mængde livsstils-, biokemiske, billeddannelses- og sundhedsdata, der allerede findes for UK Biobank-deltagere, vil det gøre det muligt for forskere bedre at forstå genetikkens rolle for sundhedsresultater og at fremme opdagelse og udvikling af lægemidler.

Den fulde genomsekventering af alle 500.000 UK Biobank-deltagere er det mest ambitiøse projekt af sin art, der nogensinde er gennemført. Det er blevet finansieret gennem et offentligt-privat partnerskab, der involverer Amgen, AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK) og Johnson & Johnson, sammen med Wellcome og UK Research and Innovation (UKRI), og sekventeringen er blevet udført af deCODE Genetics og Wellcome Sanger Institute. Frigivelsen af disse 200.000 hele genomer i dag vil blive fulgt op af frigivelsen af sekventeringsdata for de resterende 300.000 deltagere i begyndelsen af 2023.

Oprindeligt udgivet af Meryl’s COVID Newsletter

Suggest a correction

Similar Posts