WHOs pandemifördrag är ‘ett angrepp på våra friheter’: MP
|

WHOs pandemifördrag är ‘ett angrepp på våra friheter’: MP

En brittisk parlamentsledamot har varnat för att ett föreslaget fördrag från Världshälso-organisationen (WHO) om förebyggande och beredskap av pandemier, utgör “ett angrepp på våra friheter” och skulle kunna skapa en “enorm övervakningsmekanism för folkhälsa.” I måndags debatterade parlamentsledamöterna huruvida regeringen borde hålla en folkomröstning om Storbritanniens deltagande i WHOs pandemifördrag (pdf). Debatten föranleddes av en…