Osm bodů, které vzbuzují největší obavy v souvislosti s navrhovanými změnami smlouvy WHO a Mezinárodních zdravotnických předpisů

Osm bodů, které vzbuzují největší obavy v souvislosti s navrhovanými změnami smlouvy WHO a Mezinárodních zdravotnických předpisů

1. Šíření biologických bojových látek. Smlouva a navrhované dodatky nařizují státům, že musí provádět dohled nad potenciálními pandemickými patogeny, vybudovat nebo udržovat sekvenační laboratoře a sdílet skutečné vzorky se Světovou zdravotnickou organizací (kde byl za tímto účelem vytvořen tzv. BioHub) a také sdílet sekvence online. To vyžaduje šíření původců biologických zbraní – což je podle…

WHO, OSN a realita lidské chamtivosti
|

WHO, OSN a realita lidské chamtivosti

„Když se na past posvítí světlem, je méně pravděpodobné, že do ní ostatní spadnou.“ Světová zdravotnická organizace (WHO) neplánuje ovládnout svět. Musíme si uvědomit, co ona je zač; je to organizace docela obyčejných lidí, nijak zvláštních odborníků ve svém oboru, kteří si vydobyli práci a výhody, jež by jim většina z nás mohla závidět. Tato…

Chtějí váš GENOM. Evropa je první v projektu 1+ milion genomů, který byl zahájen v roce 2018. To proto WHO požaduje, aby každá země vybudovala laboratoř pro sekvenování genomů
| |

Chtějí váš GENOM. Evropa je první v projektu 1+ milion genomů, který byl zahájen v roce 2018. To proto WHO požaduje, aby každá země vybudovala laboratoř pro sekvenování genomů

Chtějí Brave New World (Odvážný Nový Svět) a chtějí ho TEĎ. Chce někdo děti ze zkumavky? https://digital-strategy.ec.europa.eu/cs/policies/1-million-genomes Čeho chtějí signatáři dosáhnout? EU jako globální hráč v oblasti genomiky Žijeme v době, kdy genomika nabývá na celosvětovém významu. Spolupráce a výzkum Evropské unie v oblasti genomiky musí být zaměřeny na občany a vstřícné k pacientům. Měla…

Ti, kdo zničili Sářiny sny
| |

Ti, kdo zničili Sářiny sny

Sára se znovu probudila s bolestí, sama na podložce, po předchozí noci stále načichlá. Neměla žádné sny, nic, co by si pamatovala, už celé měsíce. Jen se probouzela s bolestí uvnitř, s vědomím opuštěnosti v přeplněném domě a prázdnoty, která byla její budoucností.Když školu zavřeli „kvůli Covidu“, Sářin otec řekl, že to bude jen týden…

WHO, pandemie a nové veřejné zdraví
|

WHO, pandemie a nové veřejné zdraví

Naše vlády hodlají přenést rozhodování o našem zdraví, rodinách a společenských svobodách na generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO), kdykoli to prohlásí za nutné. Úspěch tohoto předání moci závisí na neznalosti veřejnosti o jeho důsledcích a o povaze samotné WHO a jejích nedávných zvratech v pandemické politice. Až to veřejnost pochopí, potom je pravděpodobnější, že…

WHO, suverenita a realita
|

WHO, suverenita a realita

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) nás ujišťuje, že „pandemická dohoda“ (nebo „smlouva“) WHO neomezí suverenitu členských států WHO. WHO věří, že tato slova poslouží k odvrácení pozornosti od reality. Ti, kdo řídí agendu opakujících se zdravotních mimořádných událostí, plánují dát WHO více pravomocí na úkor pravomocí států. K tomu má dojít vždy, když WHO…

Zdravotnictví se přeorientovává na pandemickou připravenost, obrovské výdaje a rychlé nasazení mRNA vakcín proti infekcím, ale možná i všem ostatním zdravotním stavům
| | |

Zdravotnictví se přeorientovává na pandemickou připravenost, obrovské výdaje a rychlé nasazení mRNA vakcín proti infekcím, ale možná i všem ostatním zdravotním stavům

Dokumenty pocházejí od Komise EU a vlády USA Evropa a USA se již zapojily do globální agendy biologické bezpečnosti alias připravenosti na pandemii. Evropa vydala v březnu zprávu o své Globální zdravotní agendě, která není o zdraví, ale o tom, aby se zdraví stalo motorem agendy WHO/globalistů. To asi není žádné překvapení. Ale vidět to…

Povinné očkování navždy – WHO přijímá digitální EU Covid certifikát jako celosvětový standard
|

Povinné očkování navždy – WHO přijímá digitální EU Covid certifikát jako celosvětový standard

V červnu končí platnost právního základu pro digitální EU Covid certifikáty. Ty umožňují prokázat očkování nebo testy potřebné k cestování nebo účasti na společenských aktivitách. WHO nyní zavádí tuto digitální infrastrukturu jakožto permanentní model pro celosvětové cestování. Tím se požadavek, aby se každý, kdo chce cestovat, řídil aktualizovanými doporučeními WHO o očkování, stane trvalým. WHO…

Neoficiální otázky a odpovědi k mezinárodním zdravotnickým předpisům
|

Neoficiální otázky a odpovědi k mezinárodním zdravotnickým předpisům

1.Proč tyto neoficiální otázky a odpovědi? Světová zdravotnická organizace (WHO) na svých internetových stránkách uvádí sekci otázek a odpovědí k navrhovaným nástrojům pro mimořádné situace v oblasti zdraví. Tento dokument nedostatečně charakterizuje návrhy změn, které mají závažné důsledky pro základní lidská práva a demokratický proces. Proto jsou zde ty návrhy a jejich důsledky na základě…

Evropská komise a WHO zahajují přelomovou iniciativu digitálního otroctví s cílem centralizovat a institucionalizovat globální technokratické modlářství.
| |

Evropská komise a WHO zahajují přelomovou iniciativu digitálního otroctví s cílem centralizovat a institucionalizovat globální technokratické modlářství.

Aneb „přeložené“ oznámení Světové zdravotnické organizace z 5. června 2023 (pozn. překl. autorka je katolička z generace X píšící o covidu, geopolitice a teologii). Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropská komise dnes oznámily zahájení přelomového partnerství v oblasti digitálního otroctví. V červnu 2023 WHO převezme od Evropské unie (EU) pilotní projekt kontroly COVID-19 digitálního otroctví…