| |

De som forgiftet drømmene til Sarah

Sarah våknet med smerter igjen, alene på matten, fortsatt stinkende etter natten før. Hun hadde ikke drømt, ikke på flere måneder, så vidt hun kunne huske. Hun våknet bare med smerten inni seg, vissheten om at hun var forlatt i det overfylte huset, og tomheten som hadde vært fremtiden hennes.
Da skolen stengte «på grunn av Covid», sa Sarahs far at det bare ville ta en uke, og at hun kunne hjelpe til med innhøstingen. Frukten måtte uansett plukkes. Da innhøstingen var på vei inn, stengte markedene, og frukten råtnet i lageret på baksiden av huset. Megleren hadde ettersendt utgiftene til lillebrorens medisiner da han ble innlagt på sykehus tre måneder tidligere, og de skulle betale ham med avlingen. Sarahs far forklarte at college ikke lenger var et alternativ, og hun gjorde det hun måtte gjøre. Mannen var gammel, og hun hatet lukten og synet av ham, men han hadde betalt megleren, og nå sto Sarah i gjeld til ham.

For rundt 20 år siden begynte man å øke bevilgningene til internasjonal folkehelse. De kom hovedsakelig fra noen få private kilder, folk som hadde vokst opp i rike land og tjent seg rike på dataprogrammer. Investeringene deres utløste ytterligere finansiering fra selskaper og regjeringer gjennom «offentlig-private partnerskap» som la offentlige skatter til de private finansiørenes prioriteringer. Nye stiftelser og ikke-statlige organisasjoner betalte mennesker i fattige land for å jobbe med folkehelseområder som interesserte velstående mennesker. Verdens helseorganisasjon (WHO), som tidligere ble finansiert av landene
som et teknisk byrå, fikk ny «spesifisert» finansiering fra disse kildene, og WHOs enorme nettverk og innflytelse ble brukt til å fremme investorenes prioriteringer.

Denne nye finansieringen var en vinn-vinn-situasjon for internasjonal folkehelse (eller «global helse»). Vi fikk høyere lønn og mye reising, og levde rikere og mer interessante liv. Bedre ressurser til sykdomsprogrammer som malaria og tuberkulose reduserte sykdom og død som kunne vært unngått. Bak dette lå noen få, svært rike mennesker som bestemte helseprioriteringene for milliarder av mennesker. De ble ikke støttet av dem som hadde helsen på spill, men av dem som hadde karrieren på spill. Det er blitt vanlig å støtte en sentralisering av folkehelsen, samtidig som man argumenterer for en desentralisering. Jobbsikkerhet kan dekke over mange problemer.

Det er en grunn til at private sponsorer og legemiddelselskapene de investerer i, bidrar med penger. Selskapene har et ansvar overfor aksjonærene sine for å maksimere fortjenesten. Investorene ønsker å øke sin egen formue. Når helseresultatene virker mer målbare, for eksempel at X antall vaksiner redder Y antall barneliv, bidrar medienes og offentlighetens oppmerksomhet også til å skape et positivt image. Bedre sanitærforhold og støtte fra helsearbeidere i lokalsamfunnene kan være en bedre måte å forhindre at barn dør på, men offentligheten blir ikke begeistret for klinikker og toaletter.

Global helse delte seg i to tilnærminger. Den ene siden fortsatte å fremme ortodoksien innen folkehelse, og prioriterte sykdommer med høy sykdomsbyrde, lokal kontroll og lokaløkonomiens betydning for helsen. I WHOs anbefalinger for pandemisk influensa fra 2019 påpekes det for eksempel at grensestenging, innesperring av friske mennesker og stenging av bedrifter aldri bør vurderes, ettersom det vil gi minimal nytte, men vil gjøre fattige mennesker enda fattigere og gjøre netto skade. Den andre skolen, som er langt bedre finansiert, har bygget opp en fortelling om at udefinerte helsesituasjoner er en eksistensiell trussel. De hevder at disse best vil kunne håndteres ved å sentralisere kontrollen, begrense befolkningen og innføre eksternt pålagte tiltak som massevaksinering.

Covid-19 ga den nye folkehelsen muligheten til å vise hva den var god for. Responsen demonstrerte at befolkningskontroll kombinert med masseinjeksjon med hell kunne konsentrere rikdom, samtidig som man sørget for større generell fattigdom og overføring av mer belastende sykdommer. Menneskerettigheter kunne settes til side, betydningen av utdanning og fungerende lokale økonomier kunne ignoreres. Det har også vist seg at når lønn og karriere avhenger av det, vil de fleste ansatte i helsevesenet adlyde ordre, selv om de strider mot tidligere forståelse eller etikk. Dette har vist seg på samme måte i tidligere generasjoner. En helt ny pandemiindustri bygges nå opp på dette grunnlaget.

Som WHO og fremtredende stiftelser har påpekt, var utdanning en vei ut av fattigdom og barneekteskap for jenter og kvinner i lavinntektsland. Millioner av unge kvinner i slike situasjoner har ingen tilgang til medisinsk behandling uten ektemannens samtykke, og følgelig liten tilgang til prevensjon eller grunnleggende gynekologisk behandling for de skadene som voldtekt og overgrep påfører unge jenter. De blir i praksis slaver av ektemannen, som vanligvis er langt eldre. Dette er ikke noe nytt; FN-organisasjoner kaller det «et forferdelig brudd på menneskerettighetene og frarøver jenter utdanning, helse og langsiktige fremtidsutsikter». De som styrte Covid-responsen, inkludert WHO og andre FN-organisasjoner, tok en bevisst beslutning om å tvinge millioner av kvinner inn i denne situasjonen. Dette er viktig å forstå.

En gang hørte Sarah at folk i rike land har møter for å hjelpe mennesker som henne. På skolen fikk hun høre om myndighetenes innsats for å stoppe kjønnslemlestelse, eller «FGM», som ritualet moren hennes hadde vært utsatt for, nå ble kalt. Noen hadde gitt klassen hennes bærbare datamaskiner fordi utdanning var nøkkelen til å gjøre familien, samfunnet og landet sterkere. På den måten kunne de få færre barn, mer penger og bedre helse. For Sarah ga dette mening, og verden så lysere ut.

Sarah ser ikke de andre elevene så ofte nå. Hun hørte at skolen hadde åpnet igjen, men de fleste av de gamle klassekameratene hennes var gravide eller hadde fått barn, og i likhet med henne visste de at den forjettede verden ikke var noe for dem. Hun vet at de ikke er dumme – de vet at viruset først og fremst var et problem for gamle mennesker, og at de samme rike menneskene som en gang betalte for skolens datamaskiner, tjente masse penger på vaksinene de insisterte på at alle skulle ha mot gammelmannsviruset. De hadde alltid visst at de hvite som kom til klinikken, var svært rike i sine egne land, selv om de prøvde å se fattige ut i landsbyen. Men de hadde aldri skjønt at det hele var en løgn. Deres drømmer hadde ikke vært irrasjonelle. Til og med megleren som lånte pengene til faren hennes, hadde moral og gikk i moskeen på fredager.

Mens en konferanse i Genève applauderte neste foredragsholder, fikk Sarah et nytt smerteanfall i et annet og enklere rom. Denne krampen virket dypere. Hun klarte ikke å tenke på disse tingene lenger. Snart ville han komme tilbake, og hun visste ikke hvordan hun skulle tilberede måltidet hans. Sarah visste mye, om mange mennesker, men det hjalp ikke.

UNICEF anslår at det er opptil 10 millioner flere «Saraher» på grunn av den nye covid-responsen.

Suggest a correction

Similar Posts