Is de WHO een frontorganisatie voor de overname van de Amerikaanse regering?

Is de WHO een frontorganisatie voor de overname van de Amerikaanse regering?

Analisten waarschuwen dat de ratificatie van het pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) de soevereiniteit van de nationale staten zou kunnen wegnemen en de beslissingsbevoegdheid inzake volksgezondheid in handen zou leggen van de WHO en haar directeur-generaal. Noot van de redactie: Dit is het eerste deel van een…

WHO-pandemieverdrag: onze fundamentele vrijheden staan op het spel

WHO-pandemieverdrag: onze fundamentele vrijheden staan op het spel

Waarom politici “vernieuwingen” van de WHO moeten afwijzen – debat over de wijzigingsvoorstellen van de Internationale Gezondheidsregeling en de WHO’s “CA+” Verslag van een conferentie in het Europees Parlement in Straatsburg – 19 april 2023 met video van de conferentie Tijdens de komende 76e Wereldgezondheidsvergadering zullen (ten minste) 307 wijzigingsvoorstellen op de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) en…