Prof. Bhakdi courtroom
| | |

Soudní proces s profesorem Sucharitem Bhakdim: Kdo se snaží umlčet přední vědecký hlas, který nás varuje před technologií mRNA?

V úterý 23. května kolem 17:45 večer vstoupil soudce Malte Grundmann do soudní síně v Amtsgericht Plönu, aby vynesl své rozhodnutí v případu profesora Sucharita Bhakdiho. Po devíti hodinách jednání, svědeckých výpovědí a závěrečných řečí všichni přítomní na galerii povstali a netrpělivě očekávali výsledek, který měl být přečten před soudem.

Nevinen.

V jednom okamžiku bylo slyšet, jak dav příznivců před soudní budovou propuká v jásot a potlesk. Uvnitř soudní síně se rodina a přátelé profesora Bhakdiho s úlevou objímali, tisk si spěšně dělal poznámky, právní zástupci zůstávali pozorní a veškeré soustředění se zaměřilo na profesora Sucharita Bhakdiho.

Téměř dva roky trvající soudní proces byl u konce – nebo by si tak člověk myslel.

Historie případu

Dne 1. května 2022 vydala státní zástupkyně v Kielu a nová zmocněnkyně pro boj proti antisemitismu ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko Silke Füssingerová obžalobu proti obžalovanému profesoru Sucharitu Bhakdimu, v níž ho viní ze dvou trestných činů.

  1. podněcoval nenávist vůči jisté náboženské skupině a útočil na lidskou důstojnost jiných osob tím, že urážel a zlomyslně znevažoval tuto náboženskou skupinu, přičemž jednal ve shodě způsobem, který mohl narušit veřejný pořádek, a
  2. veřejně zlehčoval čin spáchaný za vlády národního socialismu, který je popsán v § 6 odst. 1 mezinárodního trestního zákoníku, a to způsobem, jenž mohl narušit veřejný pořádek.

(Poznámka: přeloženo z angličtiny do češtiny)

Obě obvinění se týkají veřejných prohlášení profesora Bhakdiho, v nichž přirovnal očkovací program COVID-19 k Německu čtyřicátých let 20. století. Prof. Bhakdi se proti tomuto očkovacímu programu stavěl od samého počátku.

V otevřeném dopise Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA), který podepsalo více než 100 dalších lékařů a vědců, profesor Bhakdi požadoval, aby tato agentura zrušila své schválení vakcín založených na genetické bázi. Navíc důsledně varoval veřejnost před jejich nebezpečím.

Jeho předpověď, že tyto vakcíny vyvolají zánět podobný autoimunitnímu a poškození cév v celém těle, což povede k těžkému poškození a smrti, byla od té doby potvrzena pracemi patologů, jako jsou Prof. Arne Burkhardt a Dr. Michael Mörz.

Ačkoli rady profesora Bhakdiho v předchozích letech vyhledávali vysoce postavení vládní úředníci, jeho kritika vakcín COVID-19 se ukázala jako nepopulární u úřadů i hlavních médií. V tomto kontextu je třeba chápat obě obvinění vznesená proti profesoru Bhakdimu. Ona vychází z výroků učiněných při dvou různých příležitostech.

První obvinění z „podněcování“ se týká výroků pronesených během rozhovoru s názvem „Die Impfung! Die Hölle auf Erden! Profesor Bhakdi“, což v češtině znamená „Očkování! Peklo na Zemi! Prof. Bhakdi.“ Rozhovor byl natočen neznámého dne v dubnu 2021 a v následujícím měsíci byl zveřejněn v úryvcích a poté v plném znění počátkem července 2021. Během rozhovoru je slyšet, jak profesor Bhakdi říká následující:

„… co vás zasáhlo. Rychleji než blesk. A jestli budete tak nevšímaví a nepovstanete a neřeknete ‚ne, tohle s námi dělat nebudete‘, tak jste skončili. A pak byste neměli možnost utéct. Izrael, Izraelci už nemohou utéct. Ta země je již uzavřená. To se stane i tady. A jednou se mě jeden Američan zeptal, co mám říct o Izraeli, já jsem řekl: „pro mě Izraelci, tenhle národ, který jsem obdivoval víc než jakýkoli jiný národ na světě, já jsem byl obdivovatel Židů, ano, víte, já jsem milovník hudby, milovník umění. Největší osobnosti byli Židé. Je mi líto, že vám to musím říct, ano. Je mi to líto, a to jsem budhista... Ano, obdivoval jsem je. Jsem, viděli jste mou sbírku desek, šel jsem za těmi židovskými hudebníky, abych od nich získal podpis. Isaacson, David Oistrach, ano, cestoval jsem stovky kilometrů, abych je slyšel a získal jejich autogram. Zbožňoval jsem je. A teď dělají tohle. Oni, lidé, kteří utekli z této země, z této země, kde bylo úhlavní zlo, a založili si svou zemi. Udělali ze své vlastní země něco ještě horšího, než bylo Německo. Tak neuvěřitelné. A pak jsem Američanům řekl, že to je ta špatná věc na Židech. Oni se dobře učí. Žádný národ se neučí lépe než oni. Ale oni se teď naučili zlu. A realizovali ho. A proto je teď Izrael „živoucím peklem“. A Američanům jsem řekl: „A jestli si nedáte pozor, z Ameriky bude také živé peklo, a teď vám říkám, že i vaše země se změní v živé peklo, pokud včas nepovstanete.“

Druhé obvinění z „banalizace holocaustu“ se týká výroků pronesených během projevu na agitační akci v německém Kielu 24. září 2021. Během tohoto projevu bylo slyšet, jak profesor Bhakdi říká následující:

„Všem zasvěceným je jasné, že s formálním schválením těchto vakcín bylo dosaženo prvního milníku agendy a závod o dosažení konečného cíle je v procesu. Tímto konečným cílem je vytvoření nové reality a není to nic menšího než druhý holocaust. Totiž, likvidace lidstva v jeho současném projevu.“

Podle obžaloby byl maximální trest v případě shledání viny dva roky vězení a/nebo pokuta.

V říjnu 2022 bylo na 24. března 2023 naplánováno soudní jednání. Kvůli chybě soudu však bylo jednání odročeno na úterý 23. května 2023 v 9 hodin u místního soudu (v Amtsgericht Plönu).

Podpora veřejnosti

Krátce před zahájením jednání, v úterý 23. května kolem 8:45 hodin, se k Místnímu soudu v Plönu dostavili profesor Bhakdi a jeho manželka, Dr. Karina Reissová. Tento pár se setkal s velkou podporou znepokojených občanů, kteří se na jednodenní slyšení sjeli z celé země.

Prof. Bhakdi greeted by a crowd of supporters as arrives at the courthouse
Prof. Bhakdiho při příchodu do soudní budovy vítá dav příznivců

Příznivci před budovou soudu mohli vidět nápisy „Stojím za Sucharitem“ a „Sucharit, Unser Freund, unser Glück, Wir stehen an Deiner Seite“, což v češtině znamená „Sucharite, náš příteli, naše štěstí, jsme na tvé straně“ Mnozí z přítomných prohlásili, že profesor Bhakdi učinil „oběť“ a že tím, že se podělil o své vědecké poznatky s veřejností, „tak mi zachránil život“ Několik příznivců citovalo knihu profesora Bhakdiho, kterou napsal společně se svou ženou, Dr. Reissovou, s názvem „Korona: „Falešný poplach?“

Soudní řízení

Soudní jednání začalo v 9 hodin ráno a toho dne ráno stály davy lidí ve frontě u dveří soudu celé hodiny. Na galerii se vešlo přibližně 40 lidí včetně novinářů. Po celý den monitorovalo soudní síň několik soudních úředníků vzhledem k vysoké prestiži a politickému náboji případu.

Soudce Malte Grundmann zahájil jednání oznámením, že na základě stávajících důkazů se nedomnívá, že obžalovaný profesor Sucharit Bhakdi spáchal trestný čin. Soudce Grundmann však dal najevo, že se jeho hodnocení může v průběhu jednání změnit.

The courtroom
Prof. Bhakdi, jeho obhájce, soudce Malte Grundmann a tisk v soudní síni

Obhájce zastupující profesora Bhakdiho tvořili právníci Martin Schwab, Tobias Weissenborn a Sven Lausen. Hlavní obhájce Martin Schwab zahájil svou úvodní řeč životopisem profesora Bhakdiho, v němž vyzdvihl přínos obžalovaného v oblasti vědy a medicíny. Obhajoba se poté zabývala právními nesrovnalostmi v procesu a uvedla několik důvodů, proč by měl soud od případu upustit, mj:

1) Obžaloba neměla k dispozici celý videozáznam rozhovoru „Očkování! Peklo na zemi! Prof. Bhakdi“ v době, kdy státní zástupce 1. května 2022 vydal obžalobu.

2) Obžaloba nevyvinula v pravý čas úsilí, aby získala a přezkoumala celý videozáznam rozhovoru „Očkování! Peklo na Zemi! Prof. Bhakdi“

3) Obžaloba obsahovala citlivé informace, jako je adresa profesora Bhakdiho, což jej mohlo vystavit riziku.

Stojí za zmínku, že státní zástupce vydal obžalobu, požádal o přístup k celému videozáznamu a prohlásil vyšetřování za ukončené v jediný den – 1. května 2022, který je v Německu státním svátkem.

Case timeline
Obrázek z časové osy případu profesora Sucharita Bhakdiho. (Kredit: Doctors for Covid Ethics)

Soudní jednání bylo odročeno, aby soudce zvážil argumenty předložené obhajobou.

Po krátké přestávce se soud znovu sešel. Soudce Grundmann povolil, aby se v případu pokračovalo. Státní zástupce Füssinger souhlasil s vynecháním uvedení adresy obžalovaného a začal číst obžalobu.

Po přečtení šestistránkové obžaloby obhajoba tvrdila, že státní zástupce Füssinger založil obžalobu pouze na tom, že viděl části videozáznamu z rozhovoru Očkování! Peklo na zemi! Prof. Bhakdi.“ Proto bylo hodnocení státního zástupce uvedené v obžalobě irelevantní, neboť výroky obžalovaného byly vytrženy z kontextu.

„Podle jurisdikce německého ústavního soudu nemůže být osoba odsouzena za veřejné podněcování, pokud (1) není jednotně uznán celý její veřejný výrok a (2) nelze vyloučit jakoukoli právně přípustnou interpretaci jejího veřejného výroku,“ uvedl hlavní obhájce Martin Schwab. „Státní zástupce nesmí vytrhnout z kontextu ani jednu část výroku.“

Obžaloba navíc měla několik příležitostí získat a prohlédnout si celý videozáznam rozhovoru a neučinila tak. Místo toho si státní zástupkyně vyžádala od policie kopii celého videozáznamu ve stejný den, kdy vydala obžalobu a uzavřela vyšetřování.

Video z kampaně

Soud zhlédl agitační projev profesora Bhakdiho, který se uskutečnil 24. září 2021 v německém Kielu. Tento projev z kampaně byl zdrojem druhého obvinění z trestného činu „banalizace holokaustu“. Celý projev trval přibližně 30 minut a předmětné výroky tvoří zhruba dvě minuty a 15 sekund videa.

Po zhlédnutí videa byl předvolán první svědek obhajoby, policista Mario Fritz. Fritz vedl bezpečnostní a ochranná opatření na zmíněné agitační akci.

Fritz uvedl, že bezpečnostní tým měl k dispozici dvě pracovní skupiny, z nichž každá se skládala ze šesti policistů, aby zajistila bezpečný a klidný průběh akce. Dva služební vozy byly umístěny na náměstí Rathaus Platz v Kielu, aby bylo možné v případě potřeby okamžitě zasáhnout.

Svědek vysvětlil, že akce byla správně zaregistrována pro 200 účastníků na časový rámec tří hodin (od 17:00 do 20:00). Organizátor akce ji ukončil o hodinu dříve a účastníci místo opustili. Akce byla po celou dobu svého trvání klidná a nedošlo k žádnému správnímu deliktu ani narušení veřejného pořádku.

Fritz se nemohl vyjádřit k obsahu projevu profesora Bhakdiho, protože měl službu jako člen ochranky a bezpečnostní služby.

Jeho výpověď byla tedy sice stručná, ale před soudem prokázala, že projev profesora Bhakdiho nepodněcoval k výtržnostem. Když Fritz opouštěl soudní síň, popřál týmu obhajoby úspěch.

Státní zástupkyně Füssingerová ve svém vyvracení argumentů tvrdila, že obžalovaný použil agresivní slova, která znevažují holocaust a nahánějí strach lidem.

Soudní jednání bylo přerušeno na krátkou přestávku.

Lekce imunologie

Soud zhlédl videorozhovor s názvem „Očkování! Peklo na zemi! Prof. Bhakdi“, který obsahoval výroky, jež byly zdrojem prvního trestního obvinění, „podněcování k nenávisti“

Prof. Sucharit Bhakdi during interview
Snímek profesora Bhakdiho z onoho rozhovoru

Devadesátiminutový rozhovor je před soudem přehráván celý. Většina rozhovoru je zaměřena na nebezpečí mRNA vakcín a jejich neúčinnost. Prof. Bhakdi popsal základy imunologie a důvody, proč mRNA vakcíny COVID-19 nemohou zajistit imunitu ani zabránit přenosu nemoci.

Část videozáznamu, v níž obžalovaný pronesl údajné trestné výroky, představuje přibližně dvě minuty a 30 sekund z 90minutového videozáznamu.

Je zřejmé, že účelem tohoto rozhovoru je poskytnout podrobné vysvětlení mechanismu poškození způsobeného injekcemi mRNA.

Soudní jednání bylo odročeno kvůli přestávce.

Nevhodná konfrontace

Soud se znovu sešel a státní zástupkyně Füssingerová zopakovala svá obvinění proti profesoru Bhakdimu. Tvrdila, že obžalovaný a tazatel Kai Stuht měli v úmyslu rozhovor sdílet na různých kanálech.

Kiel Public Prosecutor Silke Füssinger
Kielská státní zástupkyně Silke Füssingerová

Neobvyklým krokem pro státního zástupce, ona se přímo obrátila na obžalovaného profesora Bhakdiho, a to přesto, že jí i soudci dal tým obhájců jasně najevo, že profesor Bhakdi nebude před soudem vypovídat.

Státní zástupkyně se ho zeptala, zda ví, jakými kanály a prostřednictvím jakých webových stránek bylo video šířeno. Prof. Bhakdi začal odpovídat a byl rychle zastaven svým právním týmem. Obhájce Sven Lausen připomněl státnímu zástupci, že než se obrátí přímo na obžalovaného, musí se nejprve obrátit na obhájce.

Podle hlavního obhájce Martina Schwaba, vzhledem k tomu, že obhájci sdělili soudci a státnímu zástupci před soudním jednáním, že obžalovaný neposkytne výpověď, nebylo vhodné, aby státní zástupkyně Füssingerová oslovila profesora Bhakdiho přímo.

Žádní další svědci

Státní zástupce vyzval k provedení dalších důkazů týkajících se distribučních kanálů videozáznamu s odůvodněním, že šíření tohoto materiálu by mělo odůvodnit podezření ze spáchání trestného činu.

Obhajoba se proti požadavku státní zástupkyně ohradila a zopakovala, že obžaloba měla povinnost označit usvědčující důkazy a neučinila tak. Soudce Grundmann dal za pravdu obhajobě a považoval dokazování za ukončené. Aby však soudce Grundmann vyhověl žádosti státního zástupce, přečetl zprávu vyšetřovatele.

Soudce zopakoval, že profesor Bhakdi hovořil o důležitosti zapojení do dialogu a také o dodržování demokratických zásad. Podruhé soudce Grundmann uvedl, že na straně obžalovaného nespatřuje žádnou trestní odpovědnost.

Zamítl žádost státního zástupce o vyslechnutí dalších svědků.

Soudní jednání bylo na 60 minut přerušeno, aby si obžaloba a obhajoba mohly připravit závěrečné argumenty.

Pokuta 16 200 Є

Soud se znovu sešel. Obhajoba připomněla státní zástupkyni Füssingerové, aby neoslovovala přímo obžalovaného, neboť soud byl informován, že obžalovaný nebude vypovídat.

Füssingerová zahájila svou závěrečnou řeč zopakováním bodů uvedených v obžalobě proti profesoru Bhakdimu. Nadále naznačovala, že srovnání programu vynuceného experimentálního očkování s Německem čtyřicátých let 20. stol. je antisemitské.

Přestože soudce Grundmann neumožnil zabývat se dalšími důkazy ohledně distribučního kanálu videorozhovoru s Kaiem Stuhtem, státní zástupkyně Füssingerová uvedla, že obžalovaný a Kai Stuht rozhovor nahráli s úmyslem sdílet jej na mnoha platformách.

Obžaloba žádala, aby soudce udělil trest platit 90Є denně po dobu 180 dnů za první obvinění a platit 90Є denně po dobu 70 dnů za druhé obvinění. V souhrnu tedy argumentuje platit celkovou částku 90Є denně po dobu 180 dní.

Státní zástupkyně Füssingerová skončila.

Jsme ve stejné soudní síni?

Obhajobu zahájil hlavní obhájce Martin Schwab, který promluvil k soudu. Schwab tvrdil, že obžaloba zkreslila výpovědi jeho klienta, profesora Bhakdiho. Prof. Bhakdi neurážel izraelský lid, ale spíše vyjadřoval své obavy o jeho blaho. Nevyvolával nenávist, rozkol nebo agitaci, ale vyzýval k míru, jednotě a k dalšímu dialogu – což již dříve uznal i soudce Grundmann.

Obhajoba dále tvrdila, že obžaloba nezohlednila úplné výroky profesora Bhakdiho. Místo toho bylo zkoumáno jen několik vybraných vět, které byly vytrženy z kontextu. Obhájce Tobias Weissenborn prohlásil, že státní zástupce případ důkladně neprověřil.

Pokud jde o projev profesora Bhakdiho na té kampani v německém Kielu, který byl předmětem druhého obvinění, obhájce Sven Lausen tvrdil, že vzhledem k tomu, že se jednalo o politický projev, musí být řečníkovi povoleno používat ilustrativní a metaforický jazyk.

Lausen pokračoval, že Füssingerová selhala při plnění svých povinností státního zástupce. Měla povinnost shromáždit a vyhodnotit nejen důkazy, které jsou usvědčující, ale i ty, které mohou být očišťující, a to neučinila.

Obhajoba se poté zabývala šestistránkovou obžalobou, která je podle Lausena špatně vypracovaná, vychází z neznalosti a skládá se spíše z domněnek než z důkazů. Poznamenal, že v obžalobě chybí zásadní informace. Kromě toho obžaloba nezmiňuje, že dopis, který cituje profesor Bhakdi v rozhovoru s Kaiem Stuhtem, je dopis napsaný přeživšími holocaustu EMA.

Pokud jde o hodnocení devadesátiminutového rozhovoru zastupkyní Füssingerovou, v němž profesor Bhakdi hovořil o imunologii a nebezpečí mRNA vakcín, Lausen uvedl, že by ho zajímalo, zda on a prokurátorka seděli ve stejné soudní síni, když byl rozhovor přehráván.

Obhajoba skončila. Soud byl odročen, protože soudce Grundmann zvažoval důkazy.

Rozsudek

Soud se znovu sešel po čtyřicetiminutové přestávce. Tisk, veřejnost a přátelé a rodina obžalovaného povstali, jakmile soudce vstoupil do soudní síně.

Soudce Grundmann shledal profesora Bhakdiho nevinným v obou bodech obžaloby. Během několika vteřin bylo slyšet, jak dav příznivců před soudní budovou jásá a tleská tomuto rozhodnutí.

Prof. Bhakdi
Prof. Bhakdi poté, co byl shledán nevinným v obou bodech obžaloby

Soudce vysvětlil, že profesor Bhakdi není odpovědný ani za jedno z obvinění a že se nedopustil toho, z čeho byl obviněn. Soudce se odvolával na význam svobody slova a svobody projevu. Uvedl, že profesor Bhakdi se zasazoval o mír a jednotu a vyjadřoval se způsobem, který umožňoval otevřenou diskusi. Prof. Bhakdi se snažil vytvořit atmosféru, v níž mohou lidé vést otevřený dialog a vzájemně se přijímat.

Slyšení bylo ukončeno. Tisk pořizoval fotografie, natáčel obžalovaného a vedl rozhovory s právním zástupcem. Všichni přítomní pomalu opouštěli soudní síň.

„Soudce byl před slyšením pod silným tlakem zpravodajství mainstreamových médií a zaslouží si uznání, že se tím nenechal ovlivnit,“ řekl hlavní obhájce Schwab.

Prof. Bhakdi a jeho manželka, Dr. Karina Reissová, byli při odchodu ze soudní budovy povzbuzováni a odměňováni potleskem.

„Chybou prokurátorky Füssingerové bylo, že hledala antisemitismus na místě, kde ho vůbec nelze najít. Sucharitu Bhakdimu je antisemitismus cizí, a kdyby si (prokurátorka) před vydáním obžaloby prohlédla celý videozáznam, sama by viděla, že si vybrala špatný cíl.“

Hlavní obhájce Martin Schwab

Jak jsme se sem dostali?

Poznámka: Na všechny níže uvedené informace lze odkázat na internetových stránkách organizace Doctors for Covid Ethics.

Je důležité poznamenat, že již rok a půl před vynesením rozsudku o nevině bylo vyšetřování profesora Bhakdiho úřady v Kielu 1. listopadu 2021 ukončeno z důvodu nedostatečného podezření.

Státní zástupce Státního soudu v Kielu Lorenz Frahm usoudil, že odsouzení je nepravděpodobné, a proto se rozhodl případ uzavřít. Avšak poté, co dvě osoby zaslaly státnímu zastupitelství oznámení s naléhavou žádostí o pokračování vyšetřování, tak byl případ 24. listopadu 2021 znovu otevřen.

Shrnuto, profesor Bhakdi byl vyšetřován v roce 2021, státní zastupitelství v Kielu případ uzavřelo kvůli nedostatečnému podezření, aby jej o několik týdnů později znovu otevřelo poté, co si dvě osoby stěžovaly.

Abychom to co nejlépe pochopili, je třeba se vrátit ke klíčovým detailům, které provázely původní otevření případu proti němu.

Kdo stojí za stíháním profesora Bhakdiho?

Dne 14. července 2021 podaly tři osoby stížnost na profesora Bhakdiho za jeho výroky, které pronesl v rozhovoru s Kaiem Stuhtem s názvem „Očkování! Peklo na zemi! Prof. Bhakdi“. Rozhovor, který byl zaměřen na nebezpečí očkování mRNA a jeho neúčinnost, byl natočen v dubnu 2021 a v červenci 2021 byl zveřejněn v plném znění.

Pan Sigmount Königsberg, zmocněnec proti antisemitismu Židovské obce v Berlíěn, známý veřejný činitel a významný člen Berlínské rady pro demokracii (Berliner Ratschlag für Demokratie), podal 14. července 2021 v 10:46 hodin trestní oznámení na Prof. Bhakdiho. O necelou hodinu později, v 11:17 hodin, vrchní státní zastupitelství v Berlíně o tomto oznámení informovalo státního zástupce e-mailem.

Dr. Elio Adler, zubní lékař a předseda občanského sdružení Die Wertinitiative e.V, (Hodnotová iniciativa), podal 14. července 2021 v 11:13 hodin na berlínské policii trestní oznámení na profesora Bhakdiho pro podněcování k nenávisti.

Třetí stěžovatel, pan Klaus Baumann, podal na Prof. Bhakdiho trestní oznámení na policii v Dolním Sasku dne 14. července 2021 v 16:45 hodin.

Po několikaměsíčním vyšetřování vydal dne 1. listopadu 2021 státní zástupce Státního soudu v Kielu Lorenz Frahm oznámení o rozhodnutí ukončit řízení proti Prof. Bhakdimu pro bezpředmětnost. Všichni tři stěžovatelé byli vyrozuměni. Pan Königsberg i Dr. Adler se proti rozhodnutí ohradili.

Dr. Adler 19. listopadu oznámil státnímu zastupitelství, že podá odvolání. Dne 24. listopadu podal pan Königsberg oficiální stížnost proti zastavení řízení. Téhož dne, 24. listopadu, byli oba muži vyrozuměni státním zastupitelstvím Šlesvicka-Holštýnska, že případ proti profesoru Bhakdimu byl znovu otevřen.

Stomatolog se stal odborníkem na boj proti terorismu?

Dr. Elio Adler, který jako druhý podal 14. července 2021 stížnost na profesora Bhakdiho, je nejen zubařem a veřejně činnou osobou jako předseda Die Wertinitiative e.V, ale má také certifikát z oboru studií terorismu z univerzity v St Andrews. Podle webových stránek univerzity studium „v oboru Terorismus a politické násilí zkoumá vybrané přístupy k vytváření znalostí kolem terorismu a boje proti terorismu“

Dr. Elio Adler's Facebook page about section
Obrázek sekce o doktoru Adlerovi ze stránky na Facebooku

Kariéra, kterou vykonávají osoby s tímto titulem a/nebo osvědčením, zahrnuje oblasti práva, nevládních organizací, mezinárodních organizací, politického výzkumu a poradenství, státní služby atd.

Podle své facebookové stránky se Dr. Adler v roce 2017 zúčastnil Mnichovské bezpečnostní konference a Světového summitu o boji proti terorismu pořádaného Mezinárodním institutem pro boj proti terorismu (ICT) v Izraeli. ICT spolupracuje s několika partnerskými organizacemi včetně Evropské unie, OSN, NATO, Konrad Adenauer Stiftung a několika dalších.

Čtvrtá stížnost

Čtvrtá osoba, pan Sebastian Willing, podal na profesora Bhakdiho trestní oznámení. Willingova stížnost se však neodvolávala na: „Očkování! Peklo na zemi! Prof. Bhakdi“, které je předmětem stížností podaných třemi dalšími muži. Místo toho Willing poukazuje na projev v rámci kampaně v německém Kielu ze září 2021.

Dne 3. ledna 2022 podal Willing prostřednictvím e-mailu stížnost na státní zastupitelství v Kielu ve 20:14. Prof. Bhakdi se podle něj dopustil trestného činu znevažování holocaustu tím, že během projevu na předvolební akci [politické] strany Die Basis dne 24. září 2021 přirovnal očkovací program COVID-19 k holocaustu. Willing vyzval úřady k dalšímu vyšetřování, ale požádal, aby jeho jméno nebylo s touto záležitostí spojováno.

Ve své stížnosti Willing citoval příspěvek na Twitteru, který obsahoval nahrávku části projevu, v níž jsou zmíněné výroky obsaženy. Příspěvek na Twitteru je datován 18:51 hodin dne 3. ledna 2022.

Screen shot of the twitter post
Snímek obrazovky příspěvku na Twitteru, který je součástí Willingovy stížnosti

Jak je možné, že pan Willing uviděl příspěvek na Twitteru, shlédl videozáznam v příspěvku, zamyslel se nad výroky profesora Bhakdiho a nabyl přesvědčení, že jimi došlo k porušení § 130 Ill trestního zákoníku, poté sepsal stížnost o několika odstavcích a tuto stížnost podal během jedné hodiny a dvaceti minut a to poté, co viděl zdroj údajných antisemitských výroků v příspěvku na Twitteru?

Společné úsilí

Dne 9. února 2022 si šéf LIDA-SH Joshua Vogel prostřednictvím e-mailu dopisoval s novou komisařkou pro boj proti antisemitismu Silke Füssingerovou. Předmět e-mailu mezi Vogelem a státní zástupkyní Füssingerovou zněl „první setkání s LIDA-SH“

LIDA-SH je podle svých internetových stránek nezávislým zpravodajským centrem pro spolkovou zemi Šlesvicko-Holštýnsko. V článku zveřejněném v německém listu Kieler Nachrichten (KN) 23. listopadu 2021, tedy den před znovuotevřením případu profesora Bhakdiho, se však uvádí, že projekty LIDA-SH jsou „financovány a iniciovány státem“ Vogel je v článku hojně zmiňován a popisuje novou iniciativu zaměřenou na boj proti antisemitismu v této oblasti.

Zpět na e-mail. Vogel poděkoval státní zástupkyni Füssingerové za velmi produktivní výměnu názorů z předchozího dne a napsal:

Jak jsem slíbil, odkaz na videozáznam příspěvku pana Bhakdiho ze dne 24.09.2022 [2021] na adrese

https://twitter.com/Tzerberus1/status/1441790013268660230?s=20&t=3– dnOqZwTjAuhOQOMJrtA and

https://twitter.com/Tzerberus1/status/1441790180277428230? s=20&t=3—dnOqZwTjAuhOQOMJrtA

Přímá citace z e-mailové výměny mezi Vogelem a prokurátorem Füssingerem. (Přeloženo z němčiny do angličtiny)

Výše uvedené obrázky jsou snímky obrazovky tweetů obsažených v e-mailové výměně. Oba odkazy pocházejí ze stejného účtu na Twitteru, Tzerberus1. Odkazy sdílené v e-mailu pocházejí ze září 2021.

Co však účet Tzerberus1 zveřejňuje nyní?

Dne 25. května 2023 zveřejnil účet Tzerberus1 na Twitteru dvě videa, na nichž profesor Bhakdi hovoří na akci po svém slyšení 23. května 2023. Jedno ze zveřejněných videí zachycuje zvukový záznam neznámého muže v publiku, který prohlašuje, že „je to jako holocaust“ Tzerberus1 nicméně tagoval Spolkové sdružení oddělení pro výzkum a informace o antisemitismu (RAIS) a pokáral profesora Bhakdiho, který však sám taková slova nikdy nezmínil.

Tzerberus1 Twitter post tagging the federal antisemitism reporting center
Příspěvek Tzerberus1 na Twitteru taguje Spolkové středisko pro informování o antisemitismu

Prof. Bhakdi ani posluchači na provokaci nereagovali a akce pokračovala bez rušivých momentů.

Podle všeho se osoba nebo osoby spojené s účtem Tzerberus1, jehož příspěvky předtím poskytl státnímu zastupitelství vedoucí střediska pro hlášení antisemitismu pro Šlesvicko-Holštýnsko LIDA-SH, zúčastnily a natáčeli akci, na níž je slyšet, jak se během projevu profesora Bhakdiho o očkování mRNA nějaký muž zmiňuje o holocaustu, a to se jedná o dobu po vynesení rozsudku o nevině profesora Bhakdiho.

Soudní spor pokračuje

Po vynesení rozsudku může nespokojená strana podat odvolání. Existují dva druhy odvolání. První z nich vede ke zcela novému soudnímu jednání, při němž se opakuje zjišťování důkazů. Tomu se v němčině říká „Berufung“. Druhou možností je podání takzvané „revize“ V tomto případě nejsou zpochybňovány skutečnosti, na nichž je rozsudek založen; místo toho se pouze znovu zkoumá, zda v původním rozhodnutí bylo či nebylo správně použito právo.

Dva dny po onom jednání, 25. května 2023, tedy ve stejný den, kdy účet Tzerberus1 zveřejnil videoklipy s profesorem Bhakdim a kdy tagoval spolkové centrum pro hlášení antisemitismu, podala státní zástupkyně Füssingerová odvolání k místnímu soudu v Plönu.

V této chvíli není ve věci vydán písemný rozsudek, a dokud není vydán písemný rozsudek, může se strana, která podává odvolání, rozhodnout, jaký typ odvolání uplatní, až když bude písemný rozsudek k dispozici jak pro obžalobu, tak pro obhajobu.

Státní zástupkyně Füssingerová ve svém odvolání připouští, že o typu odvolání, které se rozhodne podat, bude rozhodnuto, jakmile bude vydán písemný rozsudek.

„Oni [obžaloba] doufají v nějakého slabého a bezpáteřního Piláta Pontského, který vynese nespravedlivý rozsudek ze strachu, že by jinak byl sám pošpiněn,“ řekl hlavní obhájce Martin Schwab.

Boj v „oficiální realitě“ je téměř vždy jiný než boj ve skutečnosti.


Autorka vyjadřuje poděkování a uznání Juttě Degnerové, která přeložila soudní jednání z němčiny do angličtiny.

Suggest a correction

Podobné příspěvky