WHO ignorerar – eller förvränger medvetet – sin egen data om covid-19
| | | | | | |

WHO ignorerar – eller förvränger medvetet – sin egen data om covid-19

Samtidigt som WHO:s ledare avsiktligt vilseleder länder och media med påståenden om att risken för pandemier ökar snabbt, är de fullt medvetna om att dödsfallen i infektionssjukdomar och pandemier har minskat under de senaste århundradena och minskar än idag. Publicerad i The Defender 29 maj 2024, av David Bell, Brownstone institute Det skulle vara lättare…

Hur uppstod korruptionen av folkhälsan?

Hur uppstod korruptionen av folkhälsan?

Internationell folkhälsa är en enda röra. Världshälsoorganisationens (WHO) fokus, som en gång i tiden sågs som en allmän nyttighet, liknar nu mer ett system för att utvinna privata vinster från den offentliga plånboken. Rika företag driver en agenda för ’public-private partnership’, de rikas stiftelser bestämmer globala prioriteringar, och en propagandistisk allmänhet avlägsnas alltmer från beslutsfattande…

FN:s nya politiska deklaration om pandemier
|

FN:s nya politiska deklaration om pandemier

Den 20 september kommer våra representanter i Förenta nationerna (FN) att underteckna en ”deklaration” med titeln: ”Politisk deklaration från Förenta nationernas generalförsamlings högnivåmöte om förebyggande, beredskap och insatser mot pandemier.” Detta tillkännagavs genom ett ”tystnadsförfarande”, vilket innebär att stater som inte svarar kommer att anses stödja texten. Dokumentet uttrycker en ny politisk väg för att…

Pandemiberedskap och vägen till internationell fascism
| |

Pandemiberedskap och vägen till internationell fascism

Världshälsoorganisationens breda definition av hälsa omfattar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Definitionen, som uttrycktes i organisationens konstitution 1946 tillsammans med begrepp som delaktighet i samhället och nationell suveränitet, speglade en förståelse av en värld som vuxit fram efter århundraden av kolonialt förtryck och folkhälsobranschens skamliga stöd till fascism. Hälsopolitiken skulle vara människocentrerad och nära knuten…

| |

WHO, FN och den mänskliga girighetens verklighet

”När ljus kastas på en fälla är det mindre troligt att andra faller i den.” Världshälsoorganisationen (WHO) planerar inte att ta över världen. Vi måste komma ihåg vad det är: en organisation med ganska vanliga människor, inte nödvändigtvis experter inom sitt område, som har fått jobb och förmåner som de flesta av oss skulle avundas….

De som förgiftade Sarahs drömmar
| | |

De som förgiftade Sarahs drömmar

Sarah vaknade i smärta igen, ensam på mattan, fortfarande stinkande från föregående natt. Hon hade inte drömt, inte på flera månader, vad hon kunde minnas. Hon vaknade bara med smärtan inom sig, vetskapen om att hon blivit övergiven i det trånga huset och tomheten som hade blivit hennes framtid.När skolan stängde ”på grund av Covid”…

WHO, pandemier och den nya folkhälsan
|

WHO, pandemier och den nya folkhälsan

Våra regeringar har för avsikt att föra över beslut om vår hälsa, våra familjer och våra samhälleliga friheter till Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör, närhelst han eller hon förklarar det nödvändigt. Hur framgångsrik denna maktöverföring blir beror på allmänhetens okunnighet om dess konsekvenser, om WHO:s natur och om dess senaste omsvängningar i pandemipolitiken. När allmänheten förstår är…

WHO, suveränitet och verklighet
|

WHO, suveränitet och verklighet

Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör försäkrar oss om att WHO:s ”pandemiavtal” (eller ”fördrag”) inte kommer att inskränka WHO:s medlemsstaters suveränitet. WHO litar på att dessa ord kommer att fungera som en distraktion från verkligheten. De som driver agendan om det eviga hälsotillståndet planerar att ge WHO mer makt och staterna mindre. Detta kommer att ske varje gång…

WHO har förändrats och är nu ett hot
| | |

WHO har förändrats och är nu ett hot

Generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO) försäkrar oss om att WHO:s ”pandemiöverenskommelse” (eller ”fördrag”) inte kommer att inskränka medlemsstaternas suveränitet. WHO litar på att dessa ord kommer att distrahera från verkligheten. De som driver agendan för eviga hälsokriser planerar att ge WHO mer makt och staterna mindre makt. Detta kommer att ske närhelst WHO fastställer ett ”internationellt…

Varför beslutsfattare bör förkasta WHO:s pandemiförslag
| |

Varför beslutsfattare bör förkasta WHO:s pandemiförslag

[Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) har bidragit till denna artikel. Han har arbetat med internationell rätt vid FN:s kontor för bekämpning av narkotika och brottslighet och vid FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter. Efter det var han vid Intellectual Ventures Global Good Fund och skötte partnerskapet med multilaterala organisationer och ledde ett initiativ för utveckling…