HPV-kampanjer inleds i Europa – dags att föräldrar informerar sig!
| |

HPV-kampanjer inleds i Europa – dags att föräldrar informerar sig!

Världshälsoorganisationens globala strategi för att påskynda spridningen av HPV-vaccin antogs i augusti 2020. WHO:s globala strategi har som mål att 70-90 % av befolkningarna ska vara vaccinerade senast 2030. WHO:s färdplan för Europaregionen, som antogs 2022 i linje med de globala målen, är nu redo att implementeras i hela Europa, både i EU- och EES-länderna….

Vax-Unvax – Let the Science speak. Robert F. Kennedy Jr, Brian Hooker
|

Vax-Unvax – Let the Science speak. Robert F. Kennedy Jr, Brian Hooker

Med tanke på den uppenbara agendan att via felaktig information och tvång vaccinera hela den globala befolkningen, är Vax – Unvax en aktuell och nödvändig bok för människor att läsa för att fatta välgrundade beslut för sig själva och sina familjer. Den är också relevant för vårdpersonal och skolor. Robert F. Kennedy Jr. är grundare,…

Ansvarsutkrävande är viktigt: Utredning om landets  Covid-19 respons efterfrågas nu i det italienska parlamentet

Ansvarsutkrävande är viktigt: Utredning om landets Covid-19 respons efterfrågas nu i det italienska parlamentet

I ett tal av parlamentsledamoten Alice Buonguerrier – hennes namn betyder Bra Krigarhärstamning (!) – kräver hon en utredning av hela Italiens Covid-tyranni, medan den tidigare premiärministern Giuseppe Conte och den tidigare hälsoministern Roberto Speranza skuttar ut ur kammaren. (Alex Thomson) Trots andra parlamentsledamöters försök att tysta henne fullföljde hon sitt tal och tog upp…

mRNA: Vaccin eller genterapi?
| |

mRNA: Vaccin eller genterapi?

mRNA: Vaccin eller genterapi? Det är frågan som Helene Banoun PhD ställer i en av sina senaste artiklar som publicerades den 22 juni 2023 i International Journal of Molecular Sciences, i dess specialnummer The Future of Drug Discovery and Development. Den fråga som många har tagit upp tidigare och kämpat för att få fram information…

WHO:s pandemifördrag: våra grundläggande friheter står på spel
| |

WHO:s pandemifördrag: våra grundläggande friheter står på spel

Varför beslutsfattare bör förkasta det ”nya WHO” – debatt om ändringar av IHR och WHO:s ”CA+” Rapport om en konferens i Europaparlamentet i Strasbourg – 19 april 2023 med video från konferensen Vid den kommande 76:e Världshälsoförsamlingen (WHA) kommer (minst) 307 ändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR) och zero draft till fördraget om beredskap för…

9 ledande experter: RF-strålning kan leda till hjärnskador, Alzheimers sjukdom

9 ledande experter: RF-strålning kan leda till hjärnskador, Alzheimers sjukdom

Forskning visar att 5G radiofrekvent strålning kan orsaka hjärnskador och eventuellt leda till demens och Alzheimers sjukdom, säger nio oberoende experter inom området radiofrekvent strålning som publicerat en ny peer-reviewed artikel. Forskning visar att 5G radiofrekvent (RF) strålning kan orsaka hjärnskador och eventuellt leda till demens och Alzheimers sjukdom, enligt nio oberoende experter inom området…

Intervju med Toms mamma
|

Intervju med Toms mamma

”Toms mamma” En tragisk historia som vi har sett upprepas med subtila variationer över kontinenter i två decennier – det börjar vanligtvis som här med en tvist mellan två föräldrar och slutar med statliga myndigheter, domstolar, utarmning och brustna hjärtan. I det här fallet anklagas en mamma, som hittills under 23 års tid alltid följt…

Tvångsvaccinering mot covid-19 av brittisk 22-åring med allvarliga inlärningssvårigheter
| | | | |

Tvångsvaccinering mot covid-19 av brittisk 22-åring med allvarliga inlärningssvårigheter

En brittisk mamma till en 22-årig man ”Tom” med allvarliga inlärningssvårigheter har inlett en rättslig överklagan till Court of Protection. Denna familj är en av många i Storbritannien som dras inför domstol av hälsovårdsmyndigheterna för att injicera barn med en experimentell Covid-19-injektion mot deras vilja. Tom kommer att injiceras inom några dagar om inte domstolen…

TYSTNADEN I DENNA FRÅGA (VACCINERING MOT COVID-19) ÄR MER SMITTSAM ÄN SJÄLVA VIRUSET
|

TYSTNADEN I DENNA FRÅGA (VACCINERING MOT COVID-19) ÄR MER SMITTSAM ÄN SJÄLVA VIRUSET

— Andrew Bridgen, brittiska parlamentet, 13 december 2022. ”Viktiga evidensbaserade fakta som tydligt talar för ett fullständigt upphävande av dessa vacciner, godkända för användning i nödsituationer.” Parlamentsledamoten Andrew Bridgen talade i underhuset den 13 december 2022. Hans ajourneringsdebatt om vaccinskador orsakade av covid-19 väckte frågor samtidigt som han betonade de tydliga fakta som kräver att…

Expertgrupp skickar öppet brev till brittiska Joint Committee on Vaccination and Immunisation
| |

Expertgrupp skickar öppet brev till brittiska Joint Committee on Vaccination and Immunisation

”Tills alla dessa kort- och långsiktiga säkerhetsproblem har undersökts noggrant och uteslutits, och ett betydande behov och nytta av vaccinet i denna kohort har påvisats, måste försiktighetsprincipen och grundläggande etiska principer för vetenskap och medicin förhindra ytterligare administrering till friska barn” Mot bakgrund av att UK Medical and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) godkänt Pfizers Covid-19-vaccin…