WHO-pandemieverdrag: onze fundamentele vrijheden staan op het spel

Waarom politici “vernieuwingen” van de WHO moeten afwijzen – debat over de wijzigingsvoorstellen van de Internationale Gezondheidsregeling en de WHO’s “CA+”

Verslag van een conferentie in het Europees Parlement in Straatsburg – 19 april 2023 met video van de conferentie

Tijdens de komende 76e Wereldgezondheidsvergadering zullen (ten minste) 307 wijzigingsvoorstellen op de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) en de zero draft van het Verdrag over de paraatheid en reactie op pandemieën (CA+) worden gepresenteerd. Dit markeert het begin van de laatste periode van onderhandelingen en de landen kunnen nog steeds afzien van het overdragen van hun soevereiniteit aan de niet democratisch gekozen WHO. Het hervormingsdocument van de WHO en de recente verklaring van de G20-leiders geven aan dat het concept veel verder gaat dan de volksgezondheid en is ontworpen om de respons op elke potentiële, en alleen door de WHO verklaarde crisis te bepalen met gebruikmaking van de “One Health“-agenda.

Als de wijzigingen van de IHR worden aangenomen zouden de WHO en haar partners de nieuwe Pandemie-industrie permanent maken. Het “CA+” (verdrag) van de WHO is duidelijk gericht op het verzekeren van mondiaal bestuur en middelen zonder verantwoording of democratische beginselen.

Het definitieve ontwerp van het WHO-pandemieverdrag zal naar verwachting in juli 2024 worden gepresenteerd tijdens de 77e Wereldgezondheidsvergadering. De lidstaten hebben dan 10 maanden de tijd om de voorstellen aan de nemen of te verwerpen. De geheimhouding van de onderhandelingen evenals wat er wél in het openbaar is besproken, hebben al tot bezorgdheid geleid dat het pandemieverdrag samen met de wijzigingen aan de Internationale Gezondheidsregelingen de lidstaten van hun soevereiniteit zal beroven en daarmee de controle over mensen en hulpmiddelen zal overnemen.

Leden van het Europees Parlement hebben een conferentie belegd om kennis te delen, de risico’s te bespreken en de implicaties van de opzet van de “vernieuwde WHO” te belichten. Children’s Health Defense (CHD) Europe maakte samen met haar adviseurs en onafhankelijke deskundigen van de gelegenheid gebruik om hun zorgen te uiten en naar oplossingen te zoeken.

De parlementsleden en gastsprekers deelden hun standpunten en herhaalden dat zowel het ontwerpverdrag als de wijzigingsvoorstellen op de IGR moeten worden onderzocht om te begrijpen welke bedreiging de huidige ontwerpen en amendementen vormen voor de beginselen van onze democratische samenlevingen.

De conferentie werd gegeven door de EP-leden Virginie Joron (FR), Francesca Donato (IT), Mislav Kolakusic (HR), Ivan Vilibor Sincic (HR), Cristian Terhes (RO), Sylvia Limmer (DE) en Stasys Jakeliunas (LT). De uitgenodigde sprekers waren Wolfgang Wodarg MD, David Bell PhD, Dr. Silvia Behrendt en Philipp Kruse LL.M.

Albert Bourla, CEO van Pfizer, en Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, waren uitgenodigd maar sloegen hun uitnodiging af.

Zie tijdscodes, referenties en meer informatie onder de opname.

Samenvatting en tijdstempel van de sprekers: Leden van het Europees Parlement en deskundigen (link)


Virginie Joron
Parlementslid, ID-Fractie, Frankrijk

00:00 Virginie Joron, EP-lid, opende de conferentie door haar bezorgdheid te uiten over het gebrek aan adequate beoordelings- en evaluatieprocessen voor de COVID-pandemie met betrekking tot de voorstellen van de WHO. De COVI-commissie in Europa heeft gefaald in haar taak om de fundamentele kwesties aan te pakken.

Sleutelfiguren van de afgelopen 3 jaar, A. Bourla CEO van Pfizer en WHO DG T.A. Ghebreyesus waren beide uitgenodigd maar sloegen hun uitnodiging af.


Francesca Donato
Parlementslid, onafhankelijk, Italië

03:30 Francesca Donato, MEP, richtte zich op de potentiële impact van het ontwerpverdrag, niet alleen door in te grijpen in hoe onafhankelijke landen kunnen beslissen om de volksgezondheid te beheren, maar ook hoe vergaande interventies en toezicht met een uitgebreide reikwijdte door de “One Health” benadering de overhand zouden krijgen met betrekking tot klimaatverandering, veeteelt en landgebruik, waardoor de democratische processen van soevereine naties zouden worden bedreigd. Met één enkel bestuursorgaan, de WHO, zullen landen het perspectief en het toezicht verliezen op de wijze waarop middelen worden toegewezen en mandaten worden uitgevoerd. ” Zonder nationale soevereiniteit is er geen democratie”, concludeerde hij.


Mislav Kolakušić
Parlementslid, onafhankelijk, Kroatië

14:25 De definitie van pandemie werd veranderd, de dialoog werd onderbroken en iedereen met een verschil van mening werd in feite verhinderd om in de media gehoord te worden. Na een lange geschiedenis van controversiële zogenaamde pandemieën – riep dit de vraag op: wat doet een pandemie? Het creëert angst en verschuift de macht naar organisaties als de WHO.


Ivan Vilibor Sinčić

Parlementslid, Onafhankelijk, Kroatië

20:18 “Het ontwerpverdrag is niets anders dan een instrument (…) om nog meer controle over de bevolking te krijgen, maar deze keer niet alleen in de westerse wereld, maar in de hele wereld” Onze fundamentele mensenrechten zijn de afgelopen 3 jaar uitgehold – als we niets doen, dreigt dit proces door te gaan. De pandemie is door regeringen overal ter wereld gebruikt om andersdenkenden het zwijgen op te leggen en de vrijheid van meningsuiting en beweging te beperken. Overregering en corruptie vormen een reële bedreiging voor onze democratieën. We moeten politieke leiders ter verantwoording roepen. Onze toekomst hangt af van wat we vandaag doen. ” Zeg NEE tegen slecht beleid, wat er ook voor nodig is”, was de laatste boodschap van Ivan V. Sinčić aan de conferentie.


Cristian Terheş

Europees Parlementslid, ECR, Roemenië

26:05 “Soevereiniteit behoort toe aan het volk en wordt op twee manieren uitgeoefend: via een referendum of via gekozen ambtenaren….. Ambtenaren zijn verantwoording verschuldigd aan de burgers. In de afgelopen 3 jaar heeft er een totale verandering plaatsgevonden. De alternatieven zijn heel duidelijk: slavernij of vrijheid” Aangezien Terhes tijdens het communisme in Roemenië is geboren, heeft hij eerder ervaren hoe het voelt als de enige keuzes de keuzes zijn die ons worden voorgeschoteld.


Wolfgang Wodarg MD

32:42 Er wordt een nieuwe norm gesteld: De WHO definieert ziekten, laboratoriumwaarden en pandemieën. Dat betekent dat je mensen ziek kunt maken door simpelweg labwaarden te veranderen en parameters te herdefiniëren. Dit is zeer problematisch voor de WHO omdat haar deskundigen gesponsord worden door de farmaceutische industrie. Als je de financiering van de WHO bekijkt, zie je dat zij slechts de marketingafdeling van die industrie zijn. Over de sociale oplossing zei Wodarg: “Er is geen democratie zonder subsidiariteit”

Referenties:

Valse pandemieën, Argumenten tegen het rijk van de angst : https://www.amazon.de/-/en/Wolfgang-Wodarg/dp/3949559094

Website WW: https://www.wodarg.com/


Dr. David Bell

1:00:07 De WHO moet fundamentele vragen stellen en beantwoorden over de gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar en de gevolgen daarvan. Terwijl de gevolgen van de zogenaamde pandemie-gerelateerde acties van de WHO verwoestend zijn, blijft de WHO meer macht en middelen grijpen. Het budget van de WHO kwam vroeger van de lidstaten en werd berekend aan de hand van het BBP van elk land. Het was één land, één stem. De situatie begon 20 jaar geleden te veranderen: nu betalen sponsors voor een specifiek project op een specifieke plaats en soms voor een specifiek resultaat. In plaats van haar geld daar in te zetten waar het nodig is, zet de WHO haar geld nu in waar haar sponsors haar vertellen haar geld in te zetten, en ongeveer 20% van de WHO wordt nu gefinancierd door particulier geld en particuliere belangen. Dit is slechts een van de vele elementen waarmee Bell zijn ervaring en onderzoeksresultaten deelde.

Referenties:

Waarom beleidsmakers pandemievoorstellen van de WHO moeten verwerpen 4 april 2023 https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/why-policymakers-should-reject-whos-pandemic-proposals/

PANDA, Wetenschap-zin-samenleving: https://pandata.org/raise-objection-to-proposed-pandemic-treaty-of-the-who/

Brownstone Institute https://brownstone.org/


Dr. Silvia Behrendt, juridisch directeur GHRA

1:14:15 Anti-pandemische maatregelen over de hele wereld zijn grotendeels uitgevoerd via uitvoeringsbesluiten zonder democratische controle en buiten de democratische controle om, onder leiding van een wereldwijde autoriteit – de WHO. Er is behoefte aan een juridische analyse en onderzoek van de WHO en de belanghebbenden erachter. Hij riep op tot de instelling van een onafhankelijk juridisch kader om de wettigheid van de WHO-plannen en -acties te handhaven.

Referenties:

De voorgestelde wijzigingen van de Internationale Gezondheidsregeling: Een analyse

Global Health Accountability Agency: http://www.ghr.agency/


Philipp Kruse, LL.M

1:39:18 De gewijzigde internationale gezondheidsvoorschriften van de WHO zullen in de toekomst juridisch bindend zijn. In artikel 13A erkennen de lidstaten de WHO als sturende en coördinerende instantie en verbinden zij zich ertoe de aanbevelingen van de WHO op te volgen. De lidstaten zullen hieraan gebonden zijn, wat de soevereiniteit van de staten zal wegnemen en de volkeren van hun rechten zal beroven. Wat staat er op het spel voor soevereine staten en wat kan er gedaan worden om deze machtsgreep te stoppen?

Referenties:

WHO Power Grab – Vitale informatie voor de aandacht van advocaten en wetgevers


Vragen en antwoorden: 1:55:41 – Einde van de presentatie


wIE WETT?

Het laatste nieuws over WHO

Suggest a correction

Vergelijkbare berichten