Ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade – varför utreder inte folkhälsomyndigheter?
| | | | |

Ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade – varför utreder inte folkhälsomyndigheter?

Forskning visar att vaccinerade barn upplever betydligt högre frekvens av olika hälsoproblem, inklusive allergier, astma, beteendeproblem och gastroenterit. Amerikanska hälsovårdsmyndigheter har data som jämför hälsan hos vaccinerade och ovaccinerade barn, men de vägrar att dela med sig av datan. Publicerad i The Defender 22 maj 2024 av Dr. Joseph Mercola En kort summering: Ett rundabordssamtal…

Obehandlad mjölk vid skiljevägen, igen
| |

Obehandlad mjölk vid skiljevägen, igen

Källa: Mercola.com Mercola.com, Dr. Joseph Mercola, Författare Sally Fallon Morell, 16 maj 2024 HISTORIEN I KORTHET Få av oss var födda när de krafter som förespråkade pastörisering av mjölk inledde den första stora attacken mot naturens perfekta livsmedel. År 1945 publicerade tidskriften ”Coronet” en artikel med rubriken ”Raw Milk Can Kill You”, där rå mjölk…

”Släpp monokulturen och det industriella tänkandet”: Studie visar att diversifierat jordbruk lönar sig för människor och planeten
| | | | |

”Släpp monokulturen och det industriella tänkandet”: Studie visar att diversifierat jordbruk lönar sig för människor och planeten

En ny studie av olika jordbruksverksamheter över hela världen visar att gårdar och betesmarker kan uppnå betydande sociala och miljömässiga fördelar genom att fungera ”mindre som fabriker” och ”mer som friska naturliga ekosystem”. Historien i korthet: Det industrialiserade jordbruket kännetecknas av monokultur, dvs. att en viss typ av gröda odlas på en stor yta säsong…

Moderna avbryter studier med mRNA-vaccin mot HIV efter stort antal inrapporterade biverkningar
| | |

Moderna avbryter studier med mRNA-vaccin mot HIV efter stort antal inrapporterade biverkningar

I en serie fas 1-studier upplevde 7-18% av deltagarna som fick de experimentella mRNA-sprutorna hudreaktioner, inklusive nässelfeber, klåda eller utslag som orsakades av kliande. Hudreaktioner kan vara en ”tidig varningssignal för problem med det allmänna immunförsvaret”. En snabb översikt: Messenger RNA-vacciner beskrivs som en ”ny era inom vaccinologin.” Forskning pågår för att utveckla mRNA-sprutor inte…

Läkare förutspår epidemi av prionsjukdomar i hjärnan
| | | |

Läkare förutspår epidemi av prionsjukdomar i hjärnan

Källa : Mercola, Dr. Joseph Mercola, 29 april 2024 I korthet Enligt ökande mängd data verkar en av de allvarligare biverkningarna av COVID-mRNA-injektionerna vara demens, och ännu värre, denna tidigare oöverförbara sjukdom kan nu vara ”smittsam”, överförbar genom prioner. I min 2021-intervju med Stephanie Seneff, doktor, förklarar hon varför hon misstänker att COVID-injektionerna så småningom…

Att ta flera COVID sprutor kopplas till högre dödstal bland 18-39 åringar
| | | | |

Att ta flera COVID sprutor kopplas till högre dödstal bland 18-39 åringar

Unga människor som fick flera COVID-19-sprutor var betydligt mer benägna att dö än de som hoppade över injektionerna, enligt uppgifter från Storbritanniens officiella statistikbyrå. I korthet: Ungdomar som fick flera COVID-19-sprutor var betydligt mer benägna att dö än de som hoppade över injektionerna, enligt uppgifter från ONS, Storbritanniens Office for National Statistics. Uppgifterna inkluderar dödsfall…

WHO-rapport förutspår 77% ökning av cancerformer fram till 2050 men ignorerar ”turbocancer” hos unga människor
| | | | | | |

WHO-rapport förutspår 77% ökning av cancerformer fram till 2050 men ignorerar ”turbocancer” hos unga människor

WHO:s International Agency for Research on Cancer skyller den ökande cancerfrekvensen på en åldrande befolkning, i kombination med tobak, alkohol, fetma och exponering för luftföroreningar. I korthet: WHO:s IARC har publicerat en skrämmande prognos över den globala cancerbördan. Man räknar med mer än 35 miljoner nya cancerfall 2050 – en ökning med 77% från de…

COVID injektioner till gravida kopplas till ökad fosterdöd enligt läckta emails
| | | | | | |

COVID injektioner till gravida kopplas till ökad fosterdöd enligt läckta emails

Läckta e-mail från ett sjukhus i Kalifornien visar en betydande ökning av dödfödslar och fosterdöd, och VAERS-data visar en betydande ökning av fosterdöd efter covid-19-vaccination jämfört med andra vaccin. I korthet: Fler spädbarn dör nu i USA än under de senaste två decennierna, enligt data från NCHS. USA:s preliminära spädbarnsdödlighet ökade med 3 % från…

Tror du att antibiotikan i livsmedel minskat? Tänk om.
|

Tror du att antibiotikan i livsmedel minskat? Tänk om.

Industriella fabriksuppfödningar använder rutinmässigt antibiotika, som orsakar onaturlig tillväxt genom att förändra djurens mikrobiom i tarmen. Vissa av dessa tarmbakterier blir antibiotikaresistenta, vilket leder till att det förorenade köttet blir en källa till läkemedelsresistenta infektioner. I korthet: Antibiotikaresistenta infektioner är ett kraftigt underskattat hälsohot. Uppskattningsvis 35 000 amerikaner dör varje år av läkemedelsresistenta infektioner. Globalt…

Laboratorieodlad  ”fejkkyckling” – med tungmetaller och DNA från gnagare som tillbehör?

Laboratorieodlad ”fejkkyckling” – med tungmetaller och DNA från gnagare som tillbehör?

Upside Foods, som är ledande på marknaden för fejkkött, har inte lyckats skala upp sin produktion för att producera meningsfulla mängder syntetiskt kött. Samtidigt har företaget plågats av föroreningsproblem, inklusive DNA från gnagare som hittades i en av dess kycklingcellinjer och prover som innehöll 20 gånger mer bly än konventionell kyckling. Historien i korthet: Silicon…