Estonija je Svetovno zdravstveno organizacijo obvestila, da zavrača pogodbo o pandemijah in spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika

22. novembra je 11 poslancev estonskega parlamenta Svetovni zdravstveni organizaciji (“SZO”) poslalo pismo, v katerem so zavrnili predlagani mednarodni sporazum o pripravljenosti in odzivanju na pandemije – znan tudi kot “pogodba o pandemijah” ali “pandemski sporazum”. V pismu so zavrnjene tudi spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) (“IHR”).


Prejšnji mesec smo (t.j.: Exposé) objavili članek, v katerem je bilo pojasnjeno, da se je maja 2022 Svetovna zdravstvena skupščina (“WHA”) na tihem dogovorila, da skrajša obdobje, v katerem se morajo države odreči prihodnjim spremembam Mednarodnega zdravstvenega pravilnika. Da bi države ohranile daljše 18-mesečno obdobje, ki so ga prej imele za odjavo, morajo SZO-ju pred 1. decembrom 2023 poslati kratko obvestilo, da se odpovedujejo spremembam, o katerih je Svetovna zdravstvena organizacija odločala leta 2022.

Pismo estonskih poslancev je datirano 22. novembra 2023, torej 8 dni pred rokom 1. decembra. Poslanci se niso preprosto odrekli spremembam, ki jih je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela leta 2022, ampak so šli veliko dlje in v celoti zavrnili tako predlagano pandemično pogodbo in spremembe mednarodnega pravnega reda kot tudi dodatno financiranje SZO-ja.

Kalle Grünthal, eden od poslancev, ki so podpisali pismo, je novico objavil na Facebooku. Pismo se glasi:

S tem Republika Estonija na podlagi člena 22 Statuta Svetovne zdravstvene organizacije izjavlja, da zavrača mednarodni sporazum o preprečevanju pandemij, pripravljenosti in odzivanju nanje ter dopolnilne spremembe Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) in izboljšanje trajnosti financiranja SZO-ja ter da se z njimi ne strinja.

Estonija je zavrnila izvajanje prisilnih ukrepov, Kalle Grünthal na Facebooku, 23. november 2023

Celotno pismo si lahko preberete na sliki na koncu tega članka.

Kot je zapisal estonski alternativni medijski portal Telegram.ee, je to v nasprotju z odločitvijo, sprejeto v začetku lanskega leta. Estonski odbor za zadeve Evropske unije (“EUAC”) se je 4. marca 2022 sestal, da bi glasoval o tem, ali je Evropska komisija pooblaščena, da se v imenu Estonije pogaja o teh dveh instrumentih SZO-ja.

Odbor EUAC je stalni odbor estonskega parlamenta (Riigikogu) in ima vlogo odločevalca in koordinatorja pri vprašanjih v zvezi z Evropsko unijo. Estonsko vlado zavezujejo odločitve odbora EUAC in jih uporablja v svojih razpravah v Evropi. Če vlada ne upošteva odločitev EUAC, mora EUAC navesti razloge za to.

Na zasedanju marca 2022 so trije člani odbora EUAC glasovali proti, devet pa jih je glasovalo za pooblastilo Evropski komisiji, da v imenu Republike Estonije začne pogajanja o pandemski pogodbi, spremembah IHR in izboljšanju trajnosti financiranja SZO-ja.

Zdaj je spregovoril estonski parlament. Spodaj je kopija pisma poslancev Svetovni zdravstveni organizaciji, v katerem so zavrnili njeno pogodbo o pandemiji in spremembe IHR.

Prevod pisma:

Pritožba spoštovanemu dr. Tedrosu Adhanomu GHEBREYESUSU

Republika Estonija na podlagi 22. člena Ustave Svetovne zdravstvene organizacije izjavlja, da zavrača in ne soglaša z mednarodnim sporazumom o preprečevanju, pripravljenosti in odzivu na pandemijo, kot tudi z dopolnilnimi spremembami Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) in izboljšanjem trajnosti financiranja WHO.

Razlogi za zavrnitev in nesoglasje so naslednji:

1. V skladu s členom 121 Ustave Republike Estonije pogodbe Republike Estonije ratificira in odpove samo 101-članski parlament Riigikogu. Riigikogu takega sklepa ni sprejel.

2. Ob upoštevanju določb 1. člena je zato resolucija z dne 4. marca 2022 Odbora za zadeve Evropske unije, ustanovljenega na Riigikogu, ki je pooblastila Evropsko komisijo, da se v imenu Republike Estonije pogaja o mednarodnem sporazumu o preprečevanju pandemije , pripravljenosti in odziva ter dopolnilnih sprememb Mednarodnega zdravstvenega pravilnika (2005) in o izboljšanju trajnosti financiranja WHO, nična in neveljavna.

3. V luči 1. in 2. člena je sklep Odbora za zadeve Evropske unije z dne 4. marca 2022 ničen in neveljaven od trenutka njegovega sprejetja, saj je le devet (9) članov Riigikoguja od sto enega (101) člana Riigikoguja glasovalo za to resolucijo.

PARLAMENT ESTONIJE

Ta članek je bil prvotno objavljen v reviji The Exposé

Suggest a correction

Similar Posts