Prof. Bhakdi courtroom
| | |

Retssagen mod professor Sucharit Bhakdi: Hvem forsøger at lukke munden på den førende videnskabelige stemme, der advarer os om mRNA-teknologi?

Omkring kl. 17.45 om aftenen tirsdag den 23. maj trådte dommer Malte Grundmann ind i retssalen i Amtsgericht Plön for at afsige sin kendelse i sagen om professor Sucharit Bhakdi. Efter ni timers forhandlinger, vidneudsagn og afsluttende argumenter rejste alle, der var til stede på tilhørerpladserne, sig op og ventede spændt på, at resultatet blev læst op for retten.

Ikke skyldig.

Øjeblikkeligt kunne man høre mængden af tilhængere uden for retsbygningen bryde ud i jubel og klapsalver. Inde i retssalen omfavnede professor Bhakdis familie og venner hinanden af lettelse, pressen skyndte sig at tage notater, advokaterne forholdt sig afventende, al fokus var på professor Sucharit Bhakdi.

En næsten to år lang juridisk proces var slut – troede man i hvert fald.

Sagens historie

Den 1. maj 2022 udstedte statsadvokaten i Kiel og den nye kommissær for bekæmpelse af antisemitisme i delstaten Slesvig-Holsten, Silke Füssinger, et anklageskrift mod den tiltalte, professor Sucharit Bhakdi, hvor han blev anklaget for to forhold.

  1. at have opildnet til had mod en religiøs gruppe og angrebet andres menneskelige værdighed ved at fornærme og ondsindet nedgøre denne religiøse gruppe, mens han sammen med andre handlede på en måde, der kunne forstyrre den offentlige fred; og
  2. offentligt at have bagatelliseret en handling begået under det nationalsocialistiske styre af den art, der er beskrevet i afsnit 6 (1) i den internationale straffelov på en måde, der kan forstyrre den offentlige ro og orden.

(Note: oversat fra tysk til engelsk)

De to anklager henviser til offentlige udtalelser fra professor Bhakdi, hvor han sammenlignede COVID-19-vaccinationsprogrammet med Tyskland i 1940’erne. Prof. Bhakdi har været imod dette vaccinationsprogram lige fra begyndelsen.

I et åbent brev til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som blev underskrevet af mere end 100 andre læger og forskere, krævede professor Bhakdi, at agenturet tilbagekaldte sin godkendelse af de genbaserede vacciner. Han advarede konsekvent offentligheden om farerne ved dem.

Hans forudsigelse af, at vaccinerne ville fremkalde autoimmunlignende betændelse og vaskulære skader i hele kroppen, hvilket ville føre til alvorlige skader og død, er siden blevet underbygget af patologer som professor Arne Burkhardt og Dr. Michael Mörz.

Mens professor Bhakdis råd var blevet søgt af højtstående regeringsembedsmænd i de foregående år, viste hans kritik af COVID-19-vaccinerne sig at være upopulær hos myndighederne og mainstream-medierne. De to anklager mod professor Bhakdi skal forstås i denne sammenhæng. De stammer fra udtalelser fremsat ved to forskellige lejligheder.

Den første anklage om “tilskyndelse” vedrører udtalelser fremsat under et interview med titlen “Die Impfung! Die Hölle auf Erden! Professor Bhakdi”, som på dansk betyder “Vaccination! Helvede på Jorden! Professor Bhakdi.” Interviewet blev filmet på en ukendt dato i april 2021 og udgivet i uddrag den følgende måned og derefter udgivet i sin helhed i begyndelsen af juli 2021. Under interviewet kan man høre professor Bhakdi sige følgende:

“… hvad der ramte jer. Hurtigere end lynet. Og hvis I er så sløve, og I ikke rejser jer og siger ‘nej, I gør ikke det her med os’, så er I færdige. Og så vil I ikke have mulighed for at flygte. Israel, israelerne kan ikke længere flygte. Landet er lukket. Det er det, der vil ske her. Og jeg blev engang spurgt af en amerikaner, hvad jeg havde at sige om Israel, og jeg sagde, at for mig var israelerne, et folk, som jeg har beundret mere end noget andet folk i verden, jeg har været stor beundrer af jøderne, ja, du ved, jeg er musikelsker, kunstelsker. De største ånder har været jøder. Jeg er ked af at fortælle dig det, ja. Undskyld, jeg er buddhist .. Ja, jeg beundrede dem. Jeg er, du har set min pladesamling, jeg fulgte disse jødiske musikere for at få en autograf fra dem. Isaacson, David Oistrach, ja, jeg rejste hundredvis af kilometer for at høre dem og få deres autograf. Jeg forgudede dem. Og nu gør de det her. De mennesker, der flygtede fra herfra (Tyskland, red.), hvor ærkeondskaben var, og fandt deres land. Har forvandlet deres eget land til noget, der er endnu værre, end Tyskland var. Det er så utroligt. Og så sagde jeg til amerikanerne, at det er det dårlige ved jøderne. De er gode til at lære. Der er ikke noget folk, der lærer bedre, end de gør. Men de har lært det onde nu. Og implementeret det. Og det er derfor, Israel nu er “et levende helvede”. Og jeg sagde til amerikanerne: “Hvis I ikke passer på, vil Amerika også blive et helvede, og jeg siger jer nu, at jeres land vil blive forvandlet til et helvede, hvis I ikke snart gør oprør.”

Den anden anklage om “bagatellisering af Holocaust” relaterer sig til udtalelser under en tale ved et kampagnearrangement i Kiel, Tyskland, den 24. september 2021. Under talen kunne man høre professor Bhakdi sige følgende:

“Det er klart for alle, at med den formelle godkendelse af vaccinerne er den første milepæl på dagsordenen nået, og løbet er i gang for at nå det endelige mål. Dette endelige mål er skabelsen af den nye virkelighed og involverer intet mindre end det andet holocaust. Afskaffelsen af menneskeheden i dens nuværende form.”

Ifølge anklageskriftet var den maksimale straf, hvis han blev fundet skyldig, to års fængsel og/eller en bøde.

I oktober 2022 blev der planlagt en høring til den 24. marts 2023. Men på grund af en fejl i retten blev retsmødet udsat til tirsdag den 23. maj 2023 kl. 9 i Amtsgericht Plön (byretten).

Offentlig støtte

Kort før høringen begyndte, omkring kl. 8.45 tirsdag den 23. maj, ankom professor Bhakdi og hans kone, Dr. Karina Reiss, til Amtsgericht Plön i Plön i Tyskland. Parret blev mødt med enorm støtte fra bekymrede borgere, der var rejst fra hele landet for at deltage i denne endagshøring.

Prof. Bhakdi greeted by a crowd of supporters as arrives at the courthouse
Prof. Bhakdi bliver mødt af en skare af tilhængere, da han ankommer til retsbygningen

Uden for retsbygningen kunne man se tilhængere med skilte, hvor der stod “I stand with Sucharit” og “Sucharit, Unser Freund, unser Glück, Wir stehen an Deiner Seite,” som på dansk betyder “Sucharit, vores ven, vores håb, vi står ved din side.” Mange af de fremmødte sagde, at professor Bhakdi havde bragt “et offer”, og at han ved at dele sin videnskabelige viden med offentligheden havde “reddet mit liv” Flere tilhængere citerede professor Bhakdis bog, som han har skrevet sammen med sin kone, Dr. Reiss, med titlen “Corona: Falsk alarm?”

Den juridiske procedure

Retsmødet begyndte kl. 9, og den morgen stod folk i kø ved døren til retsbygningen i timevis. Galleriet havde plads til cirka 40 personer, inklusive pressen. Flere retsbetjente overvågede retssalen hele dagen på grund af den højprofilerede sag og dens politisk ladede karakter.

Dommer Malte Grundmann åbnede retsmødet med at meddele, at han på baggrund af de nuværende beviser ikke mente, at den tiltalte, professor Sucharit Bhakdi, havde begået en forbrydelse. Dommer Grundmann gjorde det dog klart, at hans vurdering kunne ændre sig i løbet af høringen.

The courtroom
Prof. Bhakdi, hans forsvarsadvokat, dommer Malte Grundmann og pressen i retssalen

Forsvareren, der repræsenterede professor Bhakdi, bestod af advokaterne Martin Schwab, Tobias Weissenborn og Sven Lausen. Hovedadvokat Martin Schwab begyndte sin åbningstale med Prof. Bhakdis biografi og fremhævede den tiltaltes bidrag til videnskab og medicin. Forsvaret tog derefter fat på de juridiske uregelmæssigheder i processen og argumenterede for flere grunde til, at retten skulle droppe sagen, herunder:

1) Anklagemyndigheden havde ikke den fulde video af interviewet “Vaccination! Helvede på jord! Prof. Bhakdi” på det tidspunkt, hvor anklageren udstedte anklageskriftet den 1. maj 2022.

2) Anklagemyndigheden gjorde ikke en rettidig indsats for at skaffe og gennemgå den fulde video af interviewet “Vaccination! Helvede på jord! Prof. Bhakdi.”

3) Anklageskriftet indeholdt følsomme oplysninger såsom professor Bhakdis adresse, hvilket kunne bringe ham i fare.

Det er værd at bemærke, at anklageren udstedte anklageskriftet, anmodede om adgang til de fulde videooptagelser og erklærede efterforskningen for afsluttet på en enkelt dag – den 1. maj 2022, som er en helligdag i Tyskland.

Case timeline
Et billede fra professor Sucharit Bhakdis sags tidslinje. (Kredit: Doctors for Covid Ethics)

Retten blev hævet, så dommeren kunne overveje de argumenter, som forsvaret havde fremlagt.

Retten samledes igen efter en kort pause. Dommer Grundmann gav tilladelse til, at sagen kunne fortsætte. Anklager Füssinger indvilligede i at undlade at nævne den tiltaltes adresse og begyndte at læse anklageskriftet.

Efter anklagemyndighedens oplæsning af det seks sider lange anklageskrift hævdede forsvaret, at anklager Füssinger kun baserede anklageskriftet på at have set dele af videoen fra interviewet “Vaccination! Helvede på jord! Prof. Bhakdi.” Derfor var anklagerens vurdering i anklageskriftet irrelevant, da den tiltaltes udtalelser var taget ud af kontekst.

“Ifølge den tyske forfatningsdomstols jurisdiktion kan en person ikke dømmes for offentlig tilskyndelse, medmindre (1) hele deres offentlige udtalelse anerkendes ensartet, og (2) enhver juridisk tilladt fortolkning af deres offentlige udtalelse kan udelukkes,” sagde den ledende forsvarsadvokat Martin Schwab. “Statsadvokaten har ikke lov til at tage en eneste del af udtalelsen ud af sin sammenhæng.”

Desuden havde anklagemyndigheden flere muligheder for at få fat i og gennemgå det fulde videointerview, men gjorde det ikke. I stedet bad anklageren politiet om en kopi af den fulde video samme dag, som hun rejste tiltale og afsluttede efterforskningen.

Video af kampagnen

Retten så professor Bhakdis kampagnetale, som fandt sted i Kiel i Tyskland, den 24. september 2021. Kampagnetalen var kilden til den anden kriminelle anklage, “bagetallisering af Holocaust” Hele talen var ca. 30 minutter lang, og de pågældende udtalelser udgør ca. to minutter og 15 sekunder af videoen.

Efter videoen blev det første forsvarsvidne, politibetjenten Mario Fritz, indkaldt til at vidne. Fritz stod i spidsen for sikkerheden kampagnearrangementet.

Fritz fortalte, at sikkerhedsteamet havde to task forces på plads, hver bestående af seks politibetjente, for at sikre en tryg og fredelig begivenhed. To af mandskabsvognene var placeret på Rathaus Platz i Kiel, så de kunne træde til med det samme, hvis det var nødvendigt.

Vidnet forklarede, at arrangementet var korrekt registreret til 200 deltagere i en tidsramme på tre timer (kl. 17-20). Arrangementet blev lukket af arrangøren en time for tidligt, og deltagerne forlod stedet. Arrangementet var fredeligt i hele dets varighed, og der var ingen administrative overtrædelser eller forstyrrelser af nogen art.

Fritz var ikke i stand til at kommentere indholdet af professor Bhakdis tale, da han havde været på vagt som sikkerhedsvagt.

Selvom hans vidneudsagn var kort, fastslog det for retten, at professor Bhakdis tale ikke opildnede til uroligheder. Da Fritz forlod retssalen, ønskede han forsvarsholdet held og lykke.

I sin tilbagevisning af argumenterne argumenterede anklager Füssinger for, at den tiltalte brugte aggressive ord, der nedgør Holocaust og skræmmer folk.

Retten blev hævet for en kort pause.

En lektion i immunologi

Retten så videointerviewet med titlen “Vaccination! Helvede på jord! Prof. Bhakdi”, som indeholdt de udtalelser, der var kilden til den første anklage, “tilskyndelse til had”

Prof. Sucharit Bhakdi during interview
Et stillbillede af professor Bhakdi fra interviewet

Det 90 minutter lange interview bliver afspillet i sin helhed for retten. Størstedelen af interviewet er fokuseret på farerne ved mRNA-vaccinerne og deres ineffektivitet. Prof. Bhakdi beskriver grundlæggende immunologi, og hvorfor mRNA COVID-19-vaccinerne ikke kan give immunitet eller forhindre overførsel af en sygdom.

Den del af videoen, hvor den tiltalte fremsætter de påståede kriminelle bemærkninger, udgør cirka to minutter og 30 sekunder af den 90 minutter lange video.

Det er tydeligt, at formålet med interviewet er at give en detaljeret forklaring på mekanismen bag de skader, som mRNA-injektionerne forårsager.

Retten blev hævet for en pause.

En upassende konfrontation

Retten genoptages, og anklager Füssinger gentager sine anklager mod professor Bhakdi. Hun hævder, at den tiltalte og intervieweren, Kai Stuht, havde til hensigt, at interviewet skulle deles på forskellige kanaler.

Kiel Public Prosecutor Silke Füssinger
Kiels offentlige anklager Silke Füssinger

I et usædvanligt træk fra anklagerens side henvendte hun sig direkte til den tiltalte, professor Bhakdi, på trods af at forsvarerne havde gjort det klart for hende og dommeren, at professor Bhakdi ikke ville udtale sig til retten.

Anklageren spurgte ham, om han vidste, gennem hvilke kanaler og hjemmesider videoen var blevet distribueret. Prof. Bhakdi begyndte at svare, men blev hurtigt stoppet af sin advokat. Forsvarsadvokat Sven Lausen mindede anklageren om, at hun først skal henvende sig til forsvarsadvokaten, før hun henvender sig direkte til den tiltalte.

Ifølge den ledende forsvarsadvokat, Martin Schwab, var det upassende af anklager Füssinger at henvende sig direkte til professor Bhakdi, eftersom forsvarsadvokaterne havde fortalt dommeren og anklageren inden retssagen, at den tiltalte ikke ville afgive forklaring.

Ikke flere vidner

Anklageren opfordrede til, at der blev ført yderligere bevis for videoens distributionskanaler med den begrundelse, at spredningen af materialet skulle underbygge mistanken om en forbrydelse.

Forsvaret protesterede mod anklagerens anmodning og gentog, at anklagemyndigheden havde pligt til at identificere frifindende beviser og undlod at gøre det. Dommer Grundmann var enig med forsvaret og anså bevisoptagelsen for at være afsluttet. Men for at imødekomme en anmodning fra anklageren, læste dommer Grundmann efterforskningslederens rapport op.

Dommeren gentog, at professor Bhakdi talte om vigtigheden af at indgå i dialog og opretholde demokratiske principper. For anden gang erklærede dommer Grundmann, at han ikke ser noget strafferetligt ansvar for den tiltalte.

Han afviste anklagerens anmodning om at høre flere vidner.

Retten blev hævet i 60 minutter for at give anklageren og forsvareren mulighed for at forberede deres afsluttende argumenter.

Є16.200 i bøde

Retten samledes igen. Forsvaret mindede anklager Füssinger om ikke at henvende sig direkte til den tiltalte, da retten var blevet underrettet om, at den tiltalte ikke ville afgive forklaring.

Füssinger indledte sin afsluttende procedure med at gentage de punkter, der var beskrevet i anklageskriftet mod professor Bhakdi. Hun fortsatte med at antyde, at sammenligninger mellem det tvungne eksperimentelle vaccinationsprogram og 1940’ernes Tyskland er antisemitiske.

Selvom dommer Grundmann ikke tillod, at der blev fremlagt yderligere beviser vedrørende distributionskanalen for videointerviewet med Kai Stuht, sagde anklager Füssinger, at den tiltalte og Kai Stuht optog interviewet med den hensigt at dele det på mange platforme.

Anklageren plæderede for, at dommeren skulle udstede en straf på Є90 betalt dagligt i 180 dage for den første anklage og Є90 betalt dagligt i 70 dage for den anden anklage. Hun argumenterer i alt for, at der skal betales 90 Є dagligt i 180 dage.

Anklager Füssinger afsluttede sin procedure.

Er vi i den samme retssal?

Forsvaret åbnede med, at hovedadvokat Martin Schwab talte til retten. Schwab argumenterede for, at anklagemyndigheden havde fordrejet hans klients, professor Bhakdis, udtalelser. Prof. Bhakdi fornærmede ikke det israelske folk, men udtrykte snarere sin bekymring for dets velbefindende. Han skabte ikke had, splittelse eller ophidselse, men opfordrede til fred, enhed og yderligere dialog – en pointe, som dommer Grundmann tidligere har anerkendt.

Desuden hævdede forsvaret, at anklagemyndigheden ikke havde taget hensyn til hele professor Bhakdis udtalelser. I stedet blev kun nogle få udvalgte sætninger undersøgt og taget ud af deres sammenhæng. Forsvarsadvokat Tobias Weissenborn sagde, at anklageren ikke havde undersøgt sagen grundigt.

Med hensyn til professor Bhakdis kampagnetale i Kiel i Tyskland, som var genstand for den anden anklage, argumenterede forsvarsadvokat Sven Lausen for, at fordi det var en politisk tale, måtte taleren have lov til at bruge illustrativt og metaforisk sprog.

Lausen fortsatte med at sige, at Füssinger svigtede sine pligter som anklager. Hun havde en forpligtelse til at indsamle og evaluere ikke bare beviser, der er belastende, men også beviser, der kan være frifindende, og det gjorde hun ikke.

Forsvaret tog derefter fat på det seks sider lange anklageskrift, som Lausen hævdede var dårligt udformet, baseret på uvidenhed og bestående af antagelser snarere end beviser. Han bemærkede, at anklageskriftet mangler kritiske oplysninger. Desuden nævner anklageskriftet ikke, at det brev, som professor Bhakdi citerer i Kai Stuht-interviewet, er et brev skrevet af Holocaust-overlevende til EMA.

Med hensyn til anklager Füssingers vurdering af det 90 minutter lange interview, hvor professor Bhakdi diskuterede immunologi og farerne ved mRNA-vaccinerne, sagde Lausen, at han spekulerede på, om han og anklageren sad i den samme retssal, da interviewet blev afspillet.

Forsvaret afsluttede sin procedure. Retten blev udsat, mens dommer Grundmann overvejede beviserne.

Dommen

Retten samledes igen efter en pause på 40 minutter. Pressen, offentligheden og den tiltaltes venner og familie rejste sig, da dommeren trådte ind i retssalen.

Dommer Grundmann fandt professor Bhakdi ikke-skyldig i begge anklagepunkter. I løbet af få sekunder kunne man høre de mange tilhængere uden for retsbygningen juble og klappe af afgørelsen.

Prof. Bhakdi
Prof. Bhakdi efter han blev fundet ikke-skyldig i begge anklagepunkter

Dommeren forklarede, at professor Bhakdi ikke var ansvarlig for nogen af anklagerne og ikke havde gjort det, han var anklaget for. Dommeren henviste til vigtigheden af ytringsfrihed og retten til at udtrykke sig. Han sagde, at professor Bhakdi gik ind for fred og samhørighed og udtrykte sig på en måde, der gav mulighed for åben diskussion. Prof. Bhakdi forsøgte at skabe en atmosfære, hvor folk kan have en åben dialog og omfavne hinanden.

Høringen blev lukket. Pressen tog billeder, filmede den tiltalte og interviewede advokaten. Alle tilstedeværende forlod langsomt retssalen.

“Dommeren var hårdt presset af mainstream-mediernes rapportering før retsmødet, og han fortjener ros for ikke at lade sig påvirke af det,” siger forsvarsadvokat Schwab.

Prof. Bhakdi og hans kone, Dr. Karina Reiss, blev tiljublet og fik klapsalver, da de forlod retsbygningen.

“Anklager Füssingers fejl var, at hun ledte efter antisemitisme på et sted, hvor den slet ikke findes. Sucharit Bhakdi er helt fremmed over for antisemitisme, og hvis hun (anklageren) havde set hele videomaterialet, før hun rejste tiltale, ville hun selv have indset, at hun havde valgt det forkerte mål.”

Ledende forsvarsadvokat Martin Schwab

Hvordan kom vi hertil?

Bemærk: Alle nedenstående oplysninger kan findes på Doctors for Covid Ethics’ hjemmeside.

Det er vigtigt at bemærke, at halvandet år før den ikke-skyldige dom blev efterforskningen af professor Bhakdi lukket af myndighederne i Kiel den 1. november 2021 på grund af mangel på tilstrækkelig mistanke.

Kiels statsadvokat Lorenz Frahm vurderede, at en domfældelse var usandsynlig og valgte derfor at lukke sagen. Men efter at to personer sendte meddelelser til anklagemyndigheden og opfordrede til en fortsættelse af efterforskningen, blev sagen genåbnet den 24. november 2021.

Kort sagt blev professor Bhakdi efterforsket i 2021, anklagemyndigheden i Kiel lukkede sagen på grund af mangel på tilstrækkelig mistanke, kun for at genåbne sagen et par uger senere, efter at de to personer klagede.

For at forstå dette bedst muligt, må man genbesøge de vigtigste detaljer omkring den oprindelige åbning af sagen mod ham.

Hvem står bag retsforfølgelsen af professor Bhakdi?

Den 14. juli 2021 indgav tre personer en klage over professor Bhakdi for udtalelser, han var kommet med i et interview med Kai Stuht med titlen “Vaccination! Helvede på jord! Prof. Bhakdi.” Interviewet, som fokuserede på farerne ved mRNA-vaccinationerne og deres ineffektivitet, blev filmet i april 2021 og offentliggjort i sin helhed i juli 2021.

Sigmount Königsberg, kommissær mod antisemitisme i Det Jødiske Samfund i Berlin, en velkendt offentlig person og fremtrædende medlem af Berliner Ratschlag für Demokratie (Berlins råd for demokrati), indgav en anmeldelse mod professor Bhakdi den 14. juli 2021 kl. 10.46. Mindre end en time senere, kl. 11.17, underrettede Berlins statsadvokat statsadvokaten om klagen via e-mail.

Dr. Elio Adler, tandlæge og formand for civilsamfundsorganisationen Die Wertinitiative e.V. (Værdiinitiativet), indgav en anmeldelse for tilskyndelse til had mod professor Bhakdi til politiet i Berlin kl. 11.13 den 14. juli 2021.

En tredje anmelder, Klaus Baumann, indgav en klage over professor Bhakdi til politiet i Niedersachsen kl. 16.45 den 14. juli 2021.

Efter en flere måneder lang efterforskning udstedte statsadvokaten i Kiel, Lorenz Frahm, den 1. november 2021 en meddelelse om beslutningen om at lukke sagen mod professor Bhakdi på grund af manglende fortjeneste. Alle tre klagere blev underrettet. Både Königsberg og Dr. Adler gjorde indsigelse mod beslutningen.

Den 19. november meddelte Dr. Adler anklagemyndigheden, at han ville indgive en appel. Den 24. november indgav Königsberg en officiel klage over henlæggelsen af sagen. Samme dag, den 24. november, fik begge mænd besked fra anklagemyndigheden i Slesvig-Holsten om, at sagen mod professor Bhakdi var blevet genåbnet.

Tandlæge blev ekspert i terrorbekæmpelse?

Dr. Elio Adler, som var den anden person, der indgav en klage over professor Bhakdi den 14. juli 2021, er ikke kun tandlæge og en offentlig person som formand for Die Wertinitiative e.V., men han har også et certifikat i terrorismestudier fra University of St Andrews. Ifølge universitetets hjemmeside drejer det sig om et studie i terrorisme og politisk vold, der undersøger udvalgte tilgange til vidensgenerering omkring terrorisme og terrorbekæmpelse.

Dr. Elio Adler's Facebook page about section
Et billede af om-sektionen fra Dr. Adlers Facebook-side

Karrierer, der forfølges af personer med denne grad og/eller certificering, involverer områder som jura, ikke-statslige organisationer, internationale organisationer, politisk forskning og rådgivning, offentlig tjeneste osv.

Ifølge sin Facebook-side har Dr. Adler deltaget i München Sikkerhedskonference og International Institute for Counter-Terrorism’s (ICT) World Summit on Counter-Terrorism i Israel i 2017. ICT arbejder sammen med flere partnerorganisationer, herunder Den Europæiske Union, FN, NATO, Konrad Adenauer Stiftung og flere andre.

Den fjerde klage

En fjerde person, Sebastian Willing, indgav en kriminel klage mod professor Bhakdi. Willings klage henviste dog ikke til “Vaccination! Helvede på jord! Prof. Bhakdi”, som er genstand for klagerne fra de tre andre mænd. I stedet peger Willing på en kampagnetale i Kiel, Tyskland, fra september 2021.

Den 3. januar 2022 indgav Willing en klage via e-mail til statsadvokaten i Kiel kl. 20.14. Han hævdede, at professor Bhakdi begik forbrydelsen at nedgøre Holocaust ved at sammenligne COVID-19-vaccinationsprogrammet med Holocaust under en tale ved et kampagnearrangement for partiet Die Basis den 24. september 2021. Willing opfordrede indtrængende myndighederne til at undersøge sagen nærmere, men bad om, at hans navn ikke blev sat i forbindelse med sagen.

I Willings klage citerede han et Twitter-opslag, der indeholdt en optagelse af en del af talen, som inkluderer de pågældende udtalelser. Twitter-opslaget er dateret kl. 18.51 den 3. januar 2022.

Screen shot of the twitter post
Et screenshot af det Twitter-opslag, der er inkluderet i Willings klage

Hvordan kunne Willing se Twitter-opslaget, se videoklippet i opslaget, overveje professor Bhakdis udtalelser og blive overbevist om, at de var en overtrædelse af straffelovens § 130 Ill, og derefter skrive en klage på flere afsnit og indsende den inden for en time og 20 minutter efter at have set kilden til de påståede antisemitiske bemærkninger i Twitter-opslaget?

En fælles indsats

Den 9. februar 2022 korresponderede lederen af LIDA-SH, Joshua Vogel, med den nye kommissær for bekæmpelse af antisemitisme, Silke Füssinger, via e-mail. Emnelinjen i e-mailen mellem Vogel og anklager Füssinger lød “første netværksmøde med LIDA-SH.”

Ifølge sin hjemmeside er LIDA-SH det uafhængige rapporteringscenter for delstaten Slesvig-Holsten. Men i en artikel offentliggjort i den tyske publikation Kieler Nachrichten (KN) den 23. november 2021, en dag før professor Bhakdis sag blev genåbnet, står der, at LIDA-SH’s projekter er “finansieret og initieret af staten.” Vogel er stærkt omtalt i artiklen og beskriver et nyt initiativ til at tackle antisemitisme i det område.

Tilbage til e-mailen. Vogel takker anklager Füssinger for den meget produktive udveksling dagen før og skriver:

Som lovet er linket til videooptagelsen af hr. Bhakdis bidrag den 24.09.2022 [2021] på

https://twitter.com/Tzerberus1/status/1441790013268660230?s=20&t=3– dnOqZwTjAuhOQOMJrtA and

https://twitter.com/Tzerberus1/status/1441790180277428230? s=20&t=3—dnOqZwTjAuhOQOMJrtA

Direkte citat fra e-mailudvekslingen mellem Vogel og anklager Füssinger. (Oversat fra tysk til engelsk)

Billederne ovenfor er skærmbilleder af de tweets, der indgår i e-mailudvekslingen. Begge links er fra den samme Twitter-konto, Tzerberus1. De links, der deles i e-mailen, er fra september 2021.

Men hvad skriver kontoen, Tzerberus1, nu?

Den 25. maj 2023 postede Tzerberus1 to videoer på Twitter af professor Bhakdi, der taler ved et arrangement efter sin høring den 23. maj 2023. En af videoerne fanger lyden af en ukendt mand blandt publikum, der siger “det er som et Holocaust”. Ikke desto mindre taggede Tzerberus1 Federal Association of Departments for Research and Information on Antisemitism (RAIS) og irettesatte professor Bhakdi, som aldrig selv havde brugt sådanne ord.

Tzerberus1 Twitter post tagging the federal antisemitism reporting center
Tzerberus1 Twitter-opslag, der tagger det føderale antisemitisme-rapporteringscenter

Hverken professor Bhakdi eller publikum reagerede på provokationen, og arrangementet fortsatte uden forstyrrelser.

Tilsyneladende har den eller de personer, der er tilknyttet kontoen Tzerberus1, hvis opslag tidligere blev udleveret til anklageren af lederen af antisemitisme-rapporteringscentret for Schleswig-Holstein, LIDA-SH, deltaget i og filmet et arrangement, hvor man kan høre en mand nævne Holocaust under professor Bhakdis tale om mRNA-vaccinationer efter professor Bhakdis frifindelsesdom.

Den juridiske sag fortsætter

Efter en dom kan en utilfreds part indgive en appel. Der er to slags appeller. Den første resulterer i et helt nyt retsmøde, hvor bevisførelsen gentages. Dette kaldes “Berufung” på tysk. Den anden mulighed er at anmode om det, der kaldes “Revision” I dette tilfælde sættes der ikke spørgsmålstegn ved de fakta, som dommen er baseret på; i stedet undersøges det kun igen, om loven blev anvendt korrekt i den oprindelige afgørelse.

To dage efter høringen, den 25. maj 2023, samme dag som kontoen Tzerberus1 postede videoklip af professor Bhakdi og taggede det føderale antisemitisme-rapporteringscenter, indgav anklager Füssinger en appel til byretten i Plön.

På nuværende tidspunkt er der ingen skriftlig dom i sagen, og så længe der ikke er en skriftlig dom, kan den part, der indgiver en appel, først beslutte, hvilken type appel der skal forfølges, når den skriftlige dom er tilgængelig for både anklagemyndigheden og forsvaret.

I Füssingers (anklagerens) appelskrivelse anerkender hun, at den type appel, hun beslutter sig for at forfølge, vil blive afgjort, når den skriftlige dom er afsagt.

“De [anklagemyndigheden] håber på en slags svag og kujonagtig Pontius Pilatus, som vil afsige en uretfærdig dom af frygt for ellers selv at blive ærekrænket,” siger den ledende forsvarsadvokat Martin Schwab.

Kampen i den “officielle virkelighed” er næsten altid anderledes end kampen i virkeligheden.


Forfatteren retter en stor tak til Jutta Degner, som oversatte retssagen fra tysk til engelsk.

Suggest a correction

Similar Posts