WHO har förändrats och är nu ett hot
| | |

WHO har förändrats och är nu ett hot

Generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO) försäkrar oss om att WHO:s “pandemiöverenskommelse” (eller “fördrag”) inte kommer att inskränka medlemsstaternas suveränitet. WHO litar på att dessa ord kommer att distrahera från verkligheten. De som driver agendan för eviga hälsokriser planerar att ge WHO mer makt och staterna mindre makt. Detta kommer att ske närhelst WHO fastställer ett “internationellt…

Varför beslutsfattare bör förkasta WHO:s pandemiförslag
|

Varför beslutsfattare bör förkasta WHO:s pandemiförslag

[Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) har bidragit till denna artikel. Han har arbetat med internationell rätt vid FN:s kontor för bekämpning av narkotika och brottslighet och vid FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter. Efter det var han vid Intellectual Ventures Global Good Fund och skötte partnerskapet med multilaterala organisationer och ledde ett initiativ för utveckling…

Ändringar av WHO:s internationella hälsoreglemente: En kommenterad guide

Ändringar av WHO:s internationella hälsoreglemente: En kommenterad guide

Covid-skeptiker har hävdat att Världshälsoorganisationen (WHO) planerar att bli en slags global autokratisk regering som tar bort den nationella suveräniteten och ersätter den med en totalitär hälsostat. Den nästan fullständiga frånvaron av intresse från de stora medierna skulle för den rationelle observatören kunna tyda på att detta är ännu en “konspirationsteori” från en missnöjd grupp….