”Släpp monokulturen och det industriella tänkandet”: Studie visar att diversifierat jordbruk lönar sig för människor och planeten
| | | | |

”Släpp monokulturen och det industriella tänkandet”: Studie visar att diversifierat jordbruk lönar sig för människor och planeten

En ny studie av olika jordbruksverksamheter över hela världen visar att gårdar och betesmarker kan uppnå betydande sociala och miljömässiga fördelar genom att fungera ”mindre som fabriker” och ”mer som friska naturliga ekosystem”. Historien i korthet: Det industrialiserade jordbruket kännetecknas av monokultur, dvs. att en viss typ av gröda odlas på en stor yta säsong…

”När man börjar censurera är man på väg mot dystopi och totalitarism” säger RFK Jr. till representanthusets underutskott
| |

”När man börjar censurera är man på väg mot dystopi och totalitarism” säger RFK Jr. till representanthusets underutskott

Denna artikel publicerades ursprungligen av The Defender – Children’s Health Defense’s News & Views Website. Robert F. Kennedy Jr, tjänstledig ordförande för Children’s Health Defense (CHD), vittnade i en utfrågning i det amerikanska representanthuset som organiserats av Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government, en utfrågning som präglades av kontroversiella avbrott och försök från…