| |

Prospěch pro veřejnost, nebo velké zisky velkých telekomunikačních společností? Toto jsou skutečné hybné síly zavádění 5G.

Obrázek od rawpixel.com na Freepik

Zastánci 5G tvrdí, že tato technologie vyřeší „digitální propast“ tím, že rozšíří online služby pro ty, kteří nemají dostatečný přístup ke službám – kritici však tvrdí, že 5G je marketingový tah, který telekomunikační průmysl využívá k tomu, aby všude umístil svá zařízení a zbavil se regulačního dohledu.

Tento článek původně zveřejnil The Defender – Novinky & Názory na webových stránkách organizace Children’s Health Defense.

Poznámka redakce: Toto je druhý článek ze třídílné série, která se zabývá klíčovými otázkami ve veřejné debatě o bezpečnosti bezdrátového záření. První díl se zabýval otázkou: Jak dospěl Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ke svému stanovisku k mobilním telefonům a rakovině? Druhý díl se ptá: Co stojí za zaváděním 5G?

Telekomunikační společnosti propagují 5G, „technologii bezdrátové sítě nové generace“, jako rychlejší a schopnou obsloužit více připojených zařízení než síť 4G LTE. A ujišťují spotřebitele, že výsledkem bude lepší přístup pro obce, kterým se nedostává dostatečně kvalitních služeb, které postrádají dostatečně kvalitní připojení k internetu.

Kritici – včetně Theodory Scaratové, výkonné ředitelky neziskové výzkumné a vzdělávací skupiny Environmental Health Trust – však tvrdí, že zavádění 5G je spíše o chamtivosti firem než o pomoci lidem v přístupu k rychlému a spolehlivému internetu.

5G využívá vyšší frekvence ve spektru elektromagnetického záření (EMR) než předchozí bezdrátové technologie a podle Federální komise pro komunikace (FCC) může pracovat v těchto radiofrekvenčních (RF) pásmech: nízké pásmo (méně než 1 GHz), střední pásmo (1 až 6 GHz), vysoké pásmo (24 až 95 GHz) a bezlicenční pásma (5,9, 6 GHz a nad 95 GHz).

Scaratová řekla portálu The Defender, že 5G je marketingový termín používaný k propagaci slibů o „překlenutí digitální propasti„, zatímco ve skutečnosti se propaguje deregulace bezdrátového průmyslu.

„Vnímám to jako korporátní zábor půdy. Přesně o to tu jde,“ řekla.

Bezdrátový průmysl vytváří a využívá humbuk kolem 5G, aby mohl rychleji a levněji instalovat svá zařízení, řekla Scaratová. Dělají to tak, že přesvědčují veřejné činitele, že obce tuto technologii potřebují a že zavedené procesy veřejného schvalování jsou příliš pomalé a je třeba je zefektivnit, aby společnosti mohly technologii dodat rychle a za co nejmenšího dozoru.

Tlak na 5G upřednostňuje zisky před lidmi

Pro bezdrátový průmysl to znamená, že může rozšiřovat svou infrastrukturu, aniž by se musel „zabývat všemi lidmi“, řekla Theodora Scaratová.

Řekla, že právě lidé – z pohledu bezdrátového průmyslu – jsou „překážkou pro zprovoznění vašich zařízení, protože se lidem nelíbí. Jsou ošklivá. [Obávají se] vyzařování, rizika požáru. Všechny tyto důvody, proč lidé chtějí odpovědnější umístění těchto zařízení, aby mohly být odsunuty pryč, když si prostě změníte pravidla.“

Kim Mack Rosenbergová, zastupující generální poradkyně organizace Children’s Health Defense (CHD), uvedla: „Je velmi důležité, abychom se dostali pod povrch a pokusili se pochopit motivaci korporací při rozšiřování sítí 5G.“

Paní Rosenbergová řekla serveru The Defender:

„Zatímco společnosti se ohánějí tím, že 5G umožňuje větší konektivitu, větší spolehlivost a pomáhá překonávat digitální propast, v mnoha ohledech jde o skutečný zisk telekomunikačních společností a souvisejících odvětví.

„5G vytváří potenciál pro mimořádné zisky, a proto tlačí na další a další deregulaci. Deregulace však s sebou nese značná rizika.“

Scaratová poukázala na to, že více než polovina států v USA má legislativu, která jim umožňuje urychlené schvalování technologií 5G a buněk pro pokrytí malých oblastí.

„Předpisy na všech úrovních státní správy, místní, státní i federální, se rozvolňují – zrychluje se schvalování – a umožňuje se korporacím umístit svá zařízení hodně blízko míst, kde žijeme, pracujeme a hrajeme si,“ řekla a dodala, že veřejní činitelé předkládají takovou legislativu s odůvodněním: „Musíme mít tuto novou technologii, takže to musíme společnostem usnadnit.“

CHD spolu s koalicí komunitních a ekologických skupin – včetně Fiber First LA -, která prosazuje bezpečné technologie, v březnu zažalovala okres Los Angeles v Kalifornii za přijetí dodatků, které umožnily urychlené rozšíření bezdrátové infrastruktury bez řádného procesu a bez práva obyvatel na odvolání.

Brenda Martinezová, obyvatelka okresu Los Angeles a aktivistka organizace Fiber First LA, uvedla, že je již léta svědkem toho, jak veřejní činitelé, například členové okresní rady, „využívají potřeb komunity s nižšími příjmy k prosazování agendy velkých telekomunikačních společností„.

Martinezová – spolupracovnice programu CHD EMR – řekla listu The Defender, že před pandemií COVID-19 nabízely telekomunikační společnosti v bohatších oblastech Los Angeles pouze optické (kabelové) připojení, které je rychlejší než bezdrátový internet.

„Obce s nižšími příjmy byly odkázány na bezdrátové připojení – které je pro telekomunikační průmysl výnosnější a pro lidi dražší,“ řekla.

Během pandemie se obce s nižšími příjmy potýkaly s „velmi drahými poplatky za internet, podvody ze strany telekomunikačních firem a s nefunkčními přístupovými body… navzdory tomu, že se objevily tisíce nových antén a mobilních věží,“ uvedla Martinezová. „Doufám, že teď všichni vidí, že ty zákony, které se tak tvrdě prosazují, nejsou ku prospěchu jejich voličů.“

Výbor pro energetiku a obchod Sněmovny reprezentantů USA v květnu prosadil sedm návrhů zákonů, které mají podle zákonodárců zefektivnit a urychlit zavádění bezdrátové infrastruktury, včetně 5G, po celé zemi.

Odette Wilkensová, která se již více než 20 let zabývá technologiemi, uvedla, že zavádění bezdrátové infrastruktury, jako je 5G – namísto optických vláken, která jsou podle ní bezpečnější a lepší technologií – pravděpodobně prohloubí, a nevyřeší digitální propast a bude sloužit zájmům bezdrátového průmyslu, nikoliv zájmům občanů USA.

Wilkensová, která je rovněž prezidentkou a generální poradkyní neziskové organizace Wired Broadband Inc., která se zasazuje o vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím pevných kabelů, řekla serveru The Defender:

„Fráze ‚snižování regulačních překážek‘ se používá jako eufemismus, který má postavit bariéry proti místním samosprávám a obyvatelům, vzít jim právo na diskusi a právo být vyslyšen.

„Ve skutečnosti jsou předpisy určeny k ochraně moci místní samosprávy a zdraví, bezpečnosti a blaha obyvatel a k zachování práva obyvatel na řádný proces.“

Zavádění 5G je „nehorázné“ kvůli ignorování škod

Infrastruktura instalovaná v rámci zavádění 5G nepřenáší pouze frekvence 5G, ale může zahrnovat také 2G, 3G a 4G, poznamenala Scaratová. „Takže když dostanete před dům buňku 5G pro pokrytí malé oblasti, může se tak jmenovat – ale dokud se skutečně nepodíváte na technické specifikace, může jít o různé [frekvence],“ řekla.

Small cells – buňky pro pokrytí malých oblastí jsou jednotlivé bezdrátové vysílače rozmístěné zhruba každých 100-450 metrů, které mohou být namontovány na sloupech inženýrských sítí nebo jiných konstrukcích, například na plotě. Před 5G byla většina bezdrátových sítí budována pomocí systému makro vysílačů v podobě mobilních věží. Síť 5G využívá jak celulární věže, tak malé buňky.

Rosenbergová uvedla, že deregulace s sebou nese nejen obecné inherentní riziko sníženého dohledu, ale otevírá dveře i dalším rizikům.

„V souvislosti s 5G existují mimo jiné vážné obavy o lidské zdraví, obavy o bezpečnost týkající se zvířat a životního prostředí a rizika v oblasti ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti,“ uvedla Rosenbergová. „Stejně jako v případě mnoha průmyslových odvětví je moudré nepřijímat za bernou minci, že rozšiřování sítí 5G a přístup k těmto sítím je pro nás dobrý.“

Dr. David Carpenter, profesor environmentálních zdravotních věd na University at Albany, State University of New York (SUNY), uvedl, že je „pobuřující“, že americká vláda povoluje zavádění 5G, aniž by byl proveden jakýkoli výzkum, který by doložil, že tato technologie není zdraví škodlivá.

Carpenter – který získal titul doktora medicíny na Harvard Medical School a nyní řídí Institut pro zdraví a životní prostředí Univerzity v Albany – řekl serveru The Defender: „Zavádění 5G je prospěšné pro průmysl, nikoli pro veřejnost, a způsobuje všem velké škody.“

Dodal, že:

„Je známo, že 5G se nešíří přílíš daleko a je snadno blokováno deštěm, listím a dalšími fyzickými překážkami, takže telekomunikační společnosti umisťují tyto miniaturní mobilní věže v městských oblastech před každý šestý až osmý dům.

Podle odborníků z oboru, s nimiž hovořila organizace Environmental Health Trust, je záření antén 5G vyzařováno spíše jako koncentrovaný než rozptýlený paprsek a jeho výstupní výkon je 20 až 35krát vyšší než u 4G, uvedla Scaratová pro The Defender.

Carpenter uvedl, že 5G je zaváděno bez jakéhokoli podnětu nebo souhlasu ze strany veřejnosti.

V otázce nebezpečí 5G panuje shoda

Mezitím nejméně 430 vědců a lékařů podepsalo „Výzvu 5G„, která vyzývá k okamžitému zákazu 5G, protože „podstatně zvýší expozici radiofrekvenčním elektromagnetickým polím (RF-EMF), která je prokazatelně škodlivá pro člověka a životní prostředí

Kromě toho tisíce lékařů vyzvaly k „okamžitému moratoriu na 5G, bezdrátové smart měřiče a jakékoli další nové radiofrekvenční emise“ a také ke „stanovení limitů veřejné bezpečnosti, které by biologicky chránily před nepříznivými zdravotními účinky“

Zpráva „Vliv 5G na zdraví“ z července 2021, kterou si vyžádal Evropský parlament, dospěla k závěru, že běžně používané frekvence 450 až 6 000 MHz jsou pro člověka pravděpodobně karcinogenní a jednoznačně ovlivňují mužskou plodnost s možnými nepříznivými účinky na vývoj embryí, plodů a novorozenců, upozornila Theodora Scaratová.

Carpenter řekl: „Stále není jisté, jak nebezpečné je 5G samo o sobě, protože EMP o vyšších frekvencích jsou snadněji blokovatelné než EMP o frekvencích 3 a 4G, o nichž víme, že mohou pronikat do mozku a těla a způsobovat rakovinu, kognitivní dysfunkce a syndrom elektromagnetické přecitlivělosti.“

Dodal:

„Naše stávající mobilní telefony a další bezdrátová zařízení však stále používají 3 a 4G, takže tyto mini mobilní věže vyzařují 3, 4 a 5G. Máme přesvědčivé důkazy o tom, že nadměrné vystavení 3G a 4G zvyšuje riziko rakoviny a reprodukčních abnormalit a vyvolává syndrom elektrohypersenzitivity.“

„Výsledkem je,“ uzavírá Carpenter, „že pouhou chůzí po ulici je veřejnost vystavena nadměrnému množství forem rádiofrekvenčních vln, o nichž víme, že jsou nebezpečné.“

Potřebujeme, aby veřejnost pochopila a požadovala změnu

Mona Nilssonová, výkonná ředitelka Švédské nadace pro ochranu před zářením, řekla serveru The Defender, že zavádění 5G ve Švédsku probíhá poněkud jinak než v USA, ale stále je vedeno chamtivostí korporací a způsobuje poškození zdraví lidí.

Nilssonová – která je spoluautorkou několika případových studií ukazujících, že záření 5G způsobilo onemocnění dříve zdravých osob – uvedla, že ve Švédsku telekomunikační společnosti odstraňují z mobilních věží zařízení 2G a 3G a nahrazují je zařízeními 4G a 5G. „Je to průmysl, který to potřebuje. … Nejsou to spotřebitelé, kdo o to žádal, je to průmysl.“

Lidé jsou podle ní nuceni kupovat nové telefony, které jsou přizpůsobeny 5G, zatímco průmysl vnucuje veřejnosti technologii infrastruktury 5G.

úroveň radiofrekvenčního záření 5G výrazně převyšuje hodnoty, o nichž je známo, že jsou škodlivé pro život lidí a volně žijících živočichů, upozornila Nilssonová.

„Hnacím motorem jsou vždy potřeby průmyslu,“ řekla, „potřebujeme, aby to veřejnost pochopila a požadovala změnu.“

Obyvatelé New Yorku a Kalifornie se brání

Obyvatelé New Yorku – kde od března 2022 vyrůstají „obří věže 5G“ – se brání a požadují změnu.

Kvůli zavedení 5G do města instalují společnosti Verizon, AT&T a T-Mobile nové velké věže s pěti úrovněmi vysílacích antén, uvádí organizace Environmental Health Trust.

Od 6. července vydalo 16 newyorských komunitních rad výzvy k moratoriu na jumbo věže 5G, které jsou instalovány v jejich čtvrtích, uvedl Wilkens.

Wilkens, který je obyvatelem New Yorku, uvedl: ,,V současné době se v New Yorku nachází pět nových 5G sítí:

„To představuje v průměru 2 miliony Newyorčanů – více než čtvrtinu obyvatel New Yorku – s jasným vzkazem: věže 5G nechtějí a nepotřebují je. Trh promluvil a telekomunikační operátoři nyní musí naslouchat.

„Telekomunikační operátoři diktují potřeby obyvatel New Yorku a tuto konverzaci je třeba převést na to, co obyvatelé New Yorku chtějí a potřebují. Říká se nám, že operátoři určují, kde jsou mezery ve službách, ať už pro současnou, nebo budoucí poptávku, ale nepředložili žádné podklady, které by jednu z těchto možností odůvodňovaly.“

Mezitím se obyvatelé Kalifornie – včetně hollywoodských celebrit Eda Harrise a Mela Gibsona – nedávno vyslovili proti rozšiřování malých buněk 5G ve svém okolí.

Obyvatelka Kalifornie Julie Levineová, zakladatelka organizace 5G Free California, která se spojuje s vědci, výzkumníky, právníky a skupinami po celém světě s cílem zastavit 5G, uvedla: „Lidé jsou z toho už nemocní – včetně mě.“

Levineová také uvedla, že je proti 5G z ekologických důvodů. „Je to žrout energie,“ řekla.

Scaratová uvedla, že odborníci z oboru spolupracující s organizací Environmental Health Trust jí sdělili, že příkon potřebný pro antény 5G může být 3-6krát vyšší než u antén 4G.

Další díl této série: Jaké vědecké poznatky podporují současné limity Federální komunikační komise pro vystavení lidí bezdrátovému záření?

Názory a stanoviska vyjádřené v tomto článku jsou názory autorů a nemusí nutně odrážet názory organizace Children’s Health Defense.

Tento článek byl původně publikován v The Defender

Suggest a correction

Podobné příspěvky