Förtydliganden kring socialminister Forssmeds uttalanden under interpellationsdebatten 31 maj 2024
| | | | | | | |

Förtydliganden kring socialminister Forssmeds uttalanden under interpellationsdebatten 31 maj 2024

Publicerat på Elsa Widding – Sunt förnuft den 4 juni 2024 1. Jakob Forssmed påstår: Covid-19-pandemin lamslog hela samhällen världen över och blottlade grundläggande brister i den globala beredskapen och länders förmåga att svara på omfattande hälsokriser. Samhällen lamslogs inte p.g.a. en farlig och dödlig sjukdom utan av ansvarslösa och aldrig tidigare skådade överdrivna och…