Den bestående faran med RNA-vaccin
|

Den bestående faran med RNA-vaccin

Sucharit Bhakdi MD, Karina Reiss PhD och Michael Palmer MD Detta öppna brev klargör farorna med mRNA-vaccin, närmare bestämt att celler och vävnader som tar upp vaccinpartiklar kommer att förstöras av immunsystemet, och dessutom att celler som undgår förstörelse kan komma att bli genetiskt modifierade. Risken för genetisk modifiering gäller även ägg- och spermieceller och…